autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7600Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1986.Polska3121

opis:
Pol. 1986. 29,5 x 21 cm i mniej. Sztuk 121 + koperta. K. 131.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Borchardt Karol Olgierd (1905-1986) - nekrolog; Dekada Pisarzy Wybrzeża (XVII, Gdańsk-Elblag 1986 r.) - korespondencja; Gdańsk - czasopisma regionalne i lokalne - 20 w.; Gdańsk-literaci-20 w.; Kotlica Jacek (1939-2010) - działalność publiczna - korespondencja; Literatura polska - nagrody - 20 w.; Ministerstwo Kultury i Sztuki. Departament Książki - korespondencja; Nawrocki Witold (1934-2013) - korespondencja; Sadkowski Wacław (ur. 1933) - korespondencja; Twerdochlib Andrzej (1936-1991) - działalność publiczna - korespondencja; Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Wydział Handlu i Usług - korespondencja; Waśkiewicz Andrzej Krzysztof (1941-2012) - działalność publiczna - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja/sprawozdawczość; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja; Związek Pisarzy ZSRR. Oddział Leningradzki - korespondencja; Żuliński Leszek (ur. 1949) - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN