autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7618Materiały redakcyjne czasopisma "Wodnik do numerów 2-3/1991. Arkusze korektorskie i odbitki składu drukarskiego (tekst + ilustracje) oraz materiały załącznikowe.Gdańsk-Gdynia3156

opis:
Pol. 1991. Druk, masz., odb. masz., rps, rys., fotokopie. 29,5 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 205.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Gdynia - czasopisma - 20 w.; Listy - Polska- 20 w.; Wodnik. Gdynia - dokumentacja redakcyjna/korespondencja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - dokumentacja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN