autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7589Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1980.Polska3108

opis:
Pol. 1980. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 103. K. 149.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Afanasjew Jerzy (1932-1991) - jubileusz 25-lecia pracy artystycznej; Bądkowski Lech (1920-1984) - korespondencja; Gdańsk-literaci-20 w.; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki - korespondencja; Nagel Alojzy (1930-1998) - korespondencja; Rozgłośnia Gdańska Polskiego Radia - korespondencja; Słupsk-literaci-20 w.; Stowarzyszenie Filmowców Polskich - korespondencja; Twerdochlib Andrzej (1936-1991) - korespondencja; Wajda Andrzej (1926-2016) - działalność społeczna; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Słupski - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN