autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7634Korespondencja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Gdańsku za lata 1984-1989.Gdańsk3173

opis:
Pol., ang., franc., niem. 1084-1989. Kopie masz., masz., rps. 30 x 21 cm i mniej. Sztuk 85. K. 106.

uwagi I:
Dar Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich 2016

uwagi II:
Graficy - organizacje - Polska - 20 w.; Listy - Polska - 20 w.; Malarze (sztuki plastyczne) - organizacje - Polska - 20 w.; Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Okręg Gdański - korespondencja.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN