autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Bonin NarcyzAkc. nr 270 Spuścizna Narcyza Bonina działacza społecznego z Karsina pow. chojnicki.Karsin51

opis:
Zawartość: 1. Legitymacja PCK 1945 1. Dowód osobisty z 1936 r. z fot. 2. Militärpass N. Bonina z 1915 r. 3. Książeczka członka Banku Ludowego z 1930 r. 4. Odpis książki depozytalnej N. B. z 1910 r. 5. Książeczka członka Banku z 1921 r. 6. Legitymacja członka zwyczajnego Tow. Popierania Budowy Pub;l. Szkół powszechnych z 1933 r. 7. „Kronika wsi Karsin” – rkps ołówkiem i piórem w zeszycie w jedną lnię w ceglastej okładce, k. 35, zapisanych 7 ołówkiem i ok środka na dwóch stronach plan piórem. 8. Książeczka wojskowa Narcyza Bonina 9. Tymczasowe zaświadczenie tożsamości z lat 40-ych, z fot.. 10. Zaświadczenie o wyborze na radcę sierot gminy 11. Zaświadczenie stałe o rehabilitacji z 1945 r.? 12. Odpis postanowienia z 17 IV 1957 r. o wpisie w księdze wieczystej 13. Autograf przemówienia? Wspomnienia N. B. z okazji 25 lecia OSP, dat. 21 VII 1969 r. 14. Odpis aktu notarialnego akty darowizny z 26 III 1957 r. dla Eriki Szczepańskiej – córki nieruchomości – kopia masz. przez niebieską kalkę 15. Postanowienie z dnia 17 IV 1957 r. z Sądu Powiatowego Oddz. Ksiąg Wieczystych w Chojnicah – kopia masz. 16. Wypis Postanowienia Sądu Powiatowego w Chojnicach z dnia 28 I 1961 r. z Oddz. Ksiąg Wieczystych – kopia masz. 17. Odpis protokołu w j. niem. z 30 IX 1940 r. – rękopis 18. Zgoda kupna między Martą Skwierawską i Walerią Bonin z 4 VIII 1921 r. – rękopis, 2 karty 19. Prośba Narcyza Bonina, dat. Grudziądz 14 IX 1915 r. – rękopis w j. niem. 20. Opis urzędowy planu budowy domu, stodoły i szopy N. Bonina - druk, rkps w j. pol. i niem. 21. Urlaubsschein N. Bonina w dniach 25-29 Juni 1915 r. – druk, rkps, pieczęcie, j. niem. 22. Potwierdzenie pobytu N. Bonina od 4 IV 1910 w Rittergut Rüdersdorf , rkps. druk, pieczęcie ; j. niem. 23. Powołanie N. Bonina dat. 21 VI 1912 r. druk, rkps, pieczęcie – j. niem. 24. Wniosek Boninów do Urzędu Rozjemczego z 20 VIII 1936 r. - kopia masz., not. ołówkiem; ślady dziurkacza po lewej. 25. Toż o nieco innej treści dat. 30 IX 1936 r., podpisy Boninów – autografy, kopia masz. 26. Autograf listu N. Bonina do Józefy Synak-Kucharskiej dat. 6 X 1959 r. w sprawie długu wobec jej Ojca. Papier w kratkę, k. 2 A4 27. Pokwitowania finansowe przeważnie Józefy Kucharskiej 9 k. i kwitki 28. Dokument z Ksiąg gruntowych Andreasa Teofila Libery z nazwiskiem m. in. Skwierczyńskiej z 8 IX 1919 r., adresowany do Bonina – j. niem. druk, rkps. k. 1 Pol., niem. XX w. druk, rkp, masz., fot. 36 luźnych obiektów

uwagi I:
Kupno: Józef Borzyszkowski 1973 r.

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN