autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Privilegia CasimirianaAkc. nr 11 Gdańsk. Przywileje Kazimierza Jagiellończyka dla Gdańska 1454-1457 oraz Wilkierz Gdańska z 1574 r.Gdańsk?8

opis:
Niem. XVI w.? 29,5x19,5 cm. S. 264 Opr. płpłt.

uwagi I:
Proweniencja: Malbork biblioteka zamkowa, sygn. A 70, poprzednio Cb 53. Dar Instytutu Historii Uniwersytetu Warszawskiego 1957 r.; Bibl. Gd., dawna sygn. Ms 3159

uwagi II:
Przywileje s. 1-58, wilkierz s. 59-261. Por. P. Simson, Geschichte der Danziger Willkuer, Danzig 1904

Login:
Hasło:copyright © BGPAN