autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Ogłoszenia parafialne parafii PinczynAkc. nr 7305Ogłoszenia parafialne parafii Pinczyn. T. I z lat 1945-1946Pinczyn3309

opis:
J. pol.; rkp.; 1945-1946 r., 20,5x15,5 cm i mniej; k. 53

uwagi I:
*

uwagi II:
K.44- List od dziekana St. Nagórskiego do administartora ksiedza Kirsteina w Pinczynie, nadany w Starogardzie 24 VIII 1946 r. Stara sygnatura: Pol. Gd. 498, akc. 24/69

Login:
Hasło:copyright © BGPAN