autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
HarcerstwoAkc. nr 179 Teka materiałów dot. Związku Harcerstwa Polskiego, głównie na Pomorzu z archiwum kapelana harcerskiego ks. Bolesława Knittera.Pomorze7

opis:
Zawartość: 1. Naczelnictwo ZHP Wiadomości Urzędowe rok 14 nr 7 VII 1936 ; druk, k. 2 2. Wielkopolskie Wici Zlotowe, Poznań 10 VI 1937; druk, k. 4, k. 3 wycięty fragment na dole 3. Dział Duszpasterski Nacz. ZHP 12 III 1938 Okólnik L. 1/38; druk, k. 1 4. ZHP Komenda Pom. Chorągwi Harcerzy 2 VI 1938 Rozkaz L. 6/38; druk, k. 2 5. ZHP Koło Przyjaciół Harcerstwa w Pucku 9 III 1939, Zaproszenie na Walne Zebranie; powielane, k. 1 6. ZHP Komenda Hufca Harcerzy w Pusku, 5 III 1939 liścik A. Więckiego do Bolesława Knittera; masz., pieczęcie, autograf podpisu 7. 14 Drużyna Harc. Im. M.A. Czartoryskiego w Bydgoszczy, legitymacja odznaki harcerskiej dla ks. Knittera z 30 V 1937 r.; druk, rkps 8. ZHP Oddz. Pom. Liścik Alfonsa Tadajewskiego i Tadeusza Cieplika do ks. Knittera z 6 VI 1935 r.; masz., druk, autografy podpisów, k. 1 9. Nacz. ZHP Dział Duszpasterski, 1 IV 1937 Okólnik 1.2/37 10. ZHP Komenda Pom. Chorągwi Harcerzy 19 V 1938, list Tadeusza Cieplika do ks. Knittera; masz., druk, autograf podpisu, k. 1 11. Kartka pocztowa z okopami z VI 1916 r. , list Wiko Nowaczyka do ks. Knittera, druk, autograf, k. 1; data stempla poczt. 5 VIII 39 12. j.w., bez widoczku, data stempla poczt. 16 VIII 39. 13. ZHP Drużyna Pozaszkolna Męska w Wejherowie, 24 VI 38 r., liścik [podpis nieczytelny] do ks. Knittera; rękopis, pieczęć; k. 1 14. List dat. Bydgoszcz 18 V 38 do ks. Knittera podpisany Grajek [i fragment nieczyt.]; rękopis, k. 1 15. List dat. Bydgoszcz 15 V 37 r. do ks. Knittera z podpisami harcerzy czternastej kome.; rkps, k. 1 16. List dat. 13 V 37 do ks. Knittera podpisany przez Nowaczyka; rkps, k. 1 17. Komenda Hufca Harcerzy w Nowym Sączu 28 X 1937 r, list Władysława Śmiałka i Zenona Remi do ks. Knittera; masz., autografy podpisów, pieczęć, k. 1 18. ZHP Komenda Pom. Chorągwi Harcerzy 11 VIII 1937 list do ks. Knittera w sprawie zapotrzebowania na zlecenie na przejazd, podpisany Tadeusz Macierzyński, masz., druk, autograf podpisu. Na odwrocie wykaz nazwisk ręką ks. Knittera 19. list Wiko Nowaczyka do ks. Knittera dat. 7 IX 36 r., autograf, k. 1 20. ZHP Rozkazy i Okólniki Komendy Chorągwi z Poznania, 5.10.1936 – plan okólnika? Rękopis, k. 1 posany na czystej stronie makulatury. 21. List Sekretarza Głównej Kwatery Harcerzy Warszawa 28 VI 1937 w sprawie zlecenia na wyjazd; rkps, druk, stempel; k. 1 22. List Wiko Nowaczyka do ks. Knittera 23 VI 1937 r., autograf k. 1.; na odwrocie notatki Knittera 23. J.w., dat. 4 VI 1937 24. J.w., dat. 2 XI 36 25. J.w. 22 XII 36 r. 26. J.w. 3 XII 36 r. 27. J.w. 25 XI 1936 r. 28. List Lisowskiego z 25 II 1936 r. do ks. Knittera, autograf, k.1. 29. List Nowaczyka z 18 I 1936 r.; rkps k. 1 30. List St. Feisela b. daty, rkps k. 1 31. List Gajdy Wąbrzeźno 20 V 1935 r. do ks. Knittera; masz., autograf podpisu k. 1 32. Lis Jarosława? Kowalskiego do ks. Knittera dat. Toruń 15 VI 1935 r.; autograf k. 1 33. List [podpis nieczytelny] Tczew 22 V 1935 r. do ks. Knittera, rkps k. 1 34. J.w., tego samego, Toruń 24 VI 1934; autograf, k. 1 35. Tekst piosenki? Autorstwa „ks. kapelana Knittera” 20 VII 36 r. autograf, 3 kartki 36. Tekst przemówienia ks. Knittera? Rękopis, k.1 37. Lista nazwisk kandydatów do Chóru Dzieci z Lipusza? Z parafką podpisu ks. Knittera; rkps, k. 1. 38. J.w. czystopis ręką ks. Knittera 39. Podział na namioty zastępów harc. Dla ks. Knittera, rkps k. 1 40. Tematy pogadanek obozowych ks. Knittera rkps k. 1 41. List przewodni A. Wieckiego 15 IV 1939 r. i druk. okólnik nr 2 z ZHP Kapelan Okręgu Pom. Marzec 1939 r., druk, masz., pieczęć, autograf podpisu A.W.; k. 2 42. Okólnik .L. 4/36 Działu Duszpast. ZHP z 15 XI 36 r., druk k. 1 43. Naczelnictwo ZHP 25 II 1936 Okólnik; druk, k. 1 44. „Czterkujt” – gazetka harcerska z Bydgoszczcy nr 1 15 II 1936 r. kopia masz., k. 2 45. j. w. nr 2 5 III 1936 r. 46. k. 56-77 wycinki z prasy na temat harcerstwa. Pol. XX w. Rkps, druk, fot. K. 77

uwagi I:
Kupno: Józef Borzyszkowski 1972 r.

uwagi II:
zbiory B. Knittera

Login:
Hasło:copyright © BGPAN