autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7630Materiały ewidencyjne Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Oddziale Gdańskim ZLP za lata 1975-1988. Listy, wykazy, opłaty członkowskie, rekomendacje, rezygnacje, itp. (luki w poszczególnych typach ewidencji).Gdańsk3168

opis:
Pol. 1975-1988. Rps, kopie masz., druk. 30 x 21 cm oraz mniej i więcej. K. 101.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Gdańsk-literaci-20 w.; Grzyb Andrzej (1952-2016) - działalność polityczna; Milewski Edgar (1927-1983) - działalność polityczna; Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich - dokumentacja; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR - dokumentacja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN