autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Borowski JanAkc. nr 1541"Wykaz moich prac konserwatorskich"Gdańsk967

opis:
Pol. XX w. k. 232

uwagi I:
Maria Halina Szumska - Szuman [żona] - dar 1986

uwagi II:
por. akc. nr 1540

Login:
Hasło:copyright © BGPAN