autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7620Raporty finansowe Oddziału Gdańskiego ZLP oraz faktury, kwitariusze, rachunki, protokoły zakupu i szkód oraz pisma za lata 1960-1993. T. 1-5. [w t. 3 uszkodzone egz. za rok 1972, 1973, 1975; brak dokumentacji za lata 1986, 1989-1991].Gdańsk3158

opis:
Pol. 1960-1993. Rps, druk. 21 x 30 cm oraz mniej i więcej. Tomów 5. K. 122; 179; 183; 162; 442.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - finanse - dokumentacja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN