autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Bądkowski LechAkc. 6984Papiery osobiste dotyczące służby wojskowej Lecha Bądkowskiego z lat 1935-1978. Polska3337

opis:
Pol., ang., 1935-1978 r., druk, od 7 x 10 do 20 x 33 cm, k. 55.

uwagi I:
Dar osoby prywatnej, 2001 r., wpis. 2015 r.

uwagi II:
Lech Bądkowski (1920-1984) - pisarz, działacz społeczny. Zawartość: odznaki WP, Batalionu Pracy; Identification Card for Mechanical Transport Drivers, The War Office (1942-1943); Naval Identity Card (1945); Legitymacja Wojskowa oficera rezerwy PRL (1950); Książeczka Inwalidy Wojennego-Wojskowego (1978); zaświadczenia: z komisji poborowej (1938); Dokument mianowania na stopień porucznika (1961); zaświadczenie o zarejestrowaniu się w Urzędzie Repatriacyjnym, Punkt Przyjęcia Gdańsk-Port (1945); zaświadczenie o spełnieniu warunków uprawniających do członkostwa w ZBoWiD wraz z uzasadnieniem (1977); zaświadczenie Kierownictwa Marynarki Wojennej, Londyn (1946); wniosek o uznanie praw kombatanta z załącznikami: kopie dokumentów wyżej wymienionych oraz życiorysu LB (1977); „Krótka charakterystyka mojej służby wojskowej” (1978); wykaz komandosów-spadochroniarzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w tym LB.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN