autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7588Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1980.Polska3107

opis:
Pol. 1979-1980. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 166 + koperta. K. 195.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Cenzura - Polska - 20 w. (projekt ustawy z r. 1980); Gdańsk - czasopisma regionalne i lokalne - 20 w.; Gdańsk - literaci -20 w.; Marszałek Sejmu PRL - korespondencja; Nagrody literackie - Polska - 20 w.; Puzdrowski Edmund (ur. 1942) - korespondencja; Solidarność (związek zawodowy; NSZZ Solidarność). Gdańsk - korespondencja; Wojewoda Słupski (1980 r.) - korespondencja; Wydawnictwo Morskie - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja/sprawozdawczość; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański. Sąd Koleżeński; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN