autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
KrokowaAkc. nr 160Zbiór dokumentów z archiwum Krokowa.Krokowa57

opis:
Łac., niem., pol. XVII-XVIII w. 26 jednostek.

uwagi I:
Kupno: Odyniecka-Ogrodzka, Sopot Wyspiańskiego 1967 r.; Stara akc. 3/67

uwagi II:
Zawartość: 1. Potwierdzenie ksieni klasztoru żarnowieckiego, Elżbiety Heydenszteynówny, z 13 XI 1656 r. odebrania od Ernesta Krokowskiego 120 złotych kanonu. Papier, słabo widoczna pieczątka klasztoru (lak wykruszony), papier zetlały. Na odwrocie adnotacja o treści i dacie. J. pol. k. 1 2. Potwierdzenie ksieni klasztoru żarnowieckiego, Elżbiety Heydentszeynówny, z 11 XI 1658 r. odebrania od Ernesta Krokowskiego 120 złotych Canonu od Błota hrontu klasztornego. Papier, pieczątka klasztoru żarnowieckiego (lak wykruszony), papier zetlały. Na odwrocie adnotacja o treści i dacie. J. pol. k. 2 3. Potwierdzenie ksieni kalsztoru żarnowieckiego, Elżbiety Heydenszteynówney, z 12 XI 1652(?) r. odebrania od Ernesta Krockowskiego 120 zł „sumy przynalezącej Co Rok klasztorowi naszemu od Błota Grontu klasztornego”. Papier, pieczątka klasztoru żarnowieckiego (lak prawie wykruszony), papier zetlały. Na odwrocie adnotacja o treści i dacie prawie zatarta. J. pol. K. 3 4. Skarga puckiego sędziego ziemskiego (Krokowskiego) na Hansa Netzela i Jakuba Blaszkowitza złożona na zamku w Pucku 20 maja 1689 r. Pod tekstem, na k. 6 r pieczątka i podpis notariusza? Grzybinskiego?. Na k. 6 v adnotacja o treści dokumentu. J. niem. K. 4-6 5. Copia dokumentu Zygmunta III Wazy wydanego na podstawie ksiąg sądowych w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie konfliktu ziemskiego między Ernestem Krokowskim i ksienią klasztoru żarnowieckiego Barbarą Knutowną, informujący o apelacji Krokowskiego, wydany 18 VIII 1627 r. Na odwrocie prawie nieczytelne informacje o zawartości dokumentu. Duże ubytki papieru na żłożeniu. J. łac. K. 7 6. Identyczna? Copia dokumentu Zygmunta III Wazy wydanego na podstawie ksiąg sądowych w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie konfliktu ziemskiego między Ernestem Krokowskim i ksienią klasztoru żarnowieckiego Barbarą Knutowną, informujący o apelacji Krokowskiego, wydany 18 VIII 1627 r. Na odwrocie prawie nieczytelne informacje o zawartości dokumentu. Duże ubytki papieru na żłożeniu i środku karty. J. łac. K. 8 7. Wypis z ksiąg ziemskich puckich z kwietnia 1731 r., dot. Georga Berka zw. z kościołem w Krokowej i Filipa Kołodzicyka kantora tamże oraz Matthiasa Hampella arendarza w dobrach krokowskich Polchau. Egzemplarz mocno uszkodzony, papier zbutwiały, duże ubytki papieru z tekstem. J. niem. K. 9-10 8. List dat. Avril 1744, podpisany Le Capitaine de Krockow. Cztery strony tekstu, papier zbutwiały , zacieki u góry stron. J. franc. K. 11-12 9. Protestacja rotmistrza v. Krockow? skierowana do króla, dat. Lauenburg September 1743. Papier mocno zetlały, duże ubytki papieru z tekstem w górnych częściach stron. J. niem. K. 13-14 10. Rotmistrz v. Krockow prosi króla w sprawie deputowanych do Trybunału z Lauenburga, dat. Lauenburg 13 September 1743r. Papier bardzo zetlały, duże ubytki papieru z tekstem w górnych częściach kart. J. niem. K. 15-17 11. List do króla, w którym wymienia się nazwisko starosty Weyhera.Papier u góry mocno zetlały, partie tekstu nieczytelne. Zapisana k. 1r, J. franc. K. 18-19 12. List? Rotmistrza v. Krockow w j. franc. Zapisana tylko k. 1r-v; gróra kart zetlała, ubytki papieru z tekstem. Na k. 21 r ślad po pieczęci sygnetowej. K. 20-21 13. Brudnopis listu kapitana v. Krockow do króla (w tekście występuje nazwisko Weyhera). Papier mocno zetlały, tekst w górnych częściach mocno zatarty. J. franc. K. 22-23 14. Protestacja? dot. deputowanych do trybunału w Lauenburgu (bez końca?) nie dat., niepodpisana. Papier zetlały, zwłaszcza w górnej części, tekst miejscami nieczytelny. J. niem. k. 24-25 15. Pismo w j. niem. dotyczące potwierdzenia dyplomu. Niedatowane, bez podpisu, brudnopis? Papier u góry kart zetlały, pismo miejscami nieczytelne, ubytki papieru. K. 26-27 16. Pismo w j. niem., brudnopis? z poprawkami i uzupełnieniami na marginesach, bez podpisu, niedatowane. Papier mocno w górnych częściach zetlały, tekst nieczytelny w górnych częściach stron. K. 28-29 17. Brudnopis pisma apelacyjnego? (w tekście nazwiska Dargolewski), z licznymi poprawkami i dopisami na marginesach, niedatowany, bez podpisu. Papier u góry zetlały, tekst w górnej części nieczytelny. J. niem. K. 30-31

Login:
Hasło:copyright © BGPAN