autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Missuna JózefAkc. nr 1518Wy;pis z witebskich ksi±g ziemskich dot. spraw spadkowych Józefa Missuny. 1826 r.Witebsk944

opis:
XIX w. rkp k. 2

uwagi I:
Olender Wiesław - kupno 1986

uwagi II:
księgi ziemskie

Login:
Hasło:copyright © BGPAN