Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk
zobacz kartę wraz ze źródłami:

nazwa obiektu
miejscowość, dzielnica
adres
nr kat.
rodzaj zabytku
datowanie
data i nr wpisu do PRZ
id
Długa 74 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 74 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1570 r. (ok. 1575 r.), 1838 r., 1906 r., 1934 r., 1950–536 IX 1971 r., nr 538 (stary nr 389)129
Długa 75 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 75 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 2 poł. XVI w., po 1780 r., ok. 1815 r., ok. poł. XIX w., 1881 r., 1928 r., 1950–53x131
Długa 76 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 76 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowapocz. XVII w., 1950–53x132
Długa 77 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 77 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowak. XV w., ok. 1630 r. lub ok. poł. XVII w., 1884 r., 1914–1915, 1950–53x133
Długa 78 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 78 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowapocz. XVI w., 1836 r., 1872 r., 1881 r., 1900–1901, 1914–1915, 1950–53x134
Długa 79 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 79 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowapocz. XVI w., 2. poł. XVIII w., 1868–1869, 1892 r., 1914–1915, 1950–53x135
Długa 8 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 8 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaXV w., 1873 r., 1950–53x62
Długa 80 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 80 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowak. XV w., ok. poł. XVII w., 1895–1896, 1950–53x136
Długa 81 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 81 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. poł. XVIII w., 1. poł. XIX w., ok. 1870 r., 1922–1923, 1931 r., 1950–53x137
Długa 82 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 82 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa2. poł. XVIII w., 1877 r., 1902 r., 1926 r., 1950–53x138
Długa 83 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 83 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. poł. XVII w., 1877 r., 1902 r., 1926 r., 1950–53x139
Długa 84 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 84 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. poł. XVII w., ok. poł. XVIII w., 1815 r., 2. poł. XIX w., 1950–53x140
Długa 85 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 85 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowa1815 r., 1874 r., 1903 r., ok. 1930 r., 1937 r., 1950–53x141
Długa 9 - kamienicaGdańsk - Główne MiastoDługa 9 (Langgasse)xarchitektura mieszkaniowaok. 1500 r., 2. połowa XVIII w., XIX w., pocz. XX w., 1950–53 x63
Długi Targ - Fontanna NeptunaGdańsk - Główne MiastoDługi Targ (Langer Markt)xbudowla użyteczności publicznej1606-1613 r., 1633 r., 1634 r., 1757-1761 r., 1927 r., 1954 r. x48
Długi Targ 1 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 1 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowaXV w., 4 ćwierci XVI wieku, XIX w, 1950-1954x17
Długi Targ 10 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 10 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowapocz. XVI w., 2. ćw. XVII w., XIX w, 1924-1925, 1950-1954nr 621 z 31 VII 197225
Długi Targ 11 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 11 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowak. XV w., pocz. XVI w., ok. 1800 r., XIX w., 1934-1935, 1950-1954x26
Długi Targ 12 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 12 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowak. XVI w., ok. 1800 r., 1920-1923, 1950-1954 x27
Długi Targ 13 - kamienica Gdańsk - Główne MiastoDługi Targ 13 ( Langer Markt ).xarchitektura mieszkaniowapocz.. XV w., 2 poł. XVIII, pocz. XIX w., 1920-1923, 1950-1954x28
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] 19 [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]
Login:
Hasło: