autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7623Deklaracje rozliczeniowe Oddziału Gdańskiego ZLP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku za lata 1975-1985. [brak 13 deklaracji z lat 1984-1985].Gdańsk3161

opis:
Pol. 1975-1985. Kopie masz., druk, rps. 29,5 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 129.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Listy - Polska - 20 w.; Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oddział Gdański; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - korespondencja/ubezpieczenia.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN