autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7631Materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dot. środowisk kultury za lata 1974-1987 (komitet Centralny, Komitet Dzielnicowy i Wojewódzki. Programy, tezy, uchwały, wnioski i wytyczne PZPR. . [liczne braki]. Polska3169

opis:
Pol. 1974-1987. Kopie masz., druk, rps. 30,5 x 21 cm i mniej. K. 284.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Oddziale Gdańskim Związku Literatów Polskich - dokumentacja;Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Centralny. Warszawa - propaganda; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Dzielnicowy Gdańsk-Śródmieście - propaganda; Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Komitet Wojewódzki w Gdańsku - propaganda; Związek Literatów Polskich. Oddział Gdański. Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR- dokumentacja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN