autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7593Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1982 [z lukami].Polska3119

opis:
Pol., franc. 1981-1982. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 37. K. 48.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Boduszyńska-Borowikowa Maria (1910-1992) - korespondencja; Gdańsk-literaci-20 w.; Ministerstwo Kultury i Sztuki w Warszawie - korespondencja; Raczyńska Joanna (ur. 1942) - korespondencja; Stan wojenny 1981-1983 r. w Polsce a Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański; Syndicat des Ecrivains de Langue Française. Paris - korespondencja; Urząd Miejski w Sopocie - korespondencja; Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Wydział Kultury Sztuki - korespondencja; Wojewoda Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN