autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
(B±dkowski Lech) Akc. nr 761 Listy pisarzy ofiarowane Bibliotece Gdańskiej PAN przez Lecha B±dkowskiego: Polska46

opis:
Lesław M. Bartelski [25 V 1960, 18 VI 1960, 2 VII 1960, 31 I 1972, 20 IV 1972 r. K. 5 i 1 koperta] Przemysław Bystrzycki [14 I 1975 r.; K. 1 i 1 koperta] Kornel Filipowicz [13 III 1975 r.; k. 1 i koperta] Jarosław Iwaszkiewicz [5 VII 1964, 29 IX 1972 r.; k. 2] Jan Koprowski [26 IX 1972 i 17 XI 1972; k. 2] Zbigniew Kubikowski [22 IX 1971 i 9 XII 1972 r.; k. 2] Jerzy Lisowski [ 27 III 1975 i 2 V 1975 r.; k. 2 i koperta] Matuszewski Ryszard [7 XII 1972 r.; k. 1] Hieronim Michalski [11 XII 1971 r.; k. 1 i koperta] Artur Międzyrzecki [ 7 III 1975, 15 VI 1975, 3 XII 1975 r.; k. 4 i 2 koperty] Augustyn Necel [nie autograf, kto¶ pisał; 1 VIII 1974 r. k. 1 Jerzy Putrament [po 20 I 1972 r.; k. 1] Antoni Słonimski [29 XI 1971 r.; k. 1] Ks. Bernard Sychta [14 VI 1975; k. 1 i koperta] Józef Szczepański [28 III 1972 r.; k. 2 i koperta] Zbigniew Szymański [9 III 1975 r.; k. 1 list z kopert± i k. 10 – wiersze] Izabella Trojanowska [1 VI 1975 r.; k. 2 i koperta] Andrzej Twerdochlib [5 V 1975 r.; k. 2 i koperta] Odpis listu Lecha B±dkowskiego do Jarosława Iwaszkiewicza [30 VI 1964 r.; k. 1] Krytyczna recenzja Lecha B±dkowskiego ksi±żki Franciszka Fenikowskiego pt. „Długie morze”; dat. 9 III 1956 – piecz±tka Wyd. „Czytelnik”.[k.6] Wycinek z „Dziennika Bałtyckiego”[5 i 6 VIII 1962 r. – rec. Witolda Hejkina „Bedekera Kaszubskiego R. Ostrowskiej i I. Trojanowskiej; k. 1] Pol. XX w. Rkps, masz., kopia masz., druk. 21x30 cm i mniej.

uwagi I:
Dar 1976 r.

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN