autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Borowski JanAkc. nr 1540"Zagadnienia odbudowy i noserwacji zabytków Gdańska".Gdańsk966

opis:
Pol. XX w. k. 40

uwagi I:
Maria Halina Szumska-Szuman [żona] - dar 1986

uwagi II:
Gdańsk

Login:
Hasło:copyright © BGPAN