autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7584Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1978.Polska3102

opis:
Pol. 1978. 29,5 x 21 cm oraz mniej i więcej. Sztuk 186 + koperta. K. 203.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Dekada Pisarzy Wybrzeża (IX, Gdańsk 1978 r.) - korespondencja; Gdańsk-literaci-nagrody i odznaczenia 20 w.; Roppel Leon (1912-1978) - nekrolog; Zjazd Delegatów ZLP (XX, Katowice 1978 r.) - korespondencja; Związek Literatów Polskich - zjazdy; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja/ Zarząd - sprawozdawczość; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN