autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Dużyk JózefAkc. nr 3993List Józefa Dużyka do Zbigniewa Nowaka; nekrolog po¶więcony prof. Wiesławowi Bieńkowskiemu autorstwa Dużyka (kserokopia) oraz tekst referatu W. Bieńkowskiego wygłoszony podczas promocji IV tomu Słownika Biograficznego Pomorza Nadwi¶lańskiego.Kraków498

opis:
Pol. XX w. masz., ksero k. 7

uwagi I:
Nowak Zbigniew Jan, prof. - archiwum; dar 1999

uwagi II:
Bieńkowski Wiesław; Słownik Biograficzny Pomorza Nadwi¶lańskiego

Login:
Hasło:copyright © BGPAN