autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Gumowski MarianAkc. nr 7244Archiwum Zofii Eichstaedt-Jabłońskiej. List Mariana Gumowskiego do Witolda Bielińskiego. Kraków3303

opis:
Pol., 10 XII 1908 r., rkp, druk; 23x15 cm; 2 k.

uwagi I:
Dar Zofii Eichstaedt Jabłońskiej, XII 2011 r.

uwagi II:
Witold Bieliński; Zofia Eichstaedt-Jabłońska; Marian Gumowski (sekretarz w: Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie)List Mariana Gumowskiego, sekretarza Towarzystwa Numizmatycznego w Krakowie, do dziadka Zofii Eichstaedt- Jabłońskiej Witolda Bielińskiego.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN