autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Lipiński RobertAkc. nr 269 Spuścizna Roberta Lipińskiego, działacza towarzystw rolniczych - fragment.*52

opis:
Zawartość: 1. Bank Ludowy – monit z 27 V 1934 r. – druk, masz., rkps. 2. Dowód osobisty Roberta Lipińskiego z 12 XII 1933 – fot. odklejona, brak; druk, rkps, pieczęcie 3. Militärpass Roberta Lipińskiego 15 Novembr. 1917 r., druk, rkps. 4. Karta mobilizacyjna polska dla jadących koleją R. Lipińskiego- k. 2 5. Polska ksiązeczka wojskowa Roberta Lipińskiego 6. Książeczka depozytowa z Banku Ludowego R. Lipińskiego 7. Rękopis testamentu R. Lipińskiego z dnia 12 IX 1934 r.; majątek dziedziczy Marta ze Skwierawskich Lipińska, legaty na rzecz Leona Lipińskiego, Anzelma Kobieli i Anastazji Skwierawskiej – rękopis, k. 1 8. Legitymacja członkowska Towarzystwa Rolniczego Powiatowego w Kartuzach Franciszka Kobieli 9. List Józefa Kurkowskiego z dnia 27 II 1935 r. w sprawie spłacenia długu 10. Skrypt dłużny na nazwiska Kobieli i M. Lipińskiej dat. 29 XII 1934 r. – rkps, j. polski, odpis 11. Przelanie pretensji finansowych Jana Leaua do kwoty dłużnej Marty i Roberta Lipińskich na Józefa i Zofię Kurkowskich – rkps, j. pol., k. 1. – odpis. 12. Zaproszenie na Wielką Zabawę Latową 9 VII br. 13. Zaświadczenie wojskowe dla poborowego Jana Leana z 11 IV 1934 r. – druk, rkps 14. Wykaz kapitałów Anastazji Skwierawskiej z 1920 r. – książeczka bankowa 15. Statut policyjnego klubu sportowego – druk, brak co najmniej k. 1-3 16. Polisa Pomorskiego Stowarzyszenia Ubezpieczeń w Toruniu R. Lipińskiego z 13 V 1930 r. – druk, rkps k. 2 17. Dokument Józefa Kurkowskiego dat. 30 V 35 r. w j. niem. – rkps? 18. Fotografia zbiorowa z wojska z 1918 r. oraz 2 fot. z Gdańska? Pol. XX w. 16 luźnych dok., 2 fot.

uwagi I:
Kupno: Józef Borzyszkowski, 1973 r

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN