autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
KrokowaAkc. nr 158Zbiór dokumentów z archiwum Krokowa.Krokowa54

opis:
Łac., niem. XVI-XVIII w. 7 jednostek

uwagi I:
Kupno: Odyniecka-Ogrodzka, 1967 r.

uwagi II:
Zawartość: 1. Dokument Zygmunta Augusta wystawiony 15 XII 1558 r. zlecający „Christophero Swarozinski Judici Terrestri Derschowiensi, Francisco Mizelandz in Zelislaw haeredi, Joanni Brandis Burgrabio et Proconsuli Gedanensi” rozgraniczenie spornych terenów Georga Crakowskiego[!] i mniszek z Żarnowca. Pod tekstem odbita papierowa pieczęć królewska. J. łac. K. 1-2 2. Dokument Augusta II Sasa z jego pieczęcią i autografem podpisu wystawiony w Warszawie 23 marca 1710 [rok i miejsce wydania dok. poprawiane]: potwierdzenie przywileju wydanego dla Krzysztofa Krokowskiego, syna Franciszka sędziego ziemskiego puckiego i Konstancji Florentyny z Cölmerów. Oblatę podpisał dla Gaspara Reinholda Krokowskiego 22 X 1760 Paul. Theophil. Grimm. Procancellariae...Joannis Comitis a Słupow Szembek. Potwierdzili na dorso dokumentu ...wojewoda in Kosowo? ..., Teodor Bogusław Krokowski, i z Bolszewa Bolszewski. J. łac i pol. k. 3. 3. "Von Krockow und Glincke Deputatt Buch, von die 24 August, 1771 bis 72. 9x20,5 cm, zszyte lnianą nicią k. 4-11. J. niem. 4. "Gegen das Berentsche künftige .anddgericht mus folgendes, veranlasen und haben..." J. niem., kartka zapisana dwustronnie. K. 12 5. Weg[?] des Lewinski, J. niem. K. 13 6. Pokwitowanie wystawione w Pucku 26 VIII 1656 r. na 125 florenów 13,5 gr przez [nazwisko nieczytelne]. J. niem. K. 14 7. Odręczna mapa posiadłości Krokowskich K. 15 Na k. 1 r dwie pieczątki Krokowskich [por poz. Akc. 159- następna], taka sama na k. 3r, 15 r.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN