autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Księgi ziemskieAkc. nr 1307Wypis z ksiąg ziemskich województwa wileńskiego.Wilno738

opis:
Rkp k. 4

uwagi I:
Śnieżko Jerzy - kupno 1982

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN