autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Księgi grodzkieAkc.nr 1570"Copia. Actum in Gehausung des verstorbenen Georg Weichbrodt zu Langfuhr den 11ten October 1787". Kopia sporz±dzona dla Eleonory geb. Weichbrodtin Kruegerin w Glettkau.Langfuhr Gdańsk-Wrzeszcz996

opis:
Niem. XVIII w. rkp k. 10; pieczęć woskowa Weiss Gruenwaldt Pohl

uwagi I:
Puzyna Juliusz - kupno 1987

uwagi II:
*

Login:
Hasło:copyright © BGPAN