autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Mathieu de Faviers Philippe-Gaétan Akc. nr 6231List barona Matthieu de Faviers do marszałka Nicolasa Soulta z 13 sierpnia 1807 roku.Gdańsk3112

opis:
Franc., 1807 r., rps, druk, 24,9 x 19,7 i 14,8 x 17,3, k. 3.

uwagi I:
Zakupiono od osoby prywatnej, 2014 r.

uwagi II:
Philippe-Gaétan Mathieu de Faviers, baron (1761-1833) - główny inspektor armii Mrata, polityk francuski. Nicolas Jean de Dieu Soult, książę Dalmacji (1769-1851) - marszałek napoleoński, polityk francuski. Do listu dołączony dokument stwierdzający proweniencję z prywatnego archiwum Soulta.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN