autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Listy Akc. nr 838 List ludności rodzimej Gdańska, Kociewia, Kaszub i Powiśla dot. ich sytuacji bytowej i wyjazdów do NRF z lat 1956- 1959.2 teczki. do NRF z lat 1956-1959. 139 listów i 92 załączniki otrzymane przez Izabellę Trojanowską w związku z artykułami na łamach "Kontrastów", "Dziennika Bałtyckiego" i "Tygodnika Zachodniego". Do listów dołączone załączniki w postaci tłumaczeń, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń z miejsca pracy itp. Do niektórych listów dołączone kopie maszynowe odpowiedzi adresatki, świadczące o podejmowaniu przez nią prób interwencji w urzędach gdańskich. Pomorze44

opis:
Pol. 1956-1959. Rkps, masz., kopia masz. 21x29,5 cm. 139 listów i 92 zał. 2 teczki. Udostępnianie zastrzeżone.

uwagi I:
Kupno: Izabella Trojanowska 1976 r.

uwagi II:
listy do red. Izabelli Trojanowskiej

Login:
Hasło:copyright © BGPAN