autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7611Materiały dotyczace Dekad Pisarzy Wybrzeża organizowanych przy współudziale Oddziału Gdańskiego ZLP w latach 1970-1986.Polska3137

opis:
Pol. 1970-1986. Kopie masz., masz., rps, fot., druk. 30 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 148.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Afanasjew Jerzy (1932-1991) - ikonografia (fot.); Bok-Szwabowicz Artur (20/21 w.) - biografia; Brydak Wojsław (ur. 1942) - biografia; Chadzinikolau Nikos (1935-2009) - korespondencja; Chorążuk Bogdan (ur. 1934) - korespondencja; Czychowski Mieczysław (1931-1996) - twórczość plastyczna - katalog; Dekady Pisarzy Wybrzeża (I-XVII, 1970-1986) - dokumentacja; Dom Książki w Gdańsku - ekslibris; Ekslibris polski - 20 w.; Fleszarowa-Muskat Stanisława (1919-1989) - ikonografia (fot.); Flis Zygmunt (ur. 1937) - korespondencja; Fornalczyk Feliks (1928-1987) - korespondencja; Furmaga Lesław (ur. 1933) - biografia; Gąsiorowski Krzysztof (1935-2012) - korespondencja; Gdańsk - czasopisma regionalne i lokalne (wycinki prasowe) - 20 w.; Gdańsk - literaci - ikonografia (fot.) - 20 w.; Goszczurny Stanisław (ur. 1929) - korespondencja; Herbert Zbigniew (1924-1998) - twórczość; Jędrkiewicz Edwin (1889-1971) - biografia; Justynowicz Bogdan (ur. 1939) - korespondencja; Koniusz Janusz (ur. 1934) - korespondencja; Koprowski Jan (1918-2004); Kotlica Jacek (1939-2010) - ikonografia (fot.); Labuda Aleksander (1902-1981) - biografia; Misiorny Michał (1933-2005) - korespondencja; Moskalówna Ewa (zm. 2000 r.) - wywiad prasowy; Narkowicz Józef (1936-2009) - korespondencja; Nawrocki Aleksander (ur. 1940) - korespondencja; Nienacki Zbigniew (właśc: Zbigniew Tomasz Nowicki, 1929-1994) - korespondencja; Orłowski Władysław (1922-1989) - korespondencja; Perepeczko Andrzej (ur. 1930) - ikonografia (fot.); Pierzchała Jan (1921-2003) - korespondencja; Pisarze polscy - ikonografia - album - 20 w.; Radowicz Kazimierz (ur. 1931) - ikonografia (fot.); Sadkowski Wacław (ur. 1933) - koresponddencja; Stecewicz Mirosław(ur. 1930) - fotografie; Szczawiński Józef (20/21 w.) - korespondencja; Śwliwiak TTadeusz (1928-1994) - korespondencja; Trepczyk Jan (1907-1989) - biografia; Trojanowska Izabella (1929-1995) - ikonografia (fot.); Twerdochlib Andrzej (1936-1991) - działalność społeczna/ikonografia (fot.); Wieczerska Janina (ur. 1931) - ikonografia (fot.); Wrocławski Bohdan (ur. 1944) - korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja; Żuliński Leszek (ur. 19490 - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN