autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jurewicz Aleksander.Akc. nr 7221Archiwum Aleksandra Jurewicza. Dokumenty osobiste z lat 1971-2010: ¶wiadectwo maturalne, indeks, paszport, dyplomy. Gdańsk.3285

opis:
Pol.; 1971-2010; rkp., druk; 21,5x 30 cm i mniej; 80 k.

uwagi I:
Kupno od Aleksandra Jurewicza XII 2015.

uwagi II:
Marszałek Województwa Pomorskiego; Sekcja Literatury Pomorza; Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Gdańskiego; Wydawnictwo Morskie.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN