wyszukaj rękopis po słowie kluczowym:

zobacz opis:

autor/tytuł
sygnatura
tytuł
miejsce
id
Żakiewicz ZbigniewAkc. nr 1906"Ciotuleńka". [podtytuł] "Opowieści niepokojące", podtytuł w bloku IV - "Opowieści żartobliwe". Pierwodruk: "Ciotuleńka", Gdańsk 1982. Gdańsk1215
Żołnowski Stanisław, Grochowicz AleksanderAkc. nr 1439Listy Stanisława Żołnowskiego i Aleksandra Grochowicza do Elżbiety Romskiej (11 listów)Polska865
Żółkiewski StanisławAkc. nr 34List Stanisława Żółkiewskiego do króla Zygmunta III z 12 czerwca 1614 r,*602
Żuk JanAkc. nr 2586Papiery osobiste Jana Żuka z Kartuz.*1569
Żuk MarianAkc. nr 2806"Kto kogo w Sulęczynie?"; " A ludzie na zieloną trawkę"- artykuły w "Gazecie Kartuskiej" i "Głosie Kaszub".Kartuzy1709
Żuk MarianAkc. nr 2807[Sesja Rady Gminy w Sulęczynie" - artykuł do "Głosu Kaszub."*1710
Żuk MarianAkc. nr 2808"Jak rolnik - radny w Sulęczynie zwolnił z pracy radnego" - 2 brulionowe wersje artykułu do "Głosu Kaszub" *1711
Żuk MarianAkc. nr 2809"Spotkanie z Furtakiem w Sulęczynie 13 XII 92 r." - brulion.*1712
Żuk MarianAkc. nr 2811"Jubileusz najstarszej mieszkanki gminy Stężyca" - artykuł. *1714
Żuk MarianAkc. nr 2812"Sesja w Somoninie" - artykuł.*1715
Żuk MarianAkc. nr 2813"Sesja Rady w Kartuzach 22 XII 1992" - artykuł, materiały: plan budżetu, uchwały itp. ora Monitor Kartuski i wycinki*1716
Żuk MarianAkc. nr 2814"Stężyca kupuje żyto" - artykuł do "Głosu Kaszub.*1717
Żuk MarianAkc. nr 2815"Utrwalacze" - artykuł w "Głosie Kaszub".*1718
Żuk MarianAkc. nr 2816"Dobrawa z Kartuskiej Góry Zamkowej" - artykuł z "Głosu Kaszub".*1719
Żuk MarianAkc. nr 2817"Jednak wodociąg w w Ręboszewie nadal jest w budowie" - artykuł z "Głosu Kaszub".*1720
Żuk MarianAkc. nr 2818"Apokalipsa w Kamienicy Królewskiej" - artykuły w "Głosie Kaszub".*1721
Żuk MarianAkc. nr 2819"Zając poczekaj ja ci pokażę" - artykuł dot. Spółdzielni Mieszkaniowej "Kaszuby" w Kartuzach; kopie dokumentów.*1722
Żuk MarianAkc. nr 2846Spotkanie z Januszem Korwin-Mikke z Unii Pracy - artykuł. Tekst, afisz i materiały powielane.*1749
Żuk MarianAkc. nr 2847"Świński dołek" - artykuł do "Głosu Kaszub"; czystopis i wersje brulionowe*1750
Żukowski Michał, ks.Akc. nr 3994Materiały związane z księdzem Michałem Żukowskim.Polska499
Żychiewicz TadeuszAkc. nr 4004Konstantynopol, Moskwa, Unia, Papież.Polska509
"Acta Biologica et Medica"Akc. nr 940Papiery M. Reichera. "Acta Biologica et Medica. Prace Komisji Prymatologicznej" - artykuly o M. Reicherze w 80 rocznice urodzin i 58 pracy.Polska336
"Assekuracya"Akc. nr 764"Assekuracya" w imieniu Rzeczypospolitej przez J. W. Paca Marszalka W. Ks. Lit. JWu Oginskiemu Hetmanowi W. K. Litewskiego dana ... 20 marca 1772 ze nadal sformowane przez niego woysko z podatków z ogarnionych krajów utrzymywane bedzie..".*267
"Becker-Gewrcks-Rolle" Akc. nr 68"Becker-Gewercks-Rolle"*627
"Beleco"Akc. nr 2311Zaproszenia (2 imienne dla Anny Łajming) do teatrzyku "Beleco" na widowiska.Słupsk1316
"Bericht des Oberst [...]".Akc. nr 4409"Bericht des Oberst Bartenwerffer Chef des Generalstabes I. Armee-Corps, über die Leitung der Uebung im Küstenkriege bei Danzig 1884".Danzig1988
"Bluszcz"Akc. nr 4109"Bluszcz" 1937 nr 29 17 lipcaWarszawa567
"Chamail"Akc. nr 692"Chamaił" - zbiór przepisów dot. zaklinan i elementów magii ludowej - napisal Chasien Bohuszewicz w 1787 r.Polska240
"Co To "Akc. nr 1827Recenzje i wycinki z gazet dotyczące występów teatrzyku "Co To" w Polsce i za granicą.Polska1137
"Co To"Akc. nr 1822Materiały dotyczące teatrzyku "Co To". Plakaty i afisze.Gdańsk1132
"Co To"Akc. nr 1825Fotografie ze spektakli teatrzyku "Co To".Gdańsk1135
"Co To"Akc. nr 1826Materiały różne: rysunki, kalendarze, materiały warsztatowe. Gdańsk1136
"Co To"Akc. nr 1828Materiały związane z działalnością teatrzyku "Co To": programy, zaproszenia, wizytówki teatrzyku.Polska1138
"Co To"Akc. nr 2261Materiały dotyczące działalności teatrzyku "Co To" ze zbiorów Jerzego Godwoda.Gdańsk, Gdynia1278
"Co To"Akc. nr 2262Materiały dotyczące działalności teatrzyku "Co To"ze zbiorów Włodzimierza Łajminga.Gdańsk1279
"Co To"Akc. nr 2412 Plakat studenckiego teatrzyku "Co To", wykonany odręcznie.*1408
"Co To"Akc. nr 24136 fotografii dokumentujących działalność teatrzyku studenckiego "Co To".*1409
"Dienst-Buch für den Postillon" Akc. nr 4726"Geburtsort: Klein Katz Provinz WestPreussen Geburtsjahr: 31 ten Mai 1819. als Postillon vereidigt in Danzig am 7 ten Mai 1841". Johann [Globki] [Fuchs].Danzig2276
"Dyaryusz Seymu" Akc. nr 4722"Dyaryusz Seymu 1630 Ru zda mi się to z roku 1630 – a nie 1530". Odpisy diariuszy i opisów sejmów z XVI wieku. Tom 1.*2272
"Dyaryusze Seymowe"Akc. nr 4724"Manuskrypt. Dyaryusze Seymowe ab A. 1668 ad A. 1746". Odpisy z XVIII w.*2274
"Dyaryusze Seymowe"Akx. nr 4723"Manuskrypt. Dyaryusze Seymowe ab A. 1552 ad A. 1633". Odpisy z XVIII w.* 2273
"Eingabe an den Kaiser 1917".Akc. nr 4406"Eingabe an den Kaiser 1917". Berlin1985
"Erinnerung an den Feldzug 1870-1871".Akc. nr 1159399
"Facetiae Facetiarum"Akc. nr 164Facetiae Facetiarum. .... Collectanea de variis rebus".*61
"Geburtsbrief".Akc. nr 1137380
"Gewercks-Rollen'Akc. nr 64Zbiór zarządzeń, przywilejów i przepisów cechowych.*623
"Gryf"Akc. nr 2354Księga rachunkowa z lat 1931-1934.Kościerzyna1359
"Inwentarz Słonimskiey Oeconomiey".Akc. nr 4460"1673. Inwentarz Ekonomij Słonim [...]". Słonim2037
"Kwitariusz gdańskiej komory akcyzowej"Akc. nr 4461Kwitariusz gdańskiej komory akcyzowej z lat 1718 - 1793.Gdańsk2038
"Laurka"Akc. nr 2474"Laurka" - jednodniówka na XXX.lecie działalności "Rudego Kota"*1459
"Opowiedzenie w krótkim wywodzie Przyczyn i Wypadków, które spowodowały upadek Rzeczypospolitey Polskiey..."Akc. nr 4727"Opowiedzenie w krótkim wywodzie Przyczyn i Wypadków, które spowodowały upadek Rzeczypospolitey Polskiey... Pismo poświęcone przez Dziadka swoim Wnukom..." *2277
"Ordenunge Unde eigene Verwylligung aller Nachtbaer in den Wattenbuden [...]"Akc. nr 4663"Ordenunge Unde eigene Verwylligung aller Nachtbaer in den Wattenbuden so auch die Erbaer Stadt Vor Gutt an Gesehen Ihnen Verliebet Vnd die damit gunstigt begnadet Vnd Begabet haben Anno 1538".*2233
"Orgel Baw Oder dero Kosten"Akc. nr 4462"Orgel Baw Oder dero Kosten" - budowa organów w kościele Św. Jana w Gdańsku w latach 1624-1633. Zestawienie rachunkowe. Gdańsk2039
"Paralaksa"Akc. nr 1964"Polska paralaksa" - anonimowy wiersz na temat aktualnych wydarzeń w Polsce.Polska1255
"Pomerania"Akc. nr 1483Kronika klubu "Pomerania" z lat 1966-71.Polska909
"Pomerania"Akc. nr 4105"Pomerania" 1984 maj nr 5 Gdańsk563
"Pomerania"Akc. nr 4106"Pomerania" 1984 nr 6 czerwiecGdańsk564
"Pomion"Akc. nr 1873Dwa numery okazjonalnego czasopisma wydanego prywatnie przez Kaszubów w kilkunastu egzemplarzach.Kaszuby1183
"Pomorze"Akc. nr 2534"Pomorze - kwartalnik Związku Przyjaciół Pomorza nr 1/24/89: artykuł E. Kochanowskiej Wiśniewskiej o L. Bądkowskim; 2/25/89 - artykuł o K. Borchadzie; 3-4/26-27/89 o Fr. Fenikowskim; 3-4/30-31/90 - o Fr. Sędzickim.*1518
"Pytania"Akc. nr 30"Pytania z Nauk w Klassie Pierwszey dawanych w Szkołach Przygłownych Krakowskich Na Popis ... 1795 r. Sprawiony"Kraków?33
"Radość w szkole"Akc. nr 441"Radosc w szkole": Album klasowy ze zbiorów E. KobylińskiejGdańsk176
"Recessus ordinum de Anno 1754".Akc. nr 1205417
"Revidirte ChorOrdnung A. 1655. 101".Akc. nr 4463Przepisy obow. organistów, chór i orkiestrę kościoła Panny Marii w Gdańsku.Gdańsk2040
"Sammlung von Verordnungen" Akc. nr 4469"Sammlung von Verordnungen" - Zbiór rozporządzeń Rady Miejskiej Gdańska z lat 1598 do 1730 oraz rozprawy o tematyce prawniczej.Gdańsk2046
"Solidarność" Akc. nr 3982Materiały związane z działalnością "Solidarności" w latach 1980-1981; album z 1980 r.Gdańsk487
"SprichwoerterAkc. nr 123"Sprichwoerter und Redensorter".*647
"Statuten"Akc. nr 41"Statuten der Naturforschenden Gesellschaft [Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku]zu Danzig z 1819 r. 1819Danzig, Gdańsk609
"Tractatus de opere sex dierum"Akc. nr 147**65
"Tractatus"Akc. nr 142"Tractatus Theologicus de Deo [...] Disputationibus scholasticis explanatus in Collegio Gedanensi Soc. Jesu Anno Domini 1739...".Gdańsk663
"Tractatus"Akc. nr 143"Tractatus Theologicus de Jure et Justitia [...] Disputationibus scholasticis propositus in Collegio Rozrazeviano Societatis Jesu Anno Dni 1739".Gdańsk664
"Tractatus"Akc. nr 144"Tractatus de Sacramentis [...] in Conventu Gedano-Stolcembergae Patrum Ordinis ... Provinciae Marianae in Prussia Reformatorum [...] Anno 1751".Gdańsk-Chełm665
"Tractatus"Akc. nr 145"Tractatus Theologicus de ultimo Fine Hominis Venerabili. Studio Theologico in Conventu ad SS. Apostoles Petrumet Paulum Thoruno Podgorien [...] Anno 1769 Die 12. Novembris".Toruń - Podgórz666
"Tractatus"Akc. nr 146"Tractatus de Paenitentia" - tytuł grzbietowy.Polska667
"Trzeci"Akc. nr 4097"Trzeci" - opowiadanie.Polska555
"Vita Christinae [...]"Akc. nr 4717„Vita Christinae Svec. Goth. Vandalorumque Reginae usque ad Ejus In Brabantiam profectionem, ab Eo, qui longo tempore Holmiae in Svecia egit, Gallice primum delineata, mox in Belgicum conversa; jam vero latine reddita incerto Authore”.*2267
"W kręgu książki"Akc. nr 2727"W kręgu książki" - nr 1-14. Gdańsk1687
"Westerplatte"Akc. nr 1970"Wie ich den Kampf um die Westerplatte erlebte"; anonimowa relacja mieszkańca Nowego Portu z walk o Westerplatte we wrześniu 1939 roku spisana przez Oberleutnanta Waltera Schmidta.Niemcy1261
"Wilanów"Akc. nr 4093"Wilanów" - album. Warszawa 1955Warszawa551
"Windmühlen" Akc. nr 765"Windmühlen im Danziger Werder Landheim 1937".Danzig, Gdańsk268
"Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu"Akc. nr 305"Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu" nr 1-2, 5-6 tomu IX.Toruń90
"Ziemia Gdańska"Akc. nr 2475Informator kulturalno oświatowy nr 87 maj - czerwiec 1971 z materiałami o "Rudym Kocie", "Bemolu" i Janie Gawliku.*1460
"Zmierzch" godłoAkc. nr 4096"Godło: Zmierzch". "Szansa" - zbiorek wierszy konkursowych.Polska554
(Łajming Anna)Akc. nr 2306Listy różnych do Anny Łajming, m. in. Wawrzyńca Sampa.Polska1311
(Łajming Włodzimierz)Akc. nr 2720"Sprawy P[aństwowej] W[yższej] S[zkoły] S[ztuk] P[lastycznych] [w Gdańsku"]: korespondencja, umowy, plany pracy.Gdańsk1680
(Łajming Włodzimierz)Akc. nr 2721"RFN korepondencja oficjalna [w sprawach wystaw, stypendiów itp]".*1681
(Adamski Zygmunt)Akc. nr 1371Wycinki prasowe.Polska801
(Augustowski Bolesław)Akc. nr 1849Maszynopisy i konspekty prac innych autorów w spuściźnie Bolesława Augustowskiego.Polska1159
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7155Korespondencja wydawnicza 1949-1970*3583
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7156Korespondencja wydawnicza 1971-1975*3584
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7157Korespondencja wydawnicza 1976-1983*3585
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7158Korespondencja – interwencje polityczne i społeczne 1953-1983*3586
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7159Korespondencja, dokumenty, protokoły Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z lat 1957-1983*3587
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7160Korespondencja, komunikaty, protokoły Związku Literatów Polskich z lat 1957-1982*3588
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7161Archiwum „Solidarności”: korespondencja sierpień 1980-wrzesień 1981*3589
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7162Archiwum „Solidarności”: korespondencja Krajowej Komisji Porozumiewawczej. NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” *3590
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7163Korespondencja dotycząca „Samorządności” *3591
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7171Polska prasa emigracyjna *3598
(Bądkowski Lech)Akc. nr 7172Polskie wydawnictwa emigracyjne *3599
(Bądkowski Lech) Akc. nr 761 Listy pisarzy ofiarowane Bibliotece Gdańskiej PAN przez Lecha Bądkowskiego: Polska46
(Bar - Freytagowie)Akc. nr 22 Akta dot. rodziny Bar - Freytagów w Inflantach i dóbr tej rodziny. Oryginalne dokumenty, odpisy i 24 teczki korespondencji, odpisów, pism służbowych, prywatnych itp.Inflanty24
(Baudouin de Courtenay Zofia)Akc. nr 1545Biogram.Gdańsk971
(Bechler Maria)Akc. nr 1941Zaświadczenie o ukończeniu przez Marię Bechler kursu dla bibliotekarzy technicznych bibliotek naukowych i aspirantówna bibliotekarzy naukowych.Polska1232
(Boduszyńska-Borowikowa Maria)Akc. nr 2316Wiersze - czystopis z recenzjami (ps. Maria Gozdawa)Jerzego Afanasjewa i Lecha BądkowskiegoPolska1320
(Bugajska Hanna)Akc. nr 2286Listy od różnych do Hanny Bugajskiej, siostry H. Sucharskiego.Polska1302
(Cichińska Jadwiga)Akc. nr 1417Listy (8) członków PPS do Jadwigi Cichińskiej oraz numer "Wici" z jej notatkami na temat Jadwigi Dziubińskiej.Warszawa846
(Cichińska Jadwiga)Akc. nr 1479Listy różnych (24 listy) do Jadwigi Cichińskiej: F. Turynowej, R. Minkiewicza, Bańkowskich, Jakutewiczów, Staronia, Trznadlów, Z. Lipińskiej, Drzewickiego, Anancujkowa i N.N. Polska905
(Cichińska Jadwiga)Akc. nr 1495 Listy do Jadwigi Cichińskiej: Bańkowscy, E. Rosenówna, L. Kibbortowa, Cz. Lon. Jędraszko, Fel. Turynowa, M. Tyrowiczowa, Br. Giedroyć, Sł. Lewicki (2), M. Borkowska, Weychert-Szymanowska, Z. Korzon, K. Lewicki, Jaworska (gosposia), list do redakcji "Nowych Torów".Polska921
(Cichińska Jadwiga)Akc. nr 1505Listy do Jadwigi Cichińskiej: Kazimierz Lewicki (syn) do matki i brata Wacława(12), wizytówki (2), kartki pocztowe (7)oraz zaświadczenie Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.*931
(Cichińska Jadwiga)Akc. nr 1508Listy różnych do Jadwigi Cichińskiej.Polska934
(Cichińska Jadwiga)Akc. nr 2189Listy (5) do Jadwigi Cichińskjiej i jej syna m. in. Zenony Łozickiej.Polska1271
(Dzierżanowski Józef)Akc. nr 38Potwierdzenie własności wsi Crapycz dla Józefa Dzierżanowskiego (transumpt) z 1520 r.Polska606
(Ebenberger-Orzechowska Janina)Akc. nr 1320Biogramy artystów - prace studentów.Gdańsk751
(Ebenberger-Orzechowska Janina)Akc. nr 1322Vasari Giorgio i Lambert - tłumaczenia na j. polski.Gdynia753
(Edward Obertyński) "Remontowiec"Akc. nr 2467"Uparty czołg" - konkurs na wspomnienia byłych żołnierzy I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.*1452
(Fieldorf Emil)Akc. nr 665Odpis stanu sluzby E. Fieldorfa i jego przebieg sluzby generalskiej.Polska236
(Gawlik Jan)Akc. nr 2479Afisze i plakaty z imprez w Klubie w Gdańsku - "Rudy Kot" i teatrzyku "Bemol"; plakaty z autografami.*1463
(Gawlik Jan)Akc. nr 2481Listy różnych do Jana Gawlika.*1465
(Gawlik Jan)Akc. nr 2481Listy różnych do Jana Gawlika.*1466
(Gawlik Jan); "Bemol"Akc. nr 2483Autografy różnych dla Jana Gawlika i teatrzyku "Bemol".*1468
(Grąbczewski Tomasz)Akc. nr 62Akt nadania godności podkomorzego woj. pomorskiego Tomaszowi Grąbczewskiemu przez króla Augusta III.Polska621
(Grabowscy) Akc. nr 12 Akta rodziny Grabowskich dot. wsi Ciecholewo i Czosnowo. Wypisy z ksiąg grodzkich.Prusy Królewskie9
(Grabowscy)Akc. nr 16Akta rodziny Grabowskich dot. ich wsi Ciecholewo i Czosnowo w pow. człuchowskimPrusy Królewskie16
(Grucza Franciszek)Akc. nr 792Dwa listy Franciszka Gruczy.*273
(Hafner Johannes)Akc. nr 942"Mathematische Aufgaben für Johannes Hafner [ na oprawie]". Na k. tyt.: " Einleitungen in die Mathematic behandelt von Herrn Professor Breittinger in Zurch. Von Johannes Hafner.Zurich338
(Jan Paweł II, papież)Akc. nr 1851"Fiasko ostpolityki Lolka II - anonimowy paszkwil na papieża Jana Pawła II.Polska1162
(Jan Paweł II, papież)Akc. nr 2345Obiór na papuieża Jana Pawła II oreaz z jego pierwszą pielgrzymką do Polski w 1979 r..Sopot1350
(Jędrkiewicz Edwin)Akc. nr 2545"Edwin Jędrkiewicz" - druczek okolicznościowy z XVI Dekady Pisarzy Wybrzeża opracowany przez pracwników Wojeweódzkiej Biblioteki Publicnej w Gdansku.Gdańsk1529
(Karnowski Jan)Akc. nr 797Korespondencja w sprawie uczczenia rocznicy smierci J. Karnowskiego.Polska278
(Kij Antoni, ks.)Akc. nr 4039Materiały związane ze śmiercią ks. Antoniego Kija.Polska516
(Kling Michael) Akc. nr 10 Herr Michael Kling ... hat dieses Buch vorinnen allerley des Grossen Marienburgschen Werders Privilegia und Freyheiten ... vor sich und seine Erben im Jahr Christi 1729 Verfertigen lassen durch. Johann Fehr... [Przywileje dot. Żuław Malborskich spisane na polecenie Michała Klinga w r. 1729]Malbork [?]6
(Klisowski Władysław)Akc. nr 4053Materiały związane z pogrzebem Wł. Klisowskiego. List Felka Kolińskiego.Polska530
(Kołosow, gen. ros.)Akc. nr 1954"Wyzwolenie Starogardu wg ros. gen. Kołosowa". oprac. J. Milewski[?]Starogard Gdański [?]1245
(Kobylińska-Masiejewska Eugenia)Akc. nr 415Wycinki prasowe - recenzje twórczosci E. Kobylinskiej.Polska151
(Kobylińska-Masiejewska Eugenia)Akc. nr 613Fotografie rodzinne E. Kobylińskiej-Masiejewskiej.Polska210
(Kochanowska - Wiśniewska Eugenia)Akc. nr 3942Fotografie autorki i rodzinne.Polska447
(Kochanowska - Wiśniewska Eugenia) Akc. nr 3943Listy różnych do Eugenii Kochanowskiej - Wiśniewskiej.Polska448
(Kochanowska - Wiśniewska Eugenia)Akc. nr 3944Dokumenty osobiste Eugenii Kochanowskiej - Wiśniewskiej.Polska449
(Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2535Kochanowska - Wiśniewska Eugenia - wycinki z gazet dokumentujaće działalność E. Kochanowskiej.Sopot1519
(Kochanowska-Wiśniewska Eugenia; Sędzicki Franciszek)Akc. nr 2491Fotografie Eugenii Kochanowskiej-Wiśniewskiej i Franciszka Sędzickiego.*1475
(Kochanowska-Wiśniewska Eugenia)Akc. nr 2536"Oskar Wilde. Mąż idealny (fragment aktu trzeciego)" - materiały z archiwum E. KochanowskiejSopot1520
(Krasiński Wincenty i Zygmunt)Akc. nr 2578"Inwentarz pozostalości po ś.p. Wincentym i Zygmuncie Hrabiach Krasińskich" oraz kopie dokumentów.*1561
(Krawczyński Aleksander)Akc. nr 1239Materiały dotyczące Aleksandra Krawczyńskiego.*678
(Krawczyński Aleksander)Akc. nr 15041. Korytko, mapa światowego przemysłu górniczego 2. fotografie (7) 3. dwa kartony z podpisamu gości 3. 11 karykatur z okresu 1941-1943 5. akwaforta Brandla 6. A. Krawczyński - rysunek ołówkiem T. Klukowskiego 7. Rysunek ołówkiem Zd. Czermańskiego 8. rysunek tuszem Zd. Czermańskiego 9. legitymacje (5) 10. odznaczenia (14)*930
(Kutella Jacek) Akc. nr 835"Mowa pogrzebowa nad Ksiedzem" Prangnowo Gdańsk293
(Le Brun)Akc. nr 1516Notatki z wykładów o mimice Le Brune'a.*942
(Majewski Michał)Akc. nr 2693Dwa medale Michała Majewskiego: 1.X lat Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (z legitymacją)i Zasłużonym Ziemi Wejherowskiej.*1667
(Mross Henryk, ks.)Akc. nr 1867"Ks. Henryk Mross - 25 lat kapłaństwa. Pelplin - Osielsko 1956 - 1981".Pomorze1177
(Obertyńska Beata)Akc. nr 4085Artykuł o Beacie Obertyńskiej w "Literaturze" nr 2 z 1983 r.Polska547
(Obertyński Edward) "Czołg T 34" - hasłoAkc. 2465"Kierunek Morze" - praca konkursowa.*1450
(Ogińscy)Akc. nr 189Dokumenty z lat 1614-1741 dot. folwarków ks. Ogińskich.*14
(Ostrowska Róża)Akc. nr 4091Listy Bolesława Faca, Wiktora Woroszylskiego i J. Bocheńskiego do Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania ulicy imienie Róży Ostrowskiej.Gdańsk549
(Pelczar Marian) Akc. nr 8369Życiorys i losy w czasie II wojny światowej gdańszczanina Alojzego NNGdańsk3800
(Pelczar Marian)Akc. 8390„Pieczęcie Polskiej Marynarki Wojennej przy Royal Navy z okresu 1939-1945”*3821
(Pelczar Marian)Akc. nr 1328Akta osobowe doc. dra Mariana PelczaraGdańsk759
(Pelczar Marian) Akc. nr 8355"Straty potencjału naukowego Polski w latach okupacji 1939-1945"Polska3786
(Pelczar Marian) Akc. nr 8363Prace różnych autorów dot. zbiorów rękopiśmiennych Gdańsk3794
(Pelczarówna Maria)Akc. 8391Polskie Szkoły Handlowe - spotkania wychowanków po 1985 rGdańsk3822
(Piłsudski Józef)Akc. nr 2384Plakat wydany w Wilnie na I rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego (portret ołówkiem w otoczeniu liści laurowych).*1386
(Piłsudski Józef)Akc. nr 2385Zaproszenie na Pola Mokotowskie na 17 V 1935 r. oraz wycinki z óżźnych gazet dotyczące śmierci J. Piłsudskiego oraz plakat z 5. szopki Akademickiejz 18 IX 1939..*1387
(Przewłocka Irena)Akc. nr 2845Listy (23) różnych do Ireny Przewłockiej, m.in M. Kleinerowa, T. Breza, D. Cusack, D. Jacobi, L. M. Bartelski, M. F. Rakowski*1748
(Rappe Stefan)Akc. 7227Kartka pocztowa z dnia 17 XII 1949 do p. Janiny Rappe [des Loges] w Gdańsku od brata Stefana (?) we Wrocławiu.Gdańsk3296
(Reicher Michał)Akc. nr 939Papiery M. Reichera. Dyplomy, odznaczenia oraz medale M. Reichera.Polska335
(Romanowski Wincenty)Akc. nr 4228Dokumentacja doktoratuW. RomanowskiegoPolska599
(Rulski Edward)Akc. nr 7216Medal XV-lecia Odzyskania Morza przyznany Edwardowi Rulskiemu przez Ligę Morską i Kolonialną w Warszawie dnia 1.1.1936 r.Warszawa3280
(Sapieha)Akc. nr 241Zbiór 19 listów z lat 1793-1887 oraz 1 list dot. daty ur. Sapiehy.Polska69
(Seidlitz Józef, płk)Akc. nr 136Oryginalne dokumenty pozostałe po pułkowniku wojsk polskich z lat 1802- 1813 J. Seidlitzu, zawierające listy wybitnych osobistości ze sfer wojskowych.Polska660
(Thiel Gotfryd)Akc. nr 35Dokumenty przyjęcia w 1782 r. do przytułku w Kłajpedzie szewca Gotfryda Theila z żoną.*603
(Trąpczyński Antoni)Akc. nr 61Akt nadania godności podczaszego pomorskiego Antoniemu Trąpczyńskiemu przez króla Augusta III.Polska620
(Włodzimierz Łajming)Akc. nr 2759Papiery osobiste. Pisma gratulacyjne dla prof. Łajminga z okazji nadania mu tytułu profesora i 25-lecia pracy twórczej.Gdańsk1691
(Wybicki Józef)Akc. nr 2365Materiały różne dotyczące J. Wybickiego, sesji, obchodów - zaproszenia, pisma, informatory, katalogi i notatki.Gdańsk1370
(Zator-Przytocki Józef, ks.)Akc. nr 3980Fundacja "Czereomosza" ks. Józefa Zator-Przytockiego - materiały.Gdańsk485
(Zieliński Czesław)Akc. nr 4251Dokumenty osobiste oraz korespondencja prywatna podporucznika Czesława Zielińskiego.*1834
(Zieliński Czesław)Akc. nr 4252 Poświadczenie o Odznace Pamiątkowej 6 Dywizji Lwowskiej i legitymacja Odznaki Pamiątkowej II Korpusu z autografem Władysława Andersa, oraz zaświadczenie i książeczka uposażenia.Lwów1835
(Zieliński Czesław)Akc. nr 4254 Papiery różne Czesława Zielińskiego: fot., wizytówka, Książeczka potwierdzeń odbioru należności za mieszkanie i utrzymanie, odpowiedź z PCK, bilety, rachunki, koperty.*1837
(Zieliński Czesław)Akc. nr 4255 Papiery związane z repatriacją do Polski.*1838
["Geschichte Ehst-Liew-Lett und Churlands"]Akc. nr 4993"Geschichte Ehst-Liew-Lett und Churlands". Historia terytoriów Litwy, Łotwy, Estonii Kurlandii i Semigalii.*2434
["Postilla domowa..."]Akc. nr 4721„Postilla domowa to iest: Kazania na Ewangelie Niedzielne y przednieijsze Swięta, tak iako je święteij pamięci Doctor Marcin Luther przez cały Rok Niemieckim yęzykiem kazał, z napisanych ksiąg nieboszczyka Mistrza Georgiusa Rovera, które on na każdy Rok, tak iako je sam D. Marcin Luther kazał, pilnie spisał y wespołek zebrał , wiernie, nic nie odmieniaiąc, ani odeymuiąc, ani przidawaiąc, znowu sprawione y przez druk na iasność wydane. A z Niemieckiego ięzyka na Polski pilnie y wiernie też przełożone przez Hieronima Maleckiego Plebana Leckiego (ełckiego). Ale z nowu wypisane przez Macieia Janika Pisarza Kościlnego w Jakszynowie Olesseńskim. Anno 1688”.Ełk2271
[„Der Wanderer”, Przewodnik po Pomorzu z XIX w.]Akc. nr 4881"Giese – Ordensburgen Webers Bemerkungen zu Giese [Ernst] Henning Ordenstatut Wutzke Freitschke Wernicke, Chronik Thorns, Polens Konige" - nie ustalonego autora przewodnik po Pomorzu. *2355
[Albertyn, wł. Pusłowskich] Akc. nr 4459"Księga kategoryczna Kassy Albertyńskiej na 1862 rok" - tytuł na oprawie. Albertyn był własnością Pusłowskich.* Albertyn2036
[Archiwum z Krokowej]Akc. nr 4693Archiwum z Krokowej: zawiera 11 dokumentów papierowych z pieczęciami, dotyczących spraw majątkowych rodziny Krokowskich. Krokowa2245
[Archiwum z Krokowej]Akc. nr 4694Archiwum z Krokowej: zawiera 3 dokumenty papierowe z pieczęciami dotyczące spraw majątkowych rodziny Krokowskich.Krokowa2246
[Backheuser Aegidius]Akc. nr 4464"Rechnungen zur Austheilung an Haus= und Kassen=Arme aus dem Legato Wohl: Herrn Aegidii Backheusers Anno 1752" - rachunki sum wydatkowanych na potrzeby instytucji charytatywnych Gdańska z legatu Idziego Backheusera.Gdańsk2041
[Backheuser Aegidius]Akc. nr 4465"Rechnungen zur Abspeisung der lieben Armuth im Pocken-Hause und Kinder-Hause, wie auch in denen Hospitalern: zu St. Gertrud und Allen GottsEngeln, aus dem Legato Wohl Seel: Herrn Aegidii Backheusers Anno 1752 [-1805]" - rachunki za towary nabyte przez instytucje charytatywne Gdańska z legatu Idziego Backheusera, 1752 [-1805]".* Gdańsk2042
[Backheuser Aegidius]Akc. nr 4466"Abspeisung In 4. Hospitaelern". Rachunki instytucji Gdańska towarów nabytych z legatu Idziego Backheusera.* Gdańsk2043
[Backheuser Aegidius]Akc. nr 4467."Rechnungen des zur Bezahlung des Medicis et Chirurgi am Pocken-Hause und Kinder-Hause gestifteten Legati des WohlSeel: Herrn Aegidii Backheusers Anno 1752". Dokumenty dot. lekarzy i chirurgów gdańskich z legatu Idziego Backheusera.* Gdańsk2044
[Backheuser Aegidius]Akc. nr 4468"Rechnungen zur Austheilung an Haus-Arme Wittiben aus dem Legato des Wohl-Seel: Herrn Aegidii Backheusers Anno 1752".* Gdańsk2045
[Bericht über die Ausstellung für Verwundeten und Krankenfürsorge im Kriege]Akc. nr 6255Bericht über die Ausstellung für Verwundeten und Krankenfürsorge im KriegeDanzig3135
[Biliński Bronisław]Akc. nr 6224Listy do Bronisława Bilińskiego. Lwów, Warszawa3090
[Calendarium do obliczeń chronologicznych na lata 1463-1614]Akc. nr 4996Calendarium do obliczeń chronologicznych na lata 1463-1614 z opisem - opis w inwentarzyku rękopisów z sygn. Ms 3030.*2437
[Casparis Schützii Islebiensis Epistolarum Spectabilis Senatus Gedanensis Nomine Scriptarum Libri, Ab Anno MDLXV. Usque Ad Annum MDLXXVIII]Akc. nr 6244Casparis Schützii Islebiensis Epistolarum Spectabilis Senatus Gedanensis Nomine Scriptarum Libri, Ab Anno MDLXV Usque Ad Annum MDLXXVIII. Odpisy listów Rady Miasta. Gdańsk3122
[Catalogus bibliothecae b. Dn. Friderici Fabricii]Akc. nr 5000„Catalogus bibliothecae b. Dn. Friderici Fabricii, consulis de republ. Ged. meritissimi, Gedani 1727” – interfoliowany katalog aukcyjny b-ki Fabriciusa. Gdańsk2440
[Catalogus Grammaticorum Graudentinorum]Akc. nr 4697"Catalogus Grammaticorum Graudentinorum Ex Anno D. 1742 in Annum 1743".*2249
[Clausen Heinrich Daniel]Akc. nr 53081. "Denkmal der Freundschaft. Heinrich Daniel Clausen 1796 d. 23 April"[„Album amicorum”] z wpisami z lat 1796-1827. 2. Dzieje rodziny Clausen – Jenny z Gdańska.* Gdańsk2727
[Czyżewski Józef]Akc. nr 4457Zaproszenie odręczne J. Czyżewskiego, prezesa Komitetu przeciwko Kl[ubowi] Gr[y Hazardowej] w Sopocie, datowane 9 czerwca 1923 r., skierowane do dyrektorów banków i instytucji.Sopot2034
[Czychowski Mieczysław]Akc. nr 6261Papiery i dokumenty osobiste Mieczysława Czychowskiego. Fragmenty za lata 1953-1995.Polska2869
[Dokumenty rodziny Kowerskich]Akc. nr 6227Dokumenty rodziny Kowerskich. Polska3098
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5437Jeden list księdza Jana Sochonia z 1994 r.*2773
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc, nr 5421Jeden list Hanny Krall z Warszawy z dn. 24 VII 1978 r. *2757
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5280Listy Anny Kamieńskiej do Zbigniewa i Teresy Jankowskich z lat 1972-1978.*2699
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5281Listy od Heleny i Pawła Śpiewaków do Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc oraz 1 do ich córki Mileny z lat 1971-1987. *2700
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5282Dwa listy i zaproszenie od Aliny Afanasjew do Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc z lat 1991-1992. *2701
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5283Listy redaktora miesięcznika „W drodze” o. Marcina Babraja do Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc z lat 1974-1993. *2702
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5284List Romana Brandstaettera do Zbigniewa Jankowskiego, dat. Poznań 24/8 1970.Poznań2703
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5285Listy od Nikosa Chadzinikolau z żoną Elżbietą do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1968 – 1991 [do Kołobrzegu, Wrocławia i Sopotu].*2704
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5286List od Małgorzaty Czermińskiej dat. 21 VIII 91 r.*2705
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5287List Jarosława Iwaszkiewicza dat. Stawiska 11. X. 1976 r. do Teresy Ferenc.Sławiska2706
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5288Listy od Mieczysława i Mieczysławy Jastrunów do Teresy i Zbigniewa Jankowskich z lat 1969 - 1980. *2707
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5289Dwa listy Tomasza Jastruna do Zbigniewa Jankowskiego z lat 1981 i 1986.*2708
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5290Dwa listy Tadeusza Kubiaka z 1976 roku do Zbigniewa Jankowskiego.*2709
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5291Dwa listy Artura Międzyrzeckiego do Zbigniewa Jankowskiego z 1984 i 1985 roku.*2710
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5292Listy Ryszarda Bruno-Milczewskiego z lat 1967-1978 do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Do listów dołączone teksty literackie Milczewskiego.*2711
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5293Dwa listy Wojciecha Natansona do Zbigniewa Jankowskiego z 1991 roku.*2712
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5294Listy ks. prof. Janusza Stanisława Pasierba do Zbigniewa Jankowskiego z lat 1984 - 1991.*2713
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5295Listy Artura Sandauera i Erny Rosenstein do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1979 –1982. 5 sztuk.*2714
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5296List Adama Smolany i E. Rosenstein (żona Artura Sandauera) do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego dat. 17/V [1974?]. *2715
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5297Listy ks. Jana Sochonia, red. „Przeglądu Katolickiego” do Teresy i Zbigniewa Jankowskich z lat 1980-1998.*2716
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5298List poetki i pisarki dla dzieci Anny Świrszczyńskiej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego, dat. Warszawa 15 III 81 r.Warszawa2717
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5299Listy Wisławy Szymborskiej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1973 – 1988.Kraków2718
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5300Korespondencja z Adrianą Szymańską z lat 1969-1993. *2719
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5301Listy ks. Mieczysława Witalisa do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1980-1994. *2720
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5302Listy Henryka Worcella [własc. Tadeusza Kurtyki] do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1976 – 1981.Wrocław2721
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5303Listy Wiktora Woroszylskiego i Janiny Woroszylskiej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego z lat 1976-1991.*2722
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5304"Teresa Ferenc odbitka domowa"; tomik wierszy.*2723
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5305Wiersze Teresy Ferenc - druki, maszynopisy z rękopiśmiennymi uwagami. *2724
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5306Zbigniew Jankowski: tłumaczenie na j. polski aforyzmów Michaela Zöllnera wraz z króciutką notką biograficzną o autorze.*2725
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5307„Sopot, 30. XII 1986 r. Teresa Ferenc, Zbigniew Jankowski, Anna Janko, Milena Wieczorek: Konspekt wydawniczy”.*2726
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5392Dwa listy od Aliny i Jerzego Afanasjewów i jeden od Aliny Afanasjew.Sopot2729
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5393Dwa listy Wandy Bacewicz do Zbigniewa Jankowskiego.*2730
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5394Trzy listy od Lecha Bądkowskiego z lat 1976-1979 do Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc.Gdańsk2731
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5395Jeden list od Augustyna Blocha dn. 17. V. 1984 r.Warszawa2732
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5397Trzy listy od ks. Wacława Buryły do Zbigniewa Jankowskiego i dwa do obydwojga z lat 1992-1993. *2734
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5398Listy od pisarza Nikosa Chadzinikolau z Poznania oraz jego żony do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.*2735
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5399Jeden list Anny Chodorowskiej, 18. X. 1968.Świnoujście2736
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5400Trzy listy ks. Michała Czajkowskiego z 1986 r. do Zbigniewa Jankowskiego. Warszawa2737
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5401Jeden list ks. Jerzego Czarnoty z 1976 r. Warszawa2738
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5402Listy Małgorzaty Czermińskiej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.Gdańsk2739
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5403Jeden list dat. 7 IV 79 od Stanisława Dąbrowskiego. *2740
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5404Jeden list Henryki Dobosz-Kinaszewskiej z 15 września 1993 r. Gdańsk2741
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5405Jeden list od Pawła Dzianisza [Tadeusza Jabłońskiego] z 6.10.1993 r.Gdańsk2742
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5406Jeden list od Dżanabi Hatif z 17. I. 1992 r.Warszawa 2743
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5407Trzydzieści siedem listów Marty Aluchny-Emelianow z lat 1967-1971.Słupsk2744
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5408Dwa listy Bolesława Faca z lat 1979-1991. *2745
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5409Dwa listy Stanisławy Fleszarowej-Muskat z 1971 r.Sopot2746
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5411Dwa listy biskupa gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego z 1991 r.Gdańsk2747
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5412Dwa listy Stanisława Gostkowskiego z 1976 r.Kościerzyna2748
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5413Jeden list Jana Grabowskiego z 1977 r.Malbork2749
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5414Jeden list Mariana Grześczaka z 1980 r.Warszawa2750
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5415Cztery listy z Rzymu Jerzego Horodyńskiego z lat 1975-1977.Rzym2751
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 541628 listów ks. Waldemara Jońca z lat 1981-1991.*2752
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 541710 listów Aleksandra Jurewicza z lat 1976-1985.Gdańsk2753
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5418Trzy listy Gracji Kerényi z Poznania do Jankowskich we Wrocławiu.Poznań2754
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5419Jeden list od Jadwigi Kotarskiej z 20. 1. 1976 r.Koszalin2755
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5420Jeden list od Urszuli Kozioł do Zbigniewa Jankowskiego z 2 III 1974 r.*2756
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5422Pięć listów Zygmunta Kubiaka do Zbigniewa Jankowskiego i Teresy Ferenc z lat 1981-1991.*2758
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5423Jeden list Zygmunta Łanowskiego z 1986 r.Warszawa2759
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5424Cztery listy Włodzimierza Maciąga z lat 1977 – 1991.Kraków2760
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5425Pięć listów Stanisława Misakowskiego z lat 1973-1986.*2761
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5426Dwa listy Ryszarda Milczewskiego-Bruno z lat 1967-1968.Grudziądz 2762
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5427Dwa listy ks. Edmunda Mirowskiego z Łobudzic z 1979 r.Łobudzice 2763
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5428W kopercie zaadresowanej do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego przez Tadeusza Nowaka 1 kartka z wierszem bez tytułu „Na uciszenie morze wzywam...”*2764
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5429Jeden list Kazimierza Nowosielskiego do Mileny Jankowskiej [Wieczorek] z 23. VIII. 88 r.Kłodawa2765
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 54309 listów Jana Bolesława Ożoga z lat 1973-1981.Kraków2766
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 54318 listów Leszka Proroka do Zbigniewa Jankowskiego z lat 1970-1983.Warszawa2767
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 54322 listy Juliana Przybosia z lat 1966-1970. Obory2768
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5433Jeden list Edmunda Puzdrowskiego do Zbigniewa Jankowskiego z 02. 12. 1971 r.*2769
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5434Listy Heleny i Kazimierza Raszków z lat 1969-1993.*2770
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 543514 listów ks. Jacka Salij OP z lat 1983-1991.Warszawa2771
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5436Trzy listy ks. Jerzego Sikory z marca - września 1992.*2772
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5438Jeden list Jerzego Surdykowskiego z 9. II. 1977 r.Kraków2774
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5439Jeden list od Jana Józefa Szczepańskiego do Bolesława Faca, prezesa Oddziału Gdańskiego ZLP z 28. II. 1983 r.Kraków 2775
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5440Dwa listy Adriany Szymańskiej z 1993 i 1994 r. Warszawa2776
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5441Listy Stanisława Telegi z lat 1968-1972.Szczecin2777
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5442Listy od ks. Jana Twardowskiego z lat 1971-1991.Warszawa2778
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5443Jeden list Barbary Wachowicz na ręce Teresy Ferenc dla Ani z 11. 10. 1980 r.Warszawa2779
[Ferenc Teresa i Jankowski Zbigniew]Akc. nr 5444Trzy listy Andrzeja K. Waśkiewicza do Zbigniewa Jankowskiego [Kołobrzeg] z lat 1971-1978.Zielona Góra2780
[Ferenc Teresa i Zbigniew Jankowski]Akc. nr 5396Trzy listy od Jana Błońskiego 1974-1991. Kraków2733
[Formularium - formularz akt kurii biskupiej kujawsko-pomorskiej]Akc. nr 4994Formularium - formularz akt wychodzących z kurii biskupiej kujawsko-pomorskiej z drugiej połowy XVIII w., uzupełniany w 1803 r.*2435
[Gedenk-Buch des Ordens Haupthauses Marienburg]Akc. nr 5123„Gedenk-Buch des Ordens Haupthauses Marienburg” – wpisy zwiedzających, m.in. z Gdańska z 1823-1827.* 2563
[Gedenk-Buch des Ordens Haupthauses Marienburg]Akc. nr 5153„Gedenk-Buch des Ordens Haupthauses Marienburg” – wpisy zwiedzających, m.in. z Gdańska z 1839-1847.*2593
[Giulio Carlo]Akc. nr 5149". Eine Tragödie in fünf Akten von Carlo Giulio". Rękopis libretta. *2589
[Gudel Joachim]Akc. nr 4621Prace seminaryjne studentów IV i V roku z różnych uczelni z zakresu muzykologii.Gdańsk2191
[Gudel Joachim]Akc. nr 4622Prace końcowe i seminaryjne z języków obcych studentów Wyższej Szkoły Muzycznej w Sopocie z lat sześćdziesiątych XX w. Sopot2192
[Gudel Joachim]Akc. nr 4636Prace z Muzykologii studentów V roku KULu.Gdańsk2206
[Gudel Joachim]Akc. nr 4637Prace zaliczeniowe studentów II i V roku PWSM w Gdańsku z Muzykologii.Gdańsk2207
[Gudel Joachim]Akc. nr 4640Tłumaczenia literatury muzycznej studentów PWSM na zaliczenie lektoratów języków obcych.Gdańsk2210
[Gudel Joachim]Akc. nr 4641Materiały z międzynarodowej sesji muzykologicznej. Referaty.*2211
[Gudel Joachim]Akc. nr 4646„Plany pracy katedr i zakładów” – dokumentacja wyrywkowa od 1974 do 1988 r.Gdańsk2216
[Gudel Joachim]Akc. nr 4649Prace zaliczeniowe i semestralne studentów PWSM, KUL-u i Politechniki Gdańskiej w Gdańsku.*2219
[Gudel Joachim]Akc. nr 4650Materiały obce (dot. działalności pedagogicznej prof. i innych w Akademii Muzycznej w Gdańsku).Gdańsk2220
[Gustaw Adolf, król Szwecji]Akc. nr 6094Nadanie dóbr Jonkalpen w Inflantach Johannesowi Pottkill 13 VIII 1623 roku.*2978
[Kapitzka Gustaw Eduard]Akc. nr 6254[Akt chrztu Gustawa Eduarda Kapitzki]Danzig3134
[Kasicki Jan]Akc. nr 6256Jan Kasicki "Wędrowiec z Oliwy": "Pamiętnik z wędrówek"- zeszyt z pieczęciami z miast i muzeów Pomorza. Polska3136
[Kazimierz Sosnkowski]Akc. nr 5274Archiwum [szczątki] gen. Kazimierza Sosnkowskiego i majora Jana Jawicza.*2698
[Kazimierz Sosnkowski]Akc. nr 5278Archiwum [szczątki] gen. Kazimierza Sosnkowskiego i majora Jana Jawicza.*2696
[Kopiariusz listów Gdańskiej Rady Miejskiej, 1702-1712]Akc. nr 4992Kopiariusz listów Gdańskiej Rady Miejskiej do króla i innych dostojników polskich i obcych z lat 1702-1712.Gdańsk2433
[Księga Ławy Bractwa św. Reinholda]Akc. nr 5157Inc.: "Specification des Silbers was die St. Reinholds Bank und Regierender Vigt unter Seiner beweruhng hat. Und so wie ichs[?] Johann Friedrich Dingen Anno 1751...".Gdańsk2597
[Księga Bractwa św. Reinholda z Dworu Artusa w Gdańsku z lat 1497-1535]Akc. nr 4999Księga Bractwa św. Reinholda z Dworu Artusa w Gdańsku z lat 1497-1535. Dużo nazwisk polskich.Gdańsk2439
[Księga Bractwa Reinholda Dworu Artusa]Akc. nr 5156"Hevptbvch Der, Loflihen [!] S. Reinholts Bancke Anno 1580" - wykaz członków jednej z sześciu Ław w Dworze Artusa w Gdańsku, obejmujący lata 1481-1661; m.in. licznie wpisywana szlachta polska. Księga założona w 1580 roku, obejmuje wpisy wcześniejsze.Gdańsk2596
[Lange E.]Akc. nr 2736"Untersuchung von Ton vorkommen in Freistaat Danzig. [Lange E., Danzig 1923?]Danzig Gdańsk1686
[Lenartowicz Teofil]Akc. nr 2576"Bitwa Racławicka" - poemat odpisany w XIX w.*1559
[Liber perceptarum Ordinariarum et Expensarum in Parochia Dantiscana Ab Anno Domini 1675]Akc. nr 4995Liber perceptarum Ordinariarum et Expensarum in Parochia Dantiscana Ab Anno Domini 1675 – Obejmuje dochody z kolekty i wydatki na wyżywienie. *Gdańsk2436
[List o. Aleksandra]Akc. nr 6222[List o. Aleksandra zakonnika związanego z dworem królewskim do NN pisany w czasie walk o tron Polski między Augustem II a Stanisławem Leszczyńskim.]Francja3086
[Majewski Józef]Akc. nr 6111Widokówki z Gdańska z lat 1928-1931 z korespondencją polskojęzyczną Józefa Majewskiego do Marii Majewskiej z Litwy. Gdańsk2988
[Majewski Michał]Akc. nr 2680[Michal Majewski Głupotki]. Wiersze.*1654
[Majewski Michał]Akc. nr 2681"Dziennik 1966 - 1973 - 1980".*1655
[Maria Pikarska (1882-1952)]Akc. nr 4456Biogramy Marii Pikarskiej (1882-1952) kilku autorów.Gdańsk2033
[Martin Chemnitz, Polycarpi Lyseri]Akc. nr 5152"Das Vierde Buch der Concordantz über die Heilige Evangelisten nach verfassung der Gottseligen und Hochgelarten HH. Doctoren Mart. Chemnitij und Polycarpi Lyseri Christlichen gedechtnuss, itzo verteutschet und zusammen bracht durch H. F. S. der Stadt D".(D. i. Hermann Freder, Syndicus der Stadt Dantzig).*2592
[Materiały dot. spraw politycznych okresu PRL]Akc. nr 6404[Materiały dot. spraw politycznych okresu PRL]Polska3144
[Materiały dotyczące Franciszka Tęsiorowskiego]Akc. nr 6447Materiały dotyczące Franciszka Tęsiorowskiego. Polska3179
[Milski Bernard, Milski Lutosław]Akc. nr 5329Bernard Milski, Lutosław Milski „Z kroniki rodziny Milskich Poznań, w lutym 1919 r. Spisał Bernard Milski Kontynuował syn Lutosław Milski”. Poznań2728
[Miscellanea z XVII i XVIII wieku]Akc. nr 4834Miscellanea z XVII i XVIII wieku dotyczące historii Polski. Odpisy mów sejmowych. *2309
[Modlitewnik z 1742 r.]Akc. nr 4998„Kurz und Gut das ist Kurze, und Schöne Andachten den Tag über Nuzlich zuüben. Zusammen getragen von Einem Priester der Gesellschafft Jesu. Anno 1742“ – modlitewnik. *2438
[Modlitewnik]Akc. nr 4931Modlitewnik – druk z dopisanymi ręcznie modlitwami. Właścicielem po 1794 r. była A. Mioduska.*2402
[Modlitewnik]Akc. nr 4932Modlitewnik. Właścicielką była K. Mioduska.*2403
[Nixdorff Johann] Akc. nr 5151"Joh[annis] Nixdorff J[ure] C[onsultis] Gedan[ensis] Abfertigung Dr. Abraham Caloven". Danzig 1679.*2591
[Odpis aktu procesu Jana Berenta]Akc. nr 5001Odpis aktu procesu Jana Berenta przeciwko Natanielowi Berentowi o zwrot sumy 2499 florenów, toczącego się przed sądem Rady Głównego Miasta Gdańska w latach 1673-1675.Gdańsk2441
[Odpisy trzech rozporządzeń Rady Miejskiej Gdańska]Akc. nr 4470Odpisy trzech rozporządzeń Rady Miejskiej Gdańska z lat 1712, 1738, 1741.* Gdańsk2047
[Odpisy z Liber Ordinationum] Akc. nr 4933Odpisy z Liber Ordinationum rozporządzeń Rady Miejskiej w Gdańsku z lat 1679-1732; wszystkie poświadczone przez sekretarza Rady J[ana] E[rnesta] Ferbera.*2404
[Officia ku czci świętych]Akc. nr 6178Officia ku czci świętych: Anioła Stróża, Anny, Antoniego z Padwy, Barbary, Eliasza, Jana Nepomucena, Joachima, Judy Tadeusza, Marii Magdaleny de Pazzi, Wszystkich Świętych. *2992
[Olszewska Irena]Akc. nr 6257[Olszewska Irena: dokumenty i korespondencja] Wilno3138
[Olszewska Irena]Akc. nr 6258Obiekty muzealne z Archiwum Ireny Olszewskiej. Polska3139
[Olszewska Irena]Akc. nr 6259Fotografie z Archiwum Ireny Olszewskiej. Wilno3140
[Olszewska Irena]Akc. nr 6260Album do fotografii z Archiwum Ireny Olszewskiej.Polska3141
[Pamiętnik angielskiego marynarza z pocz. XX w.]Akc. nr 5682Pamiętnik angielskiego marynarza z pocz. XX w., zawierający notatki dotyczące służby na morzu właściciela tego notatnika oraz jego rysunki ołówkiem i piórem; wśród notatek wzmianki o pobycie w Gdańsku.*2803
[Poświadczenie darowizny wydane przez Józefa I]Akc. nr 5154[Józef I, cesarz austro-węgierski, poświadcza darowiznę Heleny Polexin-Schmesskalin dla klasztoru franciszkanów w Głogowie na Górnym Śląsku 28 I 1707 r.]*2594
[Polskie Towarzystwo Rolnicze w Ełganowie]Akc. nr 4679"Polskie Towarzystwo Rolnicze. Książka Biurowa Kółka Rolniczego [Ełganowo]".Ełganowo2235
[Potwierdzenie przez Luthra von Braunschweig sołectwa w Wysokiej sołtysowi Mikołajowi]Akc. nr 5002Potwierdzenie przez komtura Dzierzgonia Luthra von Braunschweig sołectwa w Wysokiej sołtysowi Mikołajowi, który otrzymał to sołectwo od Mikołaja Sevelta i Henryka Stoubira. Oryginał.*Dzierzgoń2442
[Przywilej wydany przez Fabiana Czemę dla młynarza Georga Zhalera]Akc. nr 5003Dokument: 11 XI 1601 wojewoda malborski Fabian Czema, właściciel Wysokiej, wydaje przywilej mistrzowi młynarskiemu Georgowi Zhalerowi i jego prawym dziedzicom i spadkobiercom nowo przez niego zbudowany młyn w Wysokiej. Oryginał.Wysoka2443
[Pszczółkowska Lidia Z.]Akc. nr 4442"Dwugłos o młodości Zbigniewa Jana Nowaka. Gdańsk 23 maja 2002" - druczek okolicznościowy.Gdańsk2019
[Rękopis teologiczny z XV w.]Akc. nr 5155Rękopis treści teologicznej z XV w.[?]*2595
[S.K.]Akc. nr 4429"Antosia. Dziecko Serca Jezusowego. S. K." - notatki dotyczące Mszy św., katechizmu.*2007
[Schelwig Gottlieb]Akc. nr 5150"[Praetorii] Athenae Gedanenses sive Commentarius..." Gottlieb Schelwig. Lipsiae 1713. *2590
[Schwandt Wilhelm]Akc. nr 4408"Handreichung P. 1. II, P. 2 II, P. 3. II" - materiały podręczne pastora kościoła św. Jana w Gdańsku. Gdańsk1987
[Sententiae, exempla, symbola] Akc. nr 4833"Sententiae, exempla, symbola".*2308
[Sosnkowski Kazimierz]Akc. nr 5276Archiwum [szczątki] gen. Kazimierza Sosnkowskiego i majora Jana Jawicza.*2694
[Sosnkowski Kazimierz]Akc. nr 5277Archiwum [szczątki] gen. Kazimierza Sosnkowskiego i majora Jana Jawicza.*2695
[Sosnkowski Kazimierz]Akc. nr 5279Archiwum [szczątki] gen. Kazimierza Sosnkowskiego i majora Jana Jawicza.*2697
[Specyfikacya Starostw Krolewszczyzn w Koronie]Akc. nr 5121„Specyfikacya wszystkich Starostw Krolewszczyzn w Koronie oraz z nich kwarty należącey podług Lustracyi Roku 1765 y poslednieyszych wypisana in Martio Roku 1768”.*2561
[Sztambuch Caesara von Rothenburga]Akc. nr 5683"Denkmal der Freundschaft" – sztambuch gdańszczanina Caesara von Rothenburga z lat 1819-1829.Gdańsk2804
[Sztambuch J. F. Riessemana]Akc. nr 5451Sztambuch J. F. Riesemanna z Kłajpedy (Tallinnu) z lat 1760-1764 r. Kłajpeda2784
[Thomas Rehfüess Bortenmacher]Akc. nr 4653"Lehr-Brieff vor Thomas Rehtüess Bortenmacher". "Wir hienach benaute mit Nahmen, der Zeit Obermeister der Borkenmacher-Kunst, in der Hochfürstl: Württenbergischen Haupt-und Residenz-Statt Stuttgardt; Urkhünden und bekennen, dass Vorweiser dieses Thomas Rehfüess, Johannes Rehfüessen, ...bey Herrn Christoph [Höcklen], als unserm Zunfftgenossen, Bürgern und Bortenmachern in Ebingen die Bortenmacher-Kunst auf 5. Jahr... von 1729 den 10. Decembris an, biss den 10. Decembris 1734 vor offener Laden ist eingeschrieben... Stuttgardt den 10. Decembris. Eintausend Siebenhundert dreissig und viere".Stuttgardt 2223
[Wiesiołowski Jacek, Jabłoński Zbigniew] Akc. nr 4687"Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN sygn. Ms. 5000- Ms. 5411...". Autoryzowane recenzje.Gdańsk2242
[Witkowski R., Wróblewski Z.]Akc. nr 5934Listy R. Witkowskiego i Z. Wróblewskich do doc. Mariana Pelczara.*2836
[Wojnarski Jan 1879-1937]Akc. nr 4683Materiały różne dot. Jana Wojnarskiego: W. Kwiatkowska "Ocalić od zapomnienia. O słynnym malarzu i dzielnym burmistrzu."- ksero art. w "Dzienniku Bałtyckim" z 1996 r.; podobizny dwóch akwafort J. Wojnarskiego; przemówienie na Akademii ku czci J. Wojnarskiego w 1939 r. prof. F. Waltera.*2238
[Wykaz poległych na Zachodzie w latach 1939-1945 podchorążych, podoficerów i marynarzy]Akc. nr 5148Wykaz poległych i zmarłych oficerów, podchorążych, podoficerów i marynarzy [zmarłych i poległych na Zachodzie w czasie 1939-1945].*2588
[Zaświadczenie H. B. Wegnera]Akc. nr 6093Zaświadczenie o postępach w nauce matematyki teoretycznej H. B. Wegnera, w latach 1834-1835 potrzebne do egzaminu na geodetę, wystawione w Gdańsku 12. IV. 1836 przez Piersona.Gdańsk2977
[Zbiór kazań z XIV/XV w.]Akc. nr 5122Zbiór kazań z XIV/XV w.*2562
[Zbiór pieśni patriotycznych z nutami z XIX w.]Akc. nr 5933Pieśni patriotyczne w różnych wersjach, w drugiej części nuty do nich.*2835
„Rechenbuch”.Akc. nr 186 **13
Śledź Sabina Akc. nr 1127 Wspomnienia z pobytu w obozach jenieckich.*372
Śledź SabinaAkc. nr 1349Wspomnienia z lat 1945-1953Gdynia778
Śnieżko AleksanderAkc. nr 4831"Wspomnienie o Józefie Jodkowskim 1890-1950". Wrocław 1970.Wrocław2306
ŚpiewniczekAkc. nr 150**58
ŚpiewnikAkc. nr 127Śpiewnik kościelny.*651
Świałkowski CzesławAkc. nr 6405Świałkowski Czesław - tekst dot. "Symbolicznej pszczółki" znad wejścia do Polskiej Szkoły Handlowej Macierzy Szkolnej w Gdańsku. Gdańsk 3148
Świadectwo dobrego urodzeniaAkc. nr 7379Świadectwo dobrego urodzenia dla Józefa Antoniego NoggeraDarłowo [Rügenwalde] 3324
Świderski AntoniAkc. nr 1312"Moje wspomnienia o "Bratniaku" gdańskim".Gdańsk743
Świerkosz AlfredAkc. nr 1903List do Stanisława Brzęćzkowskiego dat. 31 I 1946 z informacjami o osiedleniu się na Wybrzeżu i podjęciu pracy w Polskim Radio.Gdańsk1212
Świerkosz AlfredAkc. nr 1904 List do Stanisława Brzęczkowskiego dat. 24 IX 1945.Gdańsk1213
Świetlikowska DanutaAkc. nr 1641"Działalność informacyjna Biblioteki Głównej UG w latach 1970-1980". Praca magisterska, UG 1984. Gdańsk1054
Łajming Anna Akc. nr 2308"Czerwone róże" - fragment opowiadania. Słupsk1313
Łajming AnnaAkc. nr 2301"Nieznajomy" - opowiadanie napisane w 1989 r.Słupsk1306
Łajming AnnaAkc. nr 2302"Powrót żołnierza" - fragment powieści "Mrok i świt".Słupsk1307
Łajming AnnaAkc. nr 2303"Gość z Ameryki" - opowiadanie napisane w 1937 r.Słupsk1308
Łajming AnnaAkc. nr 2304"Sprawy jednego dnia" - opowiadanie z 1936 roku.Słupsk1309
Łajming AnnaAkc. nr 2305"Wiosenne dni" - opowiadanie z 1937 r.Słupsk1310
Łajming AnnaAkc. nr 2307"Niedobre nowiny" - opowiadanie.Słupsk1312
Łajming AnnaAkc. nr 2309"Oczekiwanie" - niewydana sztuka teatralna. Słupsk1314
Łajming AnnaAkc. nr 2310"Gdzie jest Balbina? (jednoaktowy obrazek sceniczny)".Słupsk1315
Łajming AnnaAkc. nr 2312Życiorys własny oraz dowód osobisty pisarki z roku 1945.Słupsk1317
Łajming AnnaAkc. nr 2313Fotografie nny Łajming.Polska1318
Łajming AnnaAkc. nr 2366Listy czytelników do Anny Łajming.Słupsk1371
Łajming WłodzimierzAkc. nr 2348Dokumentacja fotograficzna malarstwa Włodzimierza Łajminga i linorytów Markowskiego.Gdańsk1353
Łajming WłodzimierzAkc. nr 2349Włodzimierz Łajming - pisma urzędowe , recenzje i inne papiery z archwum malarza.Gdańsk1354
Łajming WłodzimierzAkc. nr 2351Korespondencja.Gdańsk1356
Łajming WłodzimierzAkc. nr 2352Fotografie rodzinne i z imrez artystycznych.Gdańsk1357
Łajming WłodzimierzAkc. nr 2353Papiery osobiste.Gdańsk1358
Łajming Włodzimierz, prof.Akc. nr 2758Korespondencja prof. Włodzimierza Łajminga dotycząca Związku Polskich Artystów Malarzy i Plastyków oraz galerii.Gdańsk1690
Łajmnig WłodzimierzAkc. nr 2350Dokumentacja pracy artystycznej Włodzimierza Łajminga oraz jego działalnosći w ASP w Gdańsku: plakaty, zaproszenia, programy, wycinkiGdańsk1355
Ławreszuk IreneuszAkc. nr 4619"Podstawowe problemy wykonawstwa muzyki dawnej w kameralnych zespołach wokalnych". Praca magisterska.Gdańsk2189
Łopuszko AleksandraAkc. nr 2590"Kalendarz Gdański 1970-1990 - monografia bibliograficzna". UG, praca magisterska, Gdańsk 1992. Gdańsk1573
Łuczyński Edward Akc. nr 6113Autografy na widokówce i karcie pocztowej złożone przez plutonowego Edwarda Łuczyńskiego.*2990
Łukowicz J. z Chojnic, dr Akc. nr 787Listy dr. J. Łukowicza z Chojnic do ks. Bolesława Knittera.Pomorze269
Łukowicz MarceliAkc. nr 1818Materiały biograficzne - uzupełnienie do nru akc. 1686Polska1128
1. Conrad Peter 2. Behmen CasperAkc. nr 19 1. "Rechenbuch angefangen zu Berechnen und ein zu schreiben von Peter Conrad auf Platenhoff Anno MDCCLXIV d. 3. January". 2. "Arithmetica oder Rechen-Kunst, Das ander Buechlein von gebrochenen Zahlen, beschrieben durch Casparum Behmen arithmeticum in Dantzig daselbst er auch bedruckt und verlegt worden von Thomas Johann Schreiber Anno 1734"Danzig (Gdańsk)20
ActaAkc. nr 1309"Acta. Trauungsbelaege pro 1855-1857".*740
Acta Cap[itu]laria per Mauritium Episcopum confirmata Anno 1537 Akc. nr 6177Acta capitularia zawierające transumpty postanowień i dokumentów Kapituły Warmińskiej z lat 1345-1497 z "Liber memorialis actorum venerabilium dominorum Praepositi, Decani, Cantoris ecclesiae Warmiensis". Transumpty sporządzono na polecenie biskupa warmińskiego Maurycego Ferbera, potwierdzone przez niego 2 IV 1537 r. w Lidzbarku Warmińskim. Na polecenie biskupa podpisał je Mikołaj Human. *2991
Acta GeneraliaAkc. nr 1306"Acta Generalia. Trauscheine und proclamations-Atteste. 1818- 1821". vol. 1.*737
Adama Ciołkosz / Jadwiga CichińskaAkc. nr 1348List Adama Ciołkosza do Jadwigi Cichińskiej.Gdańsk777
Adamczyk MariaAkc. nr 1969Działalność wydawnicza KoszalińskiegoTowarzystwa Społeczo-Kulturalnego w latach 1964-1989". UG, praca magisterska 1989. Gdańsk1260
Adamowska MariaAkc. nr 2626"Książka jako przedmiot handluzagranicznego w działalności C+12 "Ars Polona". Praca magisterska, Instytut Ekonomiki Handlu Zagranicznego; promotor dr Danuta Marciniak-Neider, Sopot 1981.*1601
Adamowska MariaAkc. nr 2626"Książka jako przedmiot handluzagranicznego w działalności CHZ "; praca magisterska, Instytut Ekonomiki Handlu Zagranicznego, Sopot 1981.Sopot1610
Adamski ZygmuntAkc. nr 1359Protokoły z zebrań Komitetu Badań Morza; referaty, artykuły, omówienia i tłumaczenia.Gdańsk788
Adamski ZygmuntAkc. nr 1360Referaty, artykuły, omówienia i tłumaczebia.Gdańsk789
Adamski ZygmuntAkc. nr 1361"Projekt wyzyskania rzeki Wierzycy (sił wodnych)". PW praca dyplomowa 1928 Warszawa790
Adamski ZygmuntAkc. nr 1362Materiały do wielojęzycznego słownika morskiego.Polska791
Adamski ZygmuntAkc. nr 1363Uzasadnienia projektowe do budowy portówGdańsk792
Adamski ZygmuntAkc. nr 1364"Projekt nabrzeża w porcie Hel".Gdańsk793
Adamski ZygmuntAkc. nr 1365"Projekt żelbetowego wiaduktu nr 4 w porcie Gdyni". 1931.Gdańsk794
Adamski ZygmuntAkc. nr 1368Umowy różne.Polska797
Adamski ZygmuntAkc. nr 1369Dokumenty osobiste.Polska798
Adamski ZygmuntAkc. nr 1370Fotografie.Polska799
Afanasev AleksanderAkc. nr 1477"Zwanzig russische Maerchen und Legenden aus der Sammlung ... uebersetzt von K. S." *903
Afanasjew Alina Akc. nr 5165„Alina Afanasjew, . Makieta oryginału, maszynopis oddany do wydawnictwa Oskar Polnord 26. V. 2003. stron 314”. Gdańsk2598
Afanasjew AlinaAkc. nr 5182Papiery osobiste i różne dokumenty Aliny Afanasjew i rodziny.Sopot2614
Afanasjew AlinaAkc. nr 51833 kasety z wywiadami z Aliną i Jerzym Afanasjewami, dokonanymi przez Annę Sobecką z Polskiego Radia Gdańsk z lat 1997, 2001 i 2002.Sopot2615
Afanasjew AlinaAkc. nr 5184Zdjęcia rodzinne.*2616
Afanasjew AlinaAkc. nr 5185Korespondencja rodzinna Afanasjewów oraz listy Aliny i do Aliny Afanasjew.*2617
Afanasjew AlinaAkc. nr 5186Kalendarz „Żyj zdrowo i ciekawie” na 2008 rok z terminarzem zajęć Aliny Afanasjew. *2618
Afanasjew AlinaAkc. nr 5187Materiały różne z archiwum A. Afanasjew.*2619
Afanasjew AlinaAkc. nr 5261Fotografie rodzinne Jerzego i Aliny Afanasjewów Sopot2692
AktenAkc. nr 1296Akten der Gemeinde Rauden (Rudno k. Pelplina) 1700-1740.Pomorze731
Albert, Wilhelm AugustAkc. Nr 7301List do proboszcza Rűgenwalde Johanna Ludwiga Quandta.Darłowo (Rűgenwalde)3305
Amrogowicz WaleryAkc. nr 281Fotografie z zycia Amrogowicza.*84
Amrogowicz WaleryAkc. nr 279Korespondencja Amrogowicza m. in.9 listów Majkowskiego, 2 kartki róznych - takze Majkowski, 1 list ks. Kupczynskiego.Polska82
Amrogowicz WaleryAkc. nr 281Fotografie z życia W. Amrogowicza.Polska669
Amrogowicz WaleryAkc. nr 867Drobne materialy ze spuscizny Amrogowicza (4 listy do Rosy de Chavanne, zapisana nieczytelna kartka - fotografia, widokówka z Chojnic - nie zapisana).*317
Andersz BarbaraAkc. nr 1656"Stan i metody intensyfikacji czytelnictwa w Gminnej Bibliotece Publicznej w Mielnie". Praca magisterska, UG 1984.Gdańsk1069
Andrulewicz BarbaraAkc. nr 1036 "Wladyslaw Pniewski jako historyk kultury, wydawca i bibliograf". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk360
Andrzej Bukowski (Pelczar Marian) Akc. nr 8364„Józef Wybicki w świetle obchodów jego rocznic i sesji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego”Gdańsk3795
Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz:Akc. nr 8028"Mila Elin: Szesnaście wierszy. Zebrał i oprac. Andrzej K[rzysztof] Waśkiewicz. Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 1999". Odbitka drukarska.*3484
Andrzejewski J., Zagórski J.Akc. nr 1443"Święto Winkelrida" - widowisko w 3 aktach.Gdynia869
AntiphonariumAkc. nr 808"Supplementum Antyphonarii tam aestivalis quam hyemalis Sacri Ordinis Praedicatorum Conven. Gedan. Conscriptum a ...Tiburtio Klepki... 1777".Nuty.Gdańsk283
Antkowiak WłodzimierzAkc. nr 1578archiwum - fragmentPomorze1004
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7554Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1963.Polska3066
Archiwum Oddziału Gdańskiego ZLP Związku Literatów PolskichAkc. 7591Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1981.Polska3110
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7627Materiały dot. sytuacji zawodowej pisarzy gdańskich w latach 1984-1987 na tle rynku wydawniczego, księgarskiego oraz stanu bibliotek i czytelnictwa.Gdańsk3165
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7518Materiały dot/ spraw organizacyjnych ZLP i jego reaktywacji. Fragmenty za lata 1962-1990 i b.d.Polska3051
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7519Protokoły z posiedzeń Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP (ZZLP) za lata 1946-1966. [brak lat 1955, 1957-1959].Gdańsk3019
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7520Pritokoły z posuedzeń Zarzadu Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1967-1989. [brak lat 1980-1983].Gdańsk3020
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7521Sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Gdańskiego ZLP, wnioski, uwagi, postulaty, komunikaty i inne materiały za lata 1950-1989. [brak sprawozdań za lata 1965, 1971, 1981-1986].Gdańsk3021
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7522Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1948-1988. [brak za lata 1977, 1981-1983].Gdańsk3022
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7523Dokumentacja działalności Sądu Koleżeńskiego przy Gdańskim Oddziale ZZLP. Fragmenty za lata 1947-1948, 1963.Gdańsk3023
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7524Sprawozdania Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1946-1971 oraz biuletyny, referaty, szkice, projekty i wypowiedzi członków Oddziału za lata 1949-1987. [brak sprawozdań za lata 1948, 1950, 1951, 1954-1958. 1966-1968].Gdańsk3024
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7525Protokoły zebrań ogólnych (informacyjnych, plenarnych, przedwyborczych) Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1947-1979. [brak za lata 1958-1960, 1962, 1968-1970, 1977].Gdańsk3025
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7526Protokoły zebrań ogólnych Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1980-1991. [brak za l. 1982, 1983, 1990].Gdańsk3026
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7527Protokoły walnych (wyborczych) i nadzwyczajnych zebrań Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1946-1965.Gdańsk3027
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7528Protokoły walnych (wyborczych i sprawozdawczo-wyborczych) zebrań Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1966-1989. [brak za lata: 1967, 1970, 1972-1974, 1976, 1977, 1982, 1983, 1985, 1988].Gdańsk3028
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7529Ankiety personalne członków i kandydatów Gdańskiego Oddziału ZLP z załącznikami. Lit. A-M.Gdańsk3029
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7530Ankiety personalne członków i kandydatów Gdańskiego Oddziału ZLP. Lit. N-Ż + imienne wykazy zbiorcze.Gdańsk3030
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7531Materiały dot. współpracy Oddziału Gdańskiego ZLP z róznymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz zagranicznymi w latach 1948-1987.Gdańsk3031
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7532Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Oisma przychodzące za rok 1948/1949.[brak pism za okres styczeń-październik, grudzień 1948].Polska3032
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7533Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1949.Polska3033
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7534Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące i przychodzące za rok 1950/51. Fragmenty.Polska3034
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7535Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące i wychodzące za I półrocze roku 1952 .Polska3035
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7536Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzace i wychodzące za II półrocze roku 1952 .Polska3036
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7537Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące i wychodzące za rok 1953. [brak pism za miesiąc styczeń].Polska3038
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7538Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1954.Polska3039
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7539Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1954.Polska3040
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7540Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1955.Polska3041
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7541Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1955.Polska3042
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7542Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące oraz fragment pism wychodzących za rok 1956.Polska3043
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7543Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące oraz fragment pism przychodzących za rok 1957.Polska3044
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7544Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1958.Polska3045
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7545Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1958.Polska3046
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7546Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1959.Polska3047
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7547Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1959.Polska3048
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7548Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1960.Polska3049
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7549Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1960.Polska3050
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7550Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1961.Polska3053
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7551Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1961.Polska3054
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7552Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1962.Polska3056
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7553Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1962.Polska3065
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7554Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1963.Gdańsk3363
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7555Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1963.Polska3067
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7556Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1964.Polska3068
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7557Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1964.Polska3069
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7558Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1965.Polska3070
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7559Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1965.Polska3071
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7560Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1966. T. 1-2.Polska3072
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7561Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1966.Polska3073
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7562Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1967.Polska3074
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7563Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1967.Polska3075
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7564Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1968.Polska3076
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7565Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1968.Polska3077
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7566Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1969.Polska3078
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7567Korespondencja Oddziału Gdańaskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1969.Polska3079
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7568Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1970.Polska3081
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7569Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1970.Polska3082
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7570Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1971.Polska3083
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7571Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1971.Polska3084
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7572Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1972.Polska3085
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7573Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1972.Polska3087
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7574Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1973.Polska3088
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7575Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1973.Polska3089
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7576Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1974.Polska3092
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7577Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1974.Polska3093
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7578Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1975.Polska3094
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7579Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1975.Polska3095
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7580Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1976.Polska3096
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7581Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1976.Polska3097
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7582Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1977.Polska3099
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7583Koresponddencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1977.Polska3100
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7584Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1978.Polska3102
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7585Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1978.Polska3103
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7586Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1979.Polska3104
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7587Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1979.Polska3105
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7588Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1980.Polska3107
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7589Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1980.Polska3108
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7590Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1981.Polska3109
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7592Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1982.Polska3111
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7593Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1982 [z lukami].Polska3119
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7594Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1983.Polska3113
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7595Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1983 [z lukami].Polska3115
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7596Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1984.Polska3116
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7597Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1984.Polska3117
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7598Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1985.Polska3118
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7599Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1985 [brak pism za miesiąc luty].Polska3120
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7600Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1986.Polska3121
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7601Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1986.Polska3124
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7602Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1987 [brak za miesiąc sierpień].Polska3130
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7603Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1987.Polska3125
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7604Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma wychodzące za rok 1988.Polska3126
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7605Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1988.Polska3127
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7606Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1989/90. Fragmenty. [brak pism wychodzących z tego okresu].Polska3128
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7607Dokumentacja działalności Koła Młodych przy Oddziale Gdańskim ZLP. Fragmenty za lata 1955, 1973-1986.Polska3129
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7608Dokumentacja dot. organizacji i przebiegu XI Zjazdu ZLP, Gdańsk (Sopot) 25-26 XI 1960 oraz materiały pozjazdowe.Polska3131
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7609Dokumentacja Gdańskich Spotkań Literackich Polsko-Skandynawskich w latach 1965-1968.Polska3132
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7610Dokumentacja dot. organizacji i przebiegu XII Zjazdu Pisarzy Ziem Zachodnich i Północnych w Gdańsku, 1-3 września 1969 roku.Polska3133
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7611Materiały dotyczace Dekad Pisarzy Wybrzeża organizowanych przy współudziale Oddziału Gdańskiego ZLP w latach 1970-1986.Polska3137
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7612Dokumentacja działalności Klubu Literackiego przy Oddziale Gdańskim ZLP za lata 1972-1977.Gdańsk3145
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7613Dokumentacja Klubu Krytyki Literackiej przy Oddziale Gdańskim ZLP. Fragmenty za lata 1977-1983 + zał.Gdańsk3146
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7614Dokumentacja Gdańskiego Konkursu Poetyckiego 1974 oraz materiały załącznikowe z lat 1971-1972.Gdańsk3147
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7615Materiały ilustracyjne do czasopisma literackiego "Kotwica" (jednodniówka) [ok. 1955 r.]. T. 1-2.Gdańsk3149
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7616Opracowania zbiorowe i prace autorskie członków Oddziału Gdańskiego ZLP oraz innych osób z lat 1958-1990. Luźne utwory literackie i ich fragmenty, opracowania, reportaże, recenzje, artykuły, itp. Polska3150
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7617"Informator biograficzny i bibliograficzny środowiska literackiego Wybrzeża". Tekst w oprac. [Michała Misiornego].Gdańsk3155
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7618Materiały redakcyjne czasopisma "Wodnik do numerów 2-3/1991. Arkusze korektorskie i odbitki składu drukarskiego (tekst + ilustracje) oraz materiały załącznikowe.Gdańsk-Gdynia3156
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7619Księga Kasowa Związek Zawodowego Literatów. Oddział Gdański. Marzec 1946-grudzień 1948. Polskich.Gdańsk3157
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7620Raporty finansowe Oddziału Gdańskiego ZLP oraz faktury, kwitariusze, rachunki, protokoły zakupu i szkód oraz pisma za lata 1960-1993. T. 1-5. [w t. 3 uszkodzone egz. za rok 1972, 1973, 1975; brak dokumentacji za lata 1986, 1989-1991].Gdańsk3158
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7621Preliminarze i plany budżetowe Oddziału Gdańskiego ZLP oraz związane z tym zarządzenia i pisma za lata 1962-1989. [brak dokumentacji za lata 1974. 1982, 1983].Gdańsk3159
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7622Rejestry wydatków Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1970-1984/85 (honoraria autorskie, składki związkowe, stypendia, zasiłki, nagrody, dotacje, opłaty administracyjne, uposażenia pracowników biura, itp.) [brak dokumentacji za lata 1981-1983].Gdańsk3160
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7623Deklaracje rozliczeniowe Oddziału Gdańskiego ZLP z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku za lata 1975-1985. [brak 13 deklaracji z lat 1984-1985].Gdańsk3161
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7624Materiały dot. spraw socjalno-bytowych Oddziału Gdańskiego ZLP za lata 1961-1990 (pisma, regulaminy, wytyczne, ankiety i zarządzenia dot. wynagrodzeń, stypendiów, zaopatrzenia emerytalnego i in.).Gdańsk3162
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7625Druki rozporządzeń ministerialnych dot. funduszy autorskich, podatków i spraw emerytalnych za lata 1964-1994 (wybrane egz. "Dziennika Ustaw", "Monitora Polskiego" i "Gazety Prawnej).Polska3163
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7626Ewidencja zaopatrzenia Oddziału Gdańskiego ZLP w bony towarowe, kartki żywnościowe i produkty pochodzące z zagranicznych darów za lata 1976-1977 oraz 1983-1989.Gdańsk3164
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7628Protokoły zebrań i referaty Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Gdańskim Oddziale ZLP za lata 1963-1988. [brak za lata: 1965, 1975, 1976, 1980-1985, 1987].Gdańsk3166
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7629Sprawozdawczość, planowanie, postulaty i korespondencja Podstawowej Organizacji PZPR przy Oddziale Gdańskim ZLP za lata 1966-1989 (z lukami). Gdańsk3167
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7630Materiały ewidencyjne Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Oddziale Gdańskim ZLP za lata 1975-1988. Listy, wykazy, opłaty członkowskie, rekomendacje, rezygnacje, itp. (luki w poszczególnych typach ewidencji).Gdańsk3168
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7631Materiały propagandowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej dot. środowisk kultury za lata 1974-1987 (komitet Centralny, Komitet Dzielnicowy i Wojewódzki. Programy, tezy, uchwały, wnioski i wytyczne PZPR. . [liczne braki]. Polska3169
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7632Zbiór wycinków prasowych, egzemplarzy gazet i czasopism poświęconych życiu kulturalnemu oraz druki reklamowe różnych firm. Materiały z lat 1966-2000 i b.d. Polska3170
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7633Varia. Ozdobne karty okolicznościowe., druki zaproszeń, kompozycje malarskie, wzory różnych formularzy do użytku ZLP oraz Gdańskiej Oficyny Sztuki - Galeria u Literatów z lat 1965-2000 i b.d.Gdańsk3171
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc. 7634Korespondencja Okręgu Gdańskiego Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików w Gdańsku za lata 1984-1989.Gdańsk3173
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów PolskichAkc.7518Materiały dot. spraw organizacyjnych ZLP i jego reaktywacji. Fragmenty za lata 1962-1990 i b.d.Gdańsk3018
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.Akc. 7591Korespondencja Oddziału Gdańskiego ZLP. Pisma przychodzące za rok 1981.Polska3364
Archiwum Oddziału Gdańskiego Związku Literatów Polskich.Akc. 7627Materiały dot. sytuacji zawodowej pisarzy gdańskich w latach 1984-1987 na tle rynku wydawniczego, księgarskiego oraz stanu bibliotek i czytelnictwa.Polska3365
Arczewska AleksandraAkc. nr 4598„Repertuar śpiewów liturgicznych Rękopisu nr 127 Gdańskiej Biblioteki PAN z I połowy XVII wieku”. Praca magisterska.Gdańsk2168
Augustowski BolesławAkc. nr 1841"Pomorze"; maszynopis i materiały. Gdańsk1151
Augustowski BolesławAkc. nr 1843Plan zagospodarowania Kaszub. Wykresy.Gdańsk1153
Augustowski BolesławAkc. nr 1844Podręcznik (2) do geografii Polski.Gdańsk1154
Augustowski BolesławAkc. nr 1845"Pojezierze Kaszubskie - egzemplarz korektowy i kilka kart maszynopisu.Gdańsk1155
Augustowski BolesławAkc. nr 1848"Rozwój form systemy odwodnienia późnoglacjalnego na Pobrzeżu Kaszubskim" - praca habilitacyjna oraz materiały.Gdańsk1158
Augustowski BolesławAkc. nr 1850Materiały różne, w tym dotyczące działalności w Komitecie Badań Morza.Gdańsk1160
Augustowski BolesławAkc. nr 1889Dyplomy i podziękowania ministra, rektora i wojewody.Gdańsk1199
Augustowski BolesławAkc. nr 1890Dyplom nadania tytułu profesora nadzwyczajnego Bolesławowi Augustowskiemu 19 IX 1975 przez przew. Rady Państwa Henryka Jabłońskiego.Warszawa1200
Augustowski BolesławAkc. nr 18911. Dyplom doktorski B. Augustowskiego 2. Dyplom przyjęcia na członka GTN 3. Dyplom wydany z okazji 30. lecia Studenckiego Koła Naukowego Geografów UGGdańsk1201
Augustowski BolesławAkc. nr 1892Medale i odznaczenia B. Augustowskiego: 1. Srebrny Krzyż Zaslługi, legitymacja 2. Złoty Krzyż Zasługi, legitymacja 3. Medal Xlecia Polski Ludowej, legitymacja 4. odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego 5. odznaka Międzynarodowego Zjazdu Geografów w Londynie, plakietka identyfikacyjna*1202
Augustowski Bolesław (red.)Akc. nr 1840"Dolina Dolnej Wisły". Praca zbiorowa. Konspekt i materiały.Gdańsk1150
Augustowski Bolesław (red.)Akc. nr 1846Żuławy - materiały do monografii.Gdańsk1156
Augustowski Bolesław (red.)Akc. nr 1847"Pobrzeże Bałtyku": poszczególne rozdziały, ryciny, konspekty, recenzje, i korespondencja związana z wydaiem.Gdańsk1157
Augustowski Bolesław, Winklewski JanAkc. nr 1842Podręczni geografii dla I klasy LO wraz z recenzjami i korespondencją.Gdańsk1152
Aurich Willi (Pelczar Marian) Akc. nr 8349„Relacja niemieckiego oficera o walce na Westerplatte we wrześniu 1939 roku”Gdańsk3780
ĆwiczeniaAkc. nr 4125Ćwiczenia kontrapuktyczne na organy.Gdańsk582
Bądkowski LechAkc. 6981Papiery osobiste Lecha Bądkowskiego - różne dokumenty, legitymacje. Polska3334
Bądkowski LechAkc. 6982Papiery osobiste Lecha Bądkowskiego - pamiątki kościelne. Polska3335
Bądkowski LechAkc. 6983Papiery osobiste Lecha Bądkowskiego - materiały dotyczące edukacji: świadectwa, zaświadczenia, dyplomy, legitymacje, inne dokumenty. Polska3336
Bądkowski LechAkc. 6984Papiery osobiste dotyczące służby wojskowej Lecha Bądkowskiego z lat 1935-1978. Polska3337
Bądkowski LechAkc. 6985Papiery osobiste Lecha Bądkowskiego dotyczące edukacji w czasie pobytu w Anglii. *3338
Bądkowski LechAkc. 6986Papiery osobiste Lecha Bądkowskiego dotyczące spraw finansowych. *3339
Bądkowski LechAkc. 6987Papiery osobiste Lecha Bądkowskiego dotyczące spraw zdrowotnych. Polska3340
Bądkowski LechAkc. 6988Kalendarze osobiste Lecha Bądkowskiego z lat 1946-1956. Polska3341
Bądkowski LechAkc. 6989Kalendarze osobiste Lecha Bądkowskiego z lat 1957-1964. Polska3342
Bądkowski LechAkc. 6990Kalendarze osobiste Lecha Bądkowskiego z lat 1965-1975. Polska3343
Bądkowski LechAkc. 6991Kalendarze osobiste Lecha Bądkowskiego z lat 1976-1978. Polska3344
Bądkowski LechAkc. 6992Kalendarze osobiste Lecha Bądkowskiego z lat 1979-1984. Polska3345
Bądkowski LechAkc. 6993Medale Lecha Bądkowskiego z lat 70. i 80. Polska3346
Bądkowski LechAkc. 6994Dyplom Lecha Bądkowskiego od króla Norwegii Haakona VII. *3347
Bądkowski LechAkc. 6995Dyplom nadania orderu Virtuti Militari dla Lecha Bądkowskiego. Polska3348
Bądkowski LechAkc. 6997Fotografie Lecha Bądkowskiego: rodzinne, z wojska, z czasów wojny, ze spotkań literackich. *3349
Bądkowski LechAkc. 6998Kopie fotografii Lecha Bądkowskiego: rodzinnych, z lat szkolnych, z okresu wojny, z uroczystości i spotkań.Polska3350
Bądkowski LechAkc. 6999Materiały dot. rejsu Lecha Bądkowskiego na Morze Północne. *3351
Bądkowski LechAkc. 7000Materiały dotyczące podróży Lecha Bądkowskiego do Chin. *3352
Bądkowski LechAkc. 7001Lech Bądkowski: Dzienniki podróży morskiej do Afryki Zachodniej. *3353
Bądkowski LechAkc. 7002Lech Bądkowski: Dziennik podróży morskiej do Ameryki Południowej. *3354
Bądkowski LechAkc. 7003Materiały dotyczące podróży Lech Bądkowskiego do Azji i Australii.*3355
Bądkowski LechAkc. 7004Materiały dotyczące podróży Lecha Bądkowskiego do Afryki Wschodniej. *3356
Bądkowski LechAkc. 7005Lech Bądkowski: Dziennik podróży morskiej do Japonii.*3357
Bądkowski LechAkc. 7006Materiały dot. Lecha Bądkowskiego – wywiady, materiały dot. życiorysu i inne. *3358
Bądkowski LechAkc. 7007Kasety magnetofonowe z nagraniami Lecha Bądkowskiego z lat 1981-82.*3359
Bądkowski LechAkc. 7008Lech Bądkowski – materiały pośmiertne. *3360
Bądkowski LechAkc. 7009Wspomnienia Zofii Buntkiewiczowej z d. Koźlikowskiej – matki Lecha Bądkowskiego.Polska3361
Bądkowski LechAkc. 7010"Solidarność gdańska 1980/1981 i mój brat Lech w ruchu" - materiały Tadeusza Bądkowskiego. Polska3362
Bądkowski LechAkc. nr 4286„Huśtawka” - maszynopis powieści Gdańsk1869
Bądkowski LechAkc. nr 4287„Huśtawka” - 2 egzemplarze maszynopisu powieściGdańsk1870
Bądkowski LechAkc. nr 4288„Huśtawka” - kopia maszynowa powieści.Gdańsk1871
Bądkowski LechAkc. nr 4289Korespondencja Lecha Bądkowskiego z Wydawnictwem „Pojezierze” w sprawie edycji „Huśtawki”. Gdańsk1872
Bądkowski LechAkc. nr 4290„Huśtawka” - kopia maszynowa z odręcznymi poprawkami autora powieści po interwencji cenzury.Gdańsk1873
Bądkowski LechAkc. nr 4291„Huśtawka” - autoryzowana kopia maszynowa [bez k. tyt.] z nielicznymi odręcznymi poprawkami przed interwencją cenzury. Gdańsk1874
Bądkowski LechAkc. nr 4292Korespondencja wydawnicza i recenzje związane z próbą edycji „Huśtawki” w PIW, Wydawnictwem Olsztyńskim „Pojezierze” i Zespołem Filmowym „Perspektywa” w Warszawie.Gdańsk, Warszawa1875
Bądkowski LechAkc. nr 4294„Sprawy literatury i literatów na ziemiach zachodnich i północnych” - powielany referat.Gdańsk1877
Bądkowski LechAkc. nr 4295„Zaklęta królewianka sztuka w pięciu scenach”. Gdańsk1878
Bądkowski LechAkc. nr 4296„Zaklęta królewianka sztuka w pięciu scenach”. Gdańsk1879
Bądkowski LechAkc. nr 4297„Człowiek z czego?” - rozdział do monografii Lecha Wałęsy.Gdańsk1880
Bądkowski LechAkc. nr 4298„I my tam gospodarujemy” - Słuchowisko radiowe.Gdańsk1881
Bądkowski LechAkc. nr 4299„Etiuda rewolucyjna” – opowiadanie.Gdańsk1882
Bądkowski LechAkc. nr 4300"Legenda o pustelniku".Gdańsk1883
Bądkowski LechAkc. nr 4301Problematyka kaszubsko-pomorska w świadomości ogólnopolskiej - artykuł bez tytułu.Gdańsk1884
Bądkowski LechAkc. nr 4302"Twarzą do przyszłości" - autograf brudnopisu artykułu. Gdańsk1885
Bądkowski LechAkc. nr 4303"Twarzą do przyszłości" - I wersja maszynopisu. Gdańsk1886
Bądkowski LechAkc. nr 4304"Twarzą do przyszłości" - dwie kopie maszynowe pozycji Akc. 4303 z naniesionymi odręcznie poprawkami autorskimi.Gdańsk1887
Bądkowski LechAkc. nr 4305"Kaszubsko - Pomorskie drogi. Gdańsk 1978" - drukarska folia cynkowa wydruku.Gdańsk1888
Bądkowski LechAkc. nr 4306"Skarby ubogich". Sztuka fantastyczna w 3 aktach. Brudnopis pierwszej wersji z naniesionymi odręcznymi licznymi poprawkami autora.Gdańsk1889
Bądkowski LechAkc. nr 4307"Skarby ubogich". Sztuka fantastyczna w 3 aktach. 2 ezg. brudnopisu drugiej wersji.Gdańsk1890
Bądkowski LechAkc. nr 4308„Skarby ubogich /Moralitet całkiem nowy/”. Trzeci brudnopis wersji odmiennej od poprzednich.Gdańsk1891
Bądkowski LechAkc. nr 4309"Sąd nieostateczny /Moralitet całkiem nowy/". Maszynopis wersji do druku sztuki noszącej roboczy tytuł "Skarby ubogich".Gdańsk1892
Bądkowski LechAkc. nr 4310„Sąd nieostateczny /Moralitet całkiem nowy/”. Kopia maszynowa nieco inna niż wersja poprzednia. Gdańsk1893
Bądkowski LechAkc. nr 431110 rożnych egz. "Intermedium I." Z "Sądu nieostatecznego /Moralitetu całkiem nowego/". Różne wersje. Gdańsk1894
Bądkowski LechAkc. nr 4312"Skrzydła" - opowiadanie. Wersja pierwsza - autograf; wersja druga - maszynopis. Gdańsk1895
Bądkowski LechAkc. nr 4313"Troska" - opowiadanie.Gdańsk1896
Bądkowski LechAkc. nr 4314"Etiuda Rewolucyjna" - maszynopis z odręcznymi poprawkami autora.Gdańsk1857
Bądkowski LechAkc. nr 4316"Pieśń o miłosnym wieńcu - III brudnopis II maszynowy rozp. 1.10. 1959r." - powieść.Gdańsk1898
Bądkowski LechAkc. nr 4317"Pieśń o miłosnym wieńcu" - kopia maszynowa powieści. Nieco inna wersja. Gdańsk1899
Bądkowski LechAkc. nr 4318Korespondencja Lecha Bądkowskiego z wydawnictwami w sprawie druku powieści "Pieśń o miłosnym wieńcu".Gdańsk1900
Bądkowski LechAkc. nr 4319"Obcy wśród swoich" - I wersja powieści.Gdańsk1901
Bądkowski LechAkc. nr 4320"Obcy wśród swoich - II brudnopis I maszynowy pocz. 19.2.1969.".Gdańsk1902
Bądkowski LechAkc. nr 4321"Słowińcy. Zwięzła monografia historyczno-krajoznawcza".Gdańsk1903
Bądkowski LechAkc. nr 4322Recenzje, uwagi Bądkowskiego i listy do niego w sprawie publikacji "Ziemi Słowińców".Gdańsk, Kraków, Warszawa1904
Bądkowski LechAkc. nr 4323Materiały warsztatowe do "Ziemi Słowińców".Gdańsk1905
Bądkowski LechAkc. nr 4324"Sny" opowiadania" - 14 opowiadań. Gdańsk1906
Bądkowski LechAkc. nr 4325Korespondencja L. Bądkowskiego w sprawie wydania tomiku opowiadań pt. "Sny".Kraków1907
Bądkowski LechAkc. nr 4326"Pomnik" - opowiadanie.Gdańsk1908
Bądkowski LechAkc. nr 4327"Od soboty do poniedziałku" - opowiadania. Gdańsk1909
Bądkowski LechAkc. nr 4328"Od soboty do poniedziałku" - opowiadania. Tekst do wydawnictwa. Kopie przeznaczone do wysyłania poszczególnych opowiadań do różnych wydawnictw.Gdańsk1910
Bądkowski LechAkc. nr 4329Korespondencja Wydawnicza dot. edycji tomu opowiadań pt. "Od soboty do poniedziałku". Wersja robocza tytułu: "Febra".Gdańsk1911
Bądkowski LechAkc. nr 4330"Książę Świętopełk spłacił śmierci dług" - artykuł. Gdańsk1912
Bądkowski LechAkc. nr 4331"Sygnet Świętopełka" - artykuł. Wersja pierwsza.Gdańsk1913
Bądkowski LechAkc. nr 4332"Sygnet Świętopełka" artykuł. 2 egzemplarze kopii. Gdańsk1914
Bądkowski LechAkc. nr 4333Materiały warsztatowe do "Sygnetu Świętopełka".Gdańsk1915
Bądkowski LechAkc. nr 4334"Okruchy z oliwskiego scriptorium" - artykuł dot. Świętopełka.Gdańsk1916
Bądkowski LechAkc. nr 4335Materiały warsztatowe do artykułu "Okruchy z oliwskiego scriptorium".Gdańsk1917
Bądkowski LechAkc. nr 4336"Gorączka" - tom opowiadań. Konspekty, brudnopisy, wersje. Gdańsk1918
Bądkowski LechAkc. nr 4337Tom 8 opowiadań włączony do teczek z "Gorączką", przez autora jednak wyodrębniony. Bez tytułu. Gdańsk1919
Bądkowski LechAkc. nr 4338"Gorączka" - opowiadania, inny zestaw niż w poprzedniej sygnaturze.Gdańsk1920
Bądkowski LechAkc. nr 4339"Powtórka" - kopia masz. powieści. I wersja. Gdańsk1921
Bądkowski LechAkc. nr 4340"Mombasa" - autograf brudnopisu powieści. Całość pisana ołówkiem.Gdańsk1922
Bądkowski LechAkc. nr 4341"Mombasa" - maszynopis brudnopisu powieści.Gdańsk1923
Bądkowski LechAkc. nr 4342"Oblężenie" - maszynopis drugiego brudnopisu powieści, wcześniejszy tytuł: "Mombasa".Gdańsk1924
Bądkowski LechAkc. nr 4343"Oblężenie" - kopia maszynowa drugiego brudnopisu powieści, wcześniejszy [?] tytuł: "Mombasa".Gdańsk1925
Bądkowski LechAkc. nr 4344"Oblężenie" - kopia maszynowa z odręcznymi poprawkami autora.Gdańsk1926
Bądkowski LechAkc. nr 4345"Oblężenie" - kopia maszynowa z odręcznymi poprawkami autora.Gdańsk1927
Bądkowski LechAkc. nr 4346"Odwrócona kotwica" - autograf pierwszych czterech rozdziałów opracowania.Gdańsk1928
Bądkowski LechAkc. nr 4347"Odwrócona kotwica" - brudnopis maszynowy z licznymi kartami rękopiśmiennych uzupełnień.Gdańsk1929
Bądkowski LechAkc. nr 4348"Odwrócona kotwica" - kopia maszynowa (fioletowa) czystopisu.Gdańsk1930
Bądkowski LechAkc. nr 4349"Odwrócona kotwica" - kopia maszynowa (fioletowa) czystopisu.Gdańsk1931
Bądkowski LechAkc. nr 4350Korespondencja wydawnicza dotycząca edycji "Odwróconej kotwicy".Gdańsk1932
Bądkowski LechAkc. nr 4351"Mściwój. T. 1" - autograf pierwszej wersji pierwszego tomu powieści opublikowanej pod tytułem "Młody książę".Gdańsk1933
Bądkowski LechAkc. nr 4352"Mściwój" t. 1 [opublikowany pod tytułem "Młody książę"] - autograf późniejszej o 7 lat wersji powieści historycznej.Gdańsk1934
Bądkowski LechAkc. nr 4353"Mściwój" t. 1 [wydany drukiem pod tytułem "Młody książę"] - kopia maszynowa.Gdańsk1935
Bądkowski LechAkc. nr 4354"Młody książę" [tytuł na teczce, t. 1] - kopia maszynowa czystopisu do druku.Gdańsk1936
Bądkowski LechAkc. nr 4355Konspekt drugiego tomu "Mściwoja" wydanego pt. "Chmury" - ołówek.Gdańsk1937
Bądkowski LechAkc. nr 4356"Mestwin" t. II - autograf pierwszej wersji powieści.Gdańsk1938
Bądkowski LechAkc. nr 4357"Mściwój" t. II "Chmury" [c. d. tomu "Młody książę"] Gdańsk- maszynopis brudnopisu powieści z licznymi odręcznymi poprawkami autora.Gdańsk1939
Bądkowski LechAkc. nr 4358"Chmury" - tom II powieści "Mściwój". Kopia maszynowa z odręcznymi poprawkami autora długopisem i ołówkiem pisana na makulaturze. Wersja późniejsza od poprzedniej pozycji.Gdańsk1940
Bądkowski LechAkc. nr 4359"Mestwin" t. II ["Chmury"] - kopia maszynowa powieści.Gdańsk1941
Bądkowski LechAkc. nr 4360"Młody książę" - t. 1 "Mestwina". Egz. IV rozsyłkowy.Gdańsk1942
Bądkowski LechAkc. nr 4361Korespondencja Lecha Bądkowskiego z redakcją Wydawnictwa Morskiego w sprawie wydania t. 1 "Mestwina", zatytułowanego "Młody książę".Gdańsk1943
Bądkowski LechAkc. nr 4362VII rozdział 1 tomu powieści "Mestwin" pt. "Młody książę". Jedna z pierwszych wersji. Gdańsk1944
Bądkowski LechAkc. nr 4363"Notatki historyczne luźne" L. Bądkowskiego do powieści pt. "Mestwin".Gdańsk1945
Bądkowski LechAkc. nr 4364Notatki luźne do prac historycznych, m. in. do "Mestwina".Gdańsk1946
Bądkowski LechAkc. nr 4365"Konspekt ogólny" powieści pt. "Mestwin"- brudnopis.Gdańsk1947
Bądkowski LechAkc. nr 4366"Lektury poszukiwane" i "Lektury" - spis wykonany odręcznie ołówkiem i atramentem.Gdańsk1948
Bądkowski LechAkc. nr 4367"Kalendarium" i inne materiały do powieści historycznej "Mestwin".Gdańsk1949
Bądkowski LechAkc. nr 4368"Wielkie Jezioro Gorzkie - III brudnopis II maszynowy rozp. 22.9.67" - powieść.Gdańsk1950
Bądkowski LechAkc. nr 4369"Wielkie Jezioro Gorzkie" II brudnopis I maszynowy rozp. 19.6.1967", powieść. Gdańsk1951
Bądkowski LechAkc. nr 4370"Wielkie Jezioro Gorzkie" [dopisane ręcznie:] "Tekst pierwotny". Tekst różny od publikowanego. Gdańsk1952
Bądkowski LechAkc. nr 4371"Wielkie Jezioro Gorzkie". [Dopisane ołówkiem:] "Tekst z poprawkami dla "Iskier".Gdańsk1953
Bądkowski LechAkc. nr 4372Materiały rożne związane z publikacją "Wielkiego Jeziora Gorzkiego".Gdańsk1954
Bądkowski LechAkc. nr 4373"Wielkie Jezioro Gorzkie" - wycinki z "Głosu Wybrzeża" z r. 1967 oraz z "Życia Literackiego" z 3 III 1968 r. fragmentów wspomnień z okresu poprzedzającego agresję izraelską, publikowanych w odcinkach.Gdańsk1955
Bądkowski LechAkc. nr 4374Korespondencja autora z Wydawnictwem "Iskry", dotycząca wydania książki pt. "Wielkie Jezioro Gorzkie".Gdańsk1956
Bądkowski LechAkc. nr 4375"Baszta Kołp" - autograf brudnopisu powieści. Gdańsk1957
Bądkowski LechAkc. nr 4376"Baszta Kołp" - maszynopis powieści.Gdańsk1958
Bądkowski LechAkc. nr 4377["Myśli pośrednie"] - rozprawa filozoficzna i materiały z nią związane.Gdańsk1959
Bądkowski LechAkc. nr 4378Materiały warsztatowe do powieści "Baszta Kołp".Gdańsk1960
Bądkowski LechAkc. nr 4379"Awantury w leśnym państwie" [inne tytuły: "Król zwierząt", "Król Szczerzykieł I"] - bajka.Gdańsk1961
Bądkowski LechAkc. nr 4380"Awantury w Leśnym Państwie (1). Król Szczerzykieł Pierwszy". Bajka.Gdańsk1962
Bądkowski LechAkc. nr 4381"Awantury w Leśnym Państwie" "Król Szczerzykieł Pierwszy" - bajka.Gdańsk1963
Bądkowski LechAkc. nr 4382"Złoty sen" - bajka publikowana z ilustracjami Barbary Mieszkowskiej przez Wydawnictwo Morskie w Gdyni 1957 r. Gdańsk1964
Bądkowski LechAkc. nr 4383"Złoty sen. Bajka anegdotyczna dla dzieci starszych i dla dorosłych w jednym akcie". Adaptacja sceniczna.Gdańsk1965
Bądkowski LechAkc. nr 4384"Złoty sen. Brudnopis II" - bajka. Adaptacja sceniczna.Gdańsk1966
Bądkowski LechAkc. nr 4385"Złoty sen. Bajka anegdotyczna dla dzieci starszych i dla dorosłych w jednym akcie".Gdańsk1967
Bądkowski LechAkc. nr 4386Materiały warsztatowe do bajki "Złoty sen".Gdańsk1968
Bądkowski LechAkc. nr 4387". Brudnopis I.". Wersja sceniczna bajki pod tym samym tytułem.Gdańsk1969
Bądkowski LechAkc. nr 4388Listy do L. Bądkowskiego dot. bajki pt. "Złoty sen"Gdańsk, Warszawa1970
Bądkowski LechAkc. nr 4843Listy ks. Bernarda Sychty do Lecha Bądkowskiego.Pelplin2316
Bądkowski LechAkc. nr 4844Listy Zbigniewa Herberta do Lecha Bądkowskiego.Warszawa2317
Bądkowski LechAkc. nr 4845Listy prof. dra hab. Gerarda Labudy do Lecha Bądkowskiego.Poznań2318
Bądkowski LechAkc. nr 4846Listy od Zbigniewa Kubikowskiego.*2319
Bądkowski LechAkc. nr 4847Listy od Artura Międzyrzeckiego i Julii Hartwig z lat 1972-1982.USA2320
Bądkowski LechAkc. nr 4848Listy Leszka Proroka.Warszawa2321
Bądkowski LechAkc. nr 4849Listy Wiktora Woroszylskiego do Lecha Bądkowskiego. *2322
Bądkowski LechAkc. nr 4850Listy Zbigniewa Szymańskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1974-1980.Katowice, Lubliniec2323
Bądkowski LechAkc. nr 4851Listy Jana Koprowskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1972-1973.Warszawa2324
Bądkowski LechAkc. nr 4852Listy Konstantego Bączkowskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1974-1975.*2325
Bądkowski LechAkc. nr 4853Listy Tadeusza Bolduana z lat 1950-1957.Grudziądz, Bydgoszcz2326
Bądkowski LechAkc. nr 4854Dwa listy Eugeniusza Gołąbka z lutego 1978 r.*2327
Bądkowski LechAkc. nr 4855Listy Jana Drzeżdżona do Lecha Bądkowskiego z lat 1971-1975.*2328
Bądkowski LechAkc. nr 4856Czesława Mikłaszewicz: "Sylwetka literacka Lecha Bądkowskiego". Praca magisterska.Słupsk2329
Bądkowski LechAkc. nr 4856Barbara Jarniewska: „Połów nadziei” Lecha Bądkowskiego na tle dotychczasowej jego twórczości. Praca magisterska.Gdańsk2330
Bądkowski LechAkc. nr 4858Paweł Zbierski: "Poszukiwania w toku – refleksje nad historią i motywy filozoficzne w pisarstwie Lecha Bądkowskiego". Praca maturalna.Gdańsk2331
Bądkowski LechAkc. nr 4859Cztery listy Jana Trepczyka do Lecha Bądkowskiego z lat 1953-1983.Wejherowo2332
Bądkowski LechAkc. nr 4860Osiem listów Alojzego Nagla do Lecha Bądkowskiego z lat 1968-1977.Kielno2333
Bądkowski LechAkc. nr 4861Pięć listów Jana Rompskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1952-1959.Toruń2334
Bądkowski LechAkc. nr 4862Trzy listy Leona Roppla do Lecha Bądkowskiego z lat 1946-1975.Gdynia2335
Bądkowski LechAkc. nr 4863Dwa listy Izabelli Trojanowskiej do Lecha Bądkowskiego z 1973 r.*Gdańsk2336
Bądkowski LechAkc. nr 4864Sześć listów Edmunda Puzdrowskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1971-1973.Bydgoszcz2337
Bądkowski LechAkc. nr 4865Pięć listów Wojciecha Kiedrowskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1961-1977.Gdańsk2338
Bądkowski LechAkc. nr 4866Osiem listów Anny Łajming do Lecha Bądkowskeigo z lat 1971-1980.Słupsk2339
Bądkowski LechAkc. nr 4867Listy pisarzy Wybrzeża do Lecha Bądkowskiego z lat 1971-1983.Gdańsk2340
Bądkowski LechAkc. nr 4868Odpis masz. listu Józefa Kuśmierka z Obozu Internowanych Darłówek do wicepremiera M. F. Rakowskiego. Darłówek2341
Bądkowski LechAkc. nr 4869Telegramy gratulacyjne, pisma zaproszenia na uroczystości.*2342
Bądkowski LechAkc. nr 4870Pojedyncze listy różnych pisarzy, redaktorów i organizacji literackich.Warszawa2343
Bądkowski LechAkc. nr 4871Pojedyncze listy różnych uczonych przede wszystkim z Pomorza Gdańskiego do Lecha Bądkowskiego z lat 1953 – 1978.Gdańsk2344
Bądkowski LechAkc. nr 4872List Andrzeja Twerdowchliba dotyczący statutu ZLP 1983 r.Gdańsk2345
Bądkowski LechAkc. nr 487315 listów z lat 1981-1983 największych ówczesnych polityków polskich przeważnie z miejsc odosobnienia.*2346
Bądkowski LechAkc. nr 487410 listów biskupów, zakonników i jeden osoby cywilnej przebywającej w klasztorze z lat 1975 – 1980 do Lecha Bądkowskiego.*2347
Bądkowski LechAkc. nr 48753 listy od Stanisława Losinskiego z Manchesteru z lat 1950-1951.Manchester2348
Bądkowski LechAkc. nr 4876Korespondencja Lecha Bądkowskiego z Maciejem Słomczyńskim - Joe Alexem z lat 1958 - 1983.*2349
Bądkowski LechAkc. nr 4877Materiały związane z Ksawerym Pruszyńskim.*2350
Bądkowski Lech Akc. nr 571Papiery Lecha Badkowskiego. "Poczet ksiazat Pomorza Gdanskiego" - oprac. Lech Badkowski - brudnopis.Gdańsk192
Bądkowski Lech Akc. nr 572Papiery Lecha Badkowskiego. "Poczet ksiazat pomorskich - czystopis tekst ostateczny" (Lech Badkowski).Gdańsk193
Bądkowski LechAkc. nr 573 "Poczet książąt pomorskich" - oprac. Lech Bądkowski - dekomplet.Gdańsk194
Bądkowski Lech Akc. nr 574Papiery Lecha Badkowskiego. Korespondencja z lat 1971 - 1974.Polska195
Bądkowski LechAkc. nr 7013"Polska poezja religijna” – wypracowanie *3600
Bądkowski LechAkc. nr 7014„Warunki pracy w transporcie morskim” – praca magisterska*3601
Bądkowski LechAkc. nr 7017"Granice miłości” *3602
Bądkowski LechAkc. nr 7018"Powtórka"*3603
Bądkowski LechAkc. nr 7019"Powtórka"*3604
Bądkowski LechAkc. nr 7020„Kulminacja” [wcześniejszy tytuł: „Obcy wśród swoich”] – materiały warsztatowe.*3605
Bądkowski LechAkc. nr 7022„Oblężenie” - materiały warsztatowe*3606
Bądkowski LechAkc. nr 7027„Ich dwoje nad jeziorem” – opowiadanie z tomu „Wszystko się liczy”*3610
Bądkowski LechAkc. nr 7028„Okrętnicy raz jeszcze” *3611
Bądkowski LechAkc. nr 7029„Z zielonego brzegu” – konspekt i teksty do planowanego tomu opowiadań*3607
Bądkowski LechAkc. nr 7030„Od soboty do poniedziałku” [późniejszy tytuł: „Febra”?] – zbiór opowiadań *3608
Bądkowski LechAkc. nr 7031„Gorączka” – zbiór opowiadań; część opublikowanych w zbiorze „Sny” *3609
Bądkowski LechAkc. nr 7032„Intermedium” – różne wersje oraz materiały dotyczące wystawienia sztuki *3612
Bądkowski LechAkc. nr 7033 „Sobótka” – różne wersje dramatu *3613
Bądkowski LechAkc. nr 7034"Ostatnie strzały" - sztuka sceniczna*3614
Bądkowski LechAkc. nr 7035„Wielkie Jezioro Gorzkie” – sztuka sceniczna; różne wersje*3615
Bądkowski LechAkc. nr 7036„Dzień pierwszy” – sztuka lalkowa; inny tytuł „Sambor i Witosława” *3616
Bądkowski LechAkc. nr 7037„Liga ratuszowa” – sztuka lalkowa *3617
Bądkowski LechAkc. nr 7038"Bajka o starym wróblu” *3618
Bądkowski LechAkc. nr 7039„Zaklęta królewianka” – bajka *3619
Bądkowski LechAkc. nr 7040„Zaklęta królewianka” – bajka *3620
Bądkowski LechAkc. nr 7041"Bajka dla dorosłych” – słuchowisko radiowe *3625
Bądkowski LechAkc. nr 7042„Uprowadzenie” – słuchowisko radiowe *3627
Bądkowski LechAkc. nr 7043„Wszystko się liczy” – słuchowisko radiowe *3628
Bądkowski LechAkc. nr 7044Nowela filmowa na temat Ludowej Marynarki Wojennej – konspekt i brudnopis *3626
Bądkowski LechAkc. nr 7045„Wielkie Jezioro Gorzkie” – spektakl telewizyjny*3629
Bądkowski LechAkc. nr 7049„Kaszubsko-pomorskie drogi” – szkic *3631
Bądkowski LechAkc. nr 7051„Okruchy oliwskiego scriptorium” – szkic historyczny *3630
Bądkowski LechAkc. nr 7053„Zapis wydarzeń. Gdańsk, Sierpień ‘80”*3636
Bądkowski LechAkc. nr 7054„Dziennik osobisto-publiczny 14.01.1980-27.09.1980"*3637
Bądkowski LechAkc. nr 7062„Tam na wschodniej stronie” – cykl artykułów o Chinach*3632
Bądkowski LechAkc. nr 7063Artykuły Bądkowskiego dotyczące jego wspomnień wojennych*3635
Bądkowski LechAkc. nr 7064Artykuły Bądkowskiego o jego podróży do Azji i Australii – rejs M/S Djakarta*3633
Bądkowski LechAkc. nr 7066Artykuły Bądkowskiego o jego podróży do Afryki Wschodniej – rejs M/S Władysław Jagiełło*3634
Bądkowski LechAkc. nr 7135Notatki Bądkowskiego dotyczące strajków 1980 r.Gdańsk3624
Bądkowski LechAkc. nr 7164Korespondencja, zaproszenia i inne materiały związane z 20-leciem pracy twórczej*3596
Bądkowski LechAkc. nr 7165Zaproszenia na różne imprezy *3594
Bądkowski LechAkc. nr 7166Ewidencja listów przychodzących i wychodzących *3593
Bądkowski LechAkc. nr 7167Wizytówki, notatniki i luźne kartki z adresami*3595
Bądkowski LechAkc. nr 7168Umowy o pracę i zlecenie z lat 1949-1983*3592
Bądkowski Lech - Archiwum "Solidarności"Akc. nr 7133 Materiały dot. strajków w 1980 r. – cz. 1: komunikaty i oświadczenia, ulotki z żądaniami i programem Gdańsk3622
Bądkowski Lech - Archiwum "Solidarności"Akc. nr 7134 Materiały dot. strajków w 1980 r. – cz. 2 : postulaty, ustalenia itd Gdańsk3623
Bądkowski Lech (1920-1984)Akc. nr 1907"Głos na VII Zjeździe Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 21 I 1978 r." oraz odręczny liścik do redakcji "Pomeranii".Gdańsk1216
Bądkowski Lech (1920-1984)Akc. nr 1908List do Eugeniusza Gołąbka dat. 8 II 78, zawierający polemikę w sprawie literatury kaszubskiej oraz działalności Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Gdańsk1217
Bądkowski TadeuszAkc. nr 7011„Brat mój Lech Bądkowski” *3597
Bądkowski TadeuszAkc. nr 7012 Związki zawodowe 1986 r. – materiały*3621
Bąk StanisławAkc. nr 4046"Myśmy stamtąd szli do Polski...", zbiorek wierszy. Polska523
Błażków NataliaAkc. nr 6453Wspomnienia Natalii Błażków, siostrzenicy mjra Henryka Sucharskiego - dot. okresu od lat 30. XX wieku do 2015 roku. Polska3181
Babicz MarekAkc. nr 1644"Zbiór rękopisów i starych druków Biblioteki Głównej WSP w Słupsku. Katalog". Praca magisterska, UG 1985.Gdańsk1057
Babnis MariaAkc. nr 1490"Xiążę poetów czyli wierszopisów polskich" - scenariusz wystawy z okazji 400. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego. Gdańsk 1984". Gdańsk916
Babnis MariaAkc. nr 4451"Lecznictwo i profilaktyka instytucji ubezpieczeń społecznych Wielkopolski i Pomorza w latach 1920 - 1939. Gdańsk 1980" - praca doktorska poszerzona i zmieniona.Gdańsk2028
Bakun DorotaAkc. nr 1653"Wejherowskie gazetki szkolne okrsu międzywojennego (1918-1939)wraz z bibliografią zawartości". Praca magisterska, UG 1985.Gdańsk1066
BalcerowskaAkc. nr 1088 Wspomnienia.*37
Balcerowska Waleria Akc. nr 1125 Wspomnienia.*36
Banasiak BarbaraAkc. nr 1039Papiery "Ksiegozbiór Branickich z Suchej w Bibliotece Gdanskiej PAN". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk363
Banaszek AnnaAkc. nr 1255"Problematyka reportażu literackiego. (porządkujący przegląd stanu badań)". UG praca magisterska 1976-1977Gdańsk694
Banikowa WandaAkc. nr 4108"Historia teatru w Polsce. Bibliografia prac o polskim teatrze ogłoszonych drukiem w latach 1946-1959".Warszawa566
Baranowska Ewa GizelaAkc. nr 1666"Możliwości i kierunki dalszego rozwoju Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w Gdańsku na tle jej organizacji i funkcjonowania". Praca magisterska, UG 1982.Gdańsk1079
Barsznik Stanisława Akc. nr 793Dwa listy Stanislawy Barsznik do Boleslawa Knittera.*274
Bartczak BeataAkc. nr 1965"Źródła do dziejów Gdańska XIX i XX w. w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN". UG, praca magisterska 1987. Gdańsk1256
Bartsch Friedrich WilhelmAkc. nr. 6107Świadectwo pracy dla Friedricha Wilhelma Bartscha, Danzig 19. X. 1841 r. Danzig2984
Bartz AlojzyAkc. nr 1242"Teatr kukiełkowy "Skrzat w Wolnym Mieście Gdańsku".Pomorze681
Bartz AlojzyAkc. nr 4681Ankieta dotycząca początków szkolnictwa ogólnokształcącego w Gdańsku w latach 1945-1948.Gdańsk2236
Baudouin de CourtenayAkc. nr 1543"O świętości".Gdańsk968
Bellwon RomanAkc. nr 4887„Wspomnienie o Józefie Czyżewskim” – rocznicowe wspomnienie w sali ratusza Staromiejskiego.Gdańsk2360
Bentz FriedrichAkc. nr 8060Świadectwo pochodzenia Friedricha BentzaGdańsk3571
Berg MariaAkc. nr 4612"Wybrane problemy wykonawcze w inwencjach dwugłosowych J. S. Bacha". Praca magisterska.Gdańsk2182
Bernatajtys JadwigaAkc. nr 1279"Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Suwałkach (1951-1975)". UG praca magisterska 1981.Gdańsk715
Bertling TheodorAkc. nr 4718"Einiges über die Leichenpredigten der Danziger Stadtbibliothek und deren Katalogisierung". Danzig2268
Bestvater Class von PlatenhofAkc. nr 122"Rechenbuch von Class Bestvater von Platenhof berechnet und beschrieben Anno 1778".*646
Biadała EugeniuszAkc. nr 5916"Pierwsza epidemia cholery w Gdańsku i na Ziemi Gdańskiej w 1831 roku". Praca doktorska. Gdańsk2833
BibliografiaAkc. nr 2318Klasyfikacja bibliograficzna problemtyki morskiej. Komitet Badań Morza PAN.Sopot1322
Bielecka GabrielaAkc. nr 1289"Organizacja i funkcjonowanie Biblioteki Publicznej miasta i gminy w Kościerzynie oraz jej dalsze perspektywy". UH praca magisterska 1981.Gdańsk725
Bielińska BarbaraAklc. nr 1665"Stan i perspektywy publicznych bibliotek dziecięcych na terenie m. Elbląga". Praca magisterska, UG 1981.Gdańsk1078
Bieńkowski WiesławAkc. nr 1507List ze wspomnieniami o pracy w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku i o tworzeniu Oddziału informacyjno-dokumentacyjnego Biblioteki Miejskiej w Gdańsku.Kraków933
Bieszk S.Akc. nr 607Listy S. Bieszka do Bolesława KnitteraPomorze205
Bieszk Stefan Akc. nr 274Listy Stefana Bieszka do ks. Boleslawa Knittera.Kaszuby77
Bieszk Stefan Akc. nr 603 14 listów Stefana Bieszka z lat 1946-1964.Kaszuby203
Bilikiewicz Tadeusz Bilikiewicz KlementynaAkc. nr 1376Korespondencja Tadeusza i Klementyny Bilikiewiczów z redakcją Polskiego Słownika Biograficznego.Polska805
Bilikiewicz Tadeusz Bilikiewicz KlementynaAkc. nr 1379Korespondencja Tadeusza i Klementyny Bilikiewiczów z redakcją Kwartalnika Zakładu Historii Nauki i Techniki. Polska808
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1372Korespondencja z różnymiPolska800
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1373Korespondencja z F. Martinczakiem, drobne prace Martinczaka oraz maszynopis jego pracy: "Jan Ewangelista Purkyne i uczeni polscy". Gdańsk802
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1374Korespondencja z Guttem, Skrobackim, Kukulskim, Gajdą Rytlem, Szpilczyńskim, Sterkowiczem, Krzymińskim oraz w sprawach Międzynarodowych i Krajowych Zjazdów Towarzystwa Historii Medycyny.Polska803
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1375Korespondencja z i na temat Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.Polska804
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1377Korespondencja i sprawy składek różnych towarzystw.Gdańsk806
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1378Korespondencja z Adamem Wrzoskiem dotycząca historii medycyny polskiej oraz psychiatrii.Polska807
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1380Korespondencja, zaproszenia i materiały z różnych zjazdów.Polska809
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1381Korespondencja i materiały dotyczące historii medycyny polskiej.Polska810
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1382Korespondencja z Zakładem Historii Nauki, Zespołem Historii Medycyny PAN oraz Polskim Towarzystwem Historii Medycyny.Polska811
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1383Korespondencja i materiały związane z historią medycyny.Gdańsk812
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1385Materiały dotyczące działalności Walentego z Lublina i Jonstona.Gdańsk814
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1386Materiały do pracy o J. Jonstonie - bibliografia prac Jonstona.Gdańsk815
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1387"Jan Jonston" - egzemplarz korektowy.Gdańsk816
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1388Materiały dotyczące obchodów rocznicy Kopernikańskiej - korespondencja, zaproszenia, fotografie, foldery, wycinki z gazet. Gdańsk817
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1389Materiały dotyczące biogramu x. dra Bernarda Sychty i lekarza gdańskiego Aleksandra Suchtena.Gdańsk818
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1390Materiały do pełnej wersji pracy o Macieju z Miechowa.Gdańsk819
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1391Materiały do pracy o gdańskim Colegium Medicum.Gdańsk820
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1392Materiały i korespondencja z Gdańskim Towarzystwem Naukowym.Gdańsk821
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1393 Korespondencja dotycząca profesora Władysława Szumowskiego.Polska822
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1395Materiały do historii medycyny z lat 1946-1969 - artykuły.Gdańsk824
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1396"Wpływ krytyki i cenzury na ustalenia prawdy historycznej" - artykuł.Gdańsk825
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1397"Prehistoria PAU" - kopia rękopisu oraz korespondencja. Gdańsk826
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1398Streszczenia referatów XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny oraz korespondencja i materiały różne.Gdańsk827
Bilikiewicz Tadeusz Akc. nr 1399"Die Embryologie im Zeitalterdes Barock und des Rokoko" - tekst w j. polskim.Gdańsk828
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1400Notatki i prace z filozofii.Gdańsk829
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1401Logika Władysława Biegańskiego - kopia pracy o niemieckim wydaniu pozycji.Gdańsk830
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1402"Die Embryologie im Zeitalter des Barock und Rokoko" - egz. korektowy.Gdańsk831
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1404"Ein Informations-Psychopathologisches Strukturmodell der Mnemosyneidesis" - także odbitki recenzji i korespondencja.Gdańsk833
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1405Materiały do działalności w Głównej Komisji Kwalifikacyjnej przy Polskiej Akademii Nauk.Gdańsk834
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1406Artykuły zamieszczane w gazetach i czasopismach w latach 1954-1961 - wycinki.Gdańsk835
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1407Walka z alkoholizmem. Wycinki z gazet z lat 1966-1978 na temat alkoholizmu w Polsce.Gdańsk836
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1408Alkoholizm i problemy psychiatrii w latach 1975-1976 - wycinki z gazet.Gdańsk837
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1409Publicystyka medyczna - artykyuły z gazet i czasopism w latach do roku 1928.Polska838
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1410Artykuły w gazetach i czasopismach w latach 1928-1931 - wycinki prasowe.Polska 839
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1411Artykuły w gazetach i czasopismach oraz odbitki prac z roku 1932.Polska840
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1412Artykuły w gazetach i odbitki prac z lat 1933-1934.Polska841
Bilikiewicz Tadeusz Akc. nr 1413Artykuły w gazetach z lat 1935-1939 - wycinki.Polska842
Bilikiewicz TadeuszAkc. nr 1414Artykuły w gazetach w latach 1945-49 - wycinki.Gdańsk843
Bilikiewicz Tadeusz, Bilikiewicz KlementynaAkc. nr 1384Materiały Tadeusza i Klementyny Bilikiewiczów do pracy o Jonstonie.Gdańsk813
BiologiaAkc. nr 944Papiery M. Reichera. Dwa rekopisy z zakresu biologii.*339
Bisewska DorotaAkc. nr 4611"Rola muzyki kościelnej w pojęciu chwalby w pismach Świętego Augustyna". Praca magisterska.Gdańsk2181
Blümel Oswald Akc. nr 762"Sammlung von Predigten gehalten von ... in Golub".Golub265
Blumen- SpracheAkc. nr 7325Blumen- Sprache *3311
Boduszyńska - Borowikowa MariaAkc. nr 2347Listy do M. Boduszyńskiej-Browikowej z Zakładu Współpracy z Zagranicą W zakresie Piśmiennictwa Naukowego.Sopot1352
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2335"Wspomnienia z okresu studiów".Sopot1339
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1341Recenzje przekładów Boduszyńskiej oraz przemówienie Edwarda Gierka ze stycznia 1971. Wycinki.Sopot1345
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1687"Życie jak płomień" - biografia męża, Józefa Borowika.Sopot1099
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1688Materiały i brudnopis biografii Józefa Borowika "Życie jak płomień".Sopot1100
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1803"Spotkanie z Lotarem".Sopot1115
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1804Korespondencja Marii Boduszyńskiej-Borowikowej z różnymi, m.in. L. Bądkowskim, E. Kwiatkowskim, A. Drzycimskim, Kwiecińskim.Polska1116
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1805Opinie do wydawnictw, weryfikacje tłumaczeń.Sopot1117
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1806Teksty artykułów i przemówień.Sopot1118
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1807Materiały bibliograficzne i warsztatowe. cz. 1-2.Sopot1119
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1808"Szymek Pogoda" - powieśż niepublikowana.Sopot1120
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1809"D - jak Dawid" - powieść niepublikowana.Sopot1121
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1810Opowiadania (34 ) i ich brulionowe wersje.Sopot1122
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1815Papiery M. Boduszyńskiej-Borowikowej: legitymacje (2), notes, życiorysy, dokumenty dotyczące kwalifikacji itp.Polska1127
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1854Teksty przemówień wygłoszonych w Związku Literatów Polskich z lat 1971-1972 oraz notatki do nich.Sopot1164
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1855Teksty niektórych wypowiedzi na temat kultury morskiej.Sopot1165
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1856Fotografie z różnych okresów życia.Polska1166
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1857Przekładt czterech szkiców Józefa Conrada-Korzeniowskiego.Sopot1167
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1858Materiały różne: materiały warsztatowe do książki "Życie jak płomień"; notatki i wystąpienia autorki na spotkaniach literackich; fragment przekładu Jana Watta; recenzje.Sopot1168
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1859Legitymacje pracownicze, związkowe, ubezpieczeniowe z różnych lat życia Borowikowej.Polska1169
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1860Dokumenty związane z pracą w Instytucie Bałtyckim z lat 1945-1950.Sopot1170
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 1861Dokumenty z Uniwersytetu Wraszawskiego (indeks, zaświadczenia i dyplomach magisterskim i doktorskim), życiorys i spis prac literackich, poświadczenie tożsamości z 1944.Polska1171
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2315Wiersze - brudnopis.Sopot1319
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2319"Głos w dyskusji nad referatem Lecha Bądkowskiego na VII Zjeździe Literatury Kaszubsko-Pomorskiej we Wdzydzach 23-24 IX 1977".Sopot1323
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2320Notatka o księdzu rektorze Edwardzie Szwejnicu - uzupełnienia do artykułu Ireny Józefowiczowej w "Tygodniku Powszechnym" 27/85 oraz wycinek artykułu.Sopot1324
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2321"Zmarł Jerzy Boduszyński" - nekrolog dla redakcji "TGM" oraz list Marii do redakcji.Sopot1325
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2322"Materiały do ewentualnego wykorzystania w książce p. Ewy Krasnowolskiej ".Sopot1326
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2323"Materiały do ewentualnego wykorzystania przez p. Ewę Krasnowolską w ".Sopot1327
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2324"Odpowiedź na ankietę przesłaną jako załącznik listu Tadeusza Epszteina 3 V 1988" oraz listy obydwojga.Sopot1328
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2326"Anka" -opowiadanie z uwagami inną ręką.Sopot1330
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2328"Duk. Opiowieść o chłopcu, który miał dwie matki".Sopot1332
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2329"Święte przymierze czyli studium chłopca" - zmieniona, węższa wersja "Duka".Sopot1333
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2330Felietony z serii "Punkty widzenia": 1. "Wtajemniczenia" 2. Ćwiczenie woli" 3. "Najczulsze ramię trójkąta" 4. "Wielkanocne spotkania" 5. "Przekora czy przechera?" 6. "Ja wrócę"Sopot1334
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2331"Oglądam się za siebie" cz. 2 "Kto go rodzi, skąd przychodzi" - brulion.Sopot1335
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2332"Wspomnienia z Gimnazjum im. Cecylii Plater w Warszawie przy ul. Piusa XI (Pięknej) 24". Sopot1336
Boduszyńska-Borowikowa Maria Akc. nr 2336"J. Watt - Conrad w XIX w XIX wieku. Przypisy. s. 1-70 J. Watt - tekst s. 1-55 ciąg dalszy odpowiedzi do ankiety "Platerki" E. Krasnowolskiej "Europa i dziedzictwo europejskie do końca XIX w. Testament BorowikowejSopot1340
Boduszyńska-Borowikowa Maria Akc. nr 2340Tłumaczenia m.in. F. Neureitera, odpowiedzi na ankiety Tadeusza Epszteina i Ewy Krasnowolskiej.Sopot1344
Boduszyńska-Borowikowa MariaAkc. nr 2344Umowy wydawnicze Marii Boduszyńskiej-Borowikowej.Polska1349
Boduszyńska-Borowikowa MariaAklc. nr 2327"Oglądam się za siebie. cz. 1 Moje strony" - wspomnienia 1987r.".Sopot1331
Boduszyńska-Borowikowa Maria - archiwumAkc. nr 2341Wycinki z gazet zawierające m.in. recenzje jej przekładów, jak też przemówienie E. Gierka ze stycznia 1971 r. Sopot1346
Boduszyńska-Borowikowa Maria - archiwumAkc. nr 2342Lech Bądkowski - wycinki i m ateriały związane z jego śmiercią.Sopot1347
Boduszyńska-Borowikowa Maria (tłum.)Akc. nr 2325"William Golding " - esej opublikowany w 1961 r. Sopot1329
Boduszyńska-Borowikowa Maria (tłum.)Akc. nr 2334Ferdinand Neureiter -Historia literatury kasuzbskiej. Próba zarysu całościowego" - brulion. "Wspomnienia" cz. II "Moja Warszawa". "Platerki" - brulion.Sopot1338
Bogacz A. Akc. nr 170 „Pamiętniki z lat powojennych” oraz 13 zdjęć i 14 dokumentów. Dot. m. in. Grudnia 1970 r.Pomorze5
Böhm Klaus Akc. nr 4654"Linienschiff "Schleswig-Holstein" Einsatz im September 1939 in Danzig. Transkription des Tagebuchs eines Seekadetten".Danzig2224
Bonin Józef) Akc. nr 214Papiery Józefa Bonina z lat 1835-1848. Pieczecie.Pomorze68
Bonin NarcyzAkc. nr 270 Spuścizna Narcyza Bonina działacza społecznego z Karsina pow. chojnicki.Karsin51
Bonin Narcyz Akc. nr 325 „Wspomnienia”.Kaszuby49
Borchert ErnstAkc. nr 4678Świadectwa Ernsta Borcherta z Conradinum zu Danzig-Langfuhr z lat 1917-1923, Städtlisches Gymnasium in Danzig z lat 1923-1928.Danzig2234
Borejsza KamilaAkc. nr 2382Materiały różne: 2 katalogi wystaw K. Borejszy, 1 list Wojciecha Siemiona do Bohdana Tejszerskiego, brata Kamili.*1384
Borejsza z domu Tejszerska KamilaAkc. nr 2381Papiery osobiste kamili Borejszy z d. Tejszerskiej - 12 legitymacji, opinia itp.*1383
Borejsza z Tejszerskich KamilaAkc. nr 2380Wiersze.*1382
Borowiak HannaAkc. nr 1642"Centralna Biblioteka Morska". Praca magisterska, UG 1987.Gdańsk1055
Borowik JózefAkc. nr 1811Artykuły, referaty, badbitki i odbitki, materiały powielane oraz wycinkiPolska1123
Borowik JózefAkc. nr 1812Artykuły i referaty.Polska1124
Borowik JózefAkc. nr 1813"Rodzina wątłuszów" - maszynopis autoryzowany z poprawkami autora.Polska1125
Borowik JózefAkc. nr 1814Papiery J. Borowika: ankiety, życiorysy, opinie, legitymacje (9 sztuk).Polska1126
Borowski JanAkc. nr 1540"Zagadnienia odbudowy i noserwacji zabytków Gdańska".Gdańsk966
Borowski JanAkc. nr 1541"Wykaz moich prac konserwatorskich"Gdańsk967
Borowski JanAkc. nr 1542"Opis techniczny do projektu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni".Sopot969
Borowski JanAkc. nr 1550Materiały luźne - wykłady dla studentów, notatki i rysunki dotyczące architektury różnych okresów i krajów.Gdańsk976
Borowski JanAkc. nr 1559"Sztuka dla dziecka" - dwa warianty książeczki dla dzieci.Gdańsk985
Borowski JanAkc. nr 1565Korespondencja z różnymi.Polska991
Borowski Jan (?)Akc. nr 1547"Kolejność powstawania fresków w kościele św. Jakuba w Gdańsku".Gdańsk973
Borowski Jan [?]Akc. nr 1544"Stacje Męki Pańskiej w katedrze oliwskiej malowane przez Zofię Baudouin de Courtenay".Gdańsk970
Borowski Jan [?]Akc. nr 1548"Freski w kościele św. Jerzego w Sopocie Zofii Baudouin de Courtenay".Gdańsk974
Borowski Jan [?]Akc. nr 1558Plan kościoła w Chruślinieoraz 5 rysunków ołówkiem dokumentujących prace malarskie w tym kościele Zofii Baudouin de Courtenay.Chruślin984
Borowski Jan[?]Akc. nr 1546"Freski i witraże w kościele św. Elżbiety w Gdańsku".Gdańsk972
Borowski, ks.Akc. nr 701Listy różnych do ks. BorowskiegoPomorze245
Bortkiewicz-Szyszkowska AnnaAkc. nr 1836"Historia jednego życia" - wspomnienia z życia autorki.Warszawa1146
Borysowskij G.Akc. nr 1549"Porządki klasyczne i współczesność". Tłum. Jan Borowski [?]Gdańsk975
Borzyszkowski JózefAkc. nr 1298"Kształtowanie się inteligencji polskiej w Prusach Zachodnich w latach 1848-1920.Gdańsk733
Borzyszkowski JózefAkc. nr 1481"Wielewskie góry"Gdańsk907
Böttscher E. Akc. nr 20 „Historisch Kirch - Register der grossen Pfarr-Kirchen in der Rechten Stadt Dantzig St. Marien...”. 1616 z uzupełnieniami do 1740 r. Gdańsk21
Bractwo Strazy Honorowej w Piecach Akc. nr 704Ksiega Bractwa Straży Honorowej w Piecach z 1922-1933 r.Piece248
Breyne JakobAkc. nr 2595"Verzeichniss der Briefe von und an Jakob Breyne in Ms Gothana Chart B.857 b" z lat 1703-1719.*1578
BroenAkc. nr 371Materialy genealogiczne rodziny Broen 1958 - 1972.*107
Bronk-Zdunowska MałgorzataAkc. nr 2625"Analiza porównawcza handlu książką w aglomeracji Trójmiejskiej i miejscowościach pozatrójmiejskich województwa gdańskiego na podstawie działalności P. P. "Dom Książki" w latach 1982-1986".*1600
Bronk-Zdunowska MałgorzataAkc. nr 2625"Analiza porównawcza handlu książką w aglomeracji Trójmiejskiej i miejscowościach pozatrójmiejskich woj. gdańskiego na podstawie działalności P.P. w latach 1982-1986"; praca magisterska*1609
Bruniecka BogumiłaAkc. nr 1638"Marian Pelczar, dyrektor i organizator Biblioteki Gdańskiej PAN". Praca magisterska, UG 1987.Gdańsk1051
BrusyAkc. nr 751Tlumaczenie polskie dokumentu lokacyjnego Brus ok. XIX w.Brusy263
BrusyAkc. nr 617Zbiór calorocznych kazan w j. polskim z okolic Brus z XVIII w. Defekt.Brusy214
Brusy Akc. nr 752Dokument dot. wlasciwego wydatkowania dochodów z ziemi koscielnej w Brusach z 1751 r. Pieczęć.Brusy264
Bułhak JanAkc. nr 444Listy J. Bulhaka do E. Kobylinskiej - Masiejewskiej z lat 1932-1949.Polska179
Bułhak JanAkc. nr 612Pamietnik Jana Bulhaka, 2 tomy.Polska209
Bułhak JanAkc. nr 656Fotografia ojczysta, załączony list J. Bułhaka.Polska227
Bułhak JanAkc. nr 658Listy J. Bulhaka do E. Kobylinskiej - Masiejewskiej, 17 listów i 3 wiersze.Wilno229
Bułhak JanAkc. nr 696 Listy Bulhaka do E. Kobylinskiej.Polska241
Bułhak JanAkc. nr 697 Fotografie J. Bulhaka ze zbioru Kobylinskiej-Masiejewskiej.Polska242
Buchalczyk Elżbieta Akc. nr 2861"Przegląd wybranych regionalnych czasopism bibliotekarskich w aspekcie ich profilów i potrzeb użytkowników. Gdańsk 1987".*1764
Budkowski KarolAkc. nr 829"Poetyka Zygmunta Krasinskiego".Polska289
Bugajscy Hanna i WojciechAkc. nr 2287Listy i zaproszenia ze szkół na różne uroczystości.Polska1303
Bukowski AndrzejAkc. nr 2355"Regionalizm kaszubski" - auograf pracy prof. A. Bukowskiego.Gdańsk1360
Bukowski AndrzejAkc. nr 2356"Regionalizm kaszubski. Ruch naukowy, literacki i kulturalny; zarys monografii historycznej" - egzemplarz korektowy.Gdańsk1361
Bukowski AndrzejAkc. nr 2357"Dwaj prozaicy kaszubscy: Augustyn Necel i Jan Piepka" - autograf artykułu A. Bukowskiego.Gdańsk1362
Bukowski AndrzejAkc. nr 2358"Józef Wybicki w świetle obchodów jego rocznic i sesji GTN".Gdańsk1363
Bukowski AndrzejAkc. nr 2359"Józef Wybicki" - notatki.Gdańsk1364
Bukowski AndrzejAkc. nr 2360Referaty i notatki podsumowujące obchody Roku Wybickiego.Gdańsk1365
Bukowski AndrzejAkc. nr 2362"Sesja Wbickiego 1972 r. Stenogram" - ze zbiorów i w opracowaniu A. Bukowskiego.Gdańsk1367
Bukowski AndrzejAkc. nr 2363Korespondencja związana z sesją naukową poświęconą Józefowi Wybickiemu oraz z księgą pamiątkową.Gdańsk1368
Bukowski AndrzejAkc. nr 2364Materiały warsztatowe do sesji Wybickiego.Gdańsk1369
Buńko OlimpiaAkc. nr 1249"Zbiór rękopisów i starych druków w bibliotece Muzeum Zamkowego w Malborku". UG praca magisterska 1978-1980Gdańsk688
Burdak KrystynaAkc. nr 1658"Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tczewie w latach 1976-1980. Obraz perspektywy jej rozwoju do roku 1990". Praca magisterska, UG 1985. Gdańsk1071
Busz Jadwiga z d. SyrtowtAkc. nr 1237Dokumenty osobiste Jadwigi Busz z domu Syrtowt, nauczycielki j. francuskiego na Wilenszczyznie.Wileńszczyzna435
Bystroń MartaAkc. nr 271Dwa utwory sceniczne Marty Bystron: "Scinanie kani" i "Sobótka kaszubska".*75
Capellen-RechnungAkc. nr 839Sperlings-Dorffer Cappellen-Rechnung ...Hochwohlgebohrnen, Vesten und Hochweisen Herrligkeiten Herren ...Christian-Gabriel v. Sc...[ksiega rachunkowa kaplicy w Wróblewie od 1762 r. do1814, potem adnotacje z 1946]Wróblewo295
Caylus deAkc. nr 831 Le Comte de Caylus. "Le Bordel ou le Jean Foutre puni. Comedie en 3 actes."Francja40
Cegielska JaninaAkc. nr 1647"Kształtowanie się instrukcji katalogowania alfabetycznego w Polsce, od Joachima Lelewela do Józefa Grycza". Praca magisterska, UG 1984.Gdańsk1060
Ceremużyńska HalinaAkc. nr 1415"Tak było w czasie okupacji" - wspomnienia.Gdańsk844
Ceremużyńska Halina. Akc. nr 1350"Szarą godziną" – wiersze z lat 1916-1980.Polska779
Ceynowa JózefAkc. nr 1345"Z knopijczech lat" - wspomnienia.Czersk774
Ceynowa JózefAkc. nr 1346"Sasiedzi" - wspomnienia.Czersk775
Ceynowa JózefAkc. nr 1347"Życie i troski pogranicza" - wspomnienia.Czersk776
Ceynowa JózefAkc. nr 1358Korespondencja Józefa Cejnowy z różnymi (82 listy od różnych i 23 kopie listów Cejnowy do różnych).Polska787
Ceynowa JózefAkc. nr 1420"W sztormie e słoniszku - wierszta".Czersk849
Ceynowa JózefAkc. nr 1421"Szare dni kolorowe chwile - opowiadania".Czersk850
Ceynowa JózefAkc. nr 1422"Kozy kuczier Jan - szołobułka".Czersk851
Ceynowa JózefAkc. nr 1423"Pamiętne dni - wspomnienia".Czersk852
Ceynowa JózefAkc. nr 1424"Czie jo beł pasturka - przekaz wierszowany z lat 1914-1920".Czersk853
Ceynowa JózefAkc. nr 1438Korespondencja z różnymi.Czersk864
Ceynowa JózefAkc. nr 1454"Wspomnienia z obozów jenieckich i drogi do kraju (lata 1939-1945)".Czersk880
Ceynowa JózefAkc. nr 1500"Tajemniczo skrzinka" - obrazek sceniczny, "Gbur Markowc".Czersk926
Chelmicki Ignacy Akc. nr 823"O powinnosciach dzieci w dwóch oddzialach dla chlopców i dziewczat obejmujace ich wiek dziecinny i dorosly". *285
ChlebowscyAkc. nr 1158Dokumenty osobiste rodziny Chlebowskich.*398
Chlebowska HelenaAkc. nr 1135Dokumenty osobiste Heleny Chlebowskiej z konca XIX w.*378
Chmielewski Adam Akc. nr 4265 „Nauka i metoda w filozofii Karla Poppera. Analiza krytyczna”. Rozprawa doktorska. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Woleńskiego. Kraków 1991.Kraków1848
Chodowiecki DanielAkc. nr 4256 Autograf listu Daniela Chodowieckiego do nieznanego wydawcy opatrzony odręcznym rysunkiem - winietką. Datowany 26 I 1794 r.*1839
Chomicki Antoni, ks.Akc. nr 4069Listy ks. Antoniego Chomickiego do Haliny i Wincentego Romanowskich. Oryginały i odpisy.Ukraina Gdańsk546
Chrzanowicz JózefAkc. nr 1557Notatka do wspomnień poświęconych pamięci prof. Jana Borowskiego jako Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.Gdańsk983
Cichińska JadwigaAkc. nr 1429Korespondencja Jadwigi Cichińskiej z J. Hemplem (1), Jakutowiczową (1), Ziemiecki (2) oraz list do nieznanego adresata w soprawie Żydów.Polska858
Cichińska JadwigaAkc. nr 1441Program szkoły Jadwigi CichińskiejWarszawa867
Cichińska JadwigaAkc. nr 1442List J. Cichińskiej do ojca i 3 listy innych do J. Cichińskiej.Polska868
Cichińska JadwigaAkc. nr 1462"Księga dla wszystkich", W-wa 1899 fragm. z artykułów J. Cichińskiej; Listy do J. Cichińskiej od B. Dudziński (1935), R. Minkiewicz (1925-1935), A. Rusiecka, A. WieszczyckaPolska888
Cichińska JadwigaAkc. nr 1465Materiały związane z działalnością Jadwigi Cichińskiej i PPSem, szkolnictwem, czerwonym harcerstwem; korespondencja.Polska891
Cichińska JadwigaAkc. nr 1496Opowiadania: "Na czatach"; "W promieniach słońca"; "Za morza, oceany...". Polska922
Cichińska JadwigaAkc. nr 1499Utwory: "Na czatach", "W promieniach słońca"; "Za morza, oceany"; "Świątnica miłosierdzia"; "Na lotach"; "W łońcu równika". Polska925
Cichińska JadwigaAkc. nr 1509Materiały różne: 1. zbiór notatek z adresami 2. listy (2) ofiarodawców książek 3. kwestionariusze przewozowe (4) 4. jedna legitymacja 5. wizytówki (10) 6. listy (27): Minkiewicz R., Iglicki, Lewicki Kazimierz (syn ), Lewicki Wacława (syn), Jakutowicz Idalia, Bańkowscy, Łozicka Zenona, Trylińska Beata, list WacławaLewickiego do Kazimierza Lewickiego, list R. Minkiewicza do Kazimierza Lewickiego i in. Polska935
Cichińska JadwigaAkc. nr 1519Materiały do powieści historycznej z XV wieku.Polska945
Cichińska JadwigaAkc. nr 1520Materiały do powieści historycznej.Polska946
Cichińska JadwigaAkc. nr 1523Materiały warsztatowe.Polska949
Cichińska JadwigaAkc. nr 1526Opowiadania.Pol.952
Cichińska JadwigaAkc. nr 1820Materiały dotyczące działalności Jadwigi Cichińskiej: listy, zaświadczenia, notatki. Polska1130
Cichińska JadwigaAkc. nr 2190Notatki brulionowe Jadwigi Cichińskiej.Polska1272
Cichińska JadwigaAkc. nr 2231"Z sumienia wieków" - masz. artykułów z tego cyklu (s. 154-165). cykluPolska1274
Cichińska JadwigaAkc. nr 2232Brudnopis listu do Józefa Piłsudskiego, wysłanego pod nazwiskiem Bohdana Wesołowskiego.Polska1275
Cichińska-Lewicka JadwigaAkc. nr 2234Adresy wycięte z notatnika i naklejone na 2. kartonyPolska1277
Cichocka-Gula JoannaAkc. nr 2338Scenariusz programu "Daniel Hermann" z cyklu "Dawni Gdańszczanie" (odc. II) przeznaczony dla TV Gdańsk.Gdańsk1342
Cichocka-Gula JoannaAkc. nr 2339Scenariusz programu "Jan Bernard Bonifacio" z cyklu "Dawni Gdańszczanie" odcinek I dla TV Gdańsk.Gdańsk1343
Ciećko Beata Akc. nr 4269 „Idee medyczno - farmaceutyczne Theophrasta Paracelsusa w Polsce w XVI i XVII wieku oraz paracelsyści polscy”. Rozprawa doktorska wykonana w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem doc. dr hab. Romana Bugaja. Warszawa 1982 r.Warszawa1852
Cisłak JerzyAkc. nr 2580"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Zelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Szkice z dziejów Stacji PKP w Sopocie. Sopot 1992 rok".Sopot1563
Cisłak JerzyAkc. nr 2606"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje magistrali kolejowej Herby Nowe - Gdynia (magistrala węglowa) Gdańsk 1992".Sopot1582
Cisłak JerzyAkc. nr 2607"Pomorskie Towarzystwo miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak. Linia kolejowa Stara Piła - Kokoszki - Wrzeszcz. Gdynia 1992". Sopot1583
Cisłak JerzyAkc. nr 2608"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak. Gdynia 1992".Sopot1584
Cisłak JerzyAkc. nr 2609"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych Gdynia. Mgr inż. Jerzy Cisłak -{Szkice z dziejów stacji PKP w Sopocie. Sopot 1992]".Sopot1585
Cisłak JerzyAkc. nr 2611"[Ciekawostki o parowozach w Polsce. Materiałyzwiązane z opracowaniem poprzednich pozycji]". Sopot1586
Cisłak JerzyAkc. nr 2612"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak ".Sopot1587
Cisłak JerzyAkc. nr 2613"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak ". Sopot1588
Cisłak JerzyAkc. nr 2614"Mgr inż. Jerzy Cisłak. Tramwaj w Sopocie. Sopot 1992". Sopot1589
Cisłak JerzyAkc. nr 2615"Mgr inż. Jerzy Cisłak.Tramwaj w Sopocie. Sopot 1992".Sopot1590
Cisłak JerzyAkc. nr 2616"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej, Ekonomicznej Północna DOKP - Gdańsk. Mgr inż. Jerzy Cisłak. Linie kolejowe północnej części PomorzaGdańskiego". Sopot1591
Cisłak JerzyAkc. nr 2617""Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej, Ekonomicznej Półmocnej DOKP - Gdańsk. Mgr inż. Jerzy Cisłak.Linie kolejoe południowej części Pomorza Gdańskiego".Sopot1592
Cisłak JerzyAkc. nr 2618"Pomorskie TowarzystwoMiłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Mgr inż. Jerzy Cisłak.ra pary na Pojezierzu Gdańskim. Parowozownie i parowozy na Pomorzu Gdańskim. Gdynia 1992".Sopot1593
Cisłak JerzyAkc. nr 2619"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żlaznych w Gdyni. mhr inż. Jerzy Cisłak . Era pary na Pomorzu Gdańskim. Parowozownie i parowozy Pomorza Gdańskiego".Sopot1594
Cisłak JerzyAkc. nr 2621"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP Gdańsk Mgr inż. Jerzy Cisłak ".Sopot1596
Cisłak JerzyAkc. nr 2621"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP Gdańsk Mgr inż. Jerzy Cisłak ".Sopot1605
Cisłak JerzyAkc. nr 2634"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku mgr inż. Jerzy Cisłak Sopot1618
Cisłak JerzyAkc. nr 2635"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Półmocna DOKP w Gdańsku mgr inż. Jerzy Cisłak Sopot1619
Cisłak JerzyAkc. nr 2660"Nałęczowska kolej dojazdowa; mapy Sopot1635
Cisłak JerzyAkc. nr 2661"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Jerzy Cisłak, Początki kolei w Gdańsku. Gdańsk 1992". Sopot1636
Cisłak JerzyAkc. nr 2662"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP Gdańsk. Mgr inż. Jerzy Cisłak, Początki kolei w Gdańsku. Gdańsk 1992". Sopot1637
Cisłak JerzyAkc. nr 2663"Okręgowy Ośrodek Informacj Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak. Opowiadania kolejowe. Gdańsk 1992".Sopot1638
Cisłak JerzyAkc. nr 2664"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak, Opowiadania kolejowe. Gdańdk 1992". Sopot1639
Cisłak JerzyAkc. nr 2665"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje połączenuia Gdańska z Warszawą. Gdańsk 1992".Sopot1640
Cisłak JerzyAkc. nr 2666"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje połączenia Gdańska z Warszawą. Gdańsk 1992".Sopot1641
Cisłak JerzyAkc. nr 2667"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomiczbej Północna DOKP Gdańsk. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Odbudowa i uruchomienie komunikacji kolejowej po II wojnie Swiatowej w Gdańsku. Gdańsk 1992".Sopot1642
Cisłak JerzyAkc. nr 2668"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP Gdańsk. Mgr ibż. Jerzy Cisłak - Odbudowa i uruchowmienie komunikacji kolejowej po II wojnie światowej w Gdańsku. Gdańsk 1992".Sopot1643
Cisłak JerzyAkc. nr 2669"Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych w Gdyni. Jerzy Cisłak - Nałęczowska Kolej Dojazdowa. Gdynia 1992 rok".Sopot1644
Cisłak JerzyAkc. nr 2670"Ciekawostki o parowozach; numer 3 Sopot 1992"Sopot1645
Cisłak JerzyAkc. nr 2671"Ciekawostki o parowozach numer 3. Sopot 1992".Sopot1646
Cisłak JerzyAkc. nr 2672"Ciekawostki o parowozach nr 4. Sopot 1992".Sopot1647
Cisłak JerzyAkc. nr 2673"Ciekawostki o parowozach nr 4. Sopot 1992".Sopot1648
Cisłak JerzyAkc. nr 2674"Ciekawostki o parowozach numer 5. Sopt 1992".Sopot1649
Cisłak JerzyAkc. nr 2675"Ciekawostki o parowozach nr 5. Sopot 1992".Sopot1650
Cisłak JerzyAkc. nr 2676"Ciekawostki o parowozach nr 6. Sopost 1992".Sopot1651
Cisłak JerzyAkc. nr 2677"Ciekawostki o parowozach nr 6. Sopot 1992".Sopot1652
Cisłak JerzyAkc. nr 2682"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak o Opowieść o Marezie Gdańsk 1993 [historia kolejki wąskotorowej].Sopot1656
Cisłak JerzyAkc. nr 2683"Okręgowy Ośtodek Informacj Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Północna DOKP Gdańsk Mgr inż. Jerzy Cisłak - Z historii rozwoju kolei na Pomorzu Gdańskim; kolej na Kaszubach, Kociewiu, Powiślu".Sopot1657
Cisłak JerzyAkc. nr 2684"Ciekawostki o parowozach Numer 7. Sopot 1993".Sopot1658
Cisłak JerzyAkc. nr 2685"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak - Opowieść o Marezie. Gdańsk 1993".Sopot1659
Cisłak JerzyAkc. nr 2686"Okręgowy Ośrodek Informacji Nayukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Z historii rozwoju kolei na Pomorzu Gdańskim. Kolej na Kaszubach, Kociewiu, Powiślu".Sopot1660
Cisłak JerzyAkc. nr 2687"Ciekawostki o parowozach numer 7. Sopot 1993".Sopot1661
Cisłak JerzyAkc. nr 2699"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Historia kolei zalewowej. Gdańsk 1993".Sopot1673
Cisłak JerzyAkc. nr 2700"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Historia kolei zalewowej. Gdańsk 1993".Sopot1674
Cisłak JerzyAkc. nr 2701"Ciekawostki o parowozach. Numer 8. Sopot 1993".Sopot1675
Cisłak JerzyAkc. nr 2702"Ciekawostki o parowozach. Numer 8. Sopot 1993".Sopot1676
Cisłak JerzyAkc. nr 2703"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje węzła Gdyńskiego. Gdańsk 1993".Sopot1677
Cisłak JerzyAkc. nr 2704"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak - Dzieje węzłaGdyńskiego. Gdańsk 1993".Sopot1678
Cisłak JerzyAkc. nr 2760"Mgr inż. Jerzy Cisłak. Z dziejów kolei na Kaszubach i Powiślu. Sopot 1993 rok". Sopot1692
Cisłak JerzyAkc. nr 2762"Północna DOKP w Gdańsku mgr inż. Jerzy Cisłak Skansen taboru w Kościerzynie. Gdańsk 1993"Sopot1694
Cisłak JerzyAkc. nr 2795"Sopot w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Opowieść o mieście i jego mieszkańcach. Sopot 1993 rok".Sopot1698
Cisłak JerzyAkc. nr 2796"Sopot w latach czterdziestych i pięćdziesiątych. Opowieść o mieście i jego mieszkańcach. Sopot 1993 rok"Sopot1699
Cisłak JerzyAkc. nr 2801"Północna DOKP w Gdańsku. mgr inż. Jerzy Cisłak Skansen Taboru w Kościerzynie Gdańsk 1993 r."Gdańsk1704
Cisłak JerzyAkc. nr 2802"Północna DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak Skansen taboru w Kościerzynie. Gdańsk 1993" - inna wersja.Gdańsk1705
Cisłak JerzyAkc. nr 2821"Z dziejów kolei na Kaszubach i Powiślu. Sopot 1993 r.".Sopot1724
Cisłak JerzyAkc. nr 2822Parowozy CHRL. Sopot 1993 r."Sopot1725
Cisłak JerzyAkc. nr 2823"Parowozy ChRL. Sopot 1993 r.".Sopot1726
Cisłak JerzyAkc. nr 2824"Szerokotorowe [1524 mm]parowozy kolei radzieckich. Parowozy CCCR (ros.). Sopot 1993 r."Sopot1727
Cisłak JerzyAkc. nr 2825"Szerokotorowe [1524 mm]parowozy kolei radzieckich. Parowozy CCCP. Sopot 1993". Sopot1728
Cisłak JerzyAkc. nr 2826"Kilka słów o przepisach dotyczących ruchu tramwajowego w latach czterdziestych w Gdańsku".Sopot1729
Cisłak JerzyAkc. nr 2827"Kilka słów o przepisach dotyczących ruchu tramwajowego w latach czterdziestych w Gdańsku".Sopot1730
Cisłak JerzyAkc. nr 2828"Impreza na Bydgoskiej kolejce dojazdowej 3.04.1993".*1731
Cisłak JerzyAkc. nr 2829"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Pierwsza linia kolejowa wybudowana przez II Rzeczpospolitą. Gdańsk 1993". Gdańsk1732
Cisłak JerzyAkc. nr 2830"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Pierwsza linia kolejowa wybudowana przez II Rzeczpospolitą. Gdańsk 1993 r.".Gdańsk1733
Cisłak JerzyAkc. nr 2831"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Kolejowy ruch graniczny i tranzytowy przez Pomorze polskie w latach międzywojennych. Gdańsk 1993"Gdańsk1734
Cisłak Jerzy Akc. nr 2832["Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak. Kolejowy ruch graniczny i tranzytowy przez Pomorze polskie w latach międzywojennych. Gdansk 1993"] Gdańsk1735
Cisłak JerzyAkc. nr 2833"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Dzieje stacji kolejowej w Gdańsku - Wrzeszczu. Gdańsk 1993 rok".Gdańsk1736
Cisłak JerzyAkc. nr 2834["Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Dzieje stacji kolejowej w Gdańsku - Wrzeszczu. Gdańsk 1993 rok"].Gdańsk1737
Cisłak JerzyAkc. nr 2835"Okręgowy Ośrodek Informacj Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Dzieje stacji kolejowej w Gdańsku - Oliwie. Gdańsk 1993 rok".Gdańsk1738
Cisłak JerzyAkc. nr 2836"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku. Mgr inż. Jerzy Cisłak Dzieje stacji kolejowej w Gdańsku - Oliwie. Gdańsk 1993 rok".Gdańsk1739
Cisłak JerzyAkc. nr 2837"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Historia budynku Dyrekcji Północnej DOKP Gdańsk 1993".Gdańsk1740
Cisłak JerzyAkc. nr 2838"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mge inż. Jerzy Cisłak Historia budynku Dyrekcji Północnej DOKP Gdańsk 1993 rok". Gdańsk1741
Cisłak JerzyAkc. nr 2839"Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Dziej4e stacji PKP w Kartuzach. Gdańsk 1993 rok". Gdańsk1742
Cisłak JerzyAkc. nr 2840 "Okręgowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Północnej DOKP w Gdańsku Mgr inż. Jerzy Cisłak Dzieje stacji PKP w Kartuzach. Gdańsk 1993 rok".Gdańsk1743
Cisłak JerzyAkc. nr 2841"Parowozownie Gdańska. Sopot 1993 rok".Sopot1744
Cisłak JerzyAkc. nr 4880"Opowieść o kolei w Lęborku". Sopot 2005 Rok – opracowanie w autografie.Sopot2353
Cisłakl JerzyAkc. nr 2620"Okręgowy OśrodekInformacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Północna DOKP - Gdańsk. mgr inż. Jerzy Cisłak. Dzieje kolejki na Żuławach". Sopot1595
Con EwaAkc. nr 2594"Druki polskie XVI wieku nabyte przez Bibliotekę Gdańską po 1945 roku (charakterystyka i katalog)". UG, praca magisterska 1992.Gdańsk1577
Criski Albert z Drobnina Akc. nr 26„Camerarius Plocensis” poświadcza odbiór tysiąca talarów od Reynolda Strausa, które obiecuje oddać Janowi Kostce kasztelanowi gdańskiemu i podskarbiemu pruskiemu do rąk Mikołaja Schultza, mieszczanina gd. Bruksela 23 VIII 1558.Bruksela 155829
Cuntz AnthonAkc. nr 8071Świadectwo pochodzenia Anthona CuntzaKolonia3581
Curicke Reinhold Akc. nr 5272„Reinhold Curicke Beschreibung der Stadt Dantzig durch...”. Gdańsk2693
Curicke ReinholdAkc. nr 60"Historische Beschreibung der Stadt Danzig [...]Danzig Gdańsk619
Curicke Reinholdt Akc. nr 1045"Gründlicher Bericht der Chronica und Beschreibung... [Cz. 1] ksiega 1,2.Gdańsk, Danzig369
Cybulski ZbigniewAkc. nr 1224Spuscizna Zbigniewa Cybulskiego. Kolekcja wycinków prasowych dot. teatru "Bim - Bom" oraz dzialalnosci artystycznej Zbigniewa Cybulskiego.Polska424
Cybulski ZbigniewAkc. nr 1225Spuscizna Zbigniewa Cybulskiego. Kolekcja wycinków prasowych dot. teatru "Bim - Bom" oraz dzialalnosci artyst. Zbigniewa Cybulskiego.Polska425
Cybulski ZbigniewAkc. nr 1226Spuscizna Z. Cybulskiego. Materialy rózne. 1) A. Camus, Upadek. Adapt. B. Litwinca. Cz. 1 s. 23. 2) List J. Kawki i radiotelegr. W. Czapinskiej. 3) Tlum. polskie 2 art. z prasy finskiej o pobycie w Helsinkach teatru "Bim - Bom" i Z. Cybulskiego s. 5.Polska426
Cywińska HenrykaAkc. nr 1275"Bronisław Nadolski jako badacz kultury na Pomorzu w XVI i XVII wieku". UG praca magisterska 1981.Gdańsk711
Cywińska HenrykaAkc. nr 1650"Bronisław Nadolski jako badacz kultury na Pomorzu w XVI-XVII wieku". Praca magisterska, UG 1981.Gdańsk1063
Czanerle MariaAkc. nr 2471Holoubek gustaw; notatki o aktorze myślącym. 1972. Dedykacja Holoubka dla GawlikaWarszawa1456
Czapiewska ElżbietaAkc. nr 4712"Analiza zawartości rocznika (Roczniki 1-20). Praca magisterska. Gdańsk2262
Czapp MattiasAkc. nr 8061Świadectwo pochodzenia Mattiasa CzappaGdańsk3572
Czapscy WęsierscyAkc. nr 1446Kopia dokumentu rodziny Czapskich z 1798 r. i rodziny Węsierskich.Pomorze872
Czarliński F. SontagAkc. nr 303Kartka pocztowa F. Czarlińskiego; przemówienie gen. Sontaga - odpis*672
Czerny WładysławAkc. nr 15601. List Czernego z autografem podpisu ddo Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich. 1958. 2. "Śródmieście Gdańska" - referat Czernego na sesję naukową. Gdańsk986
Czerska AdelaAkc. nr 1635"Karol Badecki jako bibliograf i wydawca piśmiennictwa staropolskiego". Praca magisterska, UG 1985.Gdańsk1048
Czychowski MieczysławAkc. nr 6262Utwory poetyckie Mieczysława Czychowskiego. Fragmenty z lat 1955-1995.Polska2870
Czychowski MieczysławAkc. nr 6264Prace publicystyczne Mieczysława Czychowskiego. Fragmenty i bruliony. Polska2872
Czychowski MieczysławAkc. nr 6265Prace graficzne i malarskie Mieczysława Czychowskiego.Polska2873
Czychowski MieczysławAkc. nr 6266Korespondencja prywatna, urzędowa i rodzinna Mieczysława Czychowskiego.Polska; Niemcy2874
Czychowski MieczysławAkc. nr 6267Fotokopie prac graficznych, malarskich i rzeźby Mieczysława Czychowskiego.Polska; Niemcy2875
Czychowski MieczysławAkc. nr 6363Brulionowe fragmenty różnych prac Mieczysława Czychowskiego, zapiski adresowe i notatki.Polska2871
Czychowski MieczysławAkc. nr 7217Prace graficzne i malarskie Mieczysława Czychowskiego. Rysunki, kompozycje malarskie i szkice do obrazów.Polska2877
Czychowski Mieczysław (archiwum)Akc. nr 6268Prace różnych autorów z archiwum Mieczysława Czychowskiego. Wiersze, konspekt filmu, odbitki prac graficznych.Polska2876
Dąbrowska, MariaAkc. nr 7380List Marii Dąbrowskiej do Jana Pierzchały, 9 VII 1954.Sopot3327
Dąbrowski StanisławAkc. nr 1449"Męczeństwo księdza Jerzego Popiełuszki"- wiersz.Gdańsk875
Dalski Zachariasz, Kierner JanAkc. nr 13Protest Zachariasza Dalskiego i Jana Kiernera z Piły i Jastowia w sprawie nadużyć w pobieraniu hiberny. Wypis z ksiąg grodzkich lwowskich.Lwów11
Danielewicz GabrielaAkc. nr 3956Listy od różnych do Gabrieli Danielewicz, przeważnie w sprawach finansowania edycji jej utworów.Polska461
Danielewicz GabrielaAkc. nr 3957"Noemi - Marta" - opowiadanie na konkurs o tematyce żydowskiej, sierpień 1999 r.Gdańsk462
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4703"Odejścia w słońcu" - pierwsza wersja książki.Gdańsk2253
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4704Drobne utwory: opowiadania, scenariusz filmowy, rozdziały do książek.Gdańsk2254
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4705Rękopis książki "Odejścia w słońcu". Czystopis, autograf.Gdańsk2255
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4706Utwory różne drobne.Gdańsk2256
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4707Korespondencja w sprawie finansowania edycji książek, stypendiów z wydawnictwami oraz listy w sprawach nagród i wycinki prasowe.Gdańsk2257
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4708Listy osób prywatnych do Gabrieli Danielewicz z lat 1996-2004.*2258
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4908"Stulecie założenia Towarzystwa Polek w Gdańsku" – brudnopis i druk opracowania; dołączone zaproszenia.*2379
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4909Cz. I „Pogłos znad Dunajca” – eseje na temat znanych osób związanych z Nowym Sączem.Gdańsk2380
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4910Książki zawierająca opowiadania nagrodzone w edycjach Konkursu Literackiego im. Szaloma Asza w Kutnie. G. Danielewicz: "Spotkanie na kirkucie", "Kamienica pięknej Estery", "Synowie bałaguły". Kutno2381
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4911Listy (z kopertami) Zofii Łuczyńskiej z Krakowa z lat 2004-2006 do Gabrieli Danielewicz.Kraków2382
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4912Listy (z kopertami) Urszuli Wielowskiej z Warszawy z lat 2001–2006 do Gabrieli Danielewicz.Gdańsk2383
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4913Listy (z kopertami) Marii Smul z Nowego Sącza z lat 2000-2006 do Gabrieli Danielewicz i jeden brudnopis listu G. Danielewicz do M. Smul z 1988 r.Gdańsk2384
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4914Listy Barbary Scheibe z Gdyni z lat 2005-2006 do Gabrieli Danielewicz (z kopertami).Gdynia2385
Danielewicz Gabriela Akc. nr 4915Listy Anieli Wojciechowskiej z Józefowa k. Otwocka (córki K. Wiłkomirskiego) do Gabrieli Danielewicz z lat 2005-2006.Józefów2386
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4916Listy Wojciecha Tercha z Gdańska do Gabrieli Danielewicz z lat 2005-2006.Gdańsk2387
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4917Listy Budzimiry Wojtalewicz-Winke z Gdańska do Gabrieli Danielewicz z lat 1998 – 2002.Gdańsk2388
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4918Cztery kartki z życzeniami świątecznymi z lat 2001-2002 od Elżbiety Wiatrak i jej męża Piotra Antoniego do Gabrieli Danielewicz.*2389
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4919Listy od Antoniego Anczarskiego do Gabrieli Danielewicz z lat 1990-2006.*2390
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4920Cztery listy Elżbiety Glinki z Warszawy do Gabrieli Danielewicz z lat 2005-2006.Warszawa2391
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4921Trzy listy z załącznikami Wiktorii Jatczak z lat 1996-2006, zaproszenie oraz wycinki.*2392
Danielewicz Gabriela Akc. nr 4922Trzy listy Zofii Szymańskiej z Gdańska do Gabrieli Danielewicz z lat 1999-2000.Gdańsk2393
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4923Trzy listy Zofii Flisównej z Nowego Sącza do Gabrieli Danielewicz z 2002 roku.Nowy Sącz2394
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4924Trzy listy Janiny Wronowskiej z Torunia do Gabrieli Danielewicz z lat 1990-1991.Toruń2395
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4925Dwa listy red. Bogny Wernichowskiej z Krakowa do Gabrieli Danielewicz z roku 1997.Kraków2396
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4926Dwa listy pisarza żydowskiego Albina Kaca z Izraela do Gabrieli Danielewicz.Izrael2397
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4927List A. Ogorzałka dat. 24 IV 1991 oraz list Andrzeja Przybyszewskiego dat. 12 XII 1989.*2398
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4928List Zofii z Kozaków Zawistowskiej dat. 26 VII 1986 r. do Gabrieli Danielewicz, dot. Marii z Kozaków Flisykowskiej-Piaseckiej, siostry Nadawczyni.*2399
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4929Papiery osobiste: Honorowa legitymacja nr 613/H Gabrieli Danielewicz 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK.*2400
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4930Listy od instytucji państwowych, redakcji czasopism, wydawnictw literackich, zaproszenia, umowa, itp. *2401
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4945„Gabriela Danielewicz Nowy Sącz 2006” – wspomnienia z rodzinnego Nowego Sącza nie publikowane. Nowy Sącz2415
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4946Gabriela Danielewicz „Księgarnia ” – autograf brudnopisu opowiadania.*2416
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4947Gabriela Danielewicz "Cesarzowa Gizela" rozdział ten wszedł do książki pt. „Sekrety średniowiecznych dam”.*2417
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4948Zbiorek wierszy Gabrieli Danielewicz z różnych okresów.*2418
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4949Dwa rozdziały do książki „Pogłos znad Dunajca”.*2419
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4950Dwa opowiadania Gabrieli Danielewicz. *2420
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4951Dyplomy i podziękowania dla Gabrieli Danielewicz z lat 2001-2007 w papierowej teczce z nadrukiem „Marszałek Województwa Pomorskiego”.Gdańsk2421
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4952Listy od Wojciecha Terecha, Budzimiry Wojtalewicz-Winke i Stefana Tejkowskiego.Gdańsk2422
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4953Listy różnych nadawców w sprawach wydawniczych, stypendialnych itp. do Gabrieli Danielewicz.* Gdańsk2423
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4954Listy osób prywatnych do Gabrieli Danielewicz. XX i XXI wiek.Gdańsk2424
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4955Zaproszenia na promocje, sesje, odczyty itp.*2425
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4956Umowy wydawnicze, stypendialne i o dzieło G. Danielewicz z różnych lat.Gdańsk2426
Danielewicz GabrielaAkc. nr 4957Podziękowania, artykuły o autorce w prasie, wycinek z drukowanym opowiadaniem itd.Kutno2427
Danzig (Gdańsk)Akc. nr 2428"Das Gewerk der Kannegieser, Ratgiesser und Groppengiesser zu Danzig".*1415
Danzig GdańskAkc. nr 2270"1898-1938. Staedtisches Elektrizitaetswerk Danzig. 40 Jahre".Gdańsk1287
Danzig (Gdańsk)Akc. nr 14 „Eintrags-Buch Pro Anno 1750” - księga rachunkowa cechu postrzygaczy sukna w Gdańsku z 1752-1814. Gdańsk. Gdańsk?12
Danzig (Gdańsk)Akc. nr 2596"Danzig in der deutschen neuen Literatur. Bibliografia".*1579
Danzig (Gdańsk)Akc. nr 2597Neuere Literatur ueber Danzig"; "Danziger Dissertationen"; "Danziger Ereignissevon ausenoilitischer Wichtigkeit fuer die Zeit 1920-1929".*1580
DarłowoAkc. nr 1228Dokumenty (pisma, listy) dotyczace koscioła w Darłowie.Darłowo428
de Kampo ScipioAkc. nr 1337Extrakt zapisu darowizny przez Scipiona de Kampo. 1642.*767
Denhoff Stanisław, Wodziński KonstantyAkc. nr 4662Kontrakt "Między Jasnie Wielmoznym Jmsią Panem Stanisławem Hrabią Denhoffem Woiewodą Połockim Hetmanem Polnym W. K. Litt. Z iedney a Wielmoznym Jmcią Panem Konstantem Wodzińskim Chorązym Ziemi Liwskiey z drugiey Strony stanął pewny y wniwczym nieodmienny kontrakt w ten nizey opisany sposób. Iż J. W. Jmsć Pan Woiewoda Połocki zaciąga pro interim na potrzebę swoią od W. J. Pana Chorązego Liwskiego Summy Trzydziestu Tysięcy Złotych Polskich currentis in Regno monetae w Złocie każdy Czerwony Złoty rachuiąc po Złotych osmnascie...Na co się rękami własnymi podpisuią [...]".Warszawa2232
Deptuła ElżbietaAkc. nr 2588"Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrołęce 1955-1975 - zarys monograficzny. Praca magisterska, UG ZNOK, Gdańsk 1992.Gdańsk1571
Des Loges Janina Akc. nr 6428Des Loges Janina: opis "Wystawa rękopisów i starodruków w Bibliotece Miejskiej w Gdańsku". Polska3153
Des Loges JaninaAkc. nr 6429Materiały różne z archiwum Janiny Des Loges: sprawy związane z GTN, bibliografie dot. drukarzy i historii Gdańska. Gdańsk3154
Des Loges JaninaAkc. nr 6430Materiały warsztatowe dot. "Bibliografii polskiego piśmiennictwa morskiego 1901-1944".Gdańsk3172
Des Loges JaninaAkc. nr 6431Korespondencja: listy do Janiny Des Loges. *3174
Des Loges JaninaAkc. nr 6432Korespondencja: podziękowania za pracę społeczną dla Janiny Des Loges. Polska3175
Des Loges JaninaAkc. nr 6444Papiery osobiste Janiny Des Loges. Polska3176
Des Loges JaninaAkc. nr 6445Papiery osobiste Janiny Des Loges. Polska3177
Des Loges MarianAkc. 1457"Morze w literaturze. Zygmunt Krasiński".Gdańsk883
Die Kirche St. JohannisAkc. nr 131"Rechnung der Kirchen St. Johannis..."Danzig Gdańsk655
Die MeisterAkc. nr 31"Anno 1584 haben die Meister und Gesellen vorgutt ahngesehen Ein Neues Register zu machen Auff das alle dieng Ordentlich vortzechnet unndt beschrieben werden das es vil so ... giebet wie bissher geschehendet."*34
Diring SamuelAkc. nr 8070Świadectwo pochodzenia Samuela DiringaGdańsk3580
DokumentyAkc. nr 75Zbiór dokumentów różnej treści z XV - XVIII w. - oryginały i odpisy.*632
Dokumenty rodzinne z terenów nadbaltyckich.Akc. nr 712251
Domańska Hanna Akc. nr 5767Album z widokówkami – Europa, zapiski z podróżyEuropa3651
Domańska Hanna Akc. nr 5768Album z widokówkami – Włochy, zapiski z podróży, cz. 1Włochy3652
Domańska Hanna Akc. nr 5769Album z widokówkami - Włochy, zapiski z podróży, cz. 2Włochy3653
Domańska Hanna Akc. nr 5770„Wspomnienia o mojej matce” – cykl artykułów publikowanych*3654
Domańska HannaAkc, nr 5759Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 1971 – 1982*3643
Domańska HannaAkc. nr 5831Artykuły do „Fołks-Sztyme”i „Słowa Żydowskiego”*3714
Domańska HannaAkc. nr 5745Papiery osobiste Hanny Domańskiej.*2810
Domańska HannaAkc. nr 5746Fotografie Hanny Domańskiej i innych oraz fotografie rodzinne i negatywy.*2811
Domańska HannaAkc. nr 5747Fotografie dwóch kobiet. Sopot2812
Domańska HannaAkc. nr 5748Fotografie i negatywy obiektów architektonicznych w Gdańsku i Sopocie wykorzystywane do publikacji H. Domańskiej, a także fotografie ze zbiorów własnych Kłodzka. *2813
Domańska HannaAkc. nr 5749Materiały ikonograficzne – szkice ołówkiem i długopisem, reprodukcje, album – Nagroda Państwowa Ogniska Kultury Plastycznej w Sopocie dla Hanny Domańskiej.*2814
Domańska HannaAkc. nr 5750Materiały o Hannie Domańskiej – autowywiad, noty na skrzydełka, artykuły o historyku sztuki i pracowniku Pracowni Konserwacji Zabytków w Gdańsku.Sopot2815
Domańska HannaAkc. nr 5751Materiały dotyczące społecznej opieki nad zabytkami żydowskimi Hanny Domańskiej – statuty, korespondencja, foldery, programy. *2816
Domańska HannaAkc. nr 5752Korespondencja rodzinna i osobista Hanny Domańskiej.*2817
Domańska HannaAkc. nr 5753Korespondencja prywatna rodzinna i ze znajomymi. *2818
Domańska HannaAkc. nr 5754Korespondencja służbowa.*3638
Domańska HannaAkc. nr 5755Fundacja Nissenbaumów – korespondencja, wycinki prasowe*3639
Domańska HannaAkc. nr 5756Sprawy wydawnicze – umowy, konspekty, pisma.*3640
Domańska HannaAkc. nr 5757Notatniki adresowe, wizytówki*3641
Domańska HannaAkc. nr 5758Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 1945 – 1971*3642
Domańska HannaAkc. nr 5760Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 1983 – 1989*3644
Domańska HannaAkc. nr 5761Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 1990 – 1993*3645
Domańska HannaAkc. nr 5762Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 1994 – 1997*3646
Domańska HannaAkc. nr 5763Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 1998 - 2000*3647
Domańska HannaAkc. nr 5764Kalendarze Hanny Domańskiej z lat 2001 - 2008 *3648
Domańska HannaAkc. nr 5765Notatki z podróży, programy wycieczek, pamiątki*3649
Domańska HannaAkc. nr 5766Album z widokówkami – różne miejsca w Europie i na świecie*3650
Domańska HannaAkc. nr 5771Papiery osobiste Bożeny Domańskiej – dokumenty, zapiski, fotografie, odznaka *3655
Domańska HannaAkc. nr 5772Zdjęcia Bożeny Domańskiej*3656
Domańska HannaAkc. nr 5773Korespondencja Bożeny Domańskiej*3657
Domańska HannaAkc. nr 5774Materiały Bożeny Domańskiej dotyczące liceum „Dąbrówki”.Poznań3658
Domańska HannaAkc. nr 5775Materiały Bożeny Domańskiej dotyczące jej udziału w powstaniu wielkopolskimProwincja Poznańska, Wielkopolska, Poznań3659
Domańska HannaAkc. nr 5776Materiały Bożeny Domańskiej dotyczące harcerstwaPoznań3660
Domańska HannaAkc. nr 5777Materiały Bożeny Domańskiej dot. pracy zawodowej, cz. 1 – konferencje i sympozjaPolska3661
Domańska HannaAkc. nr 5778Materiały Bożeny Domańskiej dot. pracy zawodowej, cz. 2 – dokumenty, fotografie*3662
Domańska HannaAkc. nr 5779Materiały dot. prof. Wiktora Degi*3663
Domańska HannaAkc. nr 5780Kalendarze Bożeny Domańskiej 1945-1965 r.*3664
Domańska HannaAkc. nr 5781Kalendarze Bożeny Domańskiej 1966-1985 r.*3665
Domańska HannaAkc. nr 5782Materiały dot. rodziny Tucholskich*3666
Domańska HannaAkc. nr 5783Materiały dot. rodziny Borkowskich *3667
Domańska HannaAkc. nr 5784Papiery osobiste Leona Domańskiego – korespondencja, ksero dokumentów, wycinkiPolska3668
Domańska HannaAkc. nr 5785Materiały dot. rodzin Domańskich i Woyniłłowiczów*3669
Domańska HannaAkc. nr 5786Materiały dot. Melchiora Wańkowicza i jego rodziny*3670
Domańska HannaAkc. nr 5787Praca magisterskaGdańsk3671
Domańska HannaAkc. nr 5788Materiały dot. ochrony dóbr kultury – dokumentacje, zjazdy, maszynopisy, rękopisyGdańsk3672
Domańska HannaAkc. nr 5789Kopie autorskie decyzji o wpisaniu do rejestru zabytków*3673
Domańska HannaAkc. nr 5790Analiza wartości zespołów zabytkowych Gdańska i Oliwy Gdańsk, Oliwa3674
Domańska HannaAkc. nr 5791Zabytki Gdańska i okolic - mat. warsztatowe, rękopisy, maszynopisy, wycinki prasoweGdańsk, Pomorze3675
Domańska HannaAkc. nr 5792Zabytki Gdańska i okolic - materiały warsztatowe: odbitki i nadbitki prac różnych autorówGdańsk, Pomorze3676
Domańska HannaAkc. nr 5793Strategia dla Sopotu - maszynopis i wycinki prasoweSopot3677
Domańska HannaAkc. nr 5794„Kamienica w Niemczech” - autograf*3678
Domańska HannaAkc. nr 5795„Będomin. Muzeum Hymnu Narodowego” – maszynopis z notatkamiBędomin3679
Domańska HannaAkc. nr 5796Dwór Artusa w Gdańsku – rękopiśmienne materiały warsztatowe, konspekt wydawniczyGdańsk3680
Domańska HannaAkc. nr 5797Dwór Artusa w Gdańsku: wycinki prasoweGdańsk3681
Domańska HannaAkc. nr 5798Wielki Młyn w Gdańsku: dokumentacja historyczno-architektonicznaGdańsk3682
Domańska HannaAkc. nr 5799Zamek w Malborku: rękopiśmienne materiały warsztatoweMalbork3683
Domańska HannaAkc. nr 5800Zamek w Malborku: kopie dokumentacji murów obronnych zamkuMalbork3684
Domańska HannaAkc. nr 5801Zamek w Malborku – materiały warsztatowe dot. Zamku Średniego: wycinki prasowe i rękopis Malbork 3685
Domańska HannaAkc. nr 5802Hanna Domańska - zamek w Malborku: materiały dotyczące Zamku Średniego: bibliografiaMalbork3686
Domańska HannaAkc. nr 5803Hanna Domańska „Zamek pokrzyżacki w Pasłęku”: maszynopis i dokumentyPasłęk3687
Domańska HannaAkc. nr 5804Hanna Domańska - zamek pokrzyżacki w Pasłęku: materiały warsztatowe Pasłęk3688
Domańska HannaAkc. nr 5805Puck - kopia dokumentacji i kwerenda, cz. 1 rękopisPuck3689
Domańska HannaAkc. nr 5806Puck - kopia dokumentacji i kwerenda, cz. 2 maszynopis i wycinki prasowe Puck3690
Domańska HannaAkc. nr 5807„Puck: Pomorze w zabytkach sztuki” – maszynopis Puck, Pomorze3691
Domańska HannaAkc. nr 5808„Zamki województwa elbląskiego”- maszynopis z notatkami województwo elbląskie3692
Domańska HannaAkc. nr 5809„Zamki województwa olsztyńskiego” – dokumentacja naukowo-historyczna, maszynopis.województwo olsztyńskie3693
Domańska HannaAkc. nr 5810Muzeum Stutthof – materiały warsztatoweSztutowo, Stutthof, Mierzeja Wiślana3694
Domańska HannaAkc. nr 5811Żarnowiec: materiały warsztatowe – maszynopis z notatkamiMalbork, Żarnowiec3695
Domańska HannaAkc. nr 5812Żarnowiec: materiały warsztatowe – rękopisy, masz. i zdjęciaŻarnowiec3696
Domańska HannaAkc. nr 5813Sesje żydowskie – materiały warsztatoweGdańsk, Sopot3697
Domańska HannaAkc. nr 5814Materiały dotyczące Arnolda Mostowicza - wycinki prasowe, zaproszenia*3698
Domańska HannaAkc. nr 5815Materiały dotyczące konkursu na pomnik „Cmentarza nieistniejących cmentarzy”: dokumenty, wycinki prasoweGdańsk3699
Domańska HannaAkc. nr 5816Cmentarze żydowskie (Gdańsk) materiały warsztatoweGdańsk3700
Domańska HannaAkc. nr 5817Materiały związane z Marcem 1968 – wycinki prasowe*3701
Domańska HannaAkc. nr 5818Materiały warsztatowe dot. Żydów cz. 1: woj. gdańskie - wycinki prasowe, kwerendyWolne Miasto Gdańsk3702
Domańska HannaAkc. nr 5819Materiały warsztatowe dot. Żydów cz. 2: dzieje po 1945 roku - wycinki prasowe*3703
Domańska HannaAkc. nr 5820Materiały warsztatowe dot. Żydów cz. 3: mat. współczesne Warszawa, Sopot, Gdańsk3704
Domańska HannaAkc. nr 5821Materiały warsztatowe dot. Żydów cz. 4: wypisy z encyklopedii i innych opracowań*3705
Domańska HannaAkc. nr 5822Wycinki prasowe dot. przeważnie polityki i historii*3706
Domańska HannaAkc. nr 5824Hanna Domańska - cz. 2 artykuły różne - maszynopisy z notatkami, wycinki prasowe, umowyGdańsk, Sopot3707
Domańska HannaAkc. nr 5825 „Wędrówki z Neptunem” - cykl artykułów o Gdańsku dla „Dziennika Bałtyckiego” - wycinki prasoweGdańsk3708
Domańska HannaAkc. nr 5826„Zabytki Gdańska w sztychach I. G. Shultza” - cykl artykułów dla „Dziennika Bałtyckiego” - wycinki prasoweGdańsk3709
Domańska HannaAkc. nr 5827Artykuły dla Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół SztukiGdańsk3710
Domańska HannaAkc. nr 5828Artykuły dla „Delty”, dodatku do „Głosu Wybrzeża”Sopot3711
Domańska HannaAkc. nr 5829Artykuły do „Rocznika Sopockiego”Sopot3712
Domańska HannaAkc. nr 5830Artykuły do „Kalendarza żydowskiego - almanachu”Gdańsk, Sopot3713
Domańska HannaAkc. nr 5832Artykuły do „Biuletynu filii gdańskiej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich”Gdańsk3715
Domańska HannaAkc. nr 5833 „Długie i Rybackie Pobrzeże”- masz. z notatkami, projekty strony tytułowej i okładkiGdańsk3716
Domańska HannaAkc. nr 5834„Długie i Rybackie Pobrzeże” - egzemplarz dla drukarniGdańsk3717
Domańska HannaAkc. nr 5835„Długie i Rybackie Pobrzeże” - III i redakcyjny egzemplarzGdańsk3718
Domańska HannaAkc. nr 5836„Zabytki starego Gdańska” maszynopis z odręcznymi notatkami, I egzemplarzGdańsk3719
Domańska HannaAkc. nr 5837„Zabytki starego Gdańska”- maszynopis z odręcznymi poprawkami i uzupełnieniami.Gdańsk3744
Domańska HannaAkc. nr 5838„Zabytki starego Gdańska” - III wersja masz. z odręcznymi notatkami.Gdańsk3745
Domańska HannaAkc. nr 5839„Eugenia pod Ukoronowanym Lwem” - I korektaGdańsk, Sopot3720
Domańska HannaAkc. nr 5840„Eugenia pod Ukoronowanym Lwem” - kserokopia książkiGdańsk, Sopot3721
Domańska HannaAkc. nr 5841„Opowieści sopockich kamienic” - maszynopisSopot3722
Domańska HannaAkc. nr 5842„Tajemniczy Sopot”- ksero rękopisuSopot3723
Domańska HannaAkc. nr 5843„Tajemniczy Sopot”- I szczotka i makiety zdjęć Sopot3724
Domańska HannaAkc. nr 5844„Sopockie rozmaitości”- maszynopis.Sopot3725
Domańska HannaAkc. nr 5845„Sopockie rozmaitości”- ksero książki, wycinki prasowe.Sopot3726
Domańska HannaAkc. nr 5846„Kamienne drzewo płaczu” - dokumenty, recenzje.województwo gdańskie3727
Domańska HannaAkc. nr 5847„Kadisz gdańskich kamieni”- dokumenty, wycinki prasowe.Gdańsk, Sopot, Gdynia3728
Domańska HannaAkc. nr 5848„Kadisz gdańskich kamieni” (Dzieje gminy żydowskiej do 1943 r.: materiały do wykorzystania w kolejnej książce).Gdańsk, Sopot, Gdynia3729
Domańska HannaAkc. nr 5849„Żydzi znad Gdańskiej Zatoki”- dokumenty, wycinki prasoweGdańsk3730
Domańska HannaAkc. nr 5850 „Żydzi znad Gdańskiej Zatoki” cz. 1 i 2; materiały pomocnicze.Gdańsk3731
Domańska HannaAkc. nr 5851„Żydzi znad Gdańskiej Zatoki”- ksero szczotki książki z poprawkami.Gdańsk3732
Domańska HannaAkc. nr 5852„Zapomniani byli w mieście”- dokumentySopot3733
Domańska HannaAkc. nr 5853„Zapomniani byli w mieście” - inny egzemplarz, maszynopis z notatkami.Sopot3734
Domańska HannaAkc. nr 5855Materiały różne luźne*3735
Domańska HannaAkc. nr 5856Materiały dotyczące zdrowia i żywienia*3736
Domańska HannaAkc. nr 5857Materiały dot. pielgrzymek Jana Pawła II w Polsce w 1979 i 1987 r.*3737
Domańska HannaAkc. nr 5858Zaproszenia z lat 1965 - 1999*3738
Domańska HannaAkc. nr 5859Zaproszenia, 2001 - 2009 i niedatowane*3739
Domańska HannaAkc. nr 5860Varia: foldery, wycinki prasowe, raporty i inne.*3740
Domańska HannaAkc. nr 5861Zbiór notatek i wycinków prasowych dot. konkretnych zagadnień z historii oraz opisów miast i wsi.*3741
Domańska HannaAkc. nr 5862Kartoteka I – materiały warsztatowe*3742
Domańska HannaAkc. nr 5863Kartoteka II - materiały warsztatowe*3743
Domańska HannaAkc. nr 5864Kartoteka III - materiały warsztatowe*3746
Domańska HannaAkc. nr 5865Kartoteka IV - materiały warsztatowe*3747
Domańska HannaAkc. nr 5866Kartoteka V - materiały warsztatowe*3748
Domańska HannaAkc. nr 5867Kartoteka VI - materiały warsztatowe *3749
Domańska HannaAkc. nr 5868Kartoteka VII - materiały warsztatowe*3750
Domańska HannaAkc. nr 5869Kartoteka VIII - materiały warsztatowe*3751
Domańska HannaAkc. nr 5870Kartoteka IX - materiały warsztatowe*3752
Domańska HannaAkc. nr 5871Kartoteka X - materiały warsztatowe*3753
Domańska HannaAkc. nr 5872Kartoteka XI - materiały warsztatowe*3754
Domańska HannaAkc. nr 5873Kartoteka XII - materiały warsztatowe*3755
Domańska HannaAkc. nr 5874Kartoteka XIII - materiały warsztatowe*3756
Domańska HannaAkc. nr 5875Kartoteka XIV - materiały warsztatowe*3757
Domańska HannaAkc. nr 5876Kartoteka XV - materiały warsztatowe*3758
Domańska HannaAkc. nr 5877Kartoteka XVI - materiały warsztatowe*3759
Domańska HannaAkc. nr 5878Kartoteka XVII - materiały warsztatowe*3760
Domańska HannaAkc. nr 5879Kartoteka XVIII - materiały warsztatowe*3761
Domańska HannaAkc. nr 5880Kartoteka XIX - materiały warsztatowe*3762
Domańska HannaAkc. nr 5882Kartoteka XXI - materiały warsztatowe*3763
Domańska HannaAkc. nr 5883Kartoteka XXII - materiały warsztatowe*3764
Domańska HannaAkc. nr 5884Kartoteka XXIII - materiały warsztatowe*3765
Domańska HannaAkc. nr 5885 Tematyczne zbiory widokówek – miasta i regiony Polski i Europy*3766
Domańska HannaAkc. nr 5886Zbiór pocztówek - sztuka*3767
Domańska HannaAkc. nr 5887Kulikowski A., "Wielki herbarz rodów polskich", Warszawa 2005.Warszawa2819
Domańska HannaAkc. nr 5887Kartoteka XX - materiały warsztatowe.*3768
Domańska HannaAkc. nr 5888„Niemcy. Najpiękniejsze miejsca, zabytki, cuda przyrody". Z niemieckiego przełożyła Beata Kruk, Warszawa 2005.Warszawa2820
Domańska HannaAkc. nr 5889Uehli E., "Die Mosaiken von Ravenna", Basel 1939. Bazylea2821
Domańska HannaAkc. nr 5890Doty W. G. (red.) "Wielki atlas mitów i legend świata". Z angielskiego przełożył Jerzy Korpanty, Warszawa 2004. Warszawa2822
Domańska HannaAkc. nr 5891Żyburtowicz Z., "Pałace polskie", Warszawa 2005.Warszawa2823
Domańska HannaAkc. nr 5892„Przegląd Artystyczny”, nr 1-12 z 1946 r.; nr 10-11 z 1949 ; nr 1 1952.*2824
Domańska HannaAkc. nr 5893„Autograf” nr 3, 1988 r.*2825
Domańska HannaAkc. nr 5894„Rocznik Gdański” t. LI z. 1 1991. *2826
Domańska HannaAkc. nr 5895„Kalendarz Gdański” wydawany przez Tow. Przyjaciół Gdańska, 1985 r. *2827
Domańska HannaAkc. nr 5896„Rocznik Olsztyński”, t. VIII, 1968; t. IX, 1970; t. X, 1972.*2828
Domańska HannaAkc. nr 5897„Spotkania z Zabytkami. Informator popularnonaukowy”: 1980 nr 3; 1980 nr 7; 1981 nr 7. *2829
Domańska HannaAkc. nr 5898„Spotkania z zabytkami. Informator popularnonaukowy”Gdańsk, Żarnowiec, Kaszuby3769
Domańska HannaAkc. nr 5960Album z fotografiami Bożeny i Hanny Domańskich z lat 1914 – 1918. *2860
Domańska HannaAkc. nr 5961Album z fotografiami Bożeny Domańskiej z lat 1922-1926 z obozów i zlotów harcerskich. *2861
Domańska HannaAkc. nr 5962Album z fotografiami Zofii Tucholskiej, siostry Bożeny Domańskiej z lat 1913-1935 z obozów i zlotów harcerskich oraz rodzinne.*2862
Domańska HannaAkc. nr 5963Album z fotografiami rodzinnymi Hanny i Bożeny Domańskich z lat 1937-1944.*2863
Domańska HannaAkc. nr 5964Album z fotografiami Hanny Domańskiej z lat trzydziestych XX w. do studiów na PWSSP.*2864
Domańska HannaAkc. nr 5965Album z fotografiami Hanny Domańskiej z lat 1952-56 - PWSSP w Toruniu oraz podjęcie pracy w PKZ w Gdańsku.Gdańsk2865
Domańska HannaAkc. nr 5966Album z fotografiami Hanny Domańskiej z lat 1959-1964 – okres pracy w PKZ w Gdańsku.Gdańsk2866
Domańska HannaAkc. nr 5967Album z fotografiami Hanny Domańskiej z lat 1958-1959 – okres studiów na UMK w Toruniu oraz początki pracy w PKZ w Gdańsku. Gdańsk2867
Domańska HannaAkc. nr 5968Album z fotografiami Hanny Domańskiej z lat 1964-1967 – praca w PKZ oraz podróże krajowe i zagraniczne.Gdańsk2868
Domańska HannaAkc. nr 5969Album z fotografiami Hanny Domańskiej z lat 1963-1970 - praca w P.K.Z. oraz podróże krajowe.Polska2878
Domańska HannaAkc. nr 5970Album z widokówkami i fotografiami Hanny Domańskiej z ponad trzytygodniowego wyjazdu 22 VI-6 VII 1959 do NRD i Czechosłowacji.NRD, Czechosłowacja2879
Domańska HannaAkc. nr 5971Album z fotografiami Henny Domańskiej z wyjazdu do Torunia i Jugosławii 6-28 X 1967, 1968 r.* Jugosławia2880
Domańska HannaAkc. nr 5972Album z fotografiami Hanny Domańskiej z wyjazdu naukowego z ramienia P.K.Z. na ziemię kielecką 16-20 VI 1969 r.Polska2881
Domańska HannaAkc. nr 5973Album z fotografiami Hanny Domańskiej z wyjazdu do Francji przez Brukselę i Niemcy w 1973 r. *2882
Domańska HannaAkc. nr 5974Album z fotografiami Hanny Domańskiej z wyjazdu do Londynu 16 IX-17 X 1964 r. oraz spotkań rodzinnych. *2883
Domańska HannaAkc. nr 5975Album z fotografiami i wycinkami z gazet Hanny Domańskiej z podróży po zabytkowych miejscowościach Polski. Polska2884
Domansky WaltherAkc. nr 4720"Beiträge zur Danziger Kulturgeschichte von Walther Domansky Danzig 1909". Wycinki z gazet gdańskich z artykułami W. Domanskiego na temat kultury gdańskiej.Danzig2270
Domkowska JaninaAkc. nr 1273"Próba określenia perspektywicznego modelu obsługi bibliotecznej Starogardu Gdańskiego i okolic". UG praca magisterska 1981Gdańsk709
Dorawa EwaAkc. nr 4607" G. Pucciniego na tle weryzmu włoskiego". Praca dyplomowa.Gdańsk2177
Drapella Władysław A.Akc. nr 1528"Materiały do polskiej bibliografii regionu Pacyfiku ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wyspiarskich i Australii, znajdujących się w czasopismach polskich XIX w.".Gdynia954
Drapella Władysław AntoniAkc. nr 1450"Powstanie i rozwój urządzenia sterowego zawiasowego. Autoreferat.Gdynia876
Drawnel EwaAkc. nr 1274"Współdziałanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku z innymi instytucjami i jego wpływa na rozwój czytelnictwa w latach 1975-1980". UG praca magisterska 1980.Gdańsk710
Drewczyński Władysław Akc. nr 324 "Mówia zywi i umarli"- wierszowane wspomnienia dot. ruchu oporu w wojnie swiatowej 1939 - 1945.Polska97
Drożyńska BarbaraAkc. nr 1253"Bibliotekarstwo w "Informatorze bibliotekarza i księgarza" w latach 1956 - 1978". UG praca magisterska 1978-1980.Gdańsk692
Druzycki JerzyAkc. nr 1232 "Arma et clenodia nobilitatis Polonorum. Centum icones. Wratislaviae 1977[!]" [rz.]*432
Drygas Aleksander Akc. nr 1196"Gdanskie aptekarstwo w ciagu wieków ze szczególnym uwzglednieniem dziejów aptekarstwa na ziemi gdanskiej w latach 1920-1976". Praca doktorska 1977 r.Gdańsk410
Drygas AleksanderAkc. nr 1888"Dzieje aptekarstwa gdańskiego". Fragmenty nowego opracowania kulku rozdziałów.Gdańsk1198
Dużyk JózefAkc. nr 3993List Józefa Dużyka do Zbigniewa Nowaka; nekrolog poświęcony prof. Wiesławowi Bieńkowskiemu autorstwa Dużyka (kserokopia) oraz tekst referatu W. Bieńkowskiego wygłoszony podczas promocji IV tomu Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego.Kraków498
Duda AndrzejAkc. nr 1210 "Piastowy lan. Wspomnienia".*418
Duda HalinaAkc. nr 1254"Bibliotekarz gdański" 1973-1976, zarys problematyki". UG praca magisterska 1978-1980Gdańsk693
Duda Wojciech, Grzelak GrzegorzAkc. nr 2188"467 dni 1 IX - 13 XII 1981" - opracowanie źródłowe.Gdańsk1270
Dudak RomanAkc. nr 4695"Filozoficzne poglądy Henryka z Gandawy". Praca doktorska.Tenczyn2247
Dunian ZofiaAkc. nr 1248"Biblioteki naukowe Koszalina w latach 1945 - 1975. (Geneza, struktura, rozwój, funkcje)". UG praca magisterska 1977-1979Gdańsk687
Dylejko JoannaAkc. nr 4610"Pieśni okresu Bożego Narodzenia w dawnych kancjonałach ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk". Praca magisterska.Gdańsk2180
Dyplom rektora i senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku dla Franza WerneraAkc. nr 7381Dyplom rektora i senatu Wyższej Szkoły Technicznej w Gdańsku dla Franza Wernera.Gdańsk3328
Dyplom Tow. Naukowego Warsz. Akc. nr 937Papiery Michała Reichera. Dyplom Tow. Naukowego Warsz. prof. Kridla Warszawa333
Działyński PawełAkc. nr 53Wyciąg z poznańskich akt grodzkich. Doręczenie pozwu Pawła Działyńskiego Józefowi Wyrzyskiemu i Józefowi Duninowi.Poznań613
Dzianisz PawełAkc. nr 1913"Trojga imion Teresa" - brulion opowiadania oraz wycinek z "Faktów i myśli".Kaszuby1222
Dziedzinkiewicz MariaAkc. nr 1643"Marian Pelczar. Biblioteka Gdańska. Zbiór prac z lat 1945-1980". Praca magisterska, UG 1986. Gdańsk1056
Dziembowski LechAkc. nr 1367"Możliwości ochrony biernej konstrukcji stalowych pracujących w wodzie morskiej. Gdańsk 1955". Gdańsk796
DziemianyAkc. nr 1745"Zarys historii parafii Dziemiany".Polska1107
DziennikAkc. nr 1416Dziennik żołnierza niemieckiego z okrętu "Schleswig-Holstein" - wrzesień 1939 r.Gdańsk Danzig845
Dzierżawski Ks., Tomaszewski J.Akc. nr 1366"Pale Wibro, materiały techniczno-ekonomiczne opracowane na podstawie wyników prac doświadczalnych". Gdynia795
Ebenberger-Orzechowska JaninaAkc. nr 1315"Rozwój technik malarstwa ściennego".Gdynia746
Ebenberger-Orzechowska JaninaAkc. nr 1316"Prehistoria ornamentyki".Gdynia747
Ebenberger-Orzechowska JaninaAkc. nr 1317Wykłady z historii sztuki.Gdynia748
Ebenberger-Orzechowska JaninaAkc. nr 1318"Wspomnienia".Gdynia749
Ebenberger-Orzechowska Janina Akc. nr 1319Materiały związane z wyjazdem do Włoch.Gdynia750
Ebenberger-Orzechowska JaninaAkc. nr 1321Sztuka Persji.Gdynia752
Ebenberger-Orzechowska JaninaAkc. nr 1323Korespondencja i materiał ilustracyjny.Gdynia754
Edward ObertyńskiAkc. nr 2799"Problem portów zasadniczych na tle polityki konferencji żeglugowych"; praca magisterska*1702
Edward ObertyńskiAkc. nr 2800"Maklerstwo okrętowe. Notatki z wykładow w opracowaniu Ob. Obertyńskiego" oraz korespondencja związana z wykładami z roku 1949".Gdynia1703
Eichstaedt-Jabłońska ZofiaAkc. nr 5913Kolorowy druk z okazji 50-lecia pracy Bernarda Milskiego nadesłany przez Rektorowskich i Filipowskich. Bytyń2830
Eichstaedt-Jabłońska ZofiaAkc. nr 5914Materiały Izydora Eichstaedta, ojca Zofii Eichstaedt-Jabłońskiej.*2831
Ekker MarcinAkc. nr 56Umowa dotycząca tkania płótna między tkaczem gdańskim Marcinem Ekkerem a Józefem Gasowskim.Gdańsk615
ElblągAkc. nr 133917 dokumentów z XVII w. dotyczących cechu browarników w ElbląguElbląg769
Elfrath Christian FriedrichAkc. nr 8082Świadectwo pochodzenia Christiana Friedricha ElfrathaGdańsk3558
Elganowski August GottholdAkc. nr 8063Świadectwo pochodzenia Augusta Gottholda ElganowskiegoGdańsk3577
Ernst MichalowskyAkc. nr 4402"II. Teil. Die Nachkommen der Tilsiter Apotheker aus Strassburg, W/Pr.. Bearbeitet von Kommerzienrat Ernst Michalowsky Königsberg/Pr. 1925. Neuauflage 1935 mit Ergänzungen und Aenderungen, ohne dass alle auch bekannten Geschehenisse Berücksichtigung fanden".Königsberg, Królewiec1981
Esden-Tempski jrAkc. nr 1471"Lekcja biologii".Gdańsk897
Esden-Tempski Stanisław (sen.)Akc. nr 1466"Z przeszłości rodziny" - odpis współczesny wykonany przez wnuka.Polska892
Esden-Tempski Stanisław jr Akc. nr 1467 Scenariusze telewizyjneGdańsk893
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1468Artykuły.Gdańsk894
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1469"Człowiek, który udawał". Gdańsk895
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1470"Jesień niewierzących".Gdańsk896
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1472"Wiersze noworoczne".Gdańsk898
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1473"Raport o piwnicach".Gdańsk899
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1474"Drzwi".Gdańsk900
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1475"Wytrwale rozwijam swe złe skłonności"Gdańsk901
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1476Wiersze i korespondencja.Gdańsk902
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1562"Poczta" - wiersze dla dzieci.Gdańsk988
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1563"Auto-Łazarz" - powieść.Gdańsk989
Esden-Tempski Stanisław jrAkc. nr 1564"Tristium liber" - tomik poetycki. Zawartość: "Elegia", "Szmaciane lata", "Organy Rosji", "Znasz moej wszystkie", "Aksjomat".Gdańsk990
Fąferek AdamAkc. nr 2859"Wspomnienia o Aleksandrze Krawczyńskim w dziesiątą rocznicę śmierci Seniora (1891-1971)" - tekst artykułuGdynia1762
Fąferek AdamAkc. nr 2860"Niedole pracy księgarza w dzisiejszej dobie" - tekst artykułu z 1983 r.Gdynia1763
Fąferek AdamAkc. nr 4455Organizacja pracy księgarskiej Mini-skrypt w pytaniach i odpowiedziach. Gdańsk 1987 r.Gdańsk2032
Fabiszewski StefanAkc. nr 6110Papiery osobiste i inne materiały. *2987
Fac Bolesław „Damroka”. Akc. nr 1187 „Damroka”. *35
Fac Boleslaw Akc. nr 1186 "Prawdy i przypuszczenia na temat rodowodów literackich w kręgu kultury kaszubskiej i pomorskiej".Gdańsk408
Falkowska WandaAkc. nr 1662"Organizacja i funkcjonowanie Biblioteki Szkoły Podstawowej Nr 1 w Darłowie w latach 1945-1980 oraz perspektywy jej rozwoju". Praca magisterska, UG 1982.Gdańsk1075
Fenikowska IrenaAkc. nr 4127 Biogram Franciszka Fenikowskiego.Warszawa584
Fenrych WiktorAkc. nr 1743"Związki Polski i Litwy z państwami unii kalmarskiej na tle walki o panowanie na Bałtyku 1385-1440".Polska1105
Fenrych WiktorAkc. nr 1893"Walka Polski o Nową Marchię (1402-1411)". Praca magisterska, Labuda Gerard - promotor.Poznań1203
Fenrych WiktorAkc. nr 1896'Zapiski z Afryki Zachodniej. Felietony radiowe i tekst książki".Polska1206
Fenrych WiktorAkc. nr 1897"Wyprawa rybacka" na Morze Północne - notatki z 1967 r.Polska1207
Fenrych WiktorAkc. nr 1898Ankiety "Rybacy 1967", dziennik podróży i ankiety "Morze Północne.Polska1208
Fenrych WiktorAkc. nr 1942"Informator Afryka Zachodnia w przeszłości i teraźniejszości".Polska1233
Fenrych WiktorAkc. nr 1944Ankiety przeprowadzone przez Wiktora Fenrycha wśród rybaków na szelfie afrykańskim w 1969 r. Polska1235
Fenrych WiktorAkc. nr 1960Erslev Kr., Dronning Margrethe og ...- tłumaczenie fragmentów dot. unii kalmarskiej.Gdańsk1251
Fenrych WiktorAkc. nr 1961"Gospodarka morska Polski. Materiały do przewodnika po wystawie i artykułu".Szczecin1252
Fenrych WiktorAkc. nr 1962Materiały dotyczące Muzeum Morskiego w Szczecinie zgromadzone przez Wiktora Fenrycha.Szczecin1253
Fenrych WiktorAkc. nr 1963Życiorys własny.Gdynia1254
Fenrych WiktorAkc. nr 2263"Kroniki Jana Bugenhagena i Tomasza Kantzowa o dziejach Pomorza Zachodniego w latach 1370-1464. Studium z zakresu ideologii pol." oraz recenzje. Polska1280
Fenrych WiktorAkc. nr 2264"Myślibórz na tle dziejów ekspansjibrandenburskiej na ziemiach polskich w X do XVIII w.".Polska1281
Fenrych WiktorAkc. nr 2265"Dzieje Ziemi Chojeńskiej od XIII do początków XIX wieku".Polska1282
Fenrych WiktorAkc. nr 2266"Konflikt książąt wołogosko-słupskich z biskupstwem w Kamieniu na przełomie XIV i XV w.".Polska1283
Fenrych WiktorAkc. nr 2267"Nowa Marchia w dziejach politycznych Polski (1249-1402)".Polska1284
Fenrych WiktorAkc. nr 2268"Zjednoczenie z Polską w polityce Pomorza Zachodniego w latach 1370-1412" - autoreferat.Polska1285
Fenrych WiktorAkc. nr 2269"Zjednoczenie z Polską w polityce Pomorza Zachodniego w latach 1370-1412". Polska1286
Fenrych Wiktor Akc. nr 2411Odpis i komentarz językowy rękopisu z XVII w. (Uph. fol. 45) dotyczącego spraw morskich.*1407
Fenrych WiktorAkc. nr 2438Scenariusz wystawy "Słowiańszczyzna Zachodnia i Polska nad bałtykiem; teksty źródłowe.*1423
Fenrych WiktorAkc. nr 2466Akta i Diariusz królewskiej Komisji Okrętowej Zygmunta III 1627-1628. Odpis, kopia oryginału. *1451
Fenrych WiktorAkc. nr 2604Wypisy z Annales Danici Medii Aevi".Gdynia1581
Fenrych Wiktor, Mielcarek AndrzejAkc. nr 1894"Żegluga Polska S. A. Polska Żegluga Morska 1927-1951-1975. Katalog floty. Szczecin 1975". Polska1204
Fenrych Wiktor, Mielcarek AndrzejAkc. nr 1895"Żegluga Polska S.A. Polska Żegluga Morska 1927-1951-1975. Katalog floty" Szczecin 1975.Polska1205
Ferberowa Dorota KonstancjaAkc. nr 1452Testament Doroty Konstancji Ferberowej 1761 r.Gdańsk878
Ferdynand II austriacki Akc. nr 33Akt nobilitacji Hansa Schultze przez cesarza Ferdynanda II. Wiedeń 8 III 1635Wiedeń67
Ferenc TeresaAkc. nr 2400"Wiersze sopockie, 1985, 1986 r.*1401
Ferenc TeresaAkc. nr 2401"Godność natury" - kalendarz Wydawnictwa Handlu Zagranicznego.*1402
Ferenc TeresaAkc. nr 4393Wycinki prasowe.*1972
Ferenc TeresaAkc. nr 4394Autograf pieśni "Kaszubska Matka Boska" - pierwsza wersja.Sopot1973
Ferenc TeresaAkc. nr 4395Autograf szkicu listu Teresy Ferenc do MKiDN.Sopot1974
Ferenc TeresaAkc. nr 4396"Boże pole" - druk poezji.Poznań1975
Ferenc TeresaAkc. nr 4397"Francja notatki...", "Wiersze 1996 r, 1997 r", [Zdrowe żywienie i przepisy kulinarne]. Autograf. Sopot1976
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5445Listy o. Mieczysława Witalisa z lat 1990-1992.*2781
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 544621 listów Zofii Zarębianki do Zbigniewa Jankowskiego z lat 1984-1993.Kraków2782
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5447Pięć listów od Zbigniewa Żakiewicza z lat 1976-1977.Gdańsk2783
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5466List Zbigniewa Bryka do Zbigniewa Jankowskiego z 11. IV. 88 r. Kraków2785
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5469List - zaproszenie artysty plastyka Kazimierza Cebuli z 1994 r. Ustka2786
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5471List poety Romana Ciesielskiego z 13. 08. 1985 r. Pruszcz Gdański2787
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5472List od Piotra Czartołomnego do Jankowskich z 19. V. 1980 r. Kowanówko2788
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5473List Anny Czekanowicz, Zbigniewa Majchrowskiego i Władysława Zawistowskiego z 21. IV. 1992 r.Gdańsk2789
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5474List artysty plastyka Stanisława Dawskiego z 5. IX. 1977 r. Warszawa2790
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5475List od Jacka Dąbrowskiego z 25. VII. 1988 r. Płock2791
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 54762 listy Zbigniewa Doleckiego z lat 1977 - 1978. Warszawa2792
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5477List pisarza Bohdana Drozdowskiego z 10. XII. 1987 r.Warszawa2793
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 54784 listy Krzysztofa Dybciaka z lat 1979 - 1988. Warszawa2794
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 54792 listy Bogumiły Dziekan z 1980 r. Warszawa2795
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5480Trzy listy poety i prozaika Leszka Elektorowicza z 1981 r.Kraków2796
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5482List Anny Fiszer z 12. VIII. 1985 r.Belle Ile [Bretania]2797
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5514Listy Mariana Piechala z lat 1981-1985.Warszawa2798
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 5522List od Anny Pogonowskiej z 1977 r. Warszawa2799
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6186Listy różnych osób, przeważnie z rodziny do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. *2998
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6187Dwa listy Kazimierza Brakonieckiego do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Olsztyn2999
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6188List Julii Hartwig do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Warszawa3000
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6189List Jerzego Hłonda do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Sławków3001
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6190Listy Lecha M. Jakóba do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Kołobrzeg3002
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6191Listy ks. Tadeusza Jani do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Kraków3003
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6192Listy Tadeusza Kijonki do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Katowice3004
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6193Listy Stanisława Krawczyka do Teresy i Zbigniewa Jankowskich.Dębieńsko3005
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6194Kartka z życzeniami świątecznymi od Zofii Kukowskiej do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Biała Podlaska3006
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6195Kartki okolicznościowe od Teresy i Jacka Łukasiewiczów dla Teresy i Zbigniewa Jankowskich.Wrocław3007
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6196Listy od Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza do Teresy i Zbigniewa Jankowskich.Puszczykowo3008
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6197List i karta świąteczna ks. Wiesława Niewęgłowskiego do Teresy i Zbigniewa Jankowskich.Polska3009
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6198Karta z życzeniami od prof. Dobrochny Ratajczak do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Poznań3010
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6199Kartki okolicznościowe od Heleny [Raszki] do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Szczecin3011
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6200Listy od ks. Jana Sochonia do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Polska3012
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6201List Piotra Szewca do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Warszawa3013
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6202Listy Adriany Szymańskiej do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Polska3014
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6203Listy od ks. Jana Twardowskiego do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Warszawa3015
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6204Listy od ks. Mieczysława Witalisa do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Polska3016
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6205Listy od Zofii Zarębianki do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Kraków3017
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6206Listy różnych nadawców do Teresy i Zbigniewa Jankowskich.Polska3037
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6207Listy dotyczące stypendium, umowy wydawnicze i rachunki.Polska3052
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6208Listy z Polskiego PEN Clubu do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Polska3055
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6209Listy do Teresy i Zbigniewa Jankowskich od Bogusławy Latawiec. Polska3057
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6210Listy do Zbigniewa Jankowskiego z redakcji "Więzi". Polska3058
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6211Listy z różnych wydawnictw do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego. Polska3059
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6212Listy od różnych do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego. Polska3060
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6213Listy różnych nadawców, często podpisane tylko imieniem, do Teresy i Zbigniewa Jankowskich. Polska3061
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6214Wyrwane kartki z dedykacjami autorów dla Teresy i Zbigniewa Jankowskich z książek przekazanych do polskich szkół na Litwie. Polska3062
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6215Dokumentacja lekarska Zbigniewa Jankowskiego z lat 1991-2003.Polska3063
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6216Zaproszenia dla Teresy i Zbigniewa Jankowskich z urzędów, od osób i instytucji, na spotkania literackie, promocje książek, imprezy kulturalne itp. Polska3064
Ferenc Teresa i Jankowski ZbigniewAkc. nr 6217Varia: kserokopie fotografii z Państwowego Domu Dziecka w Zamościu. Polska3080
Fiedler Arkady Akc. nr 763 "Dywizjon 303".*266
Fieldorf J.Akc. nr 666List J. Fieldorf do E. Kobylinskiej.Polska237
Filipek TatianaAkc. nr 1038 "Westerplatte w korespondencji polskiej Zarebskich". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk362
Filipowicz MieczysławAkc. nr 1331"Ludzie, stocznie i okręty"Gdynia761
FilomaciAkc. nr 302Materiały filomatów. Śpiewnik ks. Kupczyńskiego - 1 vol. Kurs lit. polskiej dla użytku szkół Wł. Nehringa, Poznań 1866 z podpisem ks. Kupczyńskiego *671
FilozofiaAkc. nr 1200"Institutiones metaphysicae continens Libros quatuor".*414
Finctaug HansAkc. nr 8062Świadectwo pochodzenia Hansa FinctaugaGdańsk3582
Florianowicz MałgorzataAkc. nr 4518Małgorzata Florianowicz: "Literacka książka włoska w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. Praca magisterska. Gdańsk2093
Formularze kościelneAkc. nr 29Zbiór formularzy kancelaryjnych przeważnie w sprawach obsadzenia urzędów kościelnych. 1352 - 1381.*32
Foryś MariaAkc. nr 1865"Biblioteka Gdańska PAN w Gdańsku w latach 1971-1976". UG, praca magisterska 1987.Gdańsk1175
Franciszek Rogaczewski, ks., błAkc. nr 4257Autograf listu datowanego Gdańsk 10 V 1935 r. Gdańsk1840
Franke JerzyAkc. nr 1514"Przekaz literacki na łamach warszawskich czasopism kobiecych w latach 1905-1918". Praca doktorska.Polska940
Frejer RomualdAkc. nr 1823Korespondencja teatrzyku "Co To" Romualda Frejera.Gdańsk1133
Frejer RomualdAkc. nr 1824Scenariusze sztuk wystawianych przez teatrzyk "Co TO".Gdańsk1134
Frelichowski Stefan WincentyAkc. nr 1872"Z Chrystusem do Zmartwychwstania".Pomorze1182
Fridericum NicolaoAkc. nr 4407"Pharmacopea Castrensis Borussica. Editio altera. Regiomonti, apud Fridericum Nicolao. MDCCVII." Kopia rękopiśmienna dzieła z 1819 roku [wykonana w Torgau]. Torgau1986
Friedrich Adolf Graf von KalckreuthAkc. nr 6232List marszałka pruskiego Kalckreutha do marszałka Nicolasa Soulta z 15 sierpnia 1807 roku.Królewiec3114
Fronczak AlicjaAkc. nr 1657"Rola Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ustce w rozwoju życia społeczno-kulturalnego miasta w latach 1948-1980". Praca magisterska, UG 1984.Gdańsk1070
Fryderyk Wilhelm, margr. brand.Akc. nr 1532Dokument pergaminowy z pieczęcią woskową wystawiony w 1665 r. przez Fryderyka Wilhelma, margrabiego brandenburskiego.*958
Fudakowski JerzyAkc. nr 1515"Wspomnienia z okresu pobytu w obozie jenieckim Murnau VII A oraz wspomnienia rodzinne z lat okupacji. Cz. III.Sopot941
Fudakowski JerzyAkc. nr 1525"Dzieje rodziny Fudakowskich".Sopot951
Fudakowski JerzyAkc. nr 1821"Wspomnienia z okresu ".Polska1131
Fudakowski Kazimierz BogdanAkc. nr 1524"Moje wspomnienia z Krasnobrodu".Sopot950
Gabryel-Gileta MałgorzataAkc. nr 4605"Praktyka wykonawcza wokalnej muzyki baroku na przykładzie "Veni Sancte Spiritus" Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego". Praca dyplomowa.Gdańsk2175
Gach ZbigniewAck. nr 4961Wypisy Zbigniewa Gacha z prasy i innych prac, notatki z prasy ogólnopolskiej i pism niezależnych dotyczące lat 1980-1981.*2431
Gach ZbigniewAkc. nr 4958Zbigniew Gach: "X wieków piwa w Gdańsku" Gdańsk 2007 – wydruk komp. książki niepublikowanej.Gdańsk2428
Gach ZbigniewAkc. nr 4959„Zbigniew Gach Leon rybak. Przeprowadzony w 2006 r. wywiad-rzeka z kapitanem żeglugi wielkiej rybołóstwa morskiego Leonem Skelnikiem, jednym z pionierów polskiego rybołówstwa dalekomorskiego w Gdyni po II wojnie światowej”.Gdynia2429
Gach ZbigniewAkc. nr 4960Materiały warsztatowe do opracowania „Leon rybak”. Gdynia2430
Gajda Elżbieta Akc. nr 4635„Akatyst ku czci Bogarodzicy – starożytny liturgiczny hymn maryjny”. Praca dyplomowa.Gdańsk2205
Gajdecki JanAkc. nr 987Swiadectwo ochronne wystawione przez Urzad Patentowy na nazwisko Jan Gajdecki.*344
Gajewska ElżbietaAkc. nr 2631"Ilustracja książki rękopiśmiennej w epoce średniowiecza"; praca dyplomowa z Przygotowania Zawodowego.Gdańsk1615
Gawlik JanAkc. nr 2469Albumik fotografii jana Gawlika z 1968 r. "Wieczór muzyczny "*1454
Gawlik JanAkc. nr 2470Fotografie różne, przeważnie z autografami lub dedykacjami m. in: Ewa Demarczyk, Jerzy Waldorff, Irena Jarocka, Andrzej Zarycki, Tadeusz Fijewski, Stanisław Mikulski, Lech Wałęsa, St. Wyszyński, Charles Aznavour*1455
Gawlik JanAkc. nr 2472Papiery osobiste Gawlika: umowy z lat 1955-1977.*1457
Gawlik JanAkc. nr 2478Materiały dotyczące Jana Gawlika, teatrzyku "Bemol" i klubu "Rudy Kot" - wycinki.*1462
Gawlik JanAkc. nr 2484Programy i zaproszenia na różne imprezy organizowane przez "Bemol" i "Rudego Kota"; większość z autografami uczestników.Gdańsk1469
Gawlik Jankc. nr 2480Papiery jana Gawlika - dyplomy, listy gratulacyjne itp*1464
Gawlik Jan - archiwumAk. nr 2475katalogi imprez malarskich i muzycznych; 11 z autografamiosób uczestniczących w imprezach, *1458
Gdańsk - meczetAkc. nr 1491Akt erekcyjny meczetu gdańskiego z 29 IX 1984 r. Autografy władz i Muzułmańskiego Związku Religijnego.Gdańsk917
Gdańsk - Rada MiastaAkc. nr 1535Dokument pergaminowy z pieczęcią woskową wystawiony przez burmistrza i Radę Miejską w Gdańsku 14 V 1700 r. dla Gotfrieda Mever.Gdańsk961
Gdańsk - Rada MiejskaAkc. nr 1533Dokument pergaminowy z pieczęcią woskową wystawiony przez burmistrza i Radę Miasta Gdańska dla Jacoba Gehtkena 28 I 1682.Gdańsk959
Gdańsk - Rada Stowarzyszeń Społeczno-KulturalnychAkc. nr 2848Rada Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Gdańsku - materiały związane z reaktywowaniem i działalnością. Gdańsk1751
Gdańska - Rada MiastaAkc. nr 1538Dokument pergaminowy wystawiony przez burmistrza i Radę Miejską w Gdańsku 3 IV 1743 na nazwisko Johannes Jacob Schultz. pieczęci woskowej brak.Gdańsk964
GdyniaAkc. nr 2271"Miejskie Zakłay Elektryczne w Gdyni. Sprawozdanie za rok budżetowy 1938-1939".Gdynia1288
GdyniaAkc. nr 76Akta własnościowe dotyczące dóbr Cisowa, Chylonia, Redłowo.*633
Genée RudolphAkc. nr 4401"Englischer Schiffsjungen - Tanz". Nuty, autograf, Genee R.*1980
Gewerck der BöttcherAkc. nr 2„Eines Erbaren derer Lehr-Burschen Einschreib-Legis. Ernst Westphal, Eltermann, Wilhelm Zernebach, Comp. Dantzig, Anno 1748 [i od k. 26 do 30 dodatek z r. 1885]. Przepisy dla czeladników bednarskich w Gdańsku. Gewerck der BöttcherGdańsk: bednarze, przepisy dla czeladników bednarskich z 1748, uzupełnienia z 1885.Gdańsk?1
Giese DanielAkc. nr 8054Świadectwo pochodzenia Daniela GieseGdańsk3565
Girs AnatolAkc. nr 1493Dyplom Bibliofilów Polskich dla Anatola Girsa wydany w 1985 roku z autografami członków Związku.Polska919
Glaubens bekentnissAkc. nr 125"Glaubens bekentniss der Weissheit. I. Theil *649
Gliszczyński JanAkc. nr 323Przysiega Jana Gliszczynskiego na wiernosc Friedrichowi Wilhelmowi (formularz).*96
Gliwa StanisławAkc. nr 1492Dyplom Bibliofilów Polskich dla Stanisława Gliwy wydany w 1985 r. z autografami członków Związku.Polska918
Glowacki Józef Akc. nr 577"Tajna Organizacja Wojskowa Pomorza".Pomorze196
GniewAkc. nr 1478Gniew - księgi miejskie - odpisy i wyciągi z lat 1561-1615.Gniew904
Goździelewski BronisławAkc. nr 1214"Moje harcerskie lata".Polska420
Goździelewski BronisławAkc. nr 1215 "Moja dzialalnosc jako czlonka Stronnictwa Demokratycznego".Pomorze421
Godlewski Jerzy RomualdAkc. nr 1264"Wybrrane zagadnienia polskiego planowania wojennego 1918-1939".Gdańsk700
Gogołkiewicz J.Akc. nr 1681Album z fotografiami ofiarowany Anatolowi Romskiemu na imieniny.Malbork1093
Gomulicki WiktorAkc. nr 4719Wiktor Gomulicki: "Pieśń o Gdańsku" Warszawa Nakładem Księgarni Teodora Paprockiego i S-ki 41. Nowy Świat 41. 1900" - odpis maszynowy.Warszawa2269
Gorczyczewski J.Akc. nr 1202Gorczyczewski J. tłum. satyry Boileau. Molski Marcin. "Stanislaida".Polska415
Gostkowski StanisławAkc. nr 1591Wiersze.Gdańsk1012
Gostkowski StanisławAkc. nr 1592Eseje o pisarzach Wybrzeża: Z. Żakiewiczu, J. Afanasjewie, M. Czychowskim, A. Bołt, F. Fenikowskim, E. Puzdrowskim i in.Gdańsk1013
Gostkowski StanisławAkc. nr 1593Artykuły o pisarzach Wybrzeża: M. Czychowskim, J. Afanasjewie, An. Bołt, Z. Żakiewiczu.Gdańsk1014
Goszczurny StanisławAkc. nr 1140 "Wiatr".Polska383
Goszczurny StanisławAkc. nr 1141 "Drugi powrót".Polska384
Goszczyński WładysławAkc. nr 4054'Wołyńska Chorągiew Harcerzy. Szkic historyczny".Wołyń531
Górnikiewicz StanisławaAkc. nr 1262"Losy Westerplatczyków".Gdańsk698
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4735"Załoga Obrony Westerplatte w 1939 roku" - album ze spisami żołnierzy stanowiących obsadę poszczególnych odcinków, ich fotografie, masz. wykaz obrońców Westerplatte. Gdańsk2284
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4736"Związek bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Koła Nowy Port. Historia odbudowy Wartowni nr I 10.I-22.VII. 1974" - album z fotografiami Wartowni i jej odbudowy, fotokopie artykułów prasowych i dokumentów. Doł. książka St. Górnikiewicz-Kurowskiej "Owiana legendą. Historia Wartowni nr 1 na Westerplatte" Gdańsk, 2004.Gdańsk2285
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4737Album z materiałami związanymi ze Zjazdem Obrońców Westerplatte w 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej 31 sierpnia - 2 września 1979 r.Gdańsk2286
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4738"Zlot Obrońców Westerplatte 1939-1984" - album z fotografiami, rękopisami, drukami telegramów, drukami okolicznościowymi.Gdańsk2287
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4739Album powstały w 1988 roku dokumentujący Zjazd Obrońców Westerplatte.Gdańsk2288
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4740"Polska nie gubi swych bohaterów" Fotokronika Westerplatte. Materiał przygotowała St. Górnikiewicz, opracowała Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie.Gdańsk2289
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4741"Fotokronika Westerplatte 1990 [1998]" - album z fotografiami, wycinkami, listami itp. dotyczącymi Westerplatczyków. Gdańsk2290
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4742Materiały dotyczące majora Henryka Sucharskiego zgromadzone przez Stanisławę Górnikiewicz-Kurowską. Gdańsk2291
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4762"Na posterunku. cz II". Materiały i fotografie dot. załogi WST na Westerplatte.Gdańsk2297
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4763Album z fotografiami Westerplatczyków.Gdańsk2298
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4764"Westerplatte po walkach" - album z opisanymi fotografiami. Gdańsk2299
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4765"Walka o Westerplatte" - album z opisanymi fotografiami.Gdańsk2300
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4766"Artykuły prasowe" - o Westerplatte i Westerplatczykach.Gdańsk2301
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4935Fotografie Westerplatczyków z różnych okresów.Gdańsk2405
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4936Listy od rodzin Westerplatczyków z lat 1939-2005.Gdańsk2406
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4937„Marian Balcerzak wspomnienia z walki i pobytu w obozie opracowała St. Górnikiewicz [maszynopis]. ...”Gdańsk2407
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4938Listy Stanisławy Górnikiewicz-Kurowskiej do rodzin Westerplatczyków oraz listy ze szkół im. Bohaterów Westerplatte do St. Górnikiewicz.*2408
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4939„Materiał roboczy autorski do książki „Westerplatczycy” (obwoluta) - biogramy Westerplatczyków.*2409
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4940„Westerplatte. Relacje” – ankiety personalne i relacje Westerplatczyków kierowane najczęściej do Pająka.*2410
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4941Kserokopie rękopiśmiennych wspomnień Eugeniusza Grabowskiego z obrony Westerplatte we wrześniu 1939 r. pisanych na potrzeby Stanisławy Górnikiewicz.*2411
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4942Fotokopie rozkazów dziennych – powojenne fotokopie dokumentów z lat 1935-1939, dotyczących żołnierzy z placówki na Westerplatte, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojennym: wykazy imienne, rozkazy dzienne, listy uposażeń, karty żołdu itp.*2412
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4943Fotokopie różnych dokumentów, listów z lat 1939-1975 w różnych formatach.*2413
Górnikiewicz-Kurowska StanisławaAkc. nr 4944Kserokopia wspomnień Leona Pająka.*2414
Grabow MariannaAkc. nr 1652"Gdańszczanie w Słowniku Pracowników Książki Polskiej". Praca magisterska, UG 1982.Gdańsk1065
Grabowski Andrzej TeodorAkc. nr 18Wypis z ksiąg grodzkich z 1697 r. Oblata kontraktu sprzedaży wsi Ciecholewy i Czosnowo Andrzejowi Teodorowi Grabowskiemu.Skarszwey19
Grasberg H.Akc. nr 2233Zaświadczenie wystawione przez właściciela sołeckiego młyna parowego H. Grasberga z Warszawy dotyczące zwrotu kowty 13.000.000. zł pożyczonych na PPS.Warszawa1276
Grobe - Rada MiejskaAkc. nr 1539Dokument pergaminowy z pieczęcią woskową wystawiony przez Rade Miejską w Grobe [Grube] w księstwie Holstein w 1591 r. na nazwisko Hansa Schulze.Grobe965
Gromadziński PawełAkc. nr 117Dyplom nadania szlachectwa Pawłowi Gromadzińskiemu przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.Polska643
Grucza FranciszekAkc. nr 791Autograf Franciszka Gruczy.Pomorze272
Grudzień 1970Akc. nr 2405Trzy wiersze napisane po grudniu 1970: "Robotnikowm gdańskim", "Wozy kolorowe" na mel. "Te opolskie dziewuchy [!].*1406
Grzenia AleksandraAkc. nr 4743"Działalność społeczno-polityczna Lecha Bądkowskiego". Praca magisterska.Gdańsk2292
Grzona JolantaAkc. nr 4592"Twórczość wokalna Ignacego Marcelego Komorowskiego na tle polskiej dziewiętnastowiecznej liryki wokalnej". Praca dyplomowa.Gdańsk2163
GTPiS - sprawozdaniaAkc. nr 2476Dwa sprawozdania GTPiS za lata 1967-1969 i 1970-1972 z materiałami o "Rudym Kocie", "Bemolu" i Janie Gawliku.*1461
Gudel JoachimAkc. nr 4624Trzy dzienniki lekcyjne Szkoły Muzycznej w Pabianicach, Kutnie z lat 1965-1978.Pabianice2194
Gudel JoachimAkc. nr 4625„W Imię Boże!. Harmonia” – notatki w zeszycie z harmonii i dot. składu personalnego szkoły muzycznej.Gdańsk2195
Gudel JoachimAkc. nr 4626„Organoznawstwo” – notatki na temat organów w Polsce, ich budowy, budowniczych.Gdańsk2196
Gudel JoachimAkc. nr 4627„Komputeryzacja przebiegu studiów socjologicznych” - tłumaczenie artykułu z literatury [amer.].Gdańsk2197
Gudel JoachimAkc. nr 4628„Joachim Gudel: Musikalische Beziehunegn zwischen polnischen und deutschen Komponisten im 18. Jahrhundert“ - autograf.Gdańsk2198
Gudel JoachimAkc. nr 4629Korespondencja i referat na sesję „Bibliotheca Baltica” do Landesbibliothek Kiel.Gdańsk2199
Gudel JoachimAkc. nr 4630Artykuły i tekst przemówienia prof. J. Gudela.Gdańsk2200
Gudel JoachimAkc. nr 4631Artykuły i referaty dotyczące Szopena i Paderewskiego.Gdańsk2201
Gudel JoachimAkc. nr 4632Artykuły i referaty dotyczące kapel, instrumentów, szkolnictwa muzycznego i kultury muzycznej.Gdańsk2202
Gudel Joachim Akc. nr 4633Artykuły na temat muzyki organowej, twórców instrumentów oraz kompozytorów.Gdańsk2203
Gudel JoachimAkc. nr 4634Tekst biogramu Konrada Pałubickiego, korespondencja z Polskim Wydawnictwem Muzycznym SA oraz kolejne wersje i materiały.Gdańsk2204
Gudel JoachimAkc. nr 4638Drobne prace prof. Joachima Gudela (notki prasowe, streszczenia, oceny).Gdańsk2208
Gudel JoachimAkc. nr 4639Opinie i recenzje prof. Gudela w sprawie nadawania stopni naukowych.Gdańsk2209
Gudel JoachimAkc. nr 4643"Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Biuletyn Informacyjny nr 42 Gdańsk 1983".Gdańsk2213
Gudel JoachimAkc. nr 4644Artykuł na temat historii i budownictwa instrumentów klawiszowych – organy, klawesyn, klawikord itd.Gdańsk2214
Gudel JoachimAkc. nr 4645Artykuły i referaty na temat muzyki fortepianowej i jej twórców.Gdańsk2215
Gudel JoachimAkc. nr 4647„Historia praktyki wykonawczej muzyki dawnej” – luźne materiały zawierające wypisy i rysunki (część kolorowa) instrumentów dawnych i ich opisów.Gdańsk2217
Gudel JoachimAkc. nr 4648Zbiór referatów i artykułów Joachima Gudela.Gdańsk2218
Gudel NorbertAkc. nr 4614"Warsztat pianistyczny Ludwiga van Beethovena w jego wczesnych sonatach fortepianowych". Praca dyplomowa.Gdańsk2184
Gumowski MarianAkc. nr 7244Archiwum Zofii Eichstaedt-Jabłońskiej. List Mariana Gumowskiego do Witolda Bielińskiego. Kraków3303
Guz AnnaAkc. nr 4599„Ogólna charakterystyka wybranych "Pieśni kurpiowskich" op. 58 Karola Szymanowskiego”. Praca magisterska.Gdańsk2169
Gwiazda MaciejAkc. nr 2228"Komunikacja miejska Wybrzeża Gdańskiego. Powstanie i rozwój w latach 1873-1945".Gdańsk1273
Gwiazda MaciejAkc. nr 2810"Komunikacja Miejska Wybrzeża Gdańskiego. Odbudowa i rozwój w latach 1945-1980".*1713
H. Sienkiewicz, A. MickiewiczAkc. nr 2577Wypisy z dzieł Henryka Sienkiewicza i Adama Mickiewicza. XIX w.*1560
Hadrysiak JolantaAkc. nr 1192 "Aleksander Krawczynski - pionier ksiegarstwa w wyzwolonym Gdansku". Praca magisterska pod kierunkiem Z. Nowaka, 1977 r.Gdańsk409
Hafner JohannesAkc. nr 943 Mechanik, w. XVIII. Na oprawie na czerwonej złoconej skórze: „Diese Mechanik Gehört Dem Johannes Hafner”. Na k. tyt.: „ Von der Mechanik, Hydrostatik und Hydraulik Unter Herr Professor Breitinger für Johannes Hafner. 1776”. *43
Hamada GrzegorzAkc. nr 1166Papiery Grzegorza Hamady. "Pamietnik".Wybrzeże402
Hamada GrzegorzAkc. nr 1182Papiery Grzegorza Hamady. "Zycie kulturalne w W. M. Gdansku".Wolne Miasto Gdańsk405
Hamada GrzegorzAkc. nr 1197Papiery Grzegorza Hamady. "Kronika Oddzialu Gdanskiego Pol. Zw. Chórów i Orkiestr za lata 1960-1970".Wybrzeże411
Hamada GrzegorzAkc. nr 1198Papiery Grzegorza Hamady. "Historia chóru "Cecylia" w Starogardzie".Wybrzeże412
Hamada GrzegorzAkc. nr 1199Papiery Grzegorza Hamady. "Historia zespolu chóralnego PGR Rusocin".Wybrzeże413
Hamada GrzegorzAkc. nr 1213Papiery Grzegorza Hamady. "Koordynacja obslugi kolejowej w portach Gdansk-Gdynia".Trójmiasto419
Hamada GrzegorzAkc. nr 1216Papiery Grzegorza Hamady: "Poczatki ruchu spiewaczego na Pomorzu Gdanskim (z aneksami)".Wybrzeże422
Hamada GrzegorzAkc. nr 1229Papiery Grzegorza Hamady. Bibliografia artykulów w "Zyciu Spiewaczym" dot. ruchu spiewaczego na Wybrzezu 1948- 1970.Wybrzeże429
Hamada GrzegorzAkc. nr 1230Papiery Grzegorza Hamady: 1) Wspomnienia (materialy) s. 17. 2) T. Tylewski, s. 3. 3) K. Banas-Purwin, s. 2. 4) Ruch Spiewaczy Polsce, s. 6. 5) Lata 1973-77, s. 6. 6) Wykaz chórów okr. Gdanskiego, s. 4. 7) Materialy rózne, s. 4. 8) Maszynopis - rekopis, s. 42Wybrzeże430
Hamada GrzegorzAkc. nr 1231Papiery Grzegorza Hamady. 1) Wszystko o zjazdach spiewaczych, s. 18. 2) Fot. Chóru meskiego "Echo" z Tczewa 1968 r. 3) Program I Festiwalu ... orkiestr. 1967-68. 3) Progr. VIII Festiwalu piesni o morzu.Wybrzeże431
Hamada GrzegorzAkc. nr 1240"Ze wspomnień..."Sopot679
Hamada Grzegorz Akc. nr 1258"Działalność w okresie emerytalnym".Sopot695
Hamada GrzegorzAkc. nr 1260"Wspomnienia z okupacji hitlerowskiej".Sopot696
Hamada GrzegorzAkc. nr 1261"Działalność społeczna w okresie emerytalnym" (reszta)Sopot697
Hamada GrzegorzAkc. nr 1295"Wspomnienia z Wolnego Miasta Gdańska"; "40 lat działalności chóru męskiego "Moniuszko" w Gdańsku; zarys dziejów. Gdańsk 1959"Sopot730
Hamada GrzegorzAkc. nr 1448G. Hamada, Ruch śpiewaczy na Pomorzu Gdańskim; Hamada G., Praca zawodowa - Działalność społeczno-kulturalna w ruchu śpiewaczym w Wolnym Mieście Gdańsku i w Polsce Ludowej. Ligęza J., Zjednoczony ruch śpiewaczy w XXV-leciu Polski Ludowej.Sopot874
Hanow D. C.Akc. nr 7961Imionnik D. C. Hanowa prawdopodobnie z Sępólna Krajeńskiego*3553
HarcerstwoAkc. 4060Konspekt-ankieta dla opracowania wspomnień o działalności Kręgów Starszo Harcerskich".Polska537
HarcerstwoAkc. nr 179 Teka materiałów dot. Związku Harcerstwa Polskiego, głównie na Pomorzu z archiwum kapelana harcerskiego ks. Bolesława Knittera.Pomorze7
HarcerstwoAkc. nr 4042"Odeszli na wieczną wachtę. Album pamięci harcerzy z "Kuźnicy" 1938-1947". Warszawa519
HarcerstwoAkc. nr 4043"Księga pracy Starszego Harcerstwa w Łucku 1934-1938".Łuck, Wołyń520
HarcerstwoAkc. nr 4044"Skaut. Pismo Młodzieży Polskiej".Polska521
HarcerstwoAkc. nr 4045"Nasze pieśni. Zebrała i opracowała J. Zwolakowska".Polska522
HarcerstwoAkc. nr 4048"Już rozpaliło się ognisko. Piosenki harcerskie".Polska525
HarcerstwoAkc. nr 4055"Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wołyńska w latach 1937-1939. Harcmistrz Leopold Adamcio". Wołyń532
HarcerstwoAkc. nr 4067Materiały luźne do harcerstwa wołyńskiego.Wołyń544
Hardt RyszardAkc. nr 1744"Monografia węzła kolejowego Tczew 1852-1985". Praca magisterska.Tczew1106
Haski M.Akc. nr 1943"Dziennik rejsu na m/t "Finwal" B - 18 w okresie od 24II do 9 IV 1969 r.".Polska1234
Hayden ConradusAkc. nr 124"Historiae iocosae et ingeniosae laboriose collectae a ... Conrado Hayden ...". 1695.*648
Haykowski MichałAkc. nr 4047"ZHP w pierwszych latach Polski Ludowej". Harcerstwo w w Polsce.Polska524
Hein Gasparus Henricus LaubanusAkc. nr 154"Libertas ordinum Lusaticorum.*62
Heinrich HieronimAkc. nr 1294Szkic historii Legionu polskiego formacji Puławskie 1914-1917; dołączony list i fot.Polska729
Henryk Chrul (Pelczar Marian) Akc. nr 8350Henryk Chrul – list i relacja z walk na Westerplatte Gdańsk3781
Hermann Benedict ChristienAkc. nr 130Zbiór modlitw. Elbląg 1755. Indeks.Elbląg654
Heweliusz JanAkc. nr 2639"Firmamantum Sobiescianum" - dokumentacjqa wydawnicza 12 znaków Zodiaku, wydanych z okazji rocznicy heweliańskiej przez SKP Okręg GdańskGdańsk1623
Heweliusz JanAkc. nr 2640Lista Jana Heweliusza do H. A. Langenmantla wydany z okazji 300 rocznicy śmierci astronoma przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Okręg Gdańsk ze wstępem i w tłumaczeniu Anny Siemiginowskiej. dokumentacja wydawnicza.Gdańsk1624
Hewelt TeresaAkc. nr 2628"Księgarnia PP im. Remusa w Wejherowie". Praca magisterska, promotor dr Andrzej Skrzypczak UW Warszawa 1987.*1603
Hewelt TeresaAkc. nr 2628"Księgarnia PP "Dom Książki" im. Remusa w Wejherowie"; praca magisterska UW SBiINdla Pracujących; Warszawa 1987. Warszawa1612
Hichfeld JulianAkc. nr 129"Sejm, próba wstępnej analizy".Polska653
Hilley JacobAkc. nr 8065Świadectwo pochodzenia Jacoba HilleyaGdańsk3579
Hingst AdelaAkc. nr 1660"Działalność Biblioteki Publicznej w Kępicach w latach 1970-1980 oraz perspektywy jej rozwoju". Praca magisterska, UG 1982.Gdańsk1073
Hirszowska A.Akc. nr 304Dokumenty A. Hirszowskiej, córki Jadwigi Kupczynskiej.Pomorze89
Hirszowska A.Akc. nr 304Dokumenty A. Hirszowskiej, córki Jadwigi Kupczyńskiej.Polska673
Hope EwaAkc. nr 4276„Rozwój nauki jako proces zmierzający ku ogólności integracyjnej - podstawowe prawidłowości”.Warszawa - Gdańsk 1859
Humięcki StefanAkc. nr 4230Porachowanie Hybernowe z ... Panem Stefanem Humięckim, Wojewodą Podolskim ... uczynione we Lwowie Pro Anno 1712".Lwów601
Hunnius C.Akc. nr 1521"Am Strande. Novelette von C. Hunnius 1872".*947
Ichnowski M.Akc. nr 606Korespondencja M. Ichnowskiego.*204
Ichnowski M.Akc. nr 609Drobne utwory M. Ichnowskiego.*206
Ichnowski MaksymilianAkc. nr 742Wiersze (2)Pomorze258
Igielski LeszekAkc. nr 1037"Biblioteka Gdanska w latach 1945-70". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk361
Indyk Kinga Krystyna Akc. nr 5937"Działalność pielęgniarska Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego na przykładzie Szpitala Powszechnego we Lwowie Pawilony Zakaźne (w latach 1912-1946)". Praca magisterska. Bydgoszcz2838
InformacjaAkc. nr 2864"Informacja o stanie realizacji wniosków Egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku w sprawie stanu i potrzeb upowszechniania kultury na wsi 1984" oraz "Ocena działalności kulturalnej na wsi". poGdańsk1767
Instytut MorskiAkc. nr 600Geneza i poczatki dzialalnosci i rozwój Instytutu Morskiego w Gdansku.Gdańsk201
Inventarium von PinschinAkc. nr 7304Inventarium von Pinschin. Inwentarz dóbr parafii PinczynPinczyn3308
Inwentarz majątku Związku Rolno- Kredytowego w PinczynieAkc. Nr 7302Inwentarz majątku Związku Rolno- Kredytowego w Pinczynie. Cz. IIPinczyn3306
Irena Przewłocka - archiwumAkc. nr 2843Listy Aliny Centkiewiczowej (10) z dopiskami Czesława i telegram do Ireny PrzewłockiejPolska1746
Iwanowski StefanAkc. nr 133"Księga gościnna" Stefanów Iwanowskich i ich dzieci z lat 1920-1940 z wpisami 560 autografów wybitnych osobistości polskich z okresu międzywojennego.Polska657
Iwicki Zygmunt, ks.Akc. nr 1978Zabytki Katedry Oliwskiej. (Artykuły, manuskrypty).Gdańsk1269
Iwicki Zygmunt, ks.Akc. nr 2790Zabytki katedry Oliwskiej (Artykuły - Manuskrypty)*1695
IX Walny Zjazd SKP Okręgu GdńskAkc. nr 2745"IX Walny Zjazd SKP Okręgu Gdańsk 27 XI 1983 Gdańsk" - protokoły, sprawozdania, listy zaproszonych gości, list od Wojewody itp.Gdańsk1688
Jaśkowski JanuszAkc. nr 4517"Gmatwanina historyjek prawdziwych" - wspomnienia z pracy i z okresu wojny.* Gdańsk2092
Jackowski JózefAkc. nr 36Przywilej Józefa Jackowskiego, opata oliwskiego, z 14 XI 1748 r. dla Macieja Szawelskiego, mieszczanina gdańskiego na dzierżawę dworku z kramem. Gdańsk604
Jadwiga Cichińska Akc. nr 1506Korespondencja z synem Wacławem.Polska932
Jagiełłowicz Rajmund Fr. Akc. nr 211Dwa traktaty teologiczne.*25
Jakunin GlebAkc. nr 4005O aktualnym stanie rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.Lublin510
Jakusz MałgorzataAkc. nr 1247"Miejska Biblioteka Publiczna w Kartuzach w systemie kultury środowiska w latach 1945-1965". UG praca magisterska. Gdańsk686
Jan III SobieskiAkc. nr 23List do generała dominikanów w Rzymie w sprawie pozostawienia o. Beznera kaznodziei w Gdańsku w głównym kościele katolickim, którą to funkcje prowincjał o. Antoni Korczewski chce powierzyć komu innemu. Złoczów 6 IX 1689. Złoczów27
Jan III SobieskiAkc. nr 4661Dokument wydany przez kancelarię Jana III Sobieskiego, [podpis] Karol Stanisław Xiąże Radziwiłł, dot. dekretu "Sądu Głowneo Trybunalnego wsprawie Urodzonego Mariana Wołowowicza Chorążego Mscisławskiego z Urodzonemi Heronimem Starostą NowoMłynskim Karolem Podstolim Upitskim Starostą ... y Jerzym Stolnikiem Upitskim Białozorami".* Wilno2231
Jan Kazimierz, król polskiAkc. nr 4232 Inc.: Jan Kazimierz z łaski Bożej Król Polski...Wszem wobec y kaszdemu zosobna, komu otym wiedziec należy, a mianowicie Pułkownikom, Obersterom, Rotmistrzom, ObersterLeytnatom, Kapitanom, Porucznikom, Oficeromy wszytkiemu Rycerstwu [polecenie zebrania się zgodnie z uniwersałem do Włodzimierza z chorągwiami swymi do wojewody czernichowskiego Hetmana Polnego na 16 kwietnia]. Expl.: Dan w Warszawie dnia XX Mias. Marca Roku panskiego MDCLI Panowania Naszego Polskiego XXX? A Szwedzkiego zaś XV Roku. Jan Kazimierz Król. Pieczęć okrągła majest., u dołu podpisany Remigianus Piasecki Regens Cancellariae Regni Maioris..Warszawa1814
Jan Kazimierz, król polskiAkc. nr 4235 Inc.: Jan Kazimierz z Bożey Łaski Krol Polski ...Oznaymuiemy tym Naszym listem komuby o tym wiedzieć należało. Jż pamiętając na znamienite Vrodzonego niegdy Stanisława Naruszewicza Referendarza y Pisarza WXL posługi, pozwoliliśmy y tym listem Naszym Vrodzoney Zofiey Sapieżance Naruszewiczowey Referendarzowey i Pisarzowey ... Małżonce onego pozwalamy, aby mogła Prawa swego Dożywotnego na Dzierżawy Siemno i Meselle... [Dot. Zezwolenia króla udzielonego Zofii Sapieżance Naruszewiczowej ustąpienia dożywocia na dzierżawie Sienno i Meselle w woj. Trockim na rzecz urodzonego Władysława Karegi].[Expl.]: Dan w Warszawie Dnia XX Mia Junii Roku Panskiego MDCLXI [ 1661] ... . Pieczęć i podpis królewski. Z boku : „Cyprian Pawełł Brzostowski Refere[ndarz] y Pisarz WXL.”Warszawa1818
Jan Kazimierz, król PolskiAkc. nr 6228Inc.: "Jan Kazimierz z Bozey Łaski Król Polski Wielkie Xiaze Litewskie [...]".Gdańsk3101
Janca JanAkc. nr 1864"Z twórczości budowniczego organów Andrzeja Hildebrandta i jego szkoły" - tekst referatu.Gdańsk1174
Janko AnnaAkc. nr 1601Zbiór wierszy.Sopot1019
Janko AnnaAkc. nr 1602Zbiorek poezji.Sopot1020
Janko AnnaAkc. nr 1603Zbiór wierszy.Sopot1021
Janko Anna, ps.Akc. nr 2394"Starszaki" - brudnopis dramatu 1984/85.*1395
Janko Anna, ps. Akc. nr 2395Proza poetycka (1977-1984)*1396
Janko Anna, ps. Akc. nr 2396"Polita 1981"- teksty piosenek do musicalu.*1397
Janko Anna, ps.Akc. nr 2398"Maciupek i Maleńtas. Historia od stworzenia do narodzin".*1399
Janko Anna, ps. Akc. nr 2399"Motyw wygnania w poezji Anny Kamieńskiej".*1400
Janko Anna, ps. Aneta MajerAkc. nr 2397Poezje 1980 r.*1398
Jankowska Lubomira Akc. nr 1451"Biblioteka Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego...". UG praca doktorska1969-1970Gdańsk877
Jankowska LubomiraAkc. nr 4403"Biblioteka Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego na tle jego rozwoju". Praca doktorska 1969 - 1970. Promotor Doc. dr Krystyna Remerowa. Uniwersytet Warszawski Wydział Filologiczny". Warszawa1982
Jankowska Lubomira Akc. nr 4404Korespondencja, tekst i materiały warsztatowe do hasła Towarzystwo Przyrodnicze [Gdańsk] w Słowniku polskich towarzystw naukowych.Gdańsk, Warszawa1983
Jankowska MariaAkc. nr 1250"Obraz drukarstwa pomorskiego w "Historii drukarń w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim Jerzego Samuela Bandtkiego". UG praca magisterska 1978-1980.Gdańsk689
Jankowski Zbigniew Akc. nr 1604"Szkice do oceanu" - tekst obszerniejszy niż druk.Sopot1022
Jankowski ZbigniewAkc. nr 1605"Kto żyje" - niepełny zbiór wierszy opublikowanych pod tym samym tytułem.Sopot1023
Jankowski ZbigniewAkc. nr 1606"Atlantyk, dnia...". Notatnik z rejsu do Afryki (książka drukowana pod tym samym tytułem).Sopot1024
Jankowski ZbigniewAkc. nr 1607"Żar" - fragment poematu drukowany m. in. w tomie poezji "Żywioł wszelki".Sopot1025
Jankowski ZbigniewAkc. nr 1608Wiersze z tomiku "Wiązanie tratwy" i inne; druk w "Żywioł wszelki".Sopot1026
Jankowski ZbigniewAkc. nr 1609Wiersze z tomiku "Falochrony".Sopot1027
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2386"Pacyfik dnia..."- proza*1388
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2387"Ucieczka ze statku" - proza*1389
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2388"Zapiski z morza" - proza*1390
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2389"Żywioł wszelki" i " pełne morze" - wiersze wyłączone z tomów.*1391
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2390"Ciążenie morza" - wersje i wiersze odrzucone z tego cyklu.*1392
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2391"Psałterz bałtycki" - wiersze poza zbiorem.*1393
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2393"Żywioł wszelki" i "Wiązanie tratwy" - wersje wierszy nie zamieszczonych w tomikach.*1394
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2402"Falochrony" - wiersze z tego cyklu z lat 1970-1975 i nie publikowane.*1403
Jankowski ZbigniewAkc. nr 2403"Falochrony" - zbiór wierszy z tego cyklu, wydanego w 1987 r.*1404
Jankowski ZbigniewAkc. nr 4392Listy od różnych do Teresy Ferenc i Zbigniewa Jankowskiego.Warszawa1971
Jankowski ZbigniewAkc. nr 4398"Słowo ostatnie i wciąż pierwsze", "Wielkie tło" - autograf brulionu zawierający wiersze do tych dwóch tomików.Sopot, Kołobrzeg 1977
Jankowski ZbigniewAkc. nr 4399"Powiedz Rabbi" - autograf brulionu poezji zebranych w tomiku.Sopot, Kołobrzeg1978
Janocha AlbinAkc. nr 4003Ojciec Serafin Kaszuba 1910-1977.Kraków508
Janusz-Kubista BarbaraAkc. nr 2444"Polonika XV-XVI wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie". Uniwersytet Gdański Zakład Nauki o Książce, praca magisterska 1991.Gdańsk1429
Jarochowski BohdanAkc. nr 2280"Józef Chociszewski w więzieniu" - odpis na maszynuie z egzemplarza Książnicy Miejskiej w Toruniu w 1957 r. wykonany na potrzeby GTN przez Marię Bechler.Gdańsk1297
Jarosz JanAkc. nr 1246"Bibliotekarz Zachodniopomorski" - zarys problematyki i bibliografia zawartości". UG praca magisterska 1978-1980Gdańsk685
Jastrzębska Jolanta Akc. nr 1966"Życie kulturalne Włocławka w świetle tygodnika regionalnego "Kujawy" w latach 1968-1988". UG, praca magisterska 1989.Gdańsk1257
Jeżewski KrzysztofAkc. nr 5146"Mój dziadek Adam Czartkowski". Por. „Tygiel kulturalny” 4-6/2003.*2586
Jeżowski J.Akc. nr 120Listy (4) J. jeżowskiego z 1821 r. do Adama Mickiewicza.Polska644
Jędrkiewicz EdwinAkc. nr 1152Odpisy Titio [!], Wernsdorfa, Kleina, tlumaczone przez E. Jedrkiewicza na j. polski. 10. III. 1954 r.Gdańsk393
Jerzy CisłakAkc. nr 2761"Z dziejów kolei na Kaszubach i Powiślu. Sopot 1993 rok".Sopot1693
Jesipowicz EwaAkc. nr 1243"Zbiór starych druków w klasztorze sióstr benedyktynek w Żarnowcu". UG praca magisterska 1977-1979.Gdańsk682
Jurewicz AleksanderAkc, nr 6089Książka Andrzeja Bursy "Utwory wierszem i prozą", wyb. Stanisław Stanuch, Kraków 1969. *2973
Jurewicz AleksanderAkc. 6071Rozliczenie sprzedaży książek A. Jurewicza z lat 2007-2011. *2956
Jurewicz AleksanderAkc. 7223 Archiwum Aleksandra Jurewicza. Fotografie. Gdańsk.3291
Jurewicz AleksanderAkc. nr 507117 listów Janusza Andermana do Aleksandra Jurewicza z lat 1976-1998.*2511
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5072Trzy listy z życzeniami świątecznymi z roku 2006 Alwidy A. Bajor z Wilna [krytyka literacka i teatralna] do A. Jurewicza.Wilno2512
Jurewicz AleksanderAkc. nr 507313 listów (w tym kartki okazjonalne) Anki Boleckiej z Warszawy [pisarka] do A. Jurewicza z lat 1994-2001.Warszawa2513
Jurewicz AleksanderAkc. nr 507410 listów (w tym kartki okazjonalne) Kazimierza Brakonieckiego, red. naczelnego „Borussii” do A. Jurewicza z lat 1995-2000.*2514
Jurewicz AleksanderAkc. nr 507515 listów Stanisława Brejdyganta, autora, reżysera i aktora do Aleksandra Jurewicza z lat 1992-1995.*2515
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50765 kartek świątecznych Mirki, Krzysztofa i Doroty Burków z Warszawy do Aleksandra Jurewicza z kopertami z lat 2000-2006.Warszawa2516
Jurewicz AleksanderAkc. nr 507710 kartek – grafik Lidii Cankowej z Łodzi, właścicielki Galerii i projektantki odzieży do A. Jurewicza z lat 1995-2006.Łódź2517
Jurewicz AleksanderAkc. nr 507811 listów poety i redaktora Romana Chojnackiego z Poznania do A. Jurewicza z lat 1979 – 1986.Poznań2518
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50794 listy tłumacza i wydawcy przede wszystkim z j. węgierskiego Istvana Dabi do A. Jurewicza z 1998 r.*2519
Jurewicz AleksanderAkc. nr 508011 listów Janusza Drzewuckiego z Warszawy często z załącznikami w postaci ksero druków do A. Jurewicza z lat 1997-2007.Warszawa2520
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50816 listów od Bolesława (Antoniego) Faca i jego żony z lat 1991-1999 do A. Jurewicza.*2521
Jurewicz AleksanderAkc. nr 508221 listów, kartek świątecznych od Piotra Godlewskiego [tłumacza – bohemisty, slawisty], z Warszawy z lat 1992-2001 do A. Jurewicza. Warszawa2522
Jurewicz AleksanderAkc. nr 508317 listów Julii Hartwig z lat 1980-2007 i 6 listów Artura Międzyrzeckiego z lat 1988-1993 do A. Jurewicza. Autografy, druki, kartki okazjonalne.*2523
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50847 kartek Pawła Huelle do A. Jurewicza z lat 1992- 2002 przeważnie z podróży zagranicznych.Toronto, Paryż2524
Jurewicz AleksanderAkc. nr 508524 listy od Gali [Genowefy] Jakubowskiej z lat 1999- [2006] do A. Jurewicza.*2525
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50865 listów Jazera Januszkiewicza (podpis imienia białoruski) i Marii Januszkiewicz z Rakowa na Białorusi do A. Jurewicza z lat 1986-1987.Raków, Białoruś2526
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50874 listy Marka Jastrzębiec Mosakowskiego z Nowego Jorku do A. Jurewicza z lat 1995-1997.Nowy Jork2527
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50887 listów Ryszarda Kapuścińskiego pisanych na maszynie oraz druki i 4 fotografie kolorowe z nadania mu doktoratu honoris causa na UG.*2528
Jurewicz AleksanderAkc. nr 508942 listy (autografy) Jana Kaspra z Wągrowca do A. Jurewicza z lat 1986-2007. Wągrowiec2529
Jurewicz AleksanderAkc. nr 509021 listów Włodzimierza Kowalewskiego z Olsztyna do A. Jurewicza z lat 1998-2006.Olsztyn2530
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5091List Zbigniewa Kruszyńskiego z Lund w Szwecji.Lund2531
Jurewicz AleksanderAkc. nr 509211 listów Krzysztofa Lisowskiego z Krakowa z lat 1986 – [1998] do A. Jurewicza.Kraków2532
Jurewicz AleksanderAkc. nr 509343 listy Bronisława i Joanny Majów z Krakowa z lat 1982-1994 do A. Jurewicza.Kraków2533
Jurewicz AleksanderAkc. nr 509413 listów Jadwigi Maj z Koszalina, nauczycielki Jurewicza, z lat 1996-2007 do A. Jurewicza.Koszalin2534
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50954 listy Leszka Aleksandra Moczulskiego z lat 1990-1995 z dołączonym tomikiem wierszy „Elegie o weselu i radosne smutki” z odręczną dedykacją Moczulskiego dla Jurewicza.* Kraków2535
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50968 listów Krzysztofa Myszkowskiego z redakcji „Kwartalnika Artystycznego” z lat 2000-2007 do A. Jurewicza.Tyniec2536
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50976 listów Macieja Niemca (ur. 1953) z Francji do A. Jurewicza z lat 1992-1994.* Francja2537
Jurewicz AleksanderAkc. nr 50984 listy redaktora „Faktów i Myśli” z Bydgoszczy R. Nowickiego.Bydgoszcz2538
Jurewicz AleksanderAkc. nr 509919 listów poety, prof. UG Kazimierza Nowosielskiego z Gdańska do A. Jurewicza z lat 1976-1989.Gdańsk2539
Jurewicz AleksanderAkc. nr 51004 listy Włodzimierza Odojewskiego z Monachium z Radia Wolna Europa z lat 1990-1995 do A. Jurewicza.Monachium2540
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510127 listów Kazimierza Orłosia z Warszawy do A. Jurewicza z lat 1988-2001.Warszawa2541
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510221 listów ciotki Teresy Orłowskiej z Łodzi i Rodziny do siostrzeńca A. Jurewicza z lat 1981-2002.Łódź2542
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510313 listów Jarosława Marka Rymkiewicza z Warszawy do A. Jurewicza.Warszawa2543
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510468 listów tłumaczki i poetki niemieckiej Renate Schmidgall z Darmstadtu do A. Jurewicza z lat 1993-2005.Darmstadt2544
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510515 listów poety krakowskiego Stanisława Stabro do A. Jurewicza z lat 1974-1987.Kraków2545
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5106Listy Jerzego Szatkowskiego z Antoniewa do A. Jurewicza z lat 1987-2006.Antoniewo2546
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510731 listów powieściopisarza Piotra Szewca z Zamościa do A. Jurewicza z lat 1985-2005.Zamość2547
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510811 listów Janusza Szubera z Sanoka do A. Jurewicza z lat 1999-2003.Sanok2548
Jurewicz AleksanderAkc. nr 510918 listów Niny Taylor-Terlecki i Terleckiego z Londynu do A. Jurewicza z lat 1986-1991.Londyn2549
Jurewicz AleksanderAkc. nr 511017 listów z załącznikami oraz dwa tomiki wierszy Eugeniusza Tkaczyszyn-Dyckiego (ur. 1962, laureat nagrody Iłłakowiczównej) z Warszawy do A. Jurewicza z lat 1998-2006.Warszawa2550
Jurewicz AleksanderAkc. nr 51112 listy z 1991 roku Eugeniusza Wachowiaka z Poznania do A. Jurewicza. Poznań2551
Jurewicz AleksanderAkc. nr 511215 listów Adama Wiedemana z Krakowa (Grabowa) do A. Jurewicza z lat 1998-2002.Kraków2552
Jurewicz AleksanderAkc. nr 511328 listów osobistych od Wandy [nigdzie nie występuje nazwisko; pracowała w Wydawnictwie] do A. Jurewicza; wszystkie z 1978 roku.*2553
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5114List na kartoniku korespondencyjnym z nadrukowanym nazwiskiem i adresem Melchiora Wańkowicza [przekreślonym] napisany w jego imieniu 27.VIII.1974 przez sekretarkę Aleksandrę Ziółkowską oraz 4 listy Lucyny Sudnikiewicz.*2554
Jurewicz AleksanderAkc. nr 511537 listów poety Wiktora Woroszylskiego do A. Jurewicza z lat 1984-1997.*2555
Jurewicz AleksanderAkc. nr 51169 listów Ireny Wyczółkowskiej z Opola do A. Jurewicza z 1998 roku.Opole2556
Jurewicz AleksanderAkc. nr 511729 listów od różnych: B. Borusewicz, Z. Chojnowski, T. i Z. Jankowscy, S. Misakowski, Mosakowscy, A. Lemmp, A. Sobolewska, A. Sobol-Jurczykowski, O. Tokarczuk, J. Wernio, E. Wojnowska, W. Zawistowski, J. Żakowski, P. Raksa, W. Żukrowski, W. Paźniewski, E. Stachura, W. Żółkiewska. *2557
Jurewicz AleksanderAkc. nr 51189 listów Tadeusza Żukowskiego z Poznania do A. Jurewicza z lat 1988-1990.Poznań2558
Jurewicz AleksanderAkc. nr 511926 listów różnych osób do Jurewicza i jedna kopia listu Jurewicza do J. Andrzejewskiego.* Warszawa, Kraków2559
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5120Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia" 17 kart wydruku szczotkowego.*2560
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5124Materiały dotyczące Czesława Miłosza.* Berkeley2564
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5125Listy z „Kwartalnika Artystycznego” do Aleksandra Jurewicza, podpisywane przeważnie przez Krzysztofa Myszkowskiego z lat 1992- 2007.Bydgoszcz2565
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5126Teczka z materiałami związanymi z Antonim Pawlakiem.*2566
Jurewicz AleksanderAkc. nr 51273 listy Aliny Rodniwiczowej [?].Warszawa2567
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5128Listy od Sergiusza Stern-Wachowiaka i Eugeniusza Wachowiaka.*2568
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5129Listy pallotyna, ojca Marka Wittbrota do A. Jurewicza z lat 1991 – 2007 z różnych miast Europy. *2569
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5130Listy różnych do A. Jurewicza z lat 1971-2006.*2570
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5131Listy z różnych urzędów do A. Jurewicza z lat 1982-2006.* Gdańsk2571
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5132List z Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy z odręcznym dopiskiem i podpisem Leona Brodowskiego.*2572
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5133Listy z Willi Decjusza w sprawie organizowanego w Krakowie Trialogu literackiego.Kraków2573
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5134Listy i zaproszenia z ZLP Oddz. Gdańsk, Koła Młodych ZLP, ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Oddz. Gdańsk i Stowarzyszenia Autorów ZAIKS.*2574
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5135Listy od różnych wydawnictw, towarzystw, zespołów itd. do A. Jurewicza.*2575
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5168Dokumenty związane z działalnością literacką: umowy stypendialne i rozliczenia.Gdańsk2600
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5169Listy Stanisława Misakowskiego do Aleksandra Jurewicza, esej i nekrolog Jurewicza o Misakowskim oraz tomik wierszy Misakowskiego z dedykacją dla Jurewicza.*2601
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5170Listy od Ruth Henning, dziennikarki niemieckiej, z roku 1994.* 2602
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5171Listy z Wydawnictwa Literackiego z lat 2006-2009.Kraków2603
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5172Luźne notatki powstałe w trakcie tworzenia "Ucieczki z domu wariatów", m. in. cytaty wypisane odręcznie z różnych autorów oraz brudnopisy fragmentów książki, wydruki komputerowe tekstów, wycinki z gazet, druki.Gdańsk2604
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5173Odręczne brudnopisy fragmentów powieści „Dzień przed końcem świata” oraz notatki i maszynopisy z autopoprawkami.Gdańsk2605
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5174„Dzień przed końcem świata” – zbindowany masz. z odręcznymi poprawkami; na początku dołączony kolorowy skan okładki książki.Gdańsk2606
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5175„Dzień przed końcem świata” – wydruk komputerowy z odręcznymi poprawkami.Gdańsk2607
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5176„Dzień przed końcem świata” – ksero wydruku komputerowego z naniesionymi propozycjami zmian w tekście Krzysztofa Lisowskiego z Wydawnictwa Literackiego.*Kraków2608
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5177„Dzień przed końcem świata” – egzemplarz ostatecznej korekty przed oddaniem do druku.Gdańsk2609
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5178„Samotnia” – autograf fragmentów powieści.Gdańsk2610
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5179„Samotnia” i inne utwory w formie brudnopisów i czystopisów.Gdańsk2611
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5180Notatki do eseju i recenzji książki Grassa „Przy obieraniu cebuli” oraz tekst eseju „Jest taki ból...”.Gdańsk2612
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5181Notatki do esejów do „Kwartalnika Artystycznego”, „Przeglądu Politycznego”, „Dziennika Bałtyckiego” i inne drobne zapiski.Gdańsk2613
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5188„Aleksander Jurewicz ”- kserokopia z poprawkami do wydawnictwa.Gdańsk2620
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5189„Aleksander Jurewicz ” – kolejna wersja powieści. Gdańsk2621
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5190„Pan Bóg nie słyszy głuchych” – brudnopis książki z bardzo licznymi odręcznymi poprawkami autora.Gdańsk2622
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5191„Pan Bóg nie słyszy głuchych” – brudnopisy, materiały warsztatowe – 4 zeszyty, notatki i materiały luźne.Gdańsk2623
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5192Dokumentacja nagrody „Pro libro legendo” za książkę „Pan Bóg nie słyszy głuchych”.Gdańsk2624
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5193Listy do Aleksandra Jurewicza związane z publikacja książki „Pan Bóg nie słyszy głuchych”.*2625
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5194Wycinki z gazet i czasopism dotyczące książki A. Jurewicza: „Pan Bóg nie słyszy głuchych”.*2626
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5195Umowy i korespondencja wydawnicza [rozliczenia finansowe] związana z edycją książki A. Jurewicza „Pan Bóg nie słyszy głuchych” oraz rozliczenia finansowe wydawnictwa z autorem.*2627
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5196Listy Lidii Cankowej do Aleksandra Jurewicza.*2628
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5197Listy Izabelli Cywińskiej do Aleksandra Jurewicza.*2629
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5198Listy Aliny Rodziewiczowej z Warszawy do Aleksandra Jurewicza.Warszawa2630
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5199Listy Moniki Czerniewskiej z Agencji Literackiej w Warszawie do Aleksandra Jurewicza.Warszawa2631
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5200Listy Zbigniewa Chojnowskiego redaktora dodatku „Pojezierze Literackie” do „Dziennika Pojezierza”.Olsztyn2632
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5201Listy od Danuty Stiepanownej Fiedorowicz [ciotki ?] do A. Jurewicza z lat 1980-1990.Krupowo pow. grodzieński2633
Jurewicz AleksanderAkc. nr 520214 listów Malwiny Agatownej Łapian [matki Janiny] z Krupowa k. Grodna do Janiny Jurewicz z Redła, matki Aleksandra, z lat 1988-2002.Krupowo k. Grodna2634
Jurewicz AleksanderAkc. nr 520333 listy Malwiny Agatownej Łapian [babci Jurewicza] z Krupowa k. Grodna do Aleksandra Jurewicza i jego rodziny, z lat 1980-1999.Krupowo k. Grodna2635
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5204Listy Rysi Necel z Warszawy, ur. w Lidzie, do A. Jurewicza z lat 1991-1994.Warszawa2636
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5205Listy Zyty Wejer ps. Rozalii Kociewskiej, ze Starogardu Gdańskiego z 2005–2006 r.Starogard Gdański2637
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5206Listy Ireny Wyczółkowskiej z Opola, redaktorki radiowej, poetki do A. Jurewicza z lat 1996-2002.Opole2638
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5207Listy Jana Kaspra, nauczyciela z Wągrowca do A. Jurewicza z lat 1999-2005.Wągrowiec2639
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5208Listy Teresy i Artura Orłowskich do A. Jurewicza z lat 1981 – 2003.*2640
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5209Listy córki Justyny do A. Jurewicza i jego odpowiedzi z lat osiemdziesiątych.* 2641
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5210Listy Pileckich: Bohdana – lekarza z Józefowa k. Otwocka oraz Barbary i Andrzeja z Warszawy z lat 1991-1993.*2642
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5211Listy Józefa R. Wodorackiego z Gdyni z 1994-1995 r. Gdynia2643
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5212Listy Krzysztofa Burka z wydawnictwa „Versus” w Warszawie z lat 1990-1994.Warszawa2644
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5213Listy od Haliny Pietrasiewicz z Pabianic z 1992 r.Pabianice2645
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5214Listy Grzegorza Musiała (lekarza) z „Kwartalnika Artystycznego” w Bydgoszczy z lat 1998-2002.Bydgoszcz2646
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5215Listy od Jadwigi Maj z Kołobrzegu z lat 1993, 1995.Kołobrzeg2647
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5216Listy od Michaela Zgodzaya z Berlina z 2005 r.Berlin2648
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5217Listy od Aliny Šelaikiskaji z Wilna z lat 1990–1992.Wilno2649
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5218Listy Lucyny Skorupskiej z Łodzi z lat 1987-2005 do A. Jurewicza.Łódź2650
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5219List Romualda Wernika z Turners Hill w Sussex, dat. 26 VI 91 oraz dwie kserokopie recenzji Lidy.Sussex2651
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5220Listy Juliana Kornhausera z Krakowa do Jurewicza z lat 1995-1998.Kraków2652
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5221Listy Teresy Tomsia z Poznania z lat 2001-2003.Poznań2653
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5222Świadectwo zgonu babci Jurewicza, Malwiny Łapian z Krupowa k. Lidy na Białorusi wydane 23.06.2003 r. Krupowo k. Lidy2654
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5223Listy red. Marii Ponińskiej-Szrajber z Gdańska i Poznania z lat 1977-1994.*2655
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5224Listy Mai Larergne z Londynu z 1976 r. do A. Jurewicza.Londyn2656
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5225Listy Wiesława Saniewskiego z Wrocławia do A. Jurewicza z lat 2001-2003.Wrocław2657
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5226Teczka z zebranymi przez Jurewicza materiałami dotyczącymi Ireneusza Iredyńskiego.Gdańsk2658
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5227Listy Marty Pluty do A. Jurewicza z lat 2002-2003.Warszawa2659
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5228Listy Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz z Warszawy do A. Jurewicza z lat 1991-2000. Warszawa2660
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5229Listy Wojciecha Sikory, sekretarza Fonds d’Aide Aux Lettres Polonaises Independantes - Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej w Paryżu.Paryż2661
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5230Listy miłosne Anny Larisch z Bad Schwartau okr. Lubeka do A. Jurewicza z lat 2005-2006.Bad Schwartau2662
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5231Materiały związane z I i II Światowym Zjazdem Lidzian z lat 1992, 1993.Lida2663
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5232Materiały i listy związane z Jackiem Bierezinem i jego śmiercią.*2664
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5233Materiały związane z Marianem Kołodziejem.*2665
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5234Listy od różnych niezidentyfikowanych.*2666
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5235Listy od różnych do Aleksandra Jurewicza. *2667
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5236Listy od dra Martina Ponacka z Bocksdorff z lat 1999-2000.Bocksdorff2668
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5237Listy od Jarosława Plutowicza z Białegostoku do A. Jurewicza z lat 2000-2002. Białystok2669
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5238Listy od różnych instytucji. *2670
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5239„Krupowo, Lida, Wilno - 1989/90” - luźne notatki Aleksandra Jurewicza.*2671
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5240„Dziennik” i luźne notatki Aleksandra Jurewicza z okresu jego pobytu na stypendium w Paryżu w 1991 roku; tytuł grzbietowy: „Paryż ‘91”.*2672
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5241Materiały związane z księdzem Bolesławem Gudejko: Brewiarz, Commune Sanctorum i Excerpta ex Rituali Romano współoprawne oraz fotografie ks. Gudejki. *2673
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5242Papiery osobiste, rodzinne i fotografie ze zbiorów Aleksandra Jurewicza. *2674
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5243Brudnopisy tekstów literackich, wypisy z literatury i materiały warsztatowe Aleksandra Jurewicza.*2675
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5244Umowy, rachunki i recenzje związane z trzecim wydaniem „Lidy” Aleksandra Jurewicza.*2676
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5245Aleksander Jurewicz, „Lida” – egzemplarz dedykowany córce, z dołożonymi luźnymi rozdziałami i notatkami autora oraz wycinkiem prasowym. *2677
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5246„Aleksander Jurewicz Lida (Poemat) 1. Lida 2. Dzikie gęsi 3. Kronika lidzka, 1986 kwiecień 1988 – kwiecień 1989” – „notatki, brulion, maszynopis brulionu” z licznymi odręcznymi poprawkami A. Jurewicza i J.M. Rymkiewicza.*2678
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5247Materiały warsztatowe związane z Lidą: wypisy z książek i artykułów, brudnopisy fragmentów, odnotowane wyrażenia, wycinki z gazet itp. *2679
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5248Umowa, korespondencja i rachunki Wydawnictwa „Versus” i „Fokus” związane z edycją „Lidy”.Białystok2680
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5249Aleksander Jurewicz: „Życie i liryka” – zbiór esejów.*2681
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5251Aleksander Jurewicz: Z pamięci – Vivat na końcu ["Życie i liryka"] – przedruk w odcinkach w „Vivat Academia” w latach 1998-2002.Gdańsk2682
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5252„Aleksander Jurewicz Życie i liryka” – tytuł okładkowy. Bruliony esejów nie tylko pisane w zeszycie, ale też na papierze masz., włożone luzem bądź przyczepione zszywaczem do kart zeszytu. Gdańsk2683
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5253Aleksander Jurewicz: "Życie i liryka". Brudnopisy i wersje poprawione esejów, niektórych brak. Gdańsk2684
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5254Aleksander Jurewicz: "Życie i liryka", druk w „Gazecie Morskiej na Weekend”, potem w „Gazecie Morskiej” w latach 1992-1997 oraz w „Dzienniku Bałtyckim – Rejsy”. Wycinki z gazet określone przez autora jako dublety.Gdańsk2685
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5255Aleksander Jurewicz: „Życie i liryka” – brudnopisy i materiały.Gdańsk2686
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5256Aleksander Jurewicz. Zbiór esejów zamieszczony częściowo w „Życie i liryka” oraz przepisanych do „Bez wspomnień”. Gdańsk2687
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5257Aleksander Jurewicz: Autografy brulionów tekstów do różnych wydawnictw. Gdańsk2688
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5258Recenzje „Życia i liryki” A. Jurewicza w różnych czasopismach.Gdańsk2689
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5624Materiały związane ze stypendiami twórczymi, nagrodami itp. dla Aleksandra Jurewicza z lat 1983 – 2003.Gdańsk2800
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5640Materiały warsztatowe A. Jurewicza do wierszy, esejów i innych utworów.Gdańsk2801
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5673Materiały związane ze Stanisławem Hebanowskim. Gdańsk2802
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5991Dokumenty osobiste Aleksandra Jurewicza: identyfikatory, bilety miesięczne, legitymacje, wizytówki itp. Polska2885
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5992Papiery osobiste A. Jurewicza: świadectwa ze szkoły podstawowej w Redle i Liceum Ogólnokształcącego w Połczynie-Zdroju z lat 1959-1970. Polska2886
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5993Papiery osobiste: zaświadczenia medyczne A. Jurewicza z lat 1980-2006.Polska2887
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5994Papiery osobiste A. Jurewicza: dokumenty związane z mieszkaniem, zaświadczenia, karty hotelowe. Polska2888
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5995Papiery osobiste A. Jurewicza: rachunki, przelewy, dowody wpłat, potwierdzenia nadania. Polska2889
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5996Aleksander Jurewicz - notatki odręczne w kalendarzach z lat 1992-1997 dotyczące spraw rodzinnych, zdrowotnych, spotkań, telefonów itp. Polska2890
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5997Aleksander Jurewicz - notatki w kalendarzach z lat 1998-2002 dotyczące spraw wydawniczych, spotkań literackich, spraw rodzinnych, zdrowotnych itp. Polska2891
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5998Notatki A. Jurewicza w kalendarzach z lat 2003-2006 o spotkaniach, korespondencji, imprezach kulturalnych. Polska2892
Jurewicz AleksanderAkc. nr 5999Fotografie czarno-białe rodzinne i znajomych z lat 1952-2007. Polska2893
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6000Fotografie z różnych spotkań prywatnych i literackich oraz z wyjazdów z lat 1979-2008. Polska2894
Jurewicz AleksanderAkc. nr 600147 negatywów zdjęć rodzinnych i z podróży A. Jurewicza, ok. 159 klatek. Polska2895
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6002Umowy o pracę (w tym wydawnicze i o dzieło) A. Jurewicza z lat 1972-2011. Polska2896
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6003Dokumentacja zatrudnienia A. Jurewicza w WBP w Gdańsku z lat 1998-2001.Gdańsk2897
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6004Materiały do zajęć na UG ze specjalizacji praktyczno-literackiej w latach 1998-2002.Gdańsk2898
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6005Dyplomy nagród, gratulacje i zaproszenia dla A. Jurewicza. Polska2899
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6006Medal poświęcony jubileuszowi 450-lecia pierwszej litewskiej książki oraz odznaka "Zasłużony Działacz Kultury" z 2001 r. Polska2900
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6007Recenzje, notki i wzmianki prasowe o "Lidzie" Jurewicza, nagrodzie Miłosza.Polska2901
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6008Książeczka do nabożeństwa, pamiątka I Komunii św. Polska2902
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6009Leszek Rybicki. Biogram i wykaz publikacji A. Jurewicza.Polska2903
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6010Materiały prasowe i inne dotyczące A. Jurewicza, wywiady z nim i opinie o jego twórczości. Polska2904
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6011"W środku nocy" - notatki, wypisy oraz fragmenty dziennika A. Jurewicza z lat 1977-1981. Polska2905
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6012Proza, poezja oraz ciekawe sformułowania Jurewicza. Polska2906
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6013Drobne prace literackie Jurewicza: eseje, noty o książkach itp. Polska2907
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6014Bruliony drobnych utworów literackich Jurewicza. Polska2908
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6015Notatki osobiste i literackie, wypisy z innych autorów A. Jurewicza z 1975 r. Polska2909
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6016Notatki, wypisy, szkice fragmentów planowanej książki A. Jurewicza z lat 1975-1976. Polska2910
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6017Notatki, wypisy, fragmenty prozy, wykazy lektur, adresy, listy do napisania itp. A. Jurewicza z lat 1976-1977.Polska2911
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6018Notatki, wypisy, listy zakupów, plany dnia, lektury A. Jurewicza z 1977 r.Polska2912
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6019Notatki, wypisy, fragmenty intymnych zapisów, adresy A. Jurewicza z lat 1977-1980. Polska2913
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6020Notatki, wypisy, fragmenty dziennika, adresy, telefony, lektury, pożyczone książki, wycinki z 1978 r. Polska2914
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6021Notatki, wypisy, fragmenty prozy, adresy, telefony itp. A. Jurewicza z lat 1978-1979. Polska2915
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6022Notatki i wypisy z lat 1978-1982, brudnopis słuchowiska radiowego "Moment życia", fragmenty prozy, wykaz internowanych na początku stanu wojennego.Polska2916
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6023Adresy, wypisy, notatki oraz fragmenty prozy A. Jurewicza z 1979 r.Polska2917
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6024Adresy, wypisy, notatki A. Jurewicza z 1980 r. Polska2918
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6025Wypisy z innych autorów, fragmenty esejów A. Jurewicza itp. Polska2919
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6026Notatki, wypisy, fragmenty dziennika A. Jurewicza z opisami sytuacji stanu wojennego, 1982 r. Polska2920
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6027Notatki i wypisy z literatury, wykazy książek do przeczytania A. Jurewicza z lat 1984-1986. Polska2921
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6028Notatki, wypisy z G. Herlinga-Grudzińskiego, ks. Tischnera, sformułowania własne Jurewicza. Polska2922
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6029Notatki, wypisy, ważne stwierdzenia z BBC, wykazy książek do przeczytania, fragmenty dziennika A. Jurewicza z lat 1987-1988. Polska2923
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6030Notatki i wypisy A. Jurewicza dokonane w 1988 r. Polska2924
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6031Notatki i wypisy A. Jurewicza z 1989 r.Polska2925
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6032Notatki i wypisy A. Jurewicza z lat 1990-1991. Polska2926
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6033Fragmenty dziennika, wypisy z innych autorów, lektury A. Jurewicza z lat 1992-1993. Polska2927
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6034Cytaty z innych autorów, spotkania, telefony, wykazy rzeczy potrzebnych podczas wyjazdów, własne myśli i sformułowania A. Jurewicza z lat 1993-1994.Polska2928
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6035Cytaty z innych autorów, spotkania, telefony, wyjazdy, własne myśli i sformułowania z lat 1994-1995.Polska2929
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6036Wypisy z innych autorów, adresy, ciekawe programy i filmy, własne sformułowania itp. A. Jurewicza z lat 1986-1997. Polska2930
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6037Cytaty z innych autorów, spotkania, wywiady, kontakty listowne i telefoniczne, własne sformułowania A. Jurewicza. Polska2931
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6038Wypisy z literatury, fragmenty tekstów A. Jurewicza, recenzje, anonsy filmowe, wykazy nazwisk do korespondencji, drobne sformułowania. Polska2932
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6039Adresy, wypisy, notatki A. Jurewicza z 2003 r. Polska2933
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6040Fragment "Samotni", wypisy z literatury, notatki, adresy z lat 2004-2007. Polska2934
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6041Wypisy z literatury, notatki i adresy z lat 2005-2006. Polska2935
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6042Wypisy z literatury, luźne notatki, adresy itp.Polska2936
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6043Zapiski wspomnień Teresy Rotuskiej, siostry Janiny Jurewiczowej, wykorzystane przez A. Jurewicza w "Prawdziwej balladzie o miłości". Polska2937
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6044A. Jurewicz: scenariusze filmowe. Polska2938
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6045A. Jurewicz: "Lida" - 2 wydanie poematu z licznymi odręcznymi poprawkami autora. Polska2939
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6046Wywiady, recenzje i omówienia "Lidy" A. Jurewicza oraz jej fragmenty tłumaczone na białoruski. Polska2940
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6047Wiersze Aleksandra Jurewicza drukowane w czasopismach. Polska2941
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6048Aleksander Jurewicz "Popiół i wiatr", "Zapiski ze stróżówki". Polska2942
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6049Projekt okładki książki "Dopóki jeszcze". Polska2943
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6050Listy do A. Jurewicza z lat 1978-2012 od różnych (litery A-L) oraz odcinki przekazów pieniężnych. Polska2944
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6051Kopie listów i faksów wysłane do różnych, potwierdzenie nadania listów itp. Polska2945
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6052Zaproszenia dla A. Jurewicza z lat 1989-2011 oraz wycinki prasowe. Polska2946
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6053Programy, foldery, informatory, afisz i teksty Jurewicza. Polska2947
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6054Materiały A. Jurewicza związane z wyjazdem na Białoruś w 1995 roku. *2948
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6055Materiały związane z wyjazdem A. Jurewicza do Drezna w 1998 roku. *2949
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6056Materiały związane z wyjazdem A. Jurewicza do Paryża w 1996 roku. *2950
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6057Dokumenty życia społecznego związane z podróżami A. Jurewicza po kraju i do Wilna. *2951
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6059Materiały związane z Andrzejem Chojeckim. Polska2952
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6060Materiały związane z Grzegorzem Przemykiem. Polska2953
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6061Autografy i dedykacje dla A. Jurewicza. Polska2954
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6065Dokumenty rodzinne Aleksandra Jurewicza. *2955
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6072Korespondencja Aleksandra Jurewicza w sprawie stypendiów twórczych. *2957
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6073Listy rodziny do Aleksandra Jurewicza. *2958
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6074Korespondencja wydawnicza A. Jurewicza z lat 1978-2012. *2959
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6075Listy od Julii Hartwig do A. Jurewicza z lat 2008-2012. *2960
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6077Listy od nieznanych do A. Jurewicza z lat 1981-2011. *2961
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6078Listy do Aleksandra Jurewicza z lat 1978-2012 r.; litery Ł-Z. *2962
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6079Materiały związane ze śmiercią ojca A. Jurewicza - Michała (zm. 8.XI.1984 r.). *2963
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6080Materiały A. Jurewicza związane z nominacjami, nagrodami i wyróżnieniami pisarza oraz wycinki prasowe. *2964
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6081Materiały dotyczące Stanisława Hebanowskiego. Gdańsk2965
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6082Kwestionariusze, pytania i listy do A. Jurewicza w sprawie danych biograficznych. Gdańsk2966
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6083Kołonotatnik z zapiskami A. Jurewicza lat 2009-2010. Gdańsk2967
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6084Recenzje i noty wydawnicze do "Kwartalnika Artystycznego" z 2011 roku. Gdańsk2968
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6085"Samotnia" A. Jurewicza. Gdańsk2969
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6086Materiały związane z edycją książki A. Jurewicza "Dzień przed końcem świata". Gdańsk2970
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6087Materiały dotyczące Rafała Wojaczka. Gdańsk2971
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6088Archiwum Aleksandra Jurewicza: praca magisterska Agnieszki Nowak "Literackie powroty do dzieciństwa na Kresach w prozie Aleksandra Jurewicza". Kraków2972
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6090Malcolm Lowry "Pod wulkanem" egzemplarz wydania z 1966 roku z uwagami A. Jurewicza i T. Iżewskiej. *2974
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6091Julio Cortazar "Gra w klasy" - egzemplarz wydania z 1968 roku z uwagami A. Jurewicza. *2975
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6092Rozmowy i wywiady z Aleksandrem Jurewiczem oraz wycinki prasowe o pisarzu. *2976
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6095Notesy adresowe z zapiskami. Gdańsk2979
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6096Materiały dotyczące książki "Lida". Gdańsk2980
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6097Dziennik 1 Aleksandra Jurewicza z okresu: 10.06 - 1.11.1974 roku. Gdańsk2981
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6098Dziennik 2 Aleksandra Jurewicza z okresu: 2.11.1974-12.10.1976 r. Gdańsk2982
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6181"9. Dziennik 1984-1985 Aleksander Jurewicz".Gdańsk2993
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6182[Aleksander Jurewicz. Dziennik: 28. I. -28 V. 1986 r.]Gdańsk2994
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6183"Aleksander Jurewicz. Dziennik 29 VI 1986 - 28 VI 1987".Gdańsk2995
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6184"12. Dziennik 25 lipca 1987/30 listopada 1987 Aleksander Jurewicz". Gdańsk2996
Jurewicz AleksanderAkc. nr 6185"13. Dziennik 19 grudnia 1987 - 21 czerwca 1988 r.". Gdańsk2997
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7218Archiwum Aleksandra Jurewicza. Kalendarz za rok 2012 z notatkami osobistymi. Gdańsk3281
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7219Archiwum Aleksandra Jurewicza. Kalendarz za rok 2013 z notatkami osobistymi Gdańsk3283
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7220Archiwum Aleksandra Jurewicza. Kalendarz za rok 2014 z notatkami osobistymi Gdańsk3284
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7222Archiwum Aleksandra Jurewicza. Materiały osobiste- rodzinne z lat 1981-2013. Gdańsk3290
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7224Archiwum Aleksandra Jurewicza. Zaproszenia na spotkania literackiej i dokumenty związane z nimi, lata 2008-1012. Gdańsk3292
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7225Archiwum Aleksandra Jurewicza. Materiały prasowe (wywiady, pisma) autora z lat 2006-2014. Gdańsk3293
Jurewicz AleksanderAkc. nr 7226Archiwum Aleksandra Jurewicza. Umowy wydawnicze z lat 2006- 2014. Gdańsk3294
Jurewicz Aleksander.Akc. nr 7221Archiwum Aleksandra Jurewicza. Dokumenty osobiste z lat 1971-2010: świadectwo maturalne, indeks, paszport, dyplomy. Gdańsk.3285
Jus Culmense Akc. nr 344Jus Culmense quo omnes civitates Prusiae rugentur[?] exceptis tribus Brunsberga, Elbinga et Fraunberga quae Iure Lubecen. utuntur. Neumark.Prusy Królewskie99
Justus Patricius VeronensisAkc. nr 4656"Über des Jus Patronatus eccles[iae] Gedanensis. 1674 Mscpt" - [odpis druku].Gdańsk2226
Kądziela JerzyAkc. nr 2564"Gdańsk w latach 1945-1948" - recenzja książki zamieszczona w "Nowych Książkach". Odpis masz. E. Kochanowskiej.*1547
Kalczyńska MariaAkc. nr 1341Marian Des Loges. Uniwersytet Śląski praca magisterska przed 1984Katowice771
Kalendarzyk na 1946 r.Akc. nr 282Kalendarzyk na 1946 r. wydany w Monachium przez Polskie Towarzystwo Bylych Wiezniów Politycznych.Monachium85
Kalinowska BeataAkc. nr 2589"Kalendarz Ilustrowanego Kuryera Codziennego. Monografia bibliograficzna". UG, praca magisterska ZNOK, Gdańsk 1992. Gdańsk1572
KaliskaAkc. nr 703Papiery dot. wyborów koscielnych gminy Kaliska z 1923 r.Kaliska247
Kamieńska AnnaAkc. nr 1863"Przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki".Polska1173
Kamienski F. Akc. nr 989J. Argumenta selectiora in omne philosophie[!] ...*346
Kamińska Grażyna, Wojtas MałgorzataAkc. nr 2587"Literatura pedolingwistyczna w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Praca magisterska, UG 1992. Gdańsk1570
Kamińska-Kolasa EwaAkc. nr 4593"Wpływ klasycznej techniki wokalnej na wykonawstwo muzyki rozrywkowej awangardowej i współczesnej". Praca dyplomowa.Gdańsk2164
Kamiński A., Wasilewski A.Akc. nr 4051"Józef Grzesiak "Czarny"Polska528
Kamiński AleksanderAkc. nr 4049"Aleksander Małkowski".Polska526
Kantata Akc. nr 1147Kantata na jubileusz miasta Gdanska obchodzony ku wspomnieniu dokonanego przed trzystu laty oderwania sie od Niemieckiego Zakonu Rycerskiego - wykonana w wielkim audytorium pod batuta Jana Baltazara Chrystiana Freislicha".Gdańsk388
Kapusta HalinaAkc. nr 1280"Próba oceny działalności bibliotek w mieście Mońki na tle potrzeb czytelniczych w latach 1976-1980". UG praca magisterska 1981Gdańsk716
Kapusta HalinaAkc. nr 1280"Próba oceny działalności bibliotek w mieście Mońki na tle potrzeb czytelniczych w latach 1976-1980". UG praca magisterska 1981Gdańsk716
Karczynski J.Akc. nr 1947 Opowiadania i wiersze. Oprac. Józef Milewski.Starogard Gdański1238
Karnowski JanAkc. nr 1749"Notatki i uwagi o w roku 1919 napisane w listopadzie 1919 r.".Pomorze1111
Karpowicz TymoteuszAkc. nr 1914"Wiatr od morza" - poemat dedykowany "Lechowi Wałęsie, Lechowi Bądkowskiemu i wszystkim nosicielom słońca". Autograf podpisu dat. Chicago sierpień-wrzesień 1980.Chicago1223
KarsinAkc. nr 113Protokólarz zebrań walnych i zwyczajnych Pomorskiego Związku Śpiewackiego Koło "Harmonia" Karsin, z lat 1948-1956; fot. członków Koła z 1929 r.Karsin640
KarsinAkc. nr 705Ksiega Protokólarna Nr 2 Strazy Pozarnej w Karsinie.Karsin249
Karwacka MariaAkc. nr 1244"Libri Gedanenses" - organ Biblioteki Gdańskiej PAN". UG praca magisterska 1977-1979Gdańsk683
Kasprowicz BolesławAkc. nr 601 Korespondencja i drobne materiały Bolesława Kasprowicza. 8 fot. oraz biogram.Trójmiasto47
KaszubaAkc. nr 1750Księga majątku Kaszuba powiat Chojnice.Polska1112
KaszubiAkc. nr 1912Sześć druków ulotnych związanych z działalnością Kaszubów w Kanadzie w prowincji Ontario.Kanada1221
KatalogAkc. nr 149"Katalog książek, które w kufrach 13-tu powiązane w paki... odesłane zostały"*63
Kielanowski TadeuszAkc. nr 4686Materiały różne prof. Tadeusza Kielanowskiego: korespondencja z prof. Z. Nowakiem, autobiografia naukowa oraz fotografie T. Kielanowskiego. *2241
Kinach - Brzozowska Krystyna Akc. nr 4278„Filozofia umysłu i nauki w pismach Jana Śniadeckiego”. Praca doktorska.Gdańsk1861
Kirchner Paul Ernst OttonAkc. nr 1321. Nominacja Paula Ernsta Ottona Kirchnera z Sulna na stanowisko radcy sądowego 25 IV 1896. 2. Nominacja P. E. O. Kirchnera , dyrektora sądu ziemskiego z Erfurtu na prezesa sądu ziemskiego w Tylży 27 X 1909.Niemcy656
Kisielewicz Danuta drAkc. nr 25841. List do Mariana Żuka z Przodkowa. 2. Artykuł opublikowany w nr 1(64) Magazynu Tygodnika "Polski Zbrojnej nr 2((304) R. III nr 3-5 1992 s. III *1567
Kisielewicz Danuta drAkc. nr 2585"Jeńcy polscy w obozach oficerskich Oflag II H Prenzlau i Oflag II E Neubrandenburg 1939-1944" - artykuł niepublikowany.*1568
Klauzner MirosławaAkc. nr 1655"Funkcje założone i rzeczywiste Biblioteki Szkoły Podstawowej nr 92 w Gdańsku-Zaspie". Praca Magisterska, UG 1983.Gdańsk1068
Klebba GrażynaAkc. nr 4595"Znaczenie i rola polskiej kolędy w muzyce kościelnej". Praca dyplomowa. Gdynia2166
Klein Johann Theodor Akc. nr 1044"Historiae piscium naturalis 1941[!]. Druk z marginaliami rps i rysunkami odrecznymi.*368
Klimek Mariusz Akc. nr 4244 "Wystawy dawnej książki w Bibliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk". Praca licencjacka napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Janusz Tondla w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na Wydziale Nauk Historycznych w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej". Toruń 1827
Klisowski WładysławAkc. nr 4052"Starsze Harcerstwo na Wołyniu w latach 1934-1939"Wołyń529
KlonówkaAkc. nr 58Dokumenty dóbr Klonówka w pow. starogardzkim Protokół z ustalenia szkódspowodowanych pożarami we wsi Żułwy (Saalau).Klonówka Żuławy617
Kloskowski Kazimierz ksAkc. nr 4285Nadbitki, odbitki i inne publikacje ks. Kazimierza Kloskowskiego, przeważnie z „Studia Philosophiae Christianae ATK” i „Miesięcznika Diecezjalnego Gdańskiego” Warszawa, Gdańsk1868
Kloskowski Kazimierz ks.Akc. nr 4284„Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego. Studium biofilozoficzne”.Gdańsk1867
Klosowski L. R.Akc. nr 74"Liber institutionum philosophicarum [...]".*631
Klossdorff (Kłosów k. Oławy) Akc. nr 28"Das Scheppenbuch zur Clotzdorf [Kłosów k. Oławy] 1570". Księga ławnicza.Klossdorff? (Kłosów k. Oławy?]31
Klub Miłośników KsiążkiAkc. nr 2645Klub Miłośników Książki - materiały: listy, listy obecności, regulaminy.Gdańsk1629
Klus HannaAkc. nr 1268"Droga do centralnego katalogu inkunabułów polskich". UG praca magisterska 1980.Gdańsk704
Knitter BolesławAkc. nr 1877"Na Dzikim Zachodzie" - wspomnienia z pracy duszpasterskiej.Kaszuby1188
Knitter Bolesław Akc. nr 257Korespondencja z dzialaczami spolecznymi.Kaszuby70
Knitter Bolesław Akc. nr 259"Krótki przewodnik turystyczny po ziemi wielewskiej".Pomorze72
Knitter Bolesław Akc. nr 260Wspomnienia z pracy na ziemiach zachodnich: " Proza. Dziki Zachód".Polska73
Knitter Bolesław Akc. nr 276Drobne utwory sceniczne i wiersze.Kszuby79
Knitter BolesławAkc. nr 466Dziennik Bolesława Knittera z1925 r. w druku na kartach interfoliowanych.*48
Knitter Bolesław Akc. nr 700"Mój pamietnik ... Lata dzieciectwa az do gimnazjum" cz. I.*244
Knitter Bolesław Akc. nr 747"Moja droga kaszubska" (pamietnik).Pomorze259
Knitter Bolesław Akc. nr 748Pamietnik z okresu okupacji hitlerowskiej.Kaszuby260
Knitter Bolesław Akc. nr 749Notatnik.Kaszuby261
Knitter Bolesław Akc. nr 750Fotografie ziemi zaborskiej i kaszubskiej - B. Knittera.Kaszuby262
Knitter Bolesław, ksAkc. nr 1875Notatki dziennikowe ks. Knitttera w kalendarzu "Tenod".Kaszuby1185
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 17481. "Moje przeżycia wojenne (lata okupcaji 1939-1945)". 2. "Na weselu w - podczas okupacji". 3. "Wiersz powitalny na cześć Młodej Pary".Polska1110
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1877Notatki dziennikowen- ks. Knittera w kalendarzu "Łączności".Kaszuby1187
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1879Luźne notatki i wycinki ze zbioru ks. Knittera.Kaszuby1189
Knitter Bolesław, ks. Akc. nr 1880Obrazki sceni czne - "Jasiek z kniei" i inne.Kaszuby1190
Knitter Bolesław, ks. Akc. nr 1881Korespondencja z różnymi i z rodziną.Polska1191
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1882Obrazki z Brus, wiersz "Pożegnanie wyspy" oraz odpis rozliczeń rodzinnych.Pomorze1192
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1883"Stolem Ziemi Kaszubskiej - opowiadanie w "Almanachu na r. 1978.Pomorze1193
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1884Notatki osobiste i wycinki dityczące kapłaństwa i Kościoła. "Dziennik raczej Almanach 1978".Pomorze1194
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 1885Teksty ks. Knittera oraz wycinki z prasy.Pomorze1195
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 258Zbiorek wierszy B. Knittera.Kaszuby71
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 275"Szlakami Jana Karnowskiego po Zaborach".Kaszuby78
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 467Zbiór wierszy, opowiesci, wycinków prasowych z artykulami m. in. A. Bukowskiego na temat historii i kultury Kaszub ks. B. Knittera.Kaszuby188
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 468Notatnik B. Knittera z lat 1929-1938.Kaszuby189
Knitter Bolesław, ks.Akc. nr 699 Zbiór wierszy B. KnitteraKaszuby243
Knitter Bolesław,ks.Akc. nr 611Kazanie B. Knittera z okazji zakonczenia I wojny swiatowej.Kaszuby208
Knitter BoleslawAkc. nr 610Wspomnienia B. Knittera pisane w 1940 r. oraz "Ordo Divini officii Persolvendi" z 1939 r.Kaszuby207
Knopik-Wenta JulitaAkc. nr 2443"Dwudziestolecie Towarzystwa Miłośników Ziemi Tczewskiej (1970-1990)". Uniwersytet Gdański Zakład Nauki o Książce, praca magisterska 1991.Gdańsk1428
Kościół - wizytacjeAkc. nr 72Księga wizytacji archiprezbiterskiej parafii Kożuchów i Nowe Miasteczko oraz parafii wiejskich tych okręgów.*630
Kościukiewicz MichałAkc. nr 4655"Alfabet Michała 2003". Okoliczności i sylwetki 120 ludzi: przede wszystkim współczesnych gdańszczan oraz "z głębi" Polski, z którymi autor zetknął się w życiu prywatnym i pracy zawodowej, spisane przed 28 VI 2003 r.Gdańsk2225
Kościuszko TadeuszAkc. nr 4293List do ks. Józefa PoniatowskiegoNimirów *[Niemirów]1876
Kołaczkowski, ks.Akc. nr 834 Listy do ks. Kołaczkowskiego ze Starogardu od Lamparskiego, Dominika, ks. Aranowskiego, Łobodzkiego, ks. Chrząśzcza, ks. Zellera, Dekowskiego, Kaszuby39
Koło KaszubologówAkc. nr 795Korespondencja Kola Kaszubologów w Pelplinie z Boleslawem Knitterem.Pelplin276
Kobylińska_Masiejewska EugeniaAkc. nr 432 "Portrety mezczyzn".Gdańsk167
Kobylińska- Masiejewska EugeniaAkc. nr 398"Zbiór wierszy i nowel".Polska134
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 391Nowele o tematyce gdanskiej.Gdańsk127
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 396"Wiersze rózne" z 1915 r.Wilno132
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 417Obchody szkolne.Gdańsk153
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 374Papiery Eugenii Kobylinskiej- Masiejewskiej. Kobylinska: "Zabawa w zycie".Polska110
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 375 "Klopoty z prababka" - powiesc.Gdańsk111
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 376"Eliza" - powiesc.Gdańsk112
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 377"Za mgla" - pow. Pamietnik.Gdańsk113
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 378"Sidła boże" - wierszeGdańsk114
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 379"Dzwony graja w Gdansku" - nowele.Gdańsk115
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 380 "Rozmaite to i owo o zwierzetach".Gdańsk116
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 381"Klechdy o bolesnej ojczyznie".Gdańsk117
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 382 "Portrety mezczyzn".Sopot118
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 383 "Sw. Jacek" - wiersze.Gdańsk119
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 384Wiersz pisany tuz przed smiercia.Gdańsk120
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 385"Ucieczka przed Bogiem".Gdańsk121
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 386"Slowo polskie" - autograf.Gdańsk122
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 387"Umierajac przed smiercia" - opowiesc gdanska.Gdańsk123
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 388"List otwarty do "Kierunków".Gdańsk124
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 389Pamietnik z roku 1954.Gdańsk125
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 390"Chlopak" - sztuka w jednym akcie.Gdańsk126
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 392"Deszcz i pogoda" - zbiór nowel.Polska128
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 393Szał tesknoty" - wiersze z 1912 r.Wilno129
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 394 "Niespodzianki malzenstwa" - 78 wycinków gazetowych.Polska130
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 395"Ja i czlowiek" - wiersze z 1913/1914 , rkps.Wilno131
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 396"wiersze różne" z 1915 r.Wilno674
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 397"Piesn o odbudowie Gdanska". W tym 19 fotografii J. Bulhaka z 1948 i 1953 r.Gdańsk133
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 399Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. "Stare i nowe Rudnickiego (esej) oraz 1 list Rudnickiego.Polska135
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 400"Kobiety z kuchennych schodów". Utwór sceniczny.Gdańsk136
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 401"Na przelomie. Z pamietnika nauczycielki".Gdańsk137
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 402"Slodkie stworzenia" - nowela.Gdańsk138
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 403"W szatni" - nowela.Gdańsk139
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 404"Narcyza i swiat".Gdańsk140
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 405"Łowca swiatlocieni".pOLSKA141
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 406 "W sluzbie słońca".Gdańsk142
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 407"Portrety mezczyzn" - Satyry .Gdańsk143
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 408 "Pastoralka".Gdańsk144
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 409"Tesciowa".Gdańsk145
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 410Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska. "Zielona woda".Polska146
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 411 "Pomocnice domowe" - cz. 1.Gdańsk147
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 412"Córki chca inaczej".Gdańsk148
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 413Korespondencja.Polska149
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 414"Klechdy o bolesnej ojczyznie" (w tym 15 fot. J. Bulhaka)Polska150
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 416Zbiór drobnych utworów.Gdańsk152
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 418"Gdansk w poezji" - wiersze ( 1 fot. Bulhaka).Gdańsk154
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 419"Koscioly w Uroni".Polska155
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 420"Opowiesc Gdanska".Gdańsk156
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 421"Masia".Gdańsk157
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 422Nowele i wiersze.Gdańsk158
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 423"Piosenki bursztynowe" (w tym 8 fot. Bulhaka).Gdańsk159
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 424"Mania i Dzidzia". Wiersze gdanskie.Gdańsk160
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 425"Piosenki bursztynowe".Gdańsk161
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 426Z cyklu: "Szary czlowiek odchodzi".Gdańsk162
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 427 Nowele.Gdańsk163
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 428"Piosenki bursztynowe" - 1947.Gdańsk164
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 429 "Nauczyciel i uczen".Gdańsk165
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 430 Zbiór wierszy o tematyce gdańskiej. Polska42
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 431 "Portrety mezczyzn".Gdańsk166
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 433 "Bar pod orzelkiem" Satyry.Polska168
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 434Papiery Eugenii Kobylinskiej-Maisejewskiej. E. Kobylinska. Wiersze.Polska169
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 435"Obchody w szkole" .Gdańsk170
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 436"Kronika klasy II a".Gdańsk171
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 437 "Niespodzianki malzenstwa".Gdańsk172
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 438Drobne utwory.Polska173
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 439"Wielki Tydzien" - powiesc.Gdańsk174
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 440"Zielone migawki z zycia".Polska175
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 442 "O czlowieku szczesliwym".Polska177
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 443Prace różneGdańsk178
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 445Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. Album z wierszami E. Kobylinskiej i fot. J. Bulhaka.Wilno180
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 446"Córki chca inaczej" - praca publ.Polska181
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 447"Klopoty z prababka" - praca publ.Gdańsk182
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 448"Swiat w szkole". Praca publ.Gdańsk183
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 449 "Klopoty pani Niuski". Praca publ.Gdańsk184
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 450E. Kobylinska. "Blekitne pilki" - praca publ.Gdańsk185
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 451Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejeweskiej. E. Kobylinska. "Opowiesci swierkowe" - praca publ.Polska186
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 452"Druskienniki" - praca publ.Polska187
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 614Korespondencja E.Kobylinskiej - Masiejewskiej.Polska211
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 646Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska - Masiejewska. "Szary czlowiek".Polska217
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 647Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska - Masiejewska. "Klechdy o bolesnej ojczyznie" (w tym 21 fot. J. Bulhaka).Wilno218
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 648"Pacierz" - wiersze (w tym 3 fot. J. Bulhaka).Gdańsk219
Kobylińska-Masiejewska Eugenia Akc. nr 649Poezja. (Album, w tym 31 fot. J. Bulhaka).Polska220
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 650"Testament mój" z 1945 r.Polska221
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 651Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska - Masiejewska. "Eliza", powiesc.Polska222
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 652Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska - Masiejewska. "Smierc mojej matki".Polska223
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 653Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska - Masiejewska. "Slodkie stworzenie".Polska224
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 654Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. E. Kobylinska - Masiejewska. "Brzoskwinie".Polska225
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 655Zbiór luznych wierszy.Gdańsk226
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 657Korespondencja E. Kobylinskiej- Masiejewskiej.Polska228
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 659Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. Dokumenty osobiste i legitymacje.Polska230
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 660Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej. Wycinki, luzne numery gazet, umowy wydawnicze E. Kobylinskiej.Trójmiasto231
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 661Papiery Eugenii Kobylinskiej-Masiejewskiej.Polska232
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 662Odznaczenia E. Kobylinskiej: Wawrzyn PAL z dyplomem, Srebrny Krzyz Zaslugi, Zloty Krzyz Zaslugi, Medal Niepodleglosci, miniaturka Zasluzony Ziemi Gdanskiej, odznaka Za zaslugi dla Gdanska.Polska233
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 663Wspomnienia o Emilu Fieldorfie - zebrane przez zone Janine.Polska234
Kobylińska-Masiejewska EugeniaAkc. nr 664Wspomnienia J. Fieldorf z lat mlodszych Emila Fieldorfa.Polska235
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3948Teksty odczytów i materiały związane z tematyką kobiecą.Sopot453
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2499"Jan Lechoń (13 III 1899-8 VI 1956)". Szkic biograficzny.Sopot1483
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2532"Opowieści lotnicze J. Meissnera" - pogadanka.Sopot1515
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3933"Tola" - z cyklu: "Imię za człowiekiem idzie"Sopot?438
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3934"Czytelnictwo" - materiał odczytowy?Sopot?439
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3935"Duch niespokojny" - tekst odczytu.Sopot440
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3936"Dwie siostry" - tekst odczytu.Sopot441
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3937"Literatura pamiętnikarska" - tekst odczytu.Sopot442
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3938"Pola Gojawiczyńska" - tekst odczytu.Sopot443
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3939"Ordonówna i inne" - tekst odczytu.Sopot444
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3940"Kompozycja i technika nowel Konopnickiej" - tekst odczytu.Sopot445
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3941"Polska w zwierciadle satyry" - tekst odczytu.Sopot446
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3945"Klub Nowości Wrzeszcz" - notatki kulturalne z 1959 r.Sopot450
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3946"Przeglądy kulturalne 1 III 1983". Notatki.Sopot451
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3947Zestawienie prac wykorzystywanych w działalności.Sopot452
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3949Materiały biograficzne.Polska454
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3950Materiały warsztatowe - odpisy poezji.Sopot455
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3951Materiały warsztatowe - Poezja powojenna.Sopot456
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3952Materiały rodzinne i dokumenty osobiste.Polska457
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3953Kalendarium spotkań z 1960 r. i później, notatki z wykładów, wycinki z wywiadami i nekrologi.Sopot458
Kochanowska - Wiśniewska EugeniaAkc. nr 3954Materiały związane z "wojskowością", odczyty o tematyce biograficznej, m. in. Gomulicki, Przerwa - Tetmajer, Or - Ot. Sopot459
Kochanowska -Wiśniewska Eugeniaakc. nr 3932"Zuzanna" - z cyklu: Imię za człowiekiem idzie"Sopot?437
Kochanowska-Wiśniewska Akc. nr 4113"Wyzysk, luksus, czy wzajemny interes?" - tekst artykułu.Sopot570
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2521"Nie rozstawaliśmy się nigdy" -sylwetki Władysława Waydy i Janiny Korolewicz do książki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze". Sopot1505
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc nr 2563"W zwierciadle satyry. Odczyt wygłaszany 5 razy w bibliotece i w klubach Gdańska".Sopot1546
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2485Dzienniki z lat 1961 i 1989.Sopot1470
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2486"Przeglądy kulturalne" - t. 1 1976 - [1979].Sopot1471
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2487Terminarze i treść odczytów z cyklu "Bliżej książki". Lata 1983-1990.Sopot1472
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2488"Kronika odczytów od maja 1964 do maja 1966 (427 odczytów)" - tytuł o0dczytu i wrażenia Kochanowskiej.Sopot1473
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2489Iwaszkiewicz Jarosław - album z wycinkami po śmierci pisarza E. Kchanowskiej. 1980 r.Sopot1474
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2492Papiery E. Kochanowskiej: dyplomy, gratulacje, świadectwa pracy i opinie.*1476
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2493"Rodzina w literaturze" -szkic wykładu. Sopot1477
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2494"Tyle książek, tyle wierszy>>>" - szkic o Franciszku Fenikowskim.Sopot1478
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2495Moje pisarskie credo. Spotkanie autorskie 23 maja 1989 roku w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Sopocie".Sopot1479
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2496"Wokół zielonej choinki" - szkic o zwyczajach Bożonarodzeniowych w literaturze polskiej.Sopot1480
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2497"Migawki moskiewsko-leningradzkie 7 XI 1970 r."Sopot1481
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2498"Batysfera na dno oceanu" - słuchowisko radiowe wg opowiadania J. Jefremowa "Atol Faksofo".Sopot1482
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2500"Połączył ich teatr" - szkic biograficzny o Marii Dulębiance i Julianie Wołoszynowskim.Sopot1484
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2501"Kartka z pamiętnika (Jak tworzyłam życie społeczno-kulturalne w środowisku). Godło: Sopocianka 1945". Sopot1485
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2502"Migawki paryskie" - notatki.Sopot1486
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2503"Mgła nad łąkami" - fragment powieści i konspekt.Sopot1487
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2504"Zapomniany fantastyk polski (w 60-lecie urodzin Stefana Grabińskiego)".Sopot1488
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2505" Sienkiewicza i Gomulickiego".Sopot1489
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2506"Ten drugi (drugi mąż Orzeszkowej, do książki o mężach znanych kobiet)".Sopot1490
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2507"Stanisława - imię niepopularne" - tekst do "Imię za tobą idzie".Sopot1491
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2508"Droga do Ojczyzny. Szenwald".Sopot1492
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2509"Miłość, przyjaźń, koleżeństwo w życiu młodzieży i w literaturze".Sopot1493
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2510"Mieczysław Frenkiel (1859-1935)".Sopot1494
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2511"Antoni Fertner (1874-1959) - szkic biograficzny".Sopot1495
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2512"Ivo AndriC (laureat nagrody Nobla 1961 r.)" - szkic biograficzny. Sopot1496
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2513"Henryk Ibsen (1828-1906)" - szkic biograficzny.Sopot1497
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2514"Na hiszpańską nutę (Frederico Garcia Lorca)" - szkic biograficzny.Sopot1498
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2515"W stulecie urodzin G. B. Shawa".Sopot1499
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2516"Rzut oka na literaturę węgierską" - szkic.Sopot1500
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2517"Poranek literacko-muzyczny poświęcony pamięci Edwina Jędrkiewicza (1889-1971)".Sopot1501
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2518"Był cieniem światła" sylwetki Karola Chłapowskiego i Heleny Modrzejewskiej do książki . Sopot1502
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2519"Spod wrogich znaków zodiaku" - sylwetki Stanisława Janowskiego i Gabrieli Zapolskiej do książki . Sopot1503
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2520"Stworzeni dla siebie" - sylwetki Wacława i Maryli Wolskich do książki .Sopot1504
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2522"Bawidamek, zabijaka i ... samotnik" - sylwetki Zygmunta Bartkiewicza i Mieczysławy Ćwiklińskiej do książki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze".Sopot1506
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2523"Słoneczne życie" - sylwetki Jadwigi Mrozowskiej i Józefa Toeplitza do "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze".Sopot1507
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2524"Z ciebie czerpałem całą mądrość" - sylwetki Mariana i Marii Dąbrowskich do "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze". Sopot1508
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2525"Dwaj mężowie sylwetki poetki" - sylwetki Jana Pawlikowskiego, Stefana Jasnorzewskiego i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej do książki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze". Sopot1509
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2526"Nauczyciel, społecznik, wydawca" sylwetki Józefa Zaremby i Ewy Szelburg-Zarembiny do książki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze".Sopot1510
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2527"W służbie książki" - sylwetki Zygmunta Arcta i Marii Buyno-Arctowej do ksiązki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze".Sopot1511
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2528"Satyryk, więzień oficer bez stopnia" - sylwetki Leona Pasternaka i Ryszardy Habin do książki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze".Sopot1512
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2529"Redaktor Edmund Misiołek nie żyje" - nekrolog.Sopot1513
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2530"Klub Literacki w Sopocie" - dokumentacja działalności w latach 40.Sopot1514
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2533"Rudyard Kipling (1865-1936)" - szkic biograficzny.Sopot1516
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2533"Rudyard Kipling (1865-1936)" - szkic biograficzny.Sopot1517
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2537[Oscar Wilde] - szkic biograficzny.Sopot1521
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2538"Pan na Stawisku [Jarosław Iwaszkiewicz] - wieczór literacki 14 II 1984 r.".Sopot1522
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2539["Szandor Petoefi (1823-1849?)"] - szkic biograficzny.Sopot1523
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2540Leon Kruczkowski - autograf fragmentu szkicu biograficznego.Sopot1524
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2541"Zygmunt Bartkiewicz (1867-1944)" - frafment szkicu biograficznego.Sopot1525
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2542Spis treści, wstęp i noty biograficzne oraz notatki do książki "Dżentelmeni, furiaci i pantoflarze".Sopot1526
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2543Sylwetki działaczy i literatów Pomorza - notatki.Sopot1527
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2544"M. Patkowski" - szkic biograficzny.Sopot1528
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2547"Literatura jugosłowiańska. Wstęp". Sopot1531
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2548Materiały warsztatowe: odpisy różnych wierszy poetów polskich na użytek spotkań literackich.Sopot1532
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2549Stefan Żeromski - szkic biograficzny.Sopot1533
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2550"Antonina" - szkic do serii imion.Sopot1534
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2551Materiały warsztatowe: notatki i wypisy do róznych prac.Sopot1535
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2552"Literatura dziecięca (o7-12lat)" - tekst pogadanki.Sopot1536
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2553Zestawienie tematów referatów, pogadanek i spotkań literackich E. Kochanowskiej-Wiśniewskiej.Sopot1537
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2554Korespondencja z różnymi.*1538
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 255518 kalendarzyków E. Kochanowskiej-Wiśniewskiej z adresami oraz informacjamio spotkaniach literackich.Sopot1539
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2558Konspekty przeglądów kulturalnych z lat 1956, 1961, 1961-1963, 1963-1964, 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969, 1973-1975.Sopot1541
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2559Materiały biograficzne: calendarium, życiorys, notka biograficzna.Sopot1542
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2560Artykuły w prasie dotyczące jubileuszu, dzialalności i książek E. Kochanowskiej - wycinki.Sopot1543
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2561"Stare wspomnienia z młodej uczelni"- z cyklu "Lokalna niedola" - słuchowisko radiowe.Sopot1544
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2562"Żony sławnych mężów" - odcinek VIII serii odczyow.Sopot1545
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2565"Spod wrogich znaków Zodiaku". (Zapolska i Janowski).brudnopis sylwetek do książki "Dżentelmeni,furiaci, pantoflarze".Sopot1548
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2566Wiersze z lat 1944-1990.Sopot1549
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2567"Sunt Ghetta" - słuchowisko radiowe z okazji 6. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim.Sopot1550
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 2568Nekrolog Kiry Pepłowskiej (zm. 19 XII 1986).Sopot1551
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 2569Korespondencja z różnymi.*1552
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4092"Czy tak było?" - komedia w 5 odsłonach. Godło: "Biologia"Sopot550
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4094"Anna Achmatowa (3 VI 1888-5 III 1966)". Scenariusz poranka.Sopot552
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4098"Powrót poety (Czesław Miłosz ur. 1911) - tekst odczytu.Sopot556
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4100"Imię za człowiekiem idzie" - konspekty części II i III.Sopot558
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4101"Książka o mocnych ludziach ("Statek Derbent" J. Krymowa) - tekst odczytu.Sopot559
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 4102"Sąd nad twórczością Marii Rodziewiczówny" - odczyt? Sopot560
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4103"Karol Świerczewski - Generał Walter (w 20-tą rocznicę śmierci) - tekst odczytu 1967.Sopot561
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4104"Józef Wybicki" - tekst przygotowany na wieczór literacko muzyczny.Sopot562
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4111"Karol Adwentowicz (1872-1958)" - tekst odczytuSopot568
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4112"Aleksander Zelwerowicz (z cyklu "Gwiazdy sceny i estrady") - tekst odczytu.Sopot569
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4117"Pionierzy polskiej nauki" - tekst odczytu.Sopot574
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4118"Lutnista ciemnego czasu (Kazimierz Wierzyński 1894-1969)" - tekst artykułu. Maszynopis i kopia.Sopot575
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4119"Wielki Verdi (1813-1901)". Tekst iodczytu.Sopot576
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4120"Ludwik van Beethoven".Sopot577
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4122 "Zostaw sławęza progiem [Otto Grossman]" - tekst artykułu.Sopot579
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4123"... a pomniki trwają[o rzeźbiarzu Janie Szczepkowskim]" - tekst artykułu.Sopot580
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4124"Romain Rolland (1866-1944)" - tekst odczytu.Sopot581
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4126"W Czarnolesie" - tekst artykuły.Sopot583
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 4128"Jak to wytłumaczyć?" - tekst felietonu.Sopot585
Kochanowska-Wiśniewska Eugenia Akc. nr 4129"Ocena tekstów członków Klubu Literackiego "Ster". Sopot586
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4130"Związki z morzem w twórczości Stanisławy Fleszarowej-Muskat" - tekst artykułu.Sopot587
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4131"Pani Piłsudska" - fragment książki.Sopot588
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4132"Przypomnijmy Ich. Stanisław Tyszkiewicz" - tekst artykułu?Sopot589
Kochanowska-Wiśniewska EugeniaAkc. nr 4133"Stanisław Baliński (1898-1985)" - tekst odczytu 1991.Sopot590
Kohnke ElżbietaAkc. nr 1649"Problematyka księgoznawcza w 1927-1980". Praca magisterska, UG 1983Gdańsk1062
Komierowski RomanAkc. nr 1955"Moje pamiętniki życiowe".Pomorze1247
Komierowski RomanAkc. nr 1956"Moje wspomnienia z wojny światowej od 1914-1919 r. i jej następstwa". Moje wspomnienia od 15 IV do dzisiejszego dnia".Pomorze1246
Komisja Zwyczajów HandlowychAkc. nr 1689Protokoły Komisji Zwyczajów Handlowych i Techniki Obrotu Morskiego z lat 1950-1976 i fragmentarycznie z lat późniejszych.Polska1101
Kongres Historii MedycynyAkc. nr 1394Kongres Historii Medycyny Warszawa 1962; referaty T. Bilikiewicza - kopie. Gdańsk Warszawa823
Koniecki S. Borowski C.Akc. nr 1338"Dzieje powstania i rozwoju gdańskiego okręgu kolejowego.Gdańsk768
Konitz. Akc. nr 978Kazanie w sw. Wojciechu.Gdańsk342
Kopańska JadwigaAkc. nr 4623"Powstanie i działalność Państwowej Szkoły Muzycznej w Kutnie w okresie trzydziestolecia powojennego". Praca magisterska.Bydgoszcz2193
Koppé BronisławAkc. nr 1161Poezye*400
Koprowski JanAkc. nr 4121"Eugenia Kochanowska: Imię za człowiekiem idzie" - recenzja wewnętrzna.Polska578
KOR; ROBCiOAkc. nr 3981KOR; ROBCiO - materiały i pisma ulotne z lat 1977-1978Polska486
Korabiewicz WacławAkc. nr 6402Korabiewicz Wacław "Moje chwile" - brudnopisy wierszy, rysunki dot. "Klubu Włóczęgów".Wilno3142
Korczak JanuszAkc. nr 2546"Legenda o pieśni" - archiwum E. Kochanowskiej Wiśniewskiej.Sopot1530
Kordel Jan KrzysztofAkc. nr 1313"Twórczość Jerzego Bandrowskiego związana z Wybrzeżem i morzem". UG praca magisterskaGdańsk744
Korocińska EugeniaAkc. nr 1285"Działalność instrukcyjno-metodyczna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. C. K. Norwida w Elblągu w latach 1975-1980". UG praca magisterska 1981.Gdańsk721
Kosmulska MiłosławaAkc. nr 5147"Przyjaźnie literackie Lecha Bądkowskiego. Próba interpretacji korespondencji pisarza". Praca magisterska.Gdańsk2587
Kostecki Feliks "Lech"Akc. nr 3964"Na leśnych bezdrożach" - wspomnienia z Wołynia 1939-1945. Wołyń469
Kostrzewa JaninaAkc. nr 2623"Zagadnienie upowszechniania książki i reklamyksiążki w działalności Państwowego Przedsiębiorstwa ". Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, praca magisterska, dr Kazimierz Bogucki - promotor. *1598
Kostrzewa JaninaAkc. nr 2623"Zagadnienie upowszechniania i reklamy książkiw działalności Państwowego Przedsiębiorstwa ; praca magisterska, WSP Słupsk. Słupsk1607
Kotow PiotrAkc. nr 1586Poezje rosyjskie.Gdańsk1009
Kotow PiotrAkc. nr 1587Poezje.Gdańsk1010
Kotow PiotrAkc. nr 1829"Wiecznyj agoń" zbiór rosyjskich wierszy.Gdańsk1139
Kotow PiotrAkc. nr 1830"Ślady" - tłumaczenie na język polski przez różnych poetów poezji rosyjskiej Piotra Kotowa; zbiorek przygotowany do druku w Wydawnictwie Morskim.Gdańsk1140
Kotow PiotrAkc. nr 1831"Z tamtego brzegu" - tłumaczenie wierszy na j. polski.Gdańsk1141
Kotow PiotrAkc. nr 1832"Wieczny ogień" - tłumaczenie na j. polski wierszy ze zbioru rosyjskiego.Gdańsk1142
Kotow PiotrAkc. nr 1832Wiersze niepublikowane, przełożone na j. polski z różnych zbiorów.Gdańsk1143
Kotow PiotrAkc. nr 2468"Drogi" - cykl rosyjskich wierszy.*1453
Kotowicz JoannaAkc. nr 2803"UG Wydział Filologiczno-Historyczny Zakład Nauki o Książce. Joanna Kotowicz. Podręczniki do nauki języka polskiego w Gdańsku w XIX wieku; praca magisterska, promotor prof. Wiktor Pepliński 1992 r.Gdańsk1706
Kowalczyk-Mroczkowska LudmiłaAkc. nr 1434"Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Kielcach (1908-1948). Zarys działalności". praca doktorska, 1983.Kielce?863
Kowalska DanutaAkc. nr 1269 "Charakterystyka zawartości "Teki Pomorskiej". UG praca magisterska 1981.Gdańsk705
Kowalski Kazimierz, bpAkc. nr 796List ks. biskupa Kazimierza Kowalskiego do Boleslawa Knittera.*277
Kozak StanisławAkc. nr 1556"Wykaz absolwentów szkół morskich z lat 1923-1945".Gdynia982
Kozak StanisławAkc. nr 15721.Wykaz korespondencji Kozaka z absolwentami Szkoły Morskiej w Gdyni i kursów w Anglii. 2. Listy absolwentów do Stanisława Kozaka- kserokopie.Polska1002
Kozak Stanisław (oprac.)Akc. nr 1555"Wspomnienia, relacje i biografie wojenne z lat 1939-1945 oficerów Polskiej Marynarki Handlowej".Gdynia981
Kozlowski Edwin FranciszekAkc. nr 1139 Historia, zabytki, walory turystyczne Skarszew i innych miejscowosci (wybór artykulów i notatek prasowych z lat 1957-1975).Kaszuby382
Kramer-Armen-KasseAkc. nr 1445Protokół zebrania KramereArmen-Kasse oraz dwa drukowane statuty tejże Kasy z 1823 i 1827 r. Danzig? Gdańsk871
Krasicki IgnatiusAkc. nr 4229"Ignatius de Siecin a Krasiczyn comes Krasicki Episcopus Varmiensis ... [dot. święta Św. Anny] Heilsbergae 29... Maii... 1794"Heilsbergae - Braniewo600
Krasiński Jan KazimierzAkc. nr 70Pismo Jana Kazimierza Krasińskiego, podskarbiego W.K., dotyczące rozliczenia się Jana Ignacego Bąkowskiego. *628
Krasucka JaninaAkc. nr 1281"Funkcje rzeczywiste i zamierzone Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koszalinie". UG praca magisterska 1981.Gdańsk717
Kratochwil Wiktoria, Sucharski HenrykAkc. nr 4771Korespondencja Wiktorii Kratochwil i Henryka Sucharskiego; papiery Wiktorii Kratochwil.Gdańsk2303
Kratochwil Zofia Akc. nr 1185"Genealogia rodu Piechowskich".Polska407
Krawczyńscy Aleksander i Jadwiga Akc. nr 4315Listy od różnych - 85 kartek.*1897
Krawczyński AleksanderAkc. nr 1233Papiery Aleksandra Krawczynskiego. Spuscizna (c.d.).Polska433
Krawczyński AleksanderAkc. nr 1236Papiery A. Krawczynskiego: 1) Pisma w sprawie renty specjalnej k. 3; 2) Karta, 2 zdjecia A. Krawczynskiego oraz opowiadanie K. O. Borchardta "Rue Vignon", k. 3; 3) Korespondencja A. Krawczynskiego z B. Zynda (46 listów i kart) oraz 7 fot.Polska434
Krechowicki M.Akc. nr 936Papiery M. Reichera. Krechowicki M. "Prof. dr Michal Reicher".Gdańsk332
Kreichel SalomonAkc. nr 8067Świadectwo pochodzenia Salomona KreichelaGdańsk3575
Kret JózefAkc. nr 4050"Harcerze wierni do ostatka". Harcerstwo polskie.Polska527
KrokowaAkc. nr 158Zbiór dokumentów z archiwum Krokowa.Krokowa54
KrokowaAkc. nr 159Zbiór dokumentów archiwum Krokowa IIKrokowa56
KrokowaAkc. nr 160Zbiór dokumentów z archiwum Krokowa.Krokowa57
KrokowaAkc. nr 165 Zbiór dokumentów dot. rodziny Krokowa.Krokowa55
KronikaAkc. nr 1292Kronika parafii Arnsdorf (Lubomino); dołączony luźny dokument.Arnsdorf Lubomino728
Kronika Duszpasterstwa Akademickiego przy Parafii Bazyliki Mariackiej w GdańskuAkc. nr 6230Kronika Duszpasterstwa Akademickiego przy Parafii Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Gdańsk3106
Kronika heilsberskaAkc. nr 15Kronika heilsberska „De rebus in Prussia gestis...”.„De rebus in Prussia gestis...” Odpis królewieckiego rękopisu tzw. kroniki heilsberskiej z lat 1511-1610.Królewiec?15
Krygier BożenaAkc. nr 1031"Bibliofilskie zainteresowania Jerzego Knofiusa". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk355
Krzemieniec - księgi grodzkieAkc. nr 1652Trzy wypisy z krzemienieckich ksiąg grodzkich datowane na lata 1738, 1753, 1755 ze zbiorów Gotfryda Ossowskiego.Krzemieniec1114
Krzyżanowski AleksanderAkc. nr 1183Notatnik z 1939 r. dzialacza Polonii gdanskiej Aleksandra Krzyzanowskiego.Gdańsk406
Krzysica TomaszAkc. nr 4615"Rozwój artystyczny Ryszarda Karczykowskiego a dobór repertuaru operowego". Praca magisterska. Gdańsk2185
Księgi grodzkieAkc.nr 1570"Copia. Actum in Gehausung des verstorbenen Georg Weichbrodt zu Langfuhr den 11ten October 1787". Kopia sporządzona dla Eleonory geb. Weichbrodtin Kruegerin w Glettkau.Langfuhr Gdańsk-Wrzeszcz996
Księgi miejskieAkc. nr 1571"Copia vidimata. Actum in Danzig in Petershagen in der Wohnung des Nachbars Pasdachden 18. Junij 1805".Danzig Petershagen Gdańsk997
Księgi ziemskieAkc. nr 1307Wypis z ksiąg ziemskich województwa wileńskiego.Wilno738
Kucewicz KrystynaAkc. nr 2630"Układ graficzny i kroje pismo w książce współczesnej"; praca dyplomowa z Przygotowania Zawodowego PZSKs 1984/1985.Gdańsk1614
Kucharska ZofiaAkc. nr 1661Biblioteki fachowe m. Elbląga i perspektywy ich dalszej działalności". Praca magisterska, UG 1981.Gdańsk1074
Kucharski JanAkc. nr 2337"Hajże na Wałęsę! - Hasło zawsze aktualne?" - artykuł odrzucony przez redakcję "Gazety Gdańskiej".Gdańsk1341
Kuczyński Józef, ks. Akc. nr 3996Korespondencja ks. Józefa Kuczyńskiego z różnymi z lat 1980-1985.Polska; ZSRR501
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 3997Korespondencja ks. Józefa kuczyńskiego z lat 1972-1979.Polska; ZSRR502
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 3998Listy ks. Józefa Kuczyńskiego do różnych i inne materiały.Polska; ZSRR503
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 3999Fotografie ze zbiorów ks. KuczyńskiegoPolska; ZSRR504
Kuczyński Józef, ks. Akc. nr 4000"Między parafią a łagrem", druk; dołączonych 29 fotografi świadectw cudów.Polska; ZSRR505
Kuczyński Józef, ks. Akc. nr 4034Listy ks. Józefa Kuczyńskiego do Jana Gottmana z Opola.Polska511
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 4035Listy ks. Józefa Kuczyńskiego do Tadeusza Gaździejewskiego z Opola.Polska512
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 4036Listy księdza Józefa Kuczyńskiego i jego siostry Marii do Jadwigi Teleżyńskiej z Wrocławia.ZSRR513
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 4037Listy ks. Józefa Kuczyńskiego do ks. Mariana Sokołowskiego z Wrocławia.ZSRR514
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 4038Listy ks. Józefa Kuczyńskiego i Antoniego Chomickiego do ks. Mieczysława Karpińskiego z Gdańska-Oliwy.ZSRR515
Kuczyński Józef, ks.Akc. nr 4041Listy ks. Józefa Kuczyńskiego do Wincentego i Haliny Romanowskich.ZSRR518
Kuczyński Józef,ksAkc. nr 3995Korespondencja ks. Józefa Kuczyńskiego z różnymiPolska, ZSRR500
Kuhn CharlotteAkc. nr 1527"Geschichte der Familie Gassner".*953
Kujach MagdalenaAkc. nr 1664"Służba informacyjna i perspektywy jej rozwoju w działalności biblioteki fachowej Centrum Techniki Wytwarzania Przemysłu Okrętowego Promor w Gdańsku". Praca magisterska, UG 1982.Gdańsk1077
Kuk gen.Akc. nr 2383Odezwa gen. Kuka do narodu polskiego z 16 XI? 1915r. Afisz *1385
Kulesza MarianAkc. nr 615Portret Eugenii Kobylinskiej wykonany przez Mariana Kulesze.Polska212
Kunst-Verein Akc. nr 3962"Journal Ausgleichungs-Berechnung fuer die ... etliche Kunst-Verein resp. zu Danzig, Koenigsberg, Stettin und Breslauin Betreft der Ausstelungenin d. J. 1876-1877Danzig (Gdańsk)467
Kupczyński Aleksander Akc. nr 301Dokumenty osobiste Aleksandra Kupczynskiego: 18 fot. i 3 dokumenty papierowe.*86
Kupczyński AleksanderAkc. nr 301Dokumenty osobiste A. Kupczyńskiego : fotografie i dokumenty papierowe*670
Kupczyński, ks.Akc. nr 302Materialy filomatów. Spiewnik ks. Kupczynskiego - 1 vol. Kurs lit. polskiej dla uzytku szkól Wl. Nehringa, Poznan 1866 z podpisem ks. Kupczynskiego.Pomorze87
Kurkowa AlicjaAkc. nr 2378"Jakub i Jan Filip Breynowie. Studium z dziejów kultury książki XVII - XVIII w. Gdańsk 1988". Rozprawa habilitacyjna zdołączonymi recenzjami, autobiografią i korespondencją.*1381
Kurnatowski JerzyAkc. nr 2282"Kaszubi, ich rozwój kulturalny i gospodarczy". Warszawa 1929.Gdańsk1299
Kurt Albrecht KrausAkc. nr 2723 Die voelkerrechtliche und staatsrechtliche Stellung der Freien Stadt Danzig. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doktorwuerde ... Albertus-Universitaet zu Koenigsberg vorgeleget von Kurt Albrecht. Referat Herr Professor Dr. Kraus. Koenigsberg 1923". Koenigsberg (Królewiec)1683
Kuryłowicz IwonaAkc. nr 4616"Jedność literacko - muzyczna cyklu pieśni R. Schumanna". Praca magisterska.Gdańsk2186
Kurzowa Zofia Akc. nr 1035"[Jan z Gulin Gulinski - Sniatowski]: Tragedia o bogaczu i Lazarzu". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk359
Kutta JanuszAkc. nr 4696"Separatyzm i dzielnicowość w Wielkopolsce i na Pomorzu 1918-1926". Rozprawa doktorska.Warszawa2248
Kwiatkowski JanAkc. nr 4651Papiery ze spuścizny Jana Kwiatkowskiego, drukarza gdańskiego, działacza Polonii Gdańskiej, współzałożyciela TPNiS.*2221
Kwidzyn - sądAkc. nr 1522Dokument dotyczący spraw majątkowych z okolic Gniewu wystawiony w 1807 r. przez sąd w Kwidzynie.Kwidzyn948
Labuda AleksanderAkc. nr 1480Słoworz cz. 1 i 2.Polska906
Labuda Aleksander (1902-1981)Akc. nr 1915"Z kaszebskij terminowiade (Z kaszubskiej terminologii)". Słowniczek kaszubsko-polski. Polska1224
Lachmann NicolausAkc. nr 8076Świadectwo pochodzenia Nicolausa Lachmanna*3561
Lamparska ElżbietaAkc. nr 1128 "Problematyka filozofii zycia". Praca magisterska 1976 r.*373
Lamparski Akc. nr 349Listy po polsku Lamparskiego z Pogudki do ks. Kolaczkowskiego w Starogardzie oraz ks. Dominika ze Starej Kiszewy do kanonika {Kolaczkowskiego?] i 2 zalacz.Pomorze102
Langhort Dorota z LemkówAkc. nr 54Koperta po przechowywanym testamencie Doroty z Lemków Langhort. Testamentu brak*614
Laput AleksandraAkc. nr 1032"Pismiennictwo polskie w Gdansku w. XVI i XVII". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk356
Laskowicz Karol Akc. nr 594"Iszczolna" (Kresowy dwór i jego sasiedzi).Polska; Kresy Wschodnie200
Latoszek MarekAkc. nr 1973"Ruchliwość społeczna rodzin a utrzymywanie i niwelowanie różnic". Referat wygłoszony na sesji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w Gdańsku.Gdańsk1264
Latoszek Marek red.Akc. nr 1464"Polski Sierpień 1980 we wspomnieniach", drugi egz. Gdańsk890
Lausnitz margrafAkc. nr 832Zarzadzenie margrafa Lausnitza wydane w Wiedniu 15 IV 1738 r. Pieczec i autografy podpisówWiedeń291
Lawenburgk - Rada MiastaAkc. nr 1534Dokument pergaminowy z woskową pieczęcią wystawiony przez burmistrza i Radę Miasta Lawenburgk 13 IX 1613 r. dla Carstena Roelle[?].Lawenburgk960
Lengnich GotfrydAkc. nr 1489List Gotfryda Lengnicha do "D", datowany lipiec 1768Gdańsk915
Leo SchlegelAkc. nr 2725"Kritik der von Dr. Gotthilf Loeschin. Danzig frueheste Geschichte bis 1308. Leo Schlegel. Danzig 1933". Praca przedstawione 25 III 1933 Senatowi Wolnego Miasta Gdańska.Danzig (Gdańsk)1685
Lewandowski MaciejAkc. nr 1566Listy do matki Mieczysławy Lewandowskiej oraz listy M. Rogaczewskiej i Z. Marszałka.Australia992
Lewandowski MaciejAkc. nr 1577Korespondencja z matką mieczysławą i rodziną.Australia1003
Lewandowski MaciejAkc. nr 1588Listy (2) do matki Mieczysławy i do dziadków(1).Australia1011
Lewczuk DanutaAkc. nr 4713"Polonika XIX wieku w księgozbiorze Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza". Praca magisterska. Gdańsk2263
Liczmański Alf (oprac.)Akc. nr 1622Stenografia niemiecka dla szkół i samouków... oprac. Alf Liczmański. Drukowano jako rękopis. Gdańsk 1935.Gdańsk1035
Lifsches LeonAkc. nr 5740Dokumenty różne Leona Lifschesa.*2805
Lifsches LeonAkc. nr 5741Dokumenty związane z rocznicowymi obchodami bitwy pod Lenino i 25-leciem Ludowego Wojska Polskiego.*2806
Lifsches LeonAkc. nr 5742Mieczysław Czabański-Czaban „Pół roku w Centralnym. Opowieść”. *2807
Lifsches LeonAkc. nr 5743Dawid Walter: "Komitet Okręgowy Komunistycznej Partii Polski Śląska Cieszyńskiego w latach 1918-1938, Warszawa 1975". Praca magisterska napisana pod kierunkiem ppłka doc. dra Leona Ziaji w Wojskowej Akademii Politycznej im. F. Dzierżyńskiego.Warszawa2808
Lifsches LeonAkc. nr 5744Referaty na sesję naukowo-historyczną ZBOWiD w Bielsku-Białej, 1976 r.*2809
Liga Morska i Kolonialna Oddział w ZłoczowieAkc. nr 7232Dokumenty Ligi Morskiej i Kolonialnej Oddziału w Złoczowie. Lata 1931-1937.Złoczów3299
Lipiński RobertAkc. nr 269 Spuścizna Roberta Lipińskiego, działacza towarzystw rolniczych - fragment.*52
Lipska Z.Akc. nr 1498Dwa listy Z. Lipskiej do Jadwigi CichińskiejPolska924
Liss DorotaAkc. nr 4609"Repertuar Gdańskiej Tabulatury Organowej z 1591 roku zachowanej w Archiwum Państwowym w Gdańsku w rękopisie sygnowanym 300R/Vv123". Praca magisterska.Gdańsk2179
ListAkc. nr 115Lisr ormiański odnaleziony w zasobach (stare druki)*642
ListAkc. nr 140List polskich mieszkańców Kielna (1892 r.) do ministra oświecenia z prosbą o przywrócenie jeżyka polskiego w polskich szkołach ludowych.Kielno661
ListyAkc. nr 833Listy literackie z podrózy z XVIII i XIX wieku. Holandia i Anglia.Europa292
Listy Akc. nr 838 List ludności rodzimej Gdańska, Kociewia, Kaszub i Powiśla dot. ich sytuacji bytowej i wyjazdów do NRF z lat 1956- 1959.2 teczki. do NRF z lat 1956-1959. 139 listów i 92 załączniki otrzymane przez Izabellę Trojanowską w związku z artykułami na łamach "Kontrastów", "Dziennika Bałtyckiego" i "Tygodnika Zachodniego". Do listów dołączone załączniki w postaci tłumaczeń, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń z miejsca pracy itp. Do niektórych listów dołączone kopie maszynowe odpowiedzi adresatki, świadczące o podejmowaniu przez nią prób interwencji w urzędach gdańskich. Pomorze44
Liszt Franz Akc. nr 4889Der 137ste Psalm für Sopran-Solo, Violine, Forte=piano und Frauen-Chor. 49 Stimmen. Nuty. W mniejszym formacie nuty Soprano Imo. *2362
Lniska MariaAkc. nr 1204Imionnik Marii Lniskiej z Koscierzyny.Kościerzyna416
Loesenitzer SamuelAkc. nr 8059Świadectwo pochodzenia Samuela LoesenitzeraGdańsk3570
LogikaAkc. nr 1329"Compendia Logica"*760
Loops Ernst Akc. nr 591"Meine lebensgeschichte. Brennende Jahre". Cz. 1. Por. Ms. 5060Danzig (Gdańsk) 198
Loops Ernst Akc. nr 592"Meine Lebensgeschichte. Brennende Jahre". Cz. 2. Por. Ms. 5060.Danzig (Gdańsk)199
Lubińska SylwiaAkc. nr 2441"Drukarnia cystersów w Oliwie 1672 - 1744"; Uniwersytet Gdański Zakład Nauki o Książce, praca magisterska 1991.Gdańsk1427
Lutosławski WitoldAkc. nr 6225Listy Witolda Lutosławskiego do NN. Warszawa3091
Lutowski Jerzy Akc. nr 1143"Ostatni po Bogu".*386
Lux CzesławaAkc. nr 1245"Pierwsza polska książka drukowana, stan badań i perspektywy". UG praca magisterska 1978-1980 Gdańsk684
Machaliński ZbigniewAkc. nr 1977"Eugeniusz Kwiatkowski. Delegat Rządu dla Spraw Wybrzeża (wrzesień 1945-grudzień 1947)". Referat wygłoszony na sesji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.Gdańsk1268
Maciejewski Jan, Wrangel J. J., Wrangel O.F.' Hubert JakubAkc. nr 318Trzy rekopisy: na odwrocie druku listu braci O.F. i J. J. Wrangel list Jacoba Huberta do Friedriche de Löwen, Pismo Woldemara Graffa i cesja Eliasza Reklewskiego na Jana Maciejowskiego 15 czerwonych obraczkowych zl.*94
Macikiewicz BogumiłaAkc. nr 1968"Pierwsze dziesięciolecie Książnicy Miejskiej im. Kopernika w Toruniu w Polsce Ludowej". UG, praca magisterska 1989.Gdańsk1259
Madey J.A., dr, Kalewski Fr.Akc. nr 1621Księgowość. Teoria i tematy. cz. 1.Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej Macierzy Szkolnej w Gdańsku.Gdańsk1034
Majewiczowa-Lisowska Zofia z MajewskichAkc. nr 6206Wiersze Zofii Majewiczowej-Lisowskiej z MajewskichPolska3151
Majewski MichałAkc. nr 2688"Die Fremdwoerter in der Prosa von Annette von Droste-Huellshoff:; praca magisterska, UAM Poznań.*1662
Majewski MichałAkc. nr 2689"Opowiadanie bez tytułu". Gdynia 1973Gdynia1663
Majewski MichałAkc. nr 2690"Dzieła zebrane t. II Poezje Spółdzielnia Wydawnicza . Gdynia - Gdańsk 1982".Gdynia; Gdańsk1664
Majewski MichałAkc. nr 2691Parafrazy i przekłady.Gdynia1665
Majewski MichałAkc. nr 2692Dziennik 1969-1985.Gdynia1666
Majewski MichałAkc. nr 2694Parafrazy i przekłady [inna wersja niż akc. 2691].Gdynia1668
Majewski MichałAkc. nr 2695"Baobab" - proza, dwie części.Gdynia1669
Majewski MichałAkc. nr 2696"Szkicownik. Dramat".Gdynia1670
Majewski MichałAkc. nr 2697Opowiadania.Gdynia1671
Majewski MichałAkc. nr 2698papiery osobiste: świadectwa, dyplomy indeksy, angaż, umowy wydawnicze itp*1672
Majkowska BarbaraAkc. nr 1290"Wybitni bibliografowie gdańscy doby oświecenia (Hoppius, Schlieff, Praetorius)". UG praca magisterska 1979.Gdańsk726
Majkowska DamrokaAkc. nr 1485Biografia doktora Aleksandra Majkowskiego. Gdańsk911
Majkowski AleksanderAkc. nr 1486Dziennik wojenny, kampania rumuńska.*912
Majkowski AleksanderAkc. nr 4412"Historja Kaszubów - Pomorzan czyli Weletów". Autograf, 2 zeszyty zapisane jednostronnie. *1991
Majkowski AleksanderAkc. nr 4413"[Historia Kaszubów - Pomorzan czyli Weletów]". Autograf [drugiej wersji]. *1992
Majkowski AleksanderAkc. nr 4414"Historja Kaszubów czyli Pomorzan Dr. A. M. Kartuzy w marcu 1934 roku." - maszynopis opracowania.Kartuzy1993
Majkowski AleksanderAkc. nr 4415Uzupełnienia, notatki i wypisy z literatury do "Historii Kaszubów".* Inowrocław1994
Majkowski AleksanderAkc. nr 4430Kopie odpisów listów A. Majkowskiego do A. Frinty. Fotografia legitymacji A. Majkowskiego [V, VII 1919] Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Gdańsku.Kartuzy2008
Majkowski E., BastrzykowskiA. Akc. nr 990"Nieznani pralaci i kanonicy Kolegiaty Panny Marii w Sandomierzu".Sandomierz347
Makowski BolesławAkc. nr 7243Polskie organizacje na Pomorzu na początku XX wieku i dokumentacja związana z maszynopisem.Gdańsk3301
Maks Ewa KrystynaAkc. nr 1277"Podstawowa dokumentacja zbiorów w bibliotekach naukowych, początki, stan obecny i perspektywy". UG praca magisterska 1981.Gdańsk713
MalborkAkc. nr 1537Dokument pergaminowy wystawiony przez burmistrza i Radę Miejską w Malborku4 VI 1616 r. na nazwisko Simon Buchholz. Pieczęci brak.Malbork963
MalborkAkc. nr 213 Zezwolenie na wykonywanie zawodu młynarza i trzy zaświadczenia o urodzeniu z prawego łoża wydane przez Radę Miejską w MalborkuMalbork53
MalborkAkc. nr 32Księga wyzwolin czeladników nieznanego cechu w Malborku 1600 - 1866.Malbork66
Malbork Rada MiastaAkc. nr 40Świadectwa urodzenia (4) dla członków cechów wystawione przez Radę Miasta Malborka.Malbork608
Malecka-Gałka Krystyna Akc. nr 1838"Kronika życia literackiego Gdańska i Ziemi Gdańskiej w latach 1958-1959". UG, praca magisterska pod kierunkiem A. Bukowskiego 1988.Gdańsk1148
Mardkowicz Aleksander (1875-1944)Akc. nr 4659Słownik karaimsko - rosyjski z wtrętami polskimi.* Łuck2229
Maria Boduszyńska BorowikowaAkc. nr 2346Listy do m. Boduszyńskiej-Borowikowej m. in. od Zdzisława Najdera, J. Trepczyka, J. Borzyszkowskiego, Lecha Bądkowskiego, ks. Czesława Białka.Sopot1351
Marian PelczarAkc. 8375 Marian Pelczar -odznaczenia i medale *3806
Marian PelczarAkc. 8376Marian Pelczar „Książka polska w W. M. Gdańsku 1920-1939” Gdańsk3807
Marienwerder KwidzynAkc. nr 350Cztery luzne dokumenty z Marienwerder - Kwidzynia.Marienwerder; Kwidzyń103
Markowska WandaAkc. nr 1138 "Basnie z dalekich mórz i oceanów".*381
Marszałkowski FeliksAkc. nr 825Dwa listy Feliksa Marszalkowskiego i wiersz St. Bieszka dedykowany F. Marszalkowskiemu.*287
Marszałkowski Feliks (1914-1987)Akc. nr 1899List odręćzny dat. 13 VII 1984 do Eugeniusza Gołąbka. Dot. m. in. tłumaczenia Ewangelii na kaszubski oraz stosunku Marszałkowskiego do pisowni kaszubskiej. Dołączony odpis listu E. Gołąbka.Kaszuby1209
Martynowicz Marta Akc. nr 4260„Jubileusz 400-lecia Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (1596-1996)” - praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Iwony Zachciał w Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Filologiczno - Historycznym w Zakładzie Nauki o Książce. Rec. prof. dr hab. Zbigniew NowakGdańsk, UG, Zakład Nauki O Książce1843
MartyrologiumAkc. nr 4001Martyrologium polskiego duchowieństwa rzymskokatolickiego.Polska506
Marzejon AnnaAkc. nr 1265"Konferencja Bibliotekarzy Naukowych Krynica 3-15 luty 1951". UG praca magisterska 1981.Gdańsk701
MateriałyAkc. nr 2636"Materiały z sesji popukarno-naukowej z okazji 30. lecia SKP ". treść referatów.*1620
MateriałyAkc. nr 2637"Materiały z sesji populrno-naukowej 25 IV 1987 pt. Gdańsk1621
MateriałyAkc. nr 2638"Materiały z sesji popularno-naukowej14-15 X 1986 r. w Poznaniu . Teksty referatów".Poznań1622
MateriałyAkc. nr 2644Materiały szkoleniowe dla księgarzy: projekt testu w zakresie obsługi klienta i program kursu: Organizacja oracy księgarskiej.Gdańsk1628
MateriałyAkc. nr 4114"Materiały wprowadzające do zagadnienia pracyz książką i gazetą".Sopot571
Mathei GeorgAkc. nr 8080Świadectwo pochodzenia Georga Mathei*3562
Mathieu de Faviers Philippe-Gaétan Akc. nr 6231List barona Matthieu de Faviers do marszałka Nicolasa Soulta z 13 sierpnia 1807 roku.Gdańsk3112
Matuszewski Roman Akc. nr 4268 „Struktura przedmiotu teorii fizycznej”. Praca doktorska napisana pod kierunkiem Prof. dra hab. Jana Sucha w Zakładzie Filozofii Marksistowskiej Instytutu Filozofii UAM Poznań 1980. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Poznań1851
Mazurek GrażynaAkc. nr 2591"Pracownicy książki w tomach biograficznych . UG, praca magisterska 1992. Gdańsk1574
MężnickiAkc. nr 837 "Metryki Gdanska. Szkice i gawedy o X wiekach Gdanska".Gdańsk294
MedycynaAkc. nr 135"Domowa medycyna"Polska659
Meissner Theodor BenjaminAkc. nr 8 „Das evangelische Danzig, Anno 1717” Gdańsk?2
Metzner SebaldAkc. nr 8073Świadectwo pochodzenia Sebalda Metznera*3555
Meyer BarbaraAkc. nr 1659"Zmiany w poziomie kwalifikacji bibliotekarzy w latach 1975-1980 na przykładzie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku". Praca magisterska, UG 1983.Gdańsk1072
Meyka MariolaAkc. nr 1639""Siedziby Biblioteki Gdańskiej". Praca magisterska, UG 1987. Gdask1052
Meyka Mariola Akc. nr 4246„Siedziby Biblioteki Gdańskiej”. Praca magisterska napisana pod kierunkiem doc. Zbigniewa Nowaka w Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Nauki o Książce w latach 1985-1987.Gdańsk, UG, Zakład Nauki O Książce1829
MezuzaAkc. nr 27„Mezuza” - tekst z Pisma św. Starego Testamentu spisany na pergaminie i przybijany zwyczajowo na drzwiach mieszkań Izraelitów.*30
Miłosz CzesławAkc. nr 2343"Hymn w perle". Wydawnitcwo Literackie. Kraków - Wrocław 1983 Sopot1348
Miazgowski BronisławAkc. nr 1112"Gazetka Morska".*371
Miazgowski Bronisław Akc. nr 1150"Po latach burzy".*391
Miazgowski Bronisław Akc. nr 1151"Dom pod Zodiakiem".*392
Miazgowski BronisławAkc. nr 1488Listy (9) B. Miazgowskiego do Eleonory Zbierskiej z lat 1947-1966.*914
Michalak CzesławAkc. nr 4523Księga wpisów p. Czesława Michalaka z okresu wędrówek harcerskich po Polsce razem z Czesławem Surmą. *2097
Michalak CzesławAkc. nr 4524Księga wpisów p. Czesława Michalaka z okresu wędrówek harcerskich po Polsce razem z Czesławem Surmą, a potem z Wojciechem Chojnackim. *2098
Michalak JerzyAkc. nr 4525Album z fotografiami rodzinnymi i zawodowymi z okresu pobytu w Gdańsku i Warszawie. Gdańsk2099
Michalak JerzyAkc. nr 4526Wycinki z prasy z lat 1970-1971 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2100
Michalak JerzyAkc. nr 4527Wycinki z prasy z lat 1966-1969 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2101
Michalak JerzyAkc. nr 4528Wycinki z prasy z lat 1972-1974 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2102
Michalak JerzyAkc. nr 4529Wycinki z prasy z lat 1975-1976 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2103
Michalak JerzyAkc. nr 4530Wycinki z prasy z roku 1977 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2104
Michalak JerzyAkc. nr 4531Wycinki z prasy z roku 1978 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2105
Michalak JerzyAkc. nr 4532Wycinki z prasy z roku 1979 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2106
Michalak JerzyAkc. nr 4533Wycinki z prasy z roku 1980 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2107
Michalak JerzyAkc. nr 4534Wycinki z prasy z lat 1981-1982 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2108
Michalak JerzyAkc. nr 4535Wycinki z prasy z lat 1952-1957 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2109
Michalak JerzyAkc. nr 4536Wycinki z prasy z lat 1958-1965 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2110
Michalak JerzyAkc. nr 4537Wycinki z prasy z lat 1987-1989 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2111
Michalak JerzyAkc. nr 4538Wycinki z prasy z lat 1983-1984 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, liściki, programy i zaproszenia na koncerty, w których uczestniczył.Gdańsk2112
Michalak JerzyAkc. nr 4539Wycinki z prasy z lat 1985-1986 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy w których uczestniczył.Gdańsk2113
Michalak JerzyAkc. nr 4540Wycinki z prasy z lat 1990-1991 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy w których uczestniczył.Gdańsk2114
Michalak Jerzy Akc. nr 4541Wycinki z prasy z lat 1992-1993 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy w których uczestniczył.Gdańsk2115
Michalak Jerzy Akc. nr 4542Wycinki z prasy z lat 1994-1995 dotyczące działalności artystycznej właściciela oraz fotografie, programy w których uczestniczył.Gdańsk2116
Michalak JerzyAkc. nr 4543Jadwiga Pożakowska: "Arka Pana N." Brittena - 11 szkiców scenograficznych i komentarz słowny. J. Pożakowska, 25 X 1991 r. Gdańsk". Gdańsk2117
Michalak JerzyAkc. nr 4544Jadwiga Pożakowska: Dwa gwasze ze scenografii opery Mozarta "Wesele Figara" z dedykacjami na odwrocie dla Jerzego Michalaka. Gdańsk2118
Michalak JerzyAkc. nr 4545Materiały z sesji "200 lat teatru na Targu Węglowym - 200 Jahre des Theaters am Kohlenmarkt": program, lista uczestników, treść części referatów, druki okolicznościowe.Gdańsk2119
Michalak JerzyAkc. nr 4546Materiały z IV Międzynarodowej Sesji Naukowej "Karol Lipiński. Życie, działalność, epoka w ramach obchodów 140. Rocznicy śmierci Patrona Akademii Muzycznej" we Wrocławiu.Gdańsk2120
Michalak JerzyAkc. nr 4547"Sopot do 1847". "U początków życia muzycznego i teatralnego Sopotu. 1822-1842. Fakty, dygresje i postać na marginesie" - treść artykułu i materiały robocze.Gdańsk2121
Michalak JerzyAkc. nr 4548Jerzy Michalak: "Wpływ dyrygenta na dramaturgiczny kształt przedstawienia operowego na przykładzie "Strasznego dworu" Stanisława Moniuszki". Praca dyplomowa.Wrocław2122
Michalak JerzyAkc. nr 4549Materiały warsztatowe do pracy dyplomowej.Gdańsk2123
Michalak JerzyAkc. nr 4551Fotografie afiszy z występów Jerzego Michalaka jako dyrygenta i akompaniatora w latach 1955 – 1985. Gdańsk2124
Michalak JerzyAkc. nr 4552J. Michalak, "Dyrygent na cmentarzu" – notatka do prasy oraz wycinki prasowe.Gdańsk2125
Michalak JerzyAkc. nr 4553J. M. Michalak, "„Ernani” na gdańskich scenach po raz pierwszy, drugi..." – notki do artykułu w programie premiery w Operze Bałtyckiej (IX 2002).Gdańsk2126
Michalak JerzyAkc. nr 4554"Fedora Barbieri. Międzynarodowy Kurs Mistrzowski dla Wokalistów 1.02.-7. 02. 1998 Gdańsk".Gdańsk2127
Michalak JerzyAkc. nr 4555Michalak J. M., "Nowe spojrzenie na teatr „elżbietański” w Gdańsku i jego rzeczywistego budowniczego". Tekst artykułu.Gdańsk2128
Michalak JerzyAkc. nr 4556Listy Jerzego K. Gomola (zm. XII 1999), muzyka i aranżera z Teatru Muzycznego w Szczecinie.Szczecin2129
Michalak JerzyAkc. nr 4557Jerzy M. Michalak, "Sopockie sezony teatralne Friedricha Genée. Wielowątkowe przypomnienie wydarzeń w Sopocie w latach 1843-1847 (II)". Brudnopis artykułu.Gdańsk2130
Michalak JerzyAkc. nr 4558"POiFB w Gdańsku Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej Kazimierza Wiłkomirskiego 31 maja 1957". Ksero druku.Gdańsk2131
Michalak JerzyAkc. nr 4559Tristan und Isolde. A dramatic poem in music and words by Richard Wagner. Przewodnik z wystawienia opery.Gdańsk2132
Michalak Jerzy Akc. nr 4560Jerzy M. Michalak, "Recenzja dramatu muzycznego w 4 aktach "Książę ostatni" z librettem Joanny Kulmowej i muzyką Marka Jasińskiego". Gdańsk2133
Michalak JerzyAkc. nr 4561Opracowanie Jerzy Michalak „Tatjana” Portret kobiety wg poematu A. Puszkina i opery P. Czajkowskiego. Gdańsk2134
Michalak JerzyAkc. nr 4563Domenico Cimarosa, Potajemne małżeństwo (Il matrimonio segreto). Opera komiczna w II aktach wg Giovanniego Portatiego. Przekład: Krystyna Chudowolska. Prapremiera światowa: Wiedeń 1792 r. – Tłumaczenie libretta na j. polski.Gdańsk2136
Michalak JerzyAkc. nr 4564"Piękna młynarka". Cykl pieśni. Fr. Schubert Op. 25 tekst Wilhelm Müller, przekład: Krystyna Chudowolska. Gdańsk2137
Michalak JerzyAkc. nr 4565Teksty librett różnych kompozytorów.Gdańsk2138
Michalak JerzyAkc. nr 4566Jerzy M. Michalak: "Sopockie sezony teatralne Friedricha Genée wielowątkowe przypomnienie wydarzeń w Sopocie w latach 1843-1847 (I)" – Jedna z wersji referatu.Gdańsk2139
Michalak JerzyAkc. nr 4567Jerzy M. Michalak, „Ernani” na gdańskich scenach po raz pierwszy, drugi...”, treść notki do przewodnika operowego i inne druki.Gdańsk2140
Michalak JerzyAkc. nr 4568Jerzy M. Michalak, Materiały do wzmianki w programie premiery w Operze Bałtyckiej” – Opery Giuseppe Verdiego na scenach Gdańska i Sopotu. Dołączony program Traviaty z opublikowanym tekstem.Gdańsk2141
Michalak JerzyAkc. nr 4569Jerzy M. Michalak, Leben und Wirken des Danziger Organisten Julius Wilhelm Frühling. Tekst referatu. Gdańsk2142
Michalak JerzyAkc. nr 4570Jerzy M. Michalak, "To przy tej ulicy, to przy tamtej... Peregrynacje Polihymnii po Gdańsku w czasach Daniela Chodowieckiego" – tekst referatu.Gdańsk2143
Michalak JerzyAkc. nr 4571Jerzy M. Michalak, "Gdańskie wątki w biografii Józefa Elsnera" – tekst odczytu.Gdańsk2144
Michalak JerzyAkc. nr 4572Jerzy M. Michalak "Zwischen Kunst und Alltag. Caspar Förster der ältere,seine Familie und Verwandtschaft" - tekst artykułu przekazanego do publikacji.Gdańsk2145
Michalak JerzyAkc. nr 4573Materiały dotyczące życia i działalności Anny Elisabeth Bohon z domu Freislich.Gdańsk2146
Michalak JerzyAkc. nr 4574Notatki do artykułu "Był sobie Gdańsk".Gdańsk2147
Michalak JerzyAkc. nr 4575Materiały i artykuł J. Michalaka "Zwischen Kunst und Alltag..." dot. Jerzego Förstera.Gdańsk2148
Michalak JerzyAkc. nr 4576Artykuł: "Pianista Louis Haupt i jego potomkowie w życiu muzycznym Gdańska 1843-1942", druga wersja "Pianista Louis Haupt w życiu muzycznym Gdańska 1843-1887" oraz materiały warsztatowe.Gdańsk2149
Michalak JerzyAkc. nr 4577J. Michalak: Kompozycje 8 pieśni do wierszy Leopolda Staffa i Juliana Tuwima. Gdańsk2150
Michalak JerzyAkc. nr 4578Jerzy M. Michalak, "Nowe spojrzenie na teatr „elżbietański” w Gdańsku i jego znamienitego budowniczego". Teksty artykułu oraz materiały.Gdańsk2151
Michalak JerzyAkc. nr 4579Jerzy Marian Michalak: "Johann Jeremias du Grain und seine Familie". Tekst artykułu oraz materiały. Gdańsk2152
Michalak JerzyAkc. nr 4580Materiały związane z XI Międzynarodową Konferencją Naukową z cyklu „Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej” i wystąpieniem na niej J. Michalaka w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w 2002 r.Gdańsk2153
Michalak JerzyAkc. nr 4581Materiały związane z konferencją naukową „200 lat teatru na Targu Węglowym”, organizowaną przez Nadbałtyckie Centrum Kultury Gdańsk i Państwowy Teatr Wybrzeże w dniach 28-30 listopada 2001 r.Gdańsk2154
Michalak JerzyAkc. nr 4582Materiały do artykułów dotyczących życia muzycznego i teatralnego w Sopocie.Gdańsk2155
Michalak JerzyAkc. nr 4583Materiały różne związane z „Festiwalem <Świat według Themersonów> Gdańsk – Warszawa 1993”.Gdańsk2156
Michalak JerzyAkc. nr 4584Kserokopie partytury pierwszego aktu opery semantycznej Stefana Themersona St. Francis and The Wolf of Gubbio or „Brother Francis’ Lamb Chops” an Opera in 2 Acts Text and Music by Stefan Themerson. De Harmonia – Amsterdam. Gaberbocchus – London.Gdańsk2157
Michalak JerzyAkc. nr 4587Kserokopia: "Genoveva. Oper in vier Akten nach L. Tieck und F. Hebbel von Robert Schumann Op. 81. Original Verleger: C.F. Peters in Leipzig. Ausgegeben 1886".Gdańsk2158
Michalak JerzyAkc. nr 4588J. Michalak: „Zmęczony burz szaleństwem” - rękopis pieśni do słów J. Tuwima. Gdańsk2159
Michalak Jerzy Akc. nr 4589T. Baird Four love sonnets. [k. 2] Tadeusz Baird 4 sonety miłosne na baryton i orkiestrę symfoniczną do słów Wiliama Szekspira w tłumaczeniu Macieja Słomczyńskiego wyciąg fortepianowy sporządził Jerzy Michalak”. Sonet 23, 56, 91, 97.Gdańsk2160
Michalak JerzyAkc. nr 4590Gawot z Symfonii Klasycznej transkrypcja fort. Kompozytora. S. Prokofiew op. 25 oraz Gawot S. Prokofiew Op. 32, Nr 3.Gdańsk2161
Michalak JerzyAkc. nr 4878"Gdańsk w biografii Józefa i Karoliny z Drozdowskich Elsner. Jerzy Marian Michalak" – tekst artykułu opublikowanego.Gdańsk2351
Michalak JerzyAkc. nr 4879Jerzy Marian Michalak: "Sopockie sezony teatralne Friedricha Genée. Wielowątkowe przypomnienie wydarzeń w Sopocie w latach 1843-1847 (IV)" – tekst artykułu i materiały warsztatowe do niego.Gdańsk2352
Michalak JerzyAkc. nr 6112Informacja naukowa - notatki bibliograficzne dla Jerzego Michalaka.Gdańsk2989
Michalak JerzyAkc.nr 4562W. A. Mozart, "Uprowadzenie z seraju" – libretto. Gdańsk2135
Mickiewicz Adam Akc. nr 1006 "Dziady" - odbitka.*353
Miernecka-Rohde Alicja Akc. nr 1645"Badania księgoznawcze pracowników Biblioteki Gdańskiej PAN w latach 1945-1985". Praca magisterska, UG 1986.Gdańsk1058
Mierzwicka BarbaraAkc. nr 2440"Pelplin jako polski ośrodek wydawniczo-drukarski w XIX wieku". Praca magisterska, UG Zakład Nauki o Książce, Gdańsk 1991Gdańsk1425
Mikłaszewski AdamAkc. nr 6403Mikłaszewski Adam: "Pamiętam... Lwów 1933-1945 Gdańsk 1945-1952", Gdańsk 2004 r. - wspomnienia A. Mikłaszewskiego. Gdańsk3143
Mikos EwaAkc. nr 1041"Korespondencja pplk. Stefana Fabiszewskiego i sierz. Michala Gawlickiego". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk365
Milewski EdgarAkc. nr 1684Dokumenty: podanie, życiorys, ankieta personalnaGdańsk1096
Milewski JózefAkc. nr 1340"Ruch robotniczy na ziemi kociewskiej w latach 1830-1980".Starogard Gdański770
Milewski JózefAkc. nr 1357"Starogardzcy jaszczurowcy w latach 1941-1945".Starogard Gdański786
Milewski JózefAkc. nr 1444"W 50. lecie m. Skórcza"; "Zygmunt Bączkowski"; "Szlakiem grobów wojennych 1939-1945 żołnierzy PSZ i LWP pochodzących z Kociewia"Starogard Gdański870
Milewski JózefAkc. nr 1459"Ludność żydowska na Ziemi Kociewskiej do 1945 r."Starogard Gdański885
Milewski JózefAkc. nr 1463"Udział Kociewia w powstaniu styczniowym 1863-1864".Starogard Gdański889
Milewski JózefAkc. nr 15011. "Z dziejów wolnomularzy na Kociewiu" 2. "Biogram Walerii Anny Felchnerowskiej".Starogard Gdański927
Milewski JózefAkc. nr 1510"Z wojen napoleońskich na Kociewiu".Starogard Gdański936
Milewski JózefAkc. nr 1511"Z dziejów powstania starogardzkiego".Starogard Gdański937
Milewski JózefAkc. nr 1512"Z martyrologii i walki kobiet kociewskich".Starogard Gdański938
Milewski JózefAkc. nr 1513"Życie i dzieło Zygmunta Grochockiego".Starogard Gdański939
Milewski JózefAkc. nr 1551Życiorys księdza Bernarda Sychty.Starogard Gdański977
Milewski JózefAkc. nr 1552"Mieszkańcy Kociewia w Powstaniu Warszawskim".Starogard Gdański978
Milewski JózefAkc. nr 1553"Polonia Kociewska w niektórych krajach świata".Starogard Gdański979
Milewski JózefAkc. nr 1625"Oddziały partyzanckie na Kociewiu".Starogard Gdański1038
Milewski JózefAkc. nr 1626"Z działalności kółek rolniczych i niektórych innych organizacji chłopskich Pomorza Gdańskiego 1862-1987 r.".Starogard Gdański1039
Milewski JózefAkc. nr 1690"Z dziejów udziału jeńców wojennych na Kociewiu w gospodarce okupanta".Starogard Gdański1102
Milewski JózefAkc. nr 1691"Z dziejów spadpchroniarzy radzieckich i Ludowego Wojska Polskiego na Kociewiu".Starogard Gdański1103
Milewski JózefAkc. nr 1692"W 790 rocznicę aktu fundacyjnego Grzymisława ze Świecia".Starogard Gdański1104
Milewski JózefAkc. nr 1869"Notatki okupacyjne [gdańskie] 1939-1945".Gdańsk1179
Milewski JózefAkc. nr 1935"O starogardzkim 2 pułku szwoleżerów rokitniańskich (1926-1939)".Starogard Gdański1229
Milewski JózefAkc. nr 1936"O wojnie obronnej 1939 rokuna Kociewiu".Starogard Gdański1230
Milewski JózefAkc. nr 1937"Ruch oporu na Kociewiu w latach ikupacji hitlerowskiej 1939-1945".Starogard Gdański1231
Milewski JózefAkc. nr 1948"2 BS w Tczewie w kampanii 1939 roku".Starogard Gdański1239
Milewski JózefAkc. nr 1949"II/65 p.p. w Gniewie w kampanii 1939 roku".Starogard Gdański1240
Milewski JózefAkc. nr 1950"Batalion ON w kampanii 1939 roku".Starogard Gdański1241
Milewski JózefAkc. nr 1951"Batalion ON "Świecie" w kampanii 1939 r."Starogard Gdański1242
Milewski JózefAkc. nr 1952"67 p.p. Wielkopolskiej w kampanii 1939 r.".Starogard Gdański1243
Milewski JózefAkc. nr 2433"Z kociewia na front 1920 roku".*1418
Milewski JózefAkc. nr 2805"Kościół Matki Boskiej Królowej Polski w Ocyplu (1983-1991). Starogard Gdański 1991Starogard Gdański1708
Milewski Józef (oprac.)Akc. nr 1584Wspomnienia L. A. Miotka z lat 1939-1945.Starogard Gdański1008
Milewski MichałAkc. nr 4002Ojciec Zygmunt Michał Nestorowski 1915-1966.Gdańsk507
Milewski WładysławAkc. nr 801Wiersze poety ludowego Wladyslawa Milewskiego.Pomorze282
Miltenberger CatharinaAkc. nr 1573"Abschrift. Zu wissen di ... Frau Rathsverwandtin Catharina Miltenberger gebohrene Podewels... 22 Junius 1795".Schoeneck Skarszewy999
Mirska MariaAkc. nr 369 "Wspomnienia z dzialalnosci w W. M. Gdansku.Gdańsk105
Miscellanea dotyczące historii Polski początku XIX wieku.Akc. nr 4835Miscellanea dotyczące historii Polski początku XIX wieku. Manifesty, odezwy, rozkazy, apele, wycinki, odpisy z gazet itp.Wiedeń, Warszawa, Kraków2310
Missuna JózefAkc. nr 1518Wy;pis z witebskich ksiąg ziemskich dot. spraw spadkowych Józefa Missuny. 1826 r.Witebsk944
Mistka, ks.Akc. nr 809 Katechizm czyli nauka krótko zebrana ....*284
MitawaAkc. nr 81Statuty cechu rzemieślniczego miasta Mitawy (Mitau).Mitawa635
MitawaAkc. nr 82Księga cechowa mistrzów w Mitawiw (Mitau).Mitawa636
Modlitewnik.Akc. nr 26874
Modlitewniki polskie.Akc. nr 1157397
Moicke ChristianAkc. nr 8066Świadectwo pochodzenia Christiana MoickegoGdańsk3573
Moir Catherine ConradiAkc. nr 1460Inventarium ... Fr. Catherine Moir ... 1768; Dokumenty sądowe dotyczące spraw majątkowych rodziny Conradi 1799.Gdańsk886
Mokwiński PawełAkc. nr 1623Sprawozdanie obozowe XI drużyny harcerzy A. Małkowskiego w Kosowie Huculskim z 1938 r. Pawła Mokwińskiego.Kosowo Huculskie1036
Molińska Kamila Akc. nr 4435"Gdańsk w literaturze pięknej (1990 - 2000) Monografia bibliograficzna. Praca magisterska.Gdańsk2012
Morawska Urszula M.Akc. nr 1251"Drukarstwo płockie do 1918 roku". Praca doktorskaPolska690
Morstin JanAkc. nr 2404Notatki z wykładów retoryki, prowadzonych w Krakowie w Gimnazjum Nowodworskiego (przez Jana Gajewskiego?) w l. 1719-1720; adl: Cicero M.T., Oratio in Catilinam I-III. Cracoviae, Fr. Cezary 1692. Kraków1405
Mortęski Ludwik, Żaliński Samuel, Działyński Paweł, Denhoff Gerard, Bąkowski Jan IgnacyAkc. nr 4658Listy wojewodów pomorskich do Rady Miasta Gdańska.* Gdańsk2228
Mostowska Anna RozaliaAkc. nr 112Prolongata na dalszy rok wygasających praw dla Olendrów z Wielkiej Kępy. Podpisała Anna Rozalia Mostowska, Gdańsk 3 V 1769.Gdańsk639
Mroczko MarianAkc. nr 1976"Ziemie Zachodnie w polskiej myśli politycznej". Referat wygłoszony na sesji Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.Gdańsk1267
Mrozek JarosławAkc. nr 4275„Epistemologiczne aspekty relacji między matematyką a światem zewnętrznym”. Praca doktorska.Gdańsk1858
Murinius MarcinAkc. nr 1043"Marcin Murinius: Kronika mistrzów pruskich. Wybór tekstów. Wstep i oprac. Hanna Palusiak". Praca magisterska 1977 r.Gdańsk367
Murinius MarcinAkc. nr 3985"Kronika Muriniusa" - tekst z komentarzami Zbigniewa Nowaka; korespondencja wydawnicza; recenzje, fotografie i odpowiedzi na recenzjeGdańsk490
Musialik Marta Akc. nr 4245"Stanisław Goszczurny. Monografia bibliograficzna". Praca magist. Napisana pod kierunkiem dr Iwony Zachciał w Uniwersytecie Gdańskim na Wydz. Filologicznym w Zakładzie Nauki o Książce.Gdańsk, UG, Zakład Nauki O Książce1828
Muszyński Adam LeopoldAkc. nr 2579"U źródeł" - tomik niewydanych weirszy. Sopot 1988; dedykacja autora Sopot1562
Muzeum Hymnu Narodowego w BędominieAkc. nr 2361Powołanie Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie - wycinki prasowe.Gdańsk1366
Myszkier MariaAkc. nr 1284"Księgarstwo w Elblągu w latach 1945-1975". UG praca magisterska 1981.Gdańsk720
NachlassAkc. nr 1569"... des nachlasses des Zeugfabriquanten Christian Krohn zu Schidlitz betrefend. Actum Schidlitz, den 17ten Januar 1798. Vivimatum 1812". Schidlitz Gdańsk-Siedlce995
NachrichtenAkc. nr 17"Topographische Nachrichten von Preussisch-Lithauen conscribit Anno 1777" Litewsko-pruskie tereny: wykaz folwarków i wsi z areałem uprawnym w łanach i ilością dymów.Litwa Prusy17
NadoleAkc. nr 667Monografia wsi Nadole.*238
Nagel AlojzyAkc. nr 1900Wiersze kaszubskie: 1. "Kania" 2. "Kosmonauta" 3. "Bazune" 4. "Moja letnia" 5. "Damroka"Kaszuby1210
Nagórski BogdanAkc. nr 1627"Narodziny MSZtu. Wspomnienia z lat 1918-1919.Polska1040
Nagórski BogdanAkc. nr 1628"Zatopienie M.S. City of Benares. Wspomnienia.Polska1041
Nagórski BogdanAkc. nr 1630Tłumaczenia na j. polski różnych obcych artykułów fachowych.Polska 1043
Nagórski BohdanAkc. nr 1001 Materialy do zyciorysu, okres 1939-1976.*348
Nagórski BohdanAkc. nr 1002" Inzynier Bohdan Nagórski w Radzie Portu i Dróg Wodnych w Gdansku Maj 1921-1936. Zasadnicze dane".Wolne Miasto Gdańsk349
Nagórski Bohdan Akc. nr 1003Papiery Bohdana Nagórskiego. "Bohdan Nagórski: Skrót zyciorysu". K. 5 oraz dane biograficzne i bibliograficzne.*350
Nagórski BohdanAkc. nr 1004Memorial B. Nagórskiego "Gdansk - Gdynia jako porty polskiego obszaru celnego".Wolne Miasto Gdańsk351
Nagórski BohdanAkc. nr 1005Korespondencja B. Nagórskiego z H. Stepniakiem.*352
Nass ChristianAkc. nr 8069Świadectwo pochodzenia Christiana NassaGdańsk3574
Necel Augustyn Akc. nr 569 „Saga rodu Kreftów”. *41
Necel Augustyn Akc. nr 570"Rewianie" - opracowanie L. Badkowskiego wraz z egz. drukowanym 1972-74.Pomorze191
Niederzehren Czarna Dolna k. KwidzynaAkc. nr 1297Die Einaescherung der Organisten Wohnung im Niederzehren 1757.Czarna Dolna732
Niemiec GustawAkc. nr 4066"Gustaw Niemiec [harcerz Wolnego Miasta Gdańska]. Biogram.Wolne Miasto Gdańsk543
Nitrowski ReinholdAkc. nr 8055Świadectwo pochodzenia Reinholda NitrowskiegoGdańsk3566
Nowak ZbigniewAkc. nr 4684Cztery fotografie z dzieciństwa: choinka - Mosty Wielkie 1937 r., Gołębie - Kraków 1939 r., z ojcem - Kraków 1939 r., z Rodzicami i bratem Staszkiem 1935/36 r.*2239
Nowak ZbigniewAkc. nr 4685"Ocena wydawnicza pracy Marianny Krenz pt. "Średniowieczna symbolika wirydarzy klasztornych jako odzwierciedlenie tęsknoty człowieka za doskonałością Raju". Gdańsk2240
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 1529Biogram Anny Jędrzejowskiej.Gdańsk955
Nowak Zbigniew JanAkc. nr 1530Materiały zebrane i sporządzone przez Z.J. Nowaka dotyczące Mariana Pe