autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7626Ewidencja zaopatrzenia Oddziału Gdańskiego ZLP w bony towarowe, kartki żywnościowe i produkty pochodzące z zagranicznych darów za lata 1976-1977 oraz 1983-1989.Gdańsk3164

opis:
Pol. 1976-1989. Kopie masz., rps, druk. 30 x 21 cm i mniej. K. 225.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Gdańsk - literaci - zaopatrzenie - 20 w.; Gospodarka materiałowa - Polska - 20 w.; Listy - Polska - 20 w.; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański - dokumentacja/korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN