autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Księgi ziemskieAkc. nr 1307Wypis z ksi±g ziemskich województwa wileńskiego.Wilno738

opis:
Rkp k. 4

uwagi I:
¦nieżko Jerzy - kupno 1982

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN