autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Friedrich Adolf Graf von KalckreuthAkc. nr 6232List marszałka pruskiego Kalckreutha do marszałka Nicolasa Soulta z 15 sierpnia 1807 roku.Królewiec3114

opis:
Franc., 1807, rps, druk 25,8 x 21,3 i 14,9 x 17,6 cm k. 2.

uwagi I:
Zakupiono od osoby prywatnej, 2014 r.

uwagi II:
Friedrich Adolf Kalckreuth [Kalkreuth] (1737-1818) - pruski feldmarszałek. Nicolas Jean de Dieu Soult, książę Dalmacji (1769-1851) - marszałek napoleoński, polityk francuski. List wspiera wysiłki hrabiego Augusta Fryderyka von der Goltz w sprawie terytorium Wolnego Miasta Gdańska ustalonego w poufnym traktacie francusko-gdańskim z 13 VII 1807 r.; list jest agitacją za stanowiskiem Prus i dotyczy korzystniejszych dla Prus pomiarów obszaru. August Fryderyk von der Goltz (1765-1832) - dyplomata pruski, pierwszy Minister Spraw Zagranicznych Prus.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN