autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7624Materiały dot. spraw socjalno-bytowych Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1961-1990 (pisma, regulaminy, wytyczne, ankiety i zarządzenia dot. wynagrodzeń, stypendiów, zaopatrzenia emerytalnego i in.).Gdańsk3162

opis:
Pol. 1961-1990. Kopie masz., masz., rps, druki. 30 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 116.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Gdańsk - literaci - 20 w.; Listy - Polska - 20 w.; Literaci - zawód - socjologia - Polska - 20 w.; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - finanse - dokumentacja/korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN