autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7576Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1974.Polska3092

opis:
Pol. 1974. 29,5 x 21 cm oraz mniej i więcej. Sztuk 225. K. 235.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Dekada Pisarzy Wybrzeża (V, Puck 1974 r.) - korespondencja; Gdańsk-literaci-20 w.; Gdański Konkurs Poetycki (1974 r.) - korespondencja, laureaci; Kobylińska-Masiejewska Eugenia (1894-1974) - nekrolog; Koło Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP - sprawozdawczość; Kotlica Jacek (1939-2010) - działalność społeczna; Literatura polska - konkursy - 20 w.;Wojewódzka Agencja Imprez Artystycznych w Gdańsku - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja/Zarząd - sprawozdawczość; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja; Związek Pisarzy ZSRR. Oddział Leningradzki.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN