autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
[Materiały dot. spraw politycznych okresu PRL]Akc. nr 6404[Materiały dot. spraw politycznych okresu PRL]Polska3144

opis:
Pol., 2 poł. XX w., ksero, masz., 21 x 29,5 cm, k. 22.

uwagi I:
Zasób PAN BG, przekazane z Pracowni DŻS w 2014 r., 2015 r.

uwagi II:
Zawartość: wiersz Cz. Miłosza "Runą w gruzach, spłoną w pożarach", tekst: Stefan Bratkowski "Do przyjaciół" z 1982 r., list ks. Henryka Jankowskiego do red. nacz. "Głosu Wybrzeża" w sprawie oczerniających go artykułów z 1983 r., list otwarty Zbigniewa Parandowskiego do Lecha Wałęsy z 1984 r.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN