autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7610Dokumentacja dot. organizacji i przebiegu XII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku, 1-3 września 1969 roku.Polska3133

opis:
Pol. 1968-1969. Kopie masz., masz., rps, druk. 30 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 92.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Fleszarowa-Muskat Stanisław (1919-1989) - działalność publiczna; Gdańsk-literaci-20 w.; Literatura polska - straty wojenne - 1939-1945 r.-martyrologia; Stowarzyszenie Marynistów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Zjazd Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych (XII, Gdańsk 1969 r.) - dokumentacja/korespondencja; Związek Literatów Polskich zjazdy; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Olsztyński - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN