autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Borowski Jan [?]Akc. nr 1544"Stacje Męki Pańskiej w katedrze oliwskiej malowane przez Zofię Baudouin de Courtenay".Gdańsk970

opis:
Pol. XX w. k. 8

uwagi I:
Borowski Jan - archiwum

uwagi II:
Maria Halina Szumska-Szuman (żona J. Borowskiego) - dar 1986

Login:
Hasło:copyright © BGPAN