autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7622Rejestry wydatków Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1970-1984/85 (honoraria autorskie, składki związkowe, stypendia, zasiłki, nagrody, dotacje, opłaty administracyjne, uposażenia pracowników biura, itp.) [brak dokumentacji za lata 1981-1983].Gdańsk3160

opis:
Pol. 1970-1985. Rps, masz. 21 x 14,5 cm i więcej. 12 zesz. + luźne karty. K.815.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - księgowość - dokumentacja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN