autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Ferdynand II austriacki Akc. nr 33Akt nobilitacji Hansa Schultze przez cesarza Ferdynanda II. Wiedeń 8 III 1635Wiedeń67

opis:
Niem. 1635. 69x77 cm. Dok. perg. bez pieczęci. Iluminacja w ¶rodku 14,5x12,5 cm.

uwagi I:
Kupno: Wata Rosiński Bogusław, 1961 r.; dawna sygn. Ms 3179

uwagi II:
Barwny herb po¶rodku (14,5x12,5 cm).Wiedeń. Autograf podpisu cesarza.

Login:
Hasło:copyright © BGPAN