autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Kołaczkowski, ks.Akc. nr 834 Listy do ks. Kołaczkowskiego ze Starogardu od Lamparskiego, Dominika, ks. Aranowskiego, Łobodzkiego, ks. Chrz±¶zcza, ks. Zellera, Dekowskiego, Kaszuby39

opis:
Niem., pol. XIX w. Rkps. 21x35,5 cm i mniej. K. 25 (na papierze pomorskie znaki wodne) XIX w.

uwagi I:
Kupno: Józef Borzyszkowski 1976 r.

uwagi II:
Listy do księdza Kołaczkowskiego ze Starogardu; listy m. in.Lamparskiego, Dominika, ks. Aranowskiego (2 VIII 1845), ks. Łobodzkiego spis komunikantów z VI 1839 r. z parafii Klonówka, spis ks. Kołaczkowskiego komunikantów z parafii Starogard z 18 VII 1839 r., spis ks. Chrz±szcza z parafii Bobau (Bobowo?) komunikantów z 15 VI 1847 r., spis komunikantów ks. Zellera z parafii Bobowo 10 VI 1839 r., spis ks. Aranowskiego z parafii Zblewo i ko¶cioła filialnego w Lubiechowie komunikantów z 28 VI 1839 r., spis Czumina z parafii Kokoszki z 26 IX 1839 r., list ks. Kołaczkowskiego z 1840 r., list Dekowskiego z Pelplina z 23 VI 1839 z dopiskiem na dole i na odwrocie karty Kołaczkowskiego, list Lamparskiego do kanonika Kołaczkowskiego (b. d.), list Łobodzkiego z Klonówki do Kołaczkowskiego 1840r. oraz list ks. Dominika ze Starej Kiszewy do Kołaczkowskiego do Starogardu z 1839 r. Na ostatnim li¶cie pieczęcie i adnotacje pocztowe.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN