autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Cichińska JadwigaAkc. nr 1509Materiały różne: 1. zbiór notatek z adresami 2. listy (2) ofiarodawców ksi±żek 3. kwestionariusze przewozowe (4) 4. jedna legitymacja 5. wizytówki (10) 6. listy (27): Minkiewicz R., Iglicki, Lewicki Kazimierz (syn ), Lewicki Wacława (syn), Jakutowicz Idalia, Bańkowscy, Łozicka Zenona, Trylińska Beata, list WacławaLewickiego do Kazimierza Lewickiego, list R. Minkiewicza do Kazimierza Lewickiego i in. Polska935

opis:
Pol. XX w. rkp

uwagi I:
Zaremba Władysław - kupno 1986

uwagi II:
korespondencja

Login:
Hasło:copyright © BGPAN