autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Jędrkiewicz EdwinAkc. nr 1152Odpisy Titio [!], Wernsdorfa, Kleina, tlumaczone przez E. Jedrkiewicza na j. polski. 10. III. 1954 r.Gdańsk393

opis:
Pol. 1954

uwagi I:
Dar 1978 r.

uwagi II:
Spuscizna Edwarda Jedrkiewicza.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN