autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
KrokowaAkc. nr 159Zbiór dokumentów archiwum Krokowa IIKrokowa56

opis:
Niem., łac., pol. rkp, XVIII-XIX w. 20,5x34,5 cm i mniej. k. 16: 7 org. dok., 2 światłokopie.

uwagi I:
Kupno: St. Niemiec, 1967 r.

uwagi II:
Zawartość: 1. Odpis dokumentu Fryderyka Wilhelma króla pruskiego z 25 XI 1716? dot. ukarania za tumult Georga Reinholda von Crockow. J. niem. K. 1 2. Odpis dokumentu królewskiego z XVIII w. dot. Caspara i Johanna Friedricha braci z Górek? Gorken. J. niem. k. 2 3. Odpis dokumentu Georga Reinholda von Crockow [po 11 XI 1706] dot. sporu ziemskiego? Jaztzko z Casparem i Johannem Friedrichem braćmi z Górek. J. niem. k. 3-4 4. Kopia wypisu z ksiąg grodzkich z 10 IX 1729 r. sporządzonego w obecności Mathiasa Gotharda Wallarata, podpisana przez Schichowskiego, a dot. ugody między Reinoldem i i Mikołajem deputatami krokowskimi. J. łac. K. 5 5. Wypis z ksiąg grodzkich starogardzkich sporządzony w obecności Kaspra Reinholda Krokowskiego rotmagistra 4 II 1761 r. z pieczęcią papierową i podpisem notariusza Pawła Teofila Grima, potwierdzający prawo wieczystego użytkowania łąk we wsi Odargowo Ernesta Krokowskiego przez mniszki z Żarnowca (wymienione w tekście Barbara Knuthowna Superior, Margarytha Stynwacka Priorissa, Anna Brunsbergen Subpriorissa, Elisabeth Janowska Custos, Ursula Cantrix, Agnes Modliszewska Soror). J. łac. K. 6-7 6. Wypis z ksiąg grodzkich sporządzony w obecności Georgiusa Alberta Jackowskiego 19 X 1711 r. przez notariusza Kleista z jego pieczęcią papierową, dotyczący skazania na banicję braci Kaspra i Fryderyka Jana Górków przez asesora Georga Reinholda Krokowskiego. J. łac. K. 8-11 7. Wypis z ksiąg grodzkich sporządzony w obecności Michaela Hersza 11 VII 1711 r. dot. skargi Jerzego Reinholda Krokowskiego na braci Kaspra i Jana Górków, którzy dokonali zaboru wołów oraz zniszczeń posiadłości Krokowskiego. J. pol., łac. K. 12-13. Pieczęć papierowa i podpis notariusza Kleista. 8. Notatka 10 IX 1729 r. dotycząca procesu braci Reinholda i Mikołaja Krokowskich w sprawie Bergendzina. J. niem. [papier pergam.? 21x 7 cm] K. 14 9. Odpis [kopia masz. na papierze kalkowym? pergam.?] dokumentu z 13 VII 1292 r. z Pomerellisch. Urkundenbuch: Mestwin daje Gniewomirowi Krockow wieś Goschin. J. niem. k. 15 10. Odpis [kopia masz. na papierze kalkowym? pergam.?] dokumentu z 1407 r.: Rycerz Gniewomir von Krockow daje Bartusowi von Nenkewitz Hadigungen. J.w. k. 16 Na k. 5, 7v, podłużna niebieskozielona pieczątka "Gr[Jn?] Krockow [u?] Wükerode[napis ozdobny, stempel słabo odbijany]..."

Login:
Hasło:copyright © BGPAN