autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7601Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1986.Polska3124

opis:
Pol. 1985-1986. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 85. K. 109.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Afanasjew Jerzy (1932-1991) - korespondencja; Antkowiak Włodzimierz (ur. 1946) - korespondencja; Dąbrowski Stanisław (1930-2007) - korespondencja; Dekada Pisarzy Wybrzeża (XVII, Elbląg-Sopot 1986 r.) - korespondencja; Gdańsk-literaci-odznaczenia i nagrody-20 w.; Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki - korespondencja; Nagel Alojzy (1930-1998) - korespondencja; Radowicz Kazimierz (ur. 1931) - korespondencja; Spółdzielnia Mieszkaniowa Za Falochronem. Gdańsk - korespondencja; Urząd Miejski w Gdańsku. Wydział Handlu - korespondencja; Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Wydział Handlu i Usług - korespondencja; Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Wydział Kultury i Sztuki - korespondencja; Wichracka Jadwiga (ur. 1918) - korespondencja; Załuski Stanisław (ur. 1929) - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Zarząd Główny w Warszawie - korespondencja; Żakiewicz Zbigniew (1932-2010) - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN